Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ágazati szakképzés változásai 2005-2008. 2008. szeptember 15. Puskás G. Attila – vezető főtanácsos OKM – Közoktatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ágazati szakképzés változásai 2005-2008. 2008. szeptember 15. Puskás G. Attila – vezető főtanácsos OKM – Közoktatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 Ágazati szakképzés változásai 2005-2008. 2008. szeptember 15. Puskás G. Attila – vezető főtanácsos OKM – Közoktatási Főosztály

2 Rövid visszatekintés az OKJ jelenlegi arculatához vezető út! Kormányzati cél, az ágazat szerepe, a végrehajtás folyamata : - A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló - - 1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat szerepe

3 nemzetközi versenyképessége növelése magas színvonalú szakképzés (átjárhatóság, modulrendszer, külföldi munkavállalás lehetősége, vizsgaszervező által biztosított bizonyítvány melléklet) szakmailag jól felkészült munkavállaló (egyén) javul a magyar lakosság szakmai képzettsége (általános megközelítés) eredmény: munkaerőpiacra való könnyebb belépés, megfelelés

4 2006. a minisztériumok átszervezésével, összevonások, feladat átrendeződése - az új OKJ életbe lépése 1/2006. OM rendelet (szakmák száma) összevonás - az OKJ központi irányításának változása OKM-SZM NSZFI szerepe - további változások: munkaerő piaci vizsgálatok eredményeként szakképesítések megszűnése, összevonása elnevezésben, tartalomban, szintjében módosulás elmélet-gyakorlat arányának, a képzés idejének változásai stb.. iskolai rendszerű képzés lehetőségének megszűnése, más esetben eddig új központi programok kiadása a minisztériumok közötti szakma megosztás is sok esetben változott.

5 2006-2007. - Szakértők bevonásával az NSZFI (volt NSZI) a teljes OKJ tekintetében az új szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozását végzi - 1/2006 OM rendelet 6. §. (6) - a 37/2003 OM rendelet szerinti képzés már nem indítható VIZSGASZERVEZÉS - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. §. (3) 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet

6 Ágazati rendeletek   Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/20008. (VII. 29.) OKM rendelete   / Magyar Közlöny 111. számában /   Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeivel összefüggő egyes kérdésekről szóló 21/2008. (VII. 30.) OKM rendelete   / Magyar Közlöny 112. számában /

7 Az előbbi rendelet kiadását (minden szakképesítésért felelős miniszterre vonatkozóan): A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §a- (1) bekezdésének a) pontja hatalmazza fel a szakképesítésért felelős minisztert arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményeket rendeletben hirdesse ki. Ez a kötelezettség a fenti rendelet megjelenésével teljesült, további feladat…. A rendelet kiadását követően megkezdődött – az OKM és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel kötött megállapodás alapján – a központi programok készítésének/módosításának szakértői munkája. 2008/2009 tanév <> 2009/2010 tanév E tanévtől ugyan a régi OKJ szerinti központi programokkal indulnak az iskolai rendszerben, de a jövő tanév tekintetében már kizárólag az új központi programok érvényesülnek.

8 Az új ágazati szabályozás hatálybaléptetése: Szakmai és vizsgakövetelmények (szvk) 2008. 09. 10. Központi programok (iskolai rendszerű képzésekhez) 2008/2009 tanév tekintetében: A „régi OKJ”, azaz 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve a 16/1994 MKM rendelet szerint indíthatók. 9/2002. (IV. 5.) NKÖM. rendelet. Felnőttképzés tekintetében a hatálybaléptetést megelőzően – szeptember 10. előtt – elindított képzéseknél még a régi követelmények szerinti képzés indítható, ezt követően kizárólag az új OKJ szerintit kell alkalmazni.

9 Vizsgaszervezés 2008 – átmeneti rendelkezések az ágazati szabályozásban  Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet 1. §-ának (4) bekezdése szerint a szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság 2008. június 30-án lejárt > ezt módosította a 20/2008.OKM rendelet > 2008. október 31-ig minden jogosult tekintetében. Pályázati kiírás: Magyar Közlöny 2008. 101. számában (OFI) Cél: ágazati szakmák vizsgaszervezésének biztosítása – kulcsszerep > OFI (minden régióra vonatkozóan, ágazat teljes körét lefedően) Miniszteri rendeletben szabályozás > 2008 év végéig. (OKM háttérintézményeinek szerepe a vizsgaszervezésben: MOL- OSZK - Term.tud. Múzeum - Nemzeti M.- MMIKL – Magyar Színház – stb.

10 Vizsgaszervezési tevékenység-felnőttképzés   Közoktatási intézmények a felnőttképzésben.   a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény (és végrehajtási rendeletei)   a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet   a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról szóló 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet   a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

11 KÖZLEMÉNY KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS TANULMÁNYI TERÜLETEINEK MEGADÁSÁRÓL (Oktatási Hivatal honlapján lesz elérhető – szeptember 30-tól)   A 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 3. számú melléklete, továbbá a legutóbb a 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelettel módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete 1.4. pontja írja elő, hogy a középfokú iskoláknak tanulmányi területeik leírását és azok belső kódját az OKM közleményében foglaltak szerint kell megállapítaniuk.   A tanulmányi területek leírásának szempontjait e közlemény 1. sz. melléklete tartalmazza, a kitöltési útmutató e közlemény 2. sz. és 3. sz. mellékletében található meg.

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !  További kérdés, kapcsolatfelvétel: attila.puskas@okm.gov.hu attila.puskas@okm.gov.hu


Letölteni ppt "Ágazati szakképzés változásai 2005-2008. 2008. szeptember 15. Puskás G. Attila – vezető főtanácsos OKM – Közoktatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések