Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata takarékosabb gazdálkodása érdekében 2007-2011. között hozott intézkedései 2011. november 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata takarékosabb gazdálkodása érdekében 2007-2011. között hozott intézkedései 2011. november 16."— Előadás másolata:

1

2 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata takarékosabb gazdálkodása érdekében 2007-2011. között hozott intézkedései 2011. november 16.

3 A takarékos gazdálkodás Nagykanizsa Megyei jogú Város Önkormányzatánál gazdálkodásra vonatkozó elvek technikák az elképzelések döntések formájában történő foganatosításával valamint a döntések gyakorlatban történő realizálásának együttes alkalmazásával valósulhatott meg.

4 Gazdálkodásra vonatkozó elvek Működés hitelből nem finanszírozható Hitel csak fejlesztésekre vehető igénybe Elsősorban olyan hitelcélok kerültek meghatározásra, melyekre az Európai Beruházási Bank kedvezményes kamattámogatását igénybe lehetett venni Könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó véleményének figyelembevételével történő döntések

5 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentősebb hitelcéljai Vállalkozások támogatásával kapcsolatban Inkubátorház létrehozása „ Élhető város”, és szociális célú városrehabilitáció megvalósításával kapcsolatban (nagykanizsai vállalkozók bevonásával) Városközpont rekonstrukció Helyi építészeti értékek védelme Kerékpárút építése Egészségügybe való befektetés = a jövőbe való befektetés Kanizsai Dorottya Kórház fejlesztése Kiskanizsai Egészségcentrum építése Megújuló energiaforrás felhasználása, energiatakarékosságot eredményező projektek finanszírozása Vackor Óvoda rekonstrukciója Panelprogram Termofor kémények

6 A takarékos gazdálkodást segítő technikák I. 10 éve egységesen kezelt intézmények –Önállóan működő státuszban –Polgármesteri Hivatal szakosztálya által történő pénzügyi, könyvelési és kontrolling feladatellátással

7 A takarékos gazdálkodást segítő technikák II. Likviditási terven alapuló –kötelezettségvállalás –kifizetés Szakosztály szintű előirányzat felhasználás (éves költségvetéssel összhangban) –előzetes kalkuláció – előirányzat felhasználási tábla vezetése –egyeztetés az előirányzatról a gazdálkodásért felelős osztállyal Likviditásfigyelés –kizárólag határidős kifizetés kerül teljesítésre az adott értéknapon Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése –napi szintű betételemzés Kintlévőségkezelés –fizetési felszólítás –bírósági végrehajtás

8 Az elképzelések döntések formájában történő foganatosításai –Elképzelés (forrásai: Lakossági igények Képviselői indítványok Jogszabály által előírt kötelezettségek Intézményi kérések Szakosztályok javaslatai) –Előterjesztés készítés –Tárgyalások –Bizottsági egyeztetések –Észrevételek átvezetése az előterjesztéseken –Közgyűlési döntések

9 A gyakorlatban történő realizálás Szakértő csoportok alkalmazása „Faragó Bizottság” – Költségvetési munkacsoport a költségek csökkentésére (feladat és költségáttekintő szemlélet) Intézményi költségcsökkentés –intézményi racionalizálási javaslatok figyelembe vétele –intézményi felajánlások (költség csökken - vezetői autonómia megmarad)

10 Oktatási ágazat

11 Oktatási intézmények száma Nagykanizsán 2007-ben 9 óvoda 9 általános iskola (2 óvodai intézményegységgel) 5 középiskola 1 zene és alapfokú művészeti iskola 1 speciális szakiskola és fejlesztő központ 2011-ben 1 óvoda (9 tagintézménnyel) 7 általános iskola (3 óvodai intézményegységgel) 3 középiskola 1 zene és alapfokú művészeti iskola 1 egységes gyógypedagógia módszertani központ 1 pedagógiai szakszolgálat Nem drasztikus iskolabezárás(ok), hanem a létszámcsökkenést évről évre lekövető lépések sorozata végül integráció

12 Csoportszámok alakulása Nagykanizsa közoktatási intézményeiben

13 Létszámok alakulása Nagykanizsa közoktatási intézményeiben

14 A racionális munkaerő gazdálkodás főbb tényezői (Művelődési Osztály javaslata alapján) 1. A tanév tudatos tervezése –Várható gyermeklétszám prognosztizálása –Csoport és osztály számok meghatározása –Törvény által előírt óraszámok (kötelező és nem kötelező) pontos kiszámítása –Szükséges álláshelyek meghatározása (szakmai és nem szakmai)

15 2. Felülvizsgálat Minden szeptemberben az adatok felülvizsgálata a tényleges beiratkozások tükrében. Ennek megfelelően az intézményi óraszámok és álláshelyek számának felülvizsgálata. Korrekció.

16 A létszám racionalizálása érdekében tett önkormányzati intézkedések 1. A Közoktatási törvény által meghatározott átlaglétszámú csoportok szervezése 2. A három soros iskolák kétsorossá alakítása 3. Intézmények közös igazgatás alá vonása Könnyebb csoport és osztályszervezés Szakos ellátás biztosítás Teljeskörűbb foglalkoztatás lehetősége 4. A technikai munkakörök felülvizsgálata, az egyes feladatkörök ésszerűsítése

17 A létszámcsökkentés érdekében tett intézkedések 1.Túlórák számának csökkentése 2.Üres álláshelyek megszüntetése 3.Nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetése 4.Nyugdíjazás (korengedményes, előrehozott öregségi) 5.Létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatokon való részvétel

18 Létszámcsökkentés számadatai

19 Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi adórendszere

20 A kivetett és beszedett adó alakulása (Millió Ft-ban)

21 Adóhátralék összegének alakulása (Millió Ft)

22 Mitől jó az adófizetési morál? Az adófizetők pontos, korrekt, teljes körű tájékoztatásától, ügyfélközpontú ügyintézéstől, jogszabályi keretek betartása mellett rugalmas ügykezeléstől, végrehajtási eljárások következetes lefolytatásától, szankciók visszatartó erejétől.

23 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Kanizsai Dorottya Kórház

24 Alapelvek Költségcsökkentés DE a kórház likviditásának működőképességének munkahelymegtartó erejének egyidejű megőrzése mellett.

25 Pénzügyi egyensúly megtartása érdekében tett intézkedések Személyi juttatások teljeskörű áttekintése, racionalizálása Kollektív Szerződés módosítása Keretgazdálkodás a dologi kiadások vonatkozásában Szerződések felülvizsgálata –Nem közvetlenül az alapfeladatot szolgáló szerződések felbontása

26 Az önállóan működő önkormányzati intézmények létszámgazdálkodásához hasonlóan az önállóan működő és gazdálkodó Kanizsai Dorottya Kórház is évről évre felülvizsgálta létszámát és rendszeresen részt vett a létszámracionalizálást segítő pályázatokon

27 Gyógyszerköltségek felülvizsgálata (gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer, varróanyag) a szigorú gyógyszergazdálkodás bevezetése önmagában 130 millió Ft megtakarítást eredményezett

28 Szociális területen jelentkező megtakarítások

29 Bevezetésének folyamata - 346/2006.(XII.14.) számú közgyűlési döntés a koncepció elfogadásáról - helyzetelemzés, a cél megfogalmazása - felkészülés, - költségelvű lakbérek bevezetése, - lakbértámogatási rendszer kidolgozása Költségelvű lakbérek

30 Költségelvű lakbérek Bevezetésének okai - üzemeltetési költségek, közvetlen költségek fedezése - a bérlő szociális rászorultságának vizsgálata („nem a lakás szociális, hanem a benne lakó bérlő”) - kialakításának elve a költségek igazságos elosztása komfortfokozat szerint

31 Költségelvű lakbérek Tapasztalatok, intézkedések - a lakbérbevételek növekedése, - a szociálisan nem rászorulók kiszűrése a rendszerből, - a szolgáltatási díjak emelése következtében növekszik a bérbeadó kintlévősége, - cserelakások felajánlása, mobilizáció elősegítése - lakbértámogatási rendelet módosítása, (több rászoruló bevonása) - lakásfenntartási támogatás természeti formában történő nyújtása 2011. szeptember 1.

32 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata takarékosabb gazdálkodása érdekében 2007-2011. között hozott intézkedései 2011. november 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések