Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI"— Előadás másolata:

1 A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI
ÉN Hogyan lesz az én ?

2 Teozófiai szemléletmód
A Teozófiai hármas célkitűzése: Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

3 Miről lesz szó ? A személyes tudat fejlődéséről – teozófiai és transzperszonális megközelítésben Teozófiai alapok a személyiségről Személyiségfejlődési elméletek (Loevinger, Kohlberg - pszichológia) A Felsőbb Én megjelenése a pszich-ban (Jung, Assagioli, Maslow transzperszonális pszich.-TP) Wilber – integrálpszichológia Csíkszentmihályi – boldogságpszichológia D.Hawkins – erő kontra ERŐ elmélet

4 A transzperszonális pszichológia (TP) nagyjai

5 Teozófiai fogalmak

6 Teozófiai fogalmak

7 Az ember felépítése Egyéniség Fizikai Asztrál Mentál Buddhi Atma
S p i r i t u á l i s E m b e r Egyéniség Felsőbb Én Az ember felépítése Kauzáltest Fizikai Asztrál Mentál Buddhi Atma kis én Személyiség

8 Teozófiai szempontból…
… a tudat fejlődését az anyagba burkolózástól (involúció) a kristályokon, növényeken, állatokon át az emberi, majd a spirituális tudatig (evolúció) – életciklusok hosszú sora alatt értjük. Ezért a személyes emberi tudat fejlődését is a reinkarnáció, a többszöri testet öltés figyelembe vételével értelmezzük !

9 A személyiség változásai
Önzés Életminőség Energiaszint + / - + / + Tudatosság - / - + / -

10 Csakrák és a fejlődés Szahaszrara – Korona Adzsna – Homlok
Visuddha – Torok Anahata – Szív Manipura – Napfonat Szvahiszthana – Szakrális (Lép) Muladhara – gyökér

11

12

13 Jane Loevinger (1919-2008) Az énfejlődés (én-érzet) szakaszai
1. PRESZOCIÁLIS SZAKASZ – MUNKÁLKODÁS AZ ÉN-NEM ÉN ELKÜLÖNÍTÉSEN. 2. SZIMBIOTIKUS SZAKASZ – MUNKÁLKODÁS AZ ANYÁTÓL VALÓ ELKÜLÖNÜLÉSEN. 3. IMPULZÍV SZAKASZ – ÖSZTÖNÖK KIENGEDÉSE A FÜGGETLENSÉG ÉRDEKÉBEN, HATÁS GYAKORLÁSA, JELENRE IRÁNYULTSÁG, KIZSÁKMÁNYOLÁS. AZ ÉN ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK GYAKORLÁSA. 4. ÖNVÉDŐ SZAKASZ – SZABÁLYOK FELFOGÁSA, EGOCENTRIKUS ÉRTELMEZÉSE („CSAK EL NE KAPJANAK”), NINCSENEK HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK ÉS TERVEK.

14 Az énfejlődés szakaszai
5. KONFORMISTA SZAKASZ – SZOCIÁLIS CSOPORTTÓL FÜGGŐ JÓLLÉT MIATTI SZABÁLYBETARTÁS, SZENT SZABÁLYOK. AZ ÉNT AZ ELISMERÉS ÉS A MÁSOK ELŐTT VALÓ MEGJELENÉS FOGLALKOZTATJA 6. LELKIISMERETES-KONFORMISTA SZAKASZ – KÜLÖNBSÉGET TESZ AZ „ILYEN VAGYOK” ÉS AZ „ILYENNEK KELLENE LENNEM” KÖZÖTT. FOKOZOTT ÖNREFLEXIÓ. A VISELKEDÉSI SZABÁLYOKBAN TEHETŐ KIVÉTEL. 7. LELKIISMERETES SZAKASZ –ELVONT ERKÖLCSI PARANCS BEÉPÍTÉSE, EZEK FONTOSABBAK A CSOPORTSZABÁLYOKNÁL. A BŰNTUDAT ÉS NEM A SZÉGYEN VEZÉREL A SZABÁLY BETARTÁSÁBAN. A TELJESÍTMÉNY ÖNMAGÁBAN BECSÜLHETŐ, AZ EMBEREKET ÖSSZETETTEN SZEMLÉLI JÓ ÉS ROSSZ OLDALAIKKAL EGYÜTT. 8. INDIVIDUALISTA SZAKASZ – TUDATOSUL A SAJÁT EGYÉNISÉG, TOLERANCIA MÁSOKKAL SZEMBEN.

15 Abraham Maslow (1908-1970) A szükségletek hierarchiája
Az egyes szintek kielégítettsége után lehetséges csak a következő szintre lépni Ha az alsóbb szinteken hiány támad, az ember minden energiáját a deficites szint újraépítésére fordítja Vagy tudatosan le kell mondania az adott szint szükségleteiről

16 Az elégedetlenség piramisa

17 Az önmegvalósító személyiség
Önmegvalósítás feltétele: szükségletek (hiányalapú és növekedési) bizonyos szintű kielégítettsége. Önmegvalósítás élménye: csúcsélmény. Az önmegvalósítók személyisége: - pontos valóságészlelés - elfogadóak önmagukkal és másokkal - spontánok, mesterkéletlenek - autonómia - mély kapcsolatok, de csak néhány emberrel - gondolatgazdag, nem ellenséges humor - intrinzik motiváció

18 Roberto Assagioli (1888-1974) Tudatmodell: Felsőbb Én
Felső tudattalan, tudat feletti Kollektív tudattalan A tudat területe Középső tudattalan „… én vagyok” Tudat alatti Kollektív tudattalan

19 Csíkszentmihályi Mihály
FLOW (Áramlat -1998) Olyan észlelt kihívások vagy cselekvési lehetőségek, amelyek a meglévő készségekkel éppen teljesíthetők

20 A flow funda-MENTÁLIS alapjai
A kihívás-készség egyensúly A cselekvés és tudat összeolvadása A világos célok Az egyértelmű visszajelzések Koncentrálás a pillanatnyi feladatra A kontroll érzése a műveletben Az önmagunkkal kapcsolatos tudatosság elhalványulása Az időélmény átalakulása Az autotelikus élmény (maga a tevékenység jutalom)

21 Megtalálni a helyünket
Feladatok Szorongás Unalom Képességek

22 A flow következményei A flow-élmények vitaminbombaként hatnak a szervezetre és befolyásolják a szubjektív jóllétünket is. A tevékenység közben közvetlen nem tapasztalunk boldogságot, ahhoz túl koncentráltak vagyunk, de utólag beáll az önmegerősítés – a pozitív érzések folyamatos fejlődési igényt indukálnak. Stressz rezisztencia. Pozitív énkép, önbecsülés. Jól definiált jövőkép.

23 De nem adja meg az etikai irányt!
A flow … „ … a komplexitás evolúciójának motorja, hiszen arra ösztönöz, hogy a saját határainkat meghaladva, fejlődjünk. De nem adja meg az etikai irányt! Feladatunk tehát abban áll, hogy megtanuljuk, a saját életünket olyan módon élvezni, hogy azzal ne csökkentsük mások esélyeit a saját életük élvezetében.” > Teozófia - megkülönböztető képesség

24 Ken Wilber (1949) Integrálpszichológia
Kelet és nyugat kultúrájának, tudományágainak, filozófiai, vallási és ezoterikus tanításainak és pszichológiai elméleteinek kutatása, összehasonlítása és rendszerbe foglalása

25 Wilber - Integrálpszichológia

26 Wilber - Integrálpszichológia
A keleti és nyugati lélektan iskoláinak összehasonlító kutatása: Mahájána, védanta, szufi, kabbala, keresztény misztika, platonizmus, Aurobindo, Da Free John, stb. Freud, Jung, Piaget, Maslow, Loevinger, Kohlberg, Arieti, Erikson, stb.

27 A tudat szintjei

28 Tudati alapstruktúra 1. Emelkedés fejlődés
3. Integrálás, konszolidálás, megtartás 4. Differenciálódás, leválás, megtagadás 2. Süllyedés, bukás, visszalépés

29 Wilber létrafokai 9. Kauzális Transzperszonális 8. Szubtilis 7. Okkult
6. Víziólogika 5. Formális-reflektív 4. Szabály / szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus- emocionális 1. Szenzoros-fizikai Transzperszonális Perszonális Preperszonális Minden fokon kell a hatóerő beilleszkedés ön-meghaladás felbomlás

30 Összehasonlító táblázat
Önmeghaladás 5. Önmegvalósítás 4. Önbecsülés 3. Valahová tartozás 2. Biztonság Élettani, étel, ital, szex Maslow 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív 4. Szabály/szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus-emocionális 1. Szenzoros-fizikai Wilber 7. Egységérzet, egységtudat 6. „Harmadik szem”, paranormális képességek 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-sexuális szint 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás Csakrák

31 Wilber és Aurobindo Wilber Aurobindo Maslow Loevinger 1 Pleromatic
Wilber Aurobindo Maslow Loevinger 1 Pleromatic Subconscient Physiological Presocial 2 Uroboric Symbiotic 3 Axial-body Physical Beginning of safety Impulsive 4 Pranic-body Vital 5 Image-body Emotional 6 Membership-cognition Will Safety Self-protective 7 Early egoic Reasoning mind Belongingness Conformist 8 Middle egoic Physical ego Conscientious conformist 9 Late egoic Idea mind Self-esteem Conscientious 10 Mature ego Individualistic 11 Biosocial centaur Existential centaur Higher mind Self-actualization Autonomous Integrated 12 Low subtle Illumined mind Transcendence 13 High subtle Intuitive mind 14 Low causal Overmind 15 High causal Supermind 16 Ultimate Brahman/ Paramatman

32 Wilber integral térképe

33 Fejlődési fokok és krízisek
A tudat alapvető struktúrái - fejlődési szintjei Patológiák Megfelelő terápiák 9. Kauzális Kauzális patológia Forma nélküli miszticizmus 8. Szubtilis Szubtilis patológiák Istenség-miszticizmus 7. Pszichikus (Finom) pszichikai zavarok Természet-miszticizmus 6. Kentauri / vízió-logika Exisztenciális patológia Exisztenciális terápia 5. Formális műveletek - reflexív elme Identitászavarok Introspekció, önismeret 4. Szabály-szerep elme - konkrét műveletek szintje Szkript patológiák Szkript analízis 3. Reprezentatív elme Pszichoneurózisok Feltáró technikák 2. Fantáziák - emóciók elme Nárcisztikus-borderline Struktúra építő technikák 1. Szenzofizikális Pszichózis Intenzív regressziós terápiák 0. Differenciálatlan, elsődleges mátrix Perinatális patológia Kezelési modalitások

34 Dr. David R. Hawkins Force vs Power vs. (Erő kontra ERŐ)
Kineziológiai izomtesztelés alkalmazása nemcsak a gyógyításnál, hanem az egyes tanítások, eszmék, gondolatok igazságtartalmának megállapítására is A személyes tudatosság és érzelmi fejlettségi, valamint az energiaszint kalibrálása a tudattérkép segítségével >

35 Dr. David R. Hawkins

36 A tudatfejlődés átmeneti és trnaszperszonális krízisei
Köszönöm a megtisztelő figyelmed ! (… folytatás következik ) Készítette: B. Kovács Zoltán


Letölteni ppt "A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések