Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan lesz az A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI ? én ÉN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan lesz az A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI ? én ÉN."— Előadás másolata:

1 Hogyan lesz az A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI ? én ÉN

2 Teozófiai szemléletmód A Teozófiai hármas célkitűzése:  Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.  Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.  Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

3 Miről lesz szó ? A személyes tudat fejlődéséről – teozófiai és transzperszonális megközelítésben Teozófiai alapok a személyiségről Teozófiai alapok a személyiségről Személyiségfejlődési elméletek (Loevinger, Kohlberg - pszichológia) Személyiségfejlődési elméletek (Loevinger, Kohlberg - pszichológia) A Felsőbb Én megjelenése a pszich-ban (Jung, Assagioli, Maslow transzperszonális pszich.-TP) A Felsőbb Én megjelenése a pszich-ban (Jung, Assagioli, Maslow transzperszonális pszich.-TP) Wilber – integrálpszichológia Wilber – integrálpszichológia Csíkszentmihályi – boldogságpszichológia Csíkszentmihályi – boldogságpszichológia D.Hawkins – erő kontra ERŐ elmélet D.Hawkins – erő kontra ERŐ elmélet

4 A transzperszonális pszichológia (TP) nagyjai

5 Teozófiai fogalmak

6

7 Fizikai Asztrál Mentál Buddhi Atma Felsőbb Én Kauzáltest S p i r i t u á l i s E m b e r Az ember felépítése kis én Személyiség Egyéniség

8 Teozófiai szempontból…  … a tudat fejlődését az anyagba burkolózástól (involúció) a kristályokon, növényeken, állatokon át az emberi, majd a spirituális tudatig (evolúció) – életciklusok hosszú sora alatt értjük.  Ezért a személyes emberi tudat fejlődését is a reinkarnáció, a többszöri testet öltés figyelembe vételével értelmezzük !

9 A személyiség változásai A személyiség változásai Tudatosság Életminőség Energiaszint + / -+ / - - / -- / - + / ++ / + + / -+ / - Önzés

10 Csakrák és a fejlődés Szahaszrara – Korona Adzsna – Homlok Visuddha – Torok Anahata – Szív Manipura – Napfonat Szvahiszthana – Szakrális (Lép) Muladhara – gyökér

11

12

13 Jane Loevinger (1919-2008) 1. 1. PRESZOCIÁLIS SZAKASZ – MUNKÁLKODÁS AZ ÉN- NEM ÉN ELKÜLÖNÍTÉSEN. 2. SZIMBIOTIKUS SZAKASZ – MUNKÁLKODÁS AZ ANYÁTÓL VALÓ ELKÜLÖNÜLÉSEN. 3. IMPULZÍV SZAKASZ – ÖSZTÖNÖK KIENGEDÉSE A FÜGGETLENSÉG ÉRDEKÉBEN, HATÁS GYAKORLÁSA, JELENRE IRÁNYULTSÁG, KIZSÁKMÁNYOLÁS. AZ ÉN ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK GYAKORLÁSA. 4. ÖNVÉDŐ SZAKASZ – SZABÁLYOK FELFOGÁSA, EGOCENTRIKUS ÉRTELMEZÉSE („CSAK EL NE KAPJANAK”), NINCSENEK HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK ÉS TERVEK. Az énfejlődés (én-érzet) szakaszai

14 Az énfejlődés szakaszai 5. 5. KONFORMISTA SZAKASZ – SZOCIÁLIS CSOPORTTÓL FÜGGŐ JÓLLÉT MIATTI SZABÁLYBETARTÁS, SZENT SZABÁLYOK. AZ ÉNT AZ ELISMERÉS ÉS A MÁSOK ELŐTT VALÓ MEGJELENÉS FOGLALKOZTATJA 6. LELKIISMERETES-KONFORMISTA SZAKASZ – KÜLÖNBSÉGET TESZ AZ „ILYEN VAGYOK” ÉS AZ „ILYENNEK KELLENE LENNEM” KÖZÖTT. FOKOZOTT ÖNREFLEXIÓ. A VISELKEDÉSI SZABÁLYOKBAN TEHETŐ KIVÉTEL. 7. LELKIISMERETES SZAKASZ –ELVONT ERKÖLCSI PARANCS BEÉPÍTÉSE, EZEK FONTOSABBAK A CSOPORTSZABÁLYOKNÁL. A BŰNTUDAT ÉS NEM A SZÉGYEN VEZÉREL A SZABÁLY BETARTÁSÁBAN. A TELJESÍTMÉNY ÖNMAGÁBAN BECSÜLHETŐ, AZ EMBEREKET ÖSSZETETTEN SZEMLÉLI JÓ ÉS ROSSZ OLDALAIKKAL EGYÜTT. 8. INDIVIDUALISTA SZAKASZ – TUDATOSUL A SAJÁT EGYÉNISÉG, TOLERANCIA MÁSOKKAL SZEMBEN.

15 Abraham Maslow (1908-1970) A szükségletek hierarchiája Az egyes szintek kielégítettsége után lehetséges csak a következő szintre lépni Ha az alsóbb szinteken hiány támad, az ember minden energiáját a deficites szint újraépítésére fordítja Vagy tudatosan le kell mondania az adott szint szükségleteiről

16 Az elégedetlenség piramisa

17 Az önmegvalósító személyiség Önmegvalósítás feltétele: szükségletek (hiányalapú és növekedési) bizonyos szintű kielégítettsége. Önmegvalósítás feltétele: szükségletek (hiányalapú és növekedési) bizonyos szintű kielégítettsége. Önmegvalósítás élménye: csúcsélmény. Önmegvalósítás élménye: csúcsélmény. Az önmegvalósítók személyisége: Az önmegvalósítók személyisége: - pontos valóságészlelés - elfogadóak önmagukkal és másokkal - spontánok, mesterkéletlenek - autonómia - mély kapcsolatok, de csak néhány emberrel - gondolatgazdag, nem ellenséges humor - intrinzik motiváció

18 Roberto Assagioli (1888-1974) „… én vagyok” Felső tudattalan, tudat feletti Tudat alatti Középső tudattalan A tudat területe Kollektív tudattalan Felsőbb Én Tudatmodell:

19 Csíkszentmihályi Mihály FLOW (Áramlat -1998) Olyan észlelt kihívások vagy cselekvési lehetőségek, amelyek a meglévő készségekkel éppen teljesíthetők

20 A flow funda-MENTÁLIS alapjai A kihívás-készség egyensúly A cselekvés és tudat összeolvadása A világos célok Az egyértelmű visszajelzések Koncentrálás a pillanatnyi feladatra A kontroll érzése a műveletben Az önmagunkkal kapcsolatos tudatosság elhalványulása Az időélmény átalakulása Az autotelikus élmény (maga a tevékenység jutalom)

21 Megtalálni a helyünket Feladatok Képességek Szorongás Unalom

22 A flow következményei A flow-élmények vitaminbombaként hatnak a szervezetre és befolyásolják a szubjektív jóllétünket is. A tevékenység közben közvetlen nem tapasztalunk boldogságot, ahhoz túl koncentráltak vagyunk, de utólag beáll az önmegerősítés – a pozitív érzések folyamatos fejlődési igényt indukálnak. Stressz rezisztencia. Pozitív énkép, önbecsülés. Jól definiált jövőkép.

23 A flow … „ … a komplexitás evolúciójának motorja, hiszen arra ösztönöz, hogy a saját határainkat meghaladva, fejlődjünk. De nem adja meg az etikai irányt! Feladatunk tehát abban áll, hogy megtanuljuk, a saját életünket olyan módon élvezni, hogy azzal ne csökkentsük mások esélyeit a saját életük élvezetében.” > Teozófia - megkülönböztető képesség

24 Ken Wilber (1949) Integrálpszichológia Kelet és nyugat kultúrájának, tudományágainak, filozófiai, vallási és ezoterikus tanításainak és pszichológiai elméleteinek kutatása, összehasonlítása és rendszerbe foglalása Kelet és nyugat kultúrájának, tudományágainak, filozófiai, vallási és ezoterikus tanításainak és pszichológiai elméleteinek kutatása, összehasonlítása és rendszerbe foglalása

25 Wilber - Integrálpszichológia

26 A keleti és nyugati iskoláinak összehasonlító kutatása: A keleti és nyugati lélektan iskoláinak összehasonlító kutatása: Mahájána, védanta, szufi, kabbala, keresztény misztika, platonizmus, Aurobindo, Da Free John, stb. Freud, Jung, Piaget, Maslow, Loevinger, Kohlberg, Arieti, Erikson, stb.

27 A tudat szintjei

28 Tudati alapstruktúra 1. Emelkedés fejlődés 4. Differenciálódás, leválás, megtagadás 3. Integrálás, konszolidálás, megtartás 2. Süllyedés, bukás, visszalépés

29 Wilber létrafokai 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív 4. Szabály / szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus- emocionális 1. Szenzoros-fizikai Preperszonális Perszonális Transzperszonális Minden fokon kell a - hatóerő - beilleszkedés - ön-meghaladás - felbomlás

30 7. Egységérzet, egységtudat 6. „Harmadik szem”, paranormális képességek 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-sexuális szint 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás Csakrák Önmeghaladás 5. Önmegvalósítás 4. Önbecsülés 3. Valahová tartozás 2. Biztonság 1.Élettani, étel, ital, szex Maslow 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív 4. Szabály/szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus- emocionális 1. Szenzoros-fizikai Wilber Összehasonlító táblázat

31 Wilber és Aurobindo WilberAurobindoMaslowLoevinger 1PleromaticSubconscientPhysiologicalPresocial 2Uroboric Symbiotic 3Axial-bodyPhysicalBeginning of safety Impulsive 4Pranic-bodyVital 5Image-bodyEmotional 6Membership-cognitionWillSafetySelf-protective 7Early egoicReasoning mindBelongingnessConformist 8Middle egoicPhysical ego Conscientious conformist 9Late egoicIdea mindSelf-esteemConscientious 10Mature ego Individualistic 11Biosocial centaur Existential centaur Higher mindSelf-actualizationAutonomous Integrated 12Low subtleIllumined mindTranscendence 13High subtleIntuitive mind 14Low causalOvermind 15High causalSupermind 16UltimateBrahman/ Paramatman

32 Wilber integral térképe

33 Fejlődési fokok és krízisek A tudat alapvető struktúrái - fejlődési szintjei PatológiákMegfelelő terápiák 9. KauzálisKauzális patológiaForma nélküli miszticizmus 8. SzubtilisSzubtilis patológiákIstenség-miszticizmus 7. Pszichikus(Finom) pszichikai zavarokTermészet-miszticizmus 6. Kentauri / vízió-logikaExisztenciális patológiaExisztenciális terápia 5. Formális műveletek - reflexív elme IdentitászavarokIntrospekció, önismeret 4. Szabály-szerep elme - konkrét műveletek szintje Szkript patológiákSzkript analízis 3. Reprezentatív elmePszichoneurózisokFeltáró technikák 2. Fantáziák - emóciók elmeNárcisztikus-borderlineStruktúra építő technikák 1. SzenzofizikálisPszichózisIntenzív regressziós terápiák 0. Differenciálatlan, elsődleges mátrix Perinatális patológiaKezelési modalitások

34 Dr. David R. Hawkins Force vs Power vs. (Erő kontra ERŐ) Kineziológiai izomtesztelés alkalmazása nemcsak a gyógyításnál, hanem az egyes tanítások, eszmék, gondolatok igazságtartalmának megállapítására is A személyes tudatosság és érzelmi fejlettségi, valamint az energiaszint kalibrálása a tudattérkép segítségével >

35 Dr. David R. Hawkins

36 A tudatfejlődés átmeneti és trnaszperszonális krízisei Köszönöm a megtisztelő figyelmed ! (… folytatás következik ) Készítette: B. Kovács Zoltán


Letölteni ppt "Hogyan lesz az A TUDATFEJLŐDÉS LÉPCSŐFOKAI ? én ÉN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések