Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti intelligencia Üzleti intelligencia IT3-BT 2007. január 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti intelligencia Üzleti intelligencia IT3-BT 2007. január 26."— Előadás másolata:

1 Üzleti intelligencia Üzleti intelligencia IT3-BT 2007. január 26.

2 Tézis Az üzleti intelligenciát biztosító technológiák nemcsak a nagyvállalatoknál segítik elő integrált információgazdákodási rendszerek létrejöttét, hanem az adatok egyre változatosabb körét a mainál jóval mélyebben lesznek képesek elemezni, és kiszolgálni a legkülönbözőbb szervezetek – akár egyének – növekvő igényét pontos, lényegi és érthető információkra.

3 Üzleti intelligencia (BI) Vállalati szintű döntéshozatali és stratégiai irányítási folyamatok Ügyfélkapcsolatok kezelése (CRM) Operatív vállalat- irányítás (ERP) Beszállítói lánc kezelése (SCM) A vállalat operatív (termelő-szolgáltató) folyamatai IT alkalmazások Az üzleti intelligencia helye a vállalatban

4 Az üzleti intelligencia meghatározása Az üzleti intelligencia olyan technológiák és alkalmazások összessége, amelyek az adatok összegyűjtésével, hozzáférhetőségével és elemzésével foglalkoznak egy vállalatban, hogy vezetői jobb üzleti döntéseket hozhassanak, azaz amelyek elősegítik a vállalati döntéshozatalt. Az „intelligencia” szó a latin “intelligentia”-ból ered, amely az “inter“ (között) és a “legere” (választ) szavak összetételéből keletkezett, azaz szó szerint “lehetőségek közötti választást”, tkp. döntéshozatalt ill. döntéshozatali képességet jelent.

5 CRM SCM EAI vállalati működés támogatása Külső források 1. ELŐÁLLÍTÁS vállalati adattárház operatív adattár adat- transzformáció és -integrálás kutatási és elemzési adattárház adatpiacok operatív piacok 2. RENDSZEREZÉS 3. ELEMZÉS ügyfél- kapcsolat vállalat- irányítás döntéstámo- gatás (DSS) beszállítói lánc értékesítési lánc üzleti folyamatok felügyelete (BAM) 4. HASZNOSÍTÁS Egyéb alk. metaadattár ERP vállalati munka- folyamat támogatása vállalati működés támogatása adatelemzés, adatbányászat, információfeltárás adattárolás metaadatkezelés vállalatközi együttműködés támogatása vállalat teljesítményalapú írányítása (CPM) kigyűjtés, átalakítás és betöltés Üzleti intelligencia A vállalati információellátás ciklusa

6 Jelen helyzet / 1 Rendszerezés: –operatív adatok összegyűjtése (Extract), megfelelő átalakítása (Transform) és különböző, vállalati szintű, jól struktúrált adattárakba és adattárházak- ba való eltárolásával (Load) –nincs eszközfüggetlen, vállalati szintű adatkonszo- lidáció –az eredeti, operatív adatok további elemzésére nincs támogatás

7 Jelen helyzet / 2 Elemzés: –Jelentéskészítés (Excel, specializált eszközök) –Ad-hoc, több (de fix) szempontú elemzés (OLAP) –Feltáró jellegű elemzés (adatbányászat), pl. analítikus CRM

8 javasol és előrejelez értékel összegyűjt eloszt dönt és tervez visszajelzést kap stratégiai irányítás észlel beavatkozik folyamat- felügyelet Közös adatok és metaadatok CPM BI BAM BI elemzés jelentés- készítés Az adatok elemzésétől a hasznosításukig

9 BI-platformok Teljes fejlesztői eszközkészlet –olyan BI-alkalmazások létrehozására, bevezetésére és karbantartására, amelyek adatintenzívek egyedi felhasználói felülettel rendelkeznek konkrét üzleti problémák köré épülnek célzott elemzéseket és modelleket tartalmaznak Jellemzőik: –Adatbázishozzáférés (pl. SQL) –OLAP-adatkezelés –Modellezés (mi lenne, ha …?) –Statisztikai elemzés –Grafikus ábrázolás Gyártóik: –Eszközgyártók: Arcplan, ProClarity, MicroStrategy, Hyperion, SAS –Üzleti alkalmazáskészítők: SAP, PeopleSoft Forrás: Gartner, 2003

10 BI-csomagok Vállalati BI-eszközkészlet (Enterprise BI Suite) –Az alapszintű lekérdező és jelentéskészítő eszközök leszármazottja, amelyeket kiegészít és kiterjeszt a különböző szintű felhasználók kiszolgálása érdekében. Jellemzőik: –Sokféle lekérdezési, jelentéskészítési és (egyszerű) OLAP- lehetőségek –Minimális képzést igényelnek –Habár az OLAP-használat terjed, a lekérdező és jelentéskészítő alapeszközök maradnak a leginkább elterjedtek –Némelyiküket BI- vagy Web-portáloknak is nevezik az erős web- orientáltságuk miatt. Ezek a portáleszközök böngészőkben teszik elérhetővé a szokásos EBIS- funkciók egy részét, de a gyártók egyre inkább növelik az így biztosított funkciók körét, és közelítik azt a teljes kliens-oldali eszközökéhez. Gyártóik: –Business Objects és Cognos (a két vezető) –Information Builders, Oracle, Crystal Decisions, Brio, MicroStrategy Forrás: Gartner, 2003

11 Adatbányászati tevékenység Üzleti tevékenység Jelmagyarázat: Informatikai tevékenység Üzleti szituáció felmérése Elemzési lehetőségek összegyűjtése, értékelése Döntés az üzleti cé- lokról Döntés a projekt indí- tásáról Modellek építése Modellek üzleti validálása Modellek kiértékelése Modellek finomhangolása Eredmények összesítése üzleti megoldássá Üzleti alkalmazás Az üzleti cél meghatározása Az elemzési feladat megfogalmazása Modellek felállítása Modellek megvalósítása Az üzleti cél elérésének ellenőrzése Visszamérés, monitoring Idő- és költségtervezés Adatgyűjtés és feltárás Előrehaladás Viszacsatolás Az adatbányászat folyamata

12 Hajtóerők az üzleti intelligencia mögött Alkalmazások számának és használhatóságának növekedése Adatbázisok képességeinek fejlődése Tárolórendszerek képességeinek fejlődése Adatmennyiség mértéktelen növekedése Adatok átlátásának, megértésének fontossága Teljesítmény- alapú irányítás Jogszabályi megfelelés Üzleti intelligencia megoldások 2 1 3

13 Struktúrált adatok BI Nagy vállalatok Könnyen struktúrálható adatok Nehezen struktúrálható adatok BI Nagy vállalatok és intézmények Kis és közepes vállalatok, egyéb szervezetek Egyének 1 2 3 A fejlődés fő irányai

14 A vállalati információgazdálkodás integrált infrastruktúrája EIM infra- struktúra alkalmazási portfólió üzleti folyamatok platformja  modellek  sémák  szabványok  keresés  tárak és nyíl- vántartások  üzleti szabályok  osztályozás Metaadatkezelés és szemantikai egyeztetés Adat-szolgáltatások  adatátalakítás  tartalom- integráció  adat- elérés  adat- minőség  adatgazdál- kodás  adat- beszerzés  adat- mozgatás  adat- bővítés ügyféladatok integrációja termékek tartalom- és adatkezelése üzleti intelligencia alkalmazások vállalati tartalom- kezelés egyedi alkalmazások külső szolgáltatások csomag- alkalmazások üzleti szolgáltatások tára integrált összeállítási technológiák üzleti folyamatok összeállítása struktúrált, félig struktúrált és nem-struktúrált tartalmakból tranzakciós, operatív éa analítikus forrásokból vállalati adat- tárház eszköz alapadat termék alapadat külső adat- források ügyfél alapadat

15 Trendek a vállalati BI területén Az adatintegráció szerepe szélesedik Változnak az alkalmazási igények Egyre több metaadatot használnak fel Növekszik a közvetlen, valós idejű felhasználás –Operatív BI –Zárt ciklusú vállalati információellátás

16 Terjedés a vállalaton kívülre BI 2.0 (Web 2.0 hatása az üzleti intelligenciára) –“emberközpontú” üzleti intelligencia –előrekonfigurált vállalati BI-elemzések helyett önellátás egyre szélesebb körben –Microsoft, Office 2007, Excel Services, PerformancePoint Irányított elemzések és intuitív megjelenítés “Önszerveződő” információs ágensek

17 Adat- és szövegbányászat konvergenciája Adatbányászat –Csomagolt megoldások, operatív felhasználás –Teljesítménynövelés, skálázhatóság –Nagy mennyiségű elosztott adat elemzése –Együttműködő képesség, szabványhasználat Struktúrálatlan adatok elemzése (pl. szövegbányászat) –A keletkező információk túlnyomó többsége struktúrálatlan –Tényállítások, kategorizálás kinyerése –Nyelvi, statisztikai és egyéb modális technikák

18 Várható fejlődés 2006 2011 2016 irányított elemzés adattárház-építés struktúrálatlan adatok elemzése adatbányászat statisztikai elemzés „valós” idejű feldolgozás OLAP-nézetek ad-hoc lekérdezés metaadat-vezérelt adatintegráció fejlett értelmezés zárt ciklusú vállalati információgazdálkodás feldolgozás Excel-ben jelentés- készítés Excel-integráció önellátó felhasználó intuitív megjelenítés egyszerű web-interfész információs ágensek BI 2.0 BI 1.0

19 Szükséges technológiai fejlődés Adatkezelés, adatbázisháttér Adatminőségbiztosítás Szolgáltatás-orientált architektúra

20 BI-jellegű webszolgáltatások –Operatív BI-hoz elengedhetetlen Egyedi BI-platformok helyett BI-eszközök együttműködése

21 Az IKT más területeire való hatások Informatikai közművek –Rendszeresemények elemzése –Tendenciák azonosítása Információvédelem –behatolásészlelés –szpemszűrés

22 Társadalmi-gazdasági hatások A vállalati bizalom és hitelesség javulása Új lehetőségek a gazdaság és társadalom működésében Adatvédelmi kockázatok növekedése Információszabadság növekedése

23 Új lehetőségek a gazdaság és társadalom működésében Ügyfélszegmentáció Ügyfélérték-számítás Keresztértékesítés lehetőségeinek feltárása Adósminősítés Bolti „együttvásárlások” meghatározása Lemorzsolódások vizsgálata Internetes viselkedési szokások elemzése Csalások felderítése

24 Magyar vonatkozások Kutatás, kísérleti alkalmazás: –SZTAKI –Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány –BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Üzleti alkalmazás: –IQSYS –DSS –Data Explorer –Logson –Ramasoft Eszközök: –SAS –ORACLE –Microsoft –Applix Innovatív hazai alkalmazások –Jelentéskészítés –Hitelminősítés –Kockázatkezelés –Adattisztítás –Basel II

25 Következtetések A BI növelheti a társadalom és a gazdaság mainál racionálisabb működésének esélyét, de –leértékelődhet a hagyományosabb, informális és helyismeretre épülő tudás szerepe Adatvédelmi és személyiségjogi kérdések felvetődése, amelyek kezeléséhez –a társadalom minden szereplőjének közre (és együtt) kell működni: államigazgatás (szabályozás) vállalatok (önkontroll, a technológia óvatos alkalmazása) állampolgárok (magánszférát erősítő technológiák használata, információtudatosság)


Letölteni ppt "Üzleti intelligencia Üzleti intelligencia IT3-BT 2007. január 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések