Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás A védikus filozófia, a teozófia, és az integrálpszichológia megközelítéséből B. Kovács Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás A védikus filozófia, a teozófia, és az integrálpszichológia megközelítéséből B. Kovács Zoltán."— Előadás másolata:

1 „Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás A védikus filozófia, a teozófia, és az integrálpszichológia megközelítéséből B. Kovács Zoltán

2 Abraham Maslow (1908-1970) A szükségletek hierarchiája • Az egyes szintek kielégítettsége után lehetséges csak a következő szintre lépni • Ha az alsóbb szinteken hiány támad, az ember minden energiáját a deficites szint újraépítésére fordítja • Vagy tudatosan le kell mondania az adott szint szükségleteiről

3 Az elégedetlenség piramisa

4 Mi a különbség?  Pályaválasztás - előző életből hozott, meglévő adottságok, képességek, pozitív hajlamok felismerése, kiteljesítése, és használata a munkavégzésben és kapcsolatokban (örömöt okoz és könnyen megy - ezt tudjuk adni a világnak)  Életfeladat - újabb képességek elsajátítása, törekvés magasabb szintű feladatok, személyiségfejlődés megvalósítására a munkában és kapcsolatokban (nehezen megy - erőfeszítést, kitartást igényel)  Életcél > Önmegvalósítás - vízió a maximálisan elérhető fejlődés szint elérésére és beteljesítésére az adott életben (az előbbiek együttes teljesítésülése)

5 Az önmegvalósítás értelmezése   Profán, világi meghatározás   A Felsőbb Én megvalósítása a fizikai testben (nincs több újraszületés)   Egy jelenlegi megtestesülésben elérhető legmagasabb fejlődés   Egy életszakasznak megfelelő sikeres kiteljesedés, vagy fejlődési szint

6 Az önmegvalósító személyiség  Önmegvalósítás feltétele - a hiányalapú és növekedési szükségletek magas szintű kielégítettsége (torokcsakra szintje)  Önmegvalósítás élménye – csúcsélmény!  Az önmegvalósítók személyisége: - pontos valóságészlelés, önismeret - elfogadóak önmagukkal és másokkal - spontánok, mesterkéletlenek - autonómia, hivatásában elismert - mély kapcsolatok, de csak néhány emberrel - gondolatgazdagság, nem ellenséges humor - önmotiváció

7 Dharma - az életfeladat törvénye  A dharma az ember belső természete (személyiségének fejlettsége) egy bizonyos fejlődési fokon, - Minden egyes ember tudatszintjét, ahová eljutott, a gondolatai, érzelmei, szavai és cselekedetei mutatják meg. - A belső természet az, ami formába önti a külső életet, összerendezi a külső körülményeket, hogy kifejezhessen önmagát (állapot, világkép, élethelyzet)  és további kibontakozásának feladata, vagyis a következő fejlődési fok elérésének törvénye (módja). - Egyrészt a természetemnek a kibontakozásban eddig elért szintje, másrészt a törvény, ami a kibontakozás következő szintjére visz át. - Tudnom kell a növekedésem megvalósult fokát, és ismernem kell a törvényt, ami lehetővé teszi, hogy elérjem a következő fokot, hogy tovább fejlődhessek a tudatosságban. - Ekkor elmondhatom, hogy ismerem a dharmámat, és követve ezt a dharmát, haladhatok a tökéletesedés, vagy önmegvalósítás felé a saját korlátaim határain belül… (terv, cél, feladat)

8 A Dharma tartalmi összetevői  Különbségek elfogadása (a sokszínűség harmóniája és korlátozottsága)  Fejlődésre törekvés (felismerni, hogy a sokszínűségben a tökéletesedés a legfőbb feladat)  Helyes-helytelen felismerése (a megkülönböztető képesség használata az elért szintnek megfelelően) Istenem, adj türelmet, hogy el tudjam fogadni a megváltoztathatatlant, adj erőt, hogy meg tudjam változtatni a megváltoztathatót, és adj bölcsességet, hogy e kettőt egymástól mindenkor meg tudjam különböztetni !

9 Négy fejlődési szint (kaszt) Brahman - derűs kedély, önmegtartóztatás, önszigor, megbocsátás, tisztaság, becsületesség, tudás, bölcsesség, Istenben való hit - ezek az ő a saját természetéből fakadó kötelességei (karmája) - tanító Ksatrija - hősiesség, szilárdság, ügyesség, bátorság a harcban, nagylelkűség, uralkodói természet, egy eszme, vagy mások életének védelmezése saját maga élete árán is - harcos, vezető, tisztviselő Vaisja - gazdálkodás, kereskedés, vagyongyűjtés, kitartás, pártatlanság, adományozás - kereskedő, polgár Sudra - feltétel nélküli szolgálat és engedelmesség - szolga

10 Az életfeladat rétegei Életfeladat hármas felosztása:   a velünk született (előző életekből hozott) hajlamok, képességek felismerése és kibontakoztatása, ami általában egy sikeres életpályát, életcél megvalósítást eredményez (a belső természet különbségei),   a szeretetadás és elfogadás képességével és gyakorlásával kapcsolatos feladatok felismerése és teljesítése, amelyek a személyiségünk fejlődését katalizálják (törekvés a fejlődésre),   a lélektársaink felé vállalt szerepek és minőségek kölcsönös és tudatos megélése (teljesítése), amelyek az előbbi két rész kapcsolatrendszerét és működési keretét adják (a helyes-helytelen felismerése a cselekedetekben)

11 A Karmikus törvény alapelvei szerint a gyakran ismételt, vizualizált mentális képek valósággá válnak a következő életünkben: Mégpedig, az előző életbeli  törekvések és vágyak képességekké,  a sokszor ismételt gondolatok hajlamokká,  a megvalósítás akarata cselekvéssé,  a tapasztalatok bölcsességgé,  a fájdalmas tapasztalatok lelkiismeretté válnak.  Káros, ha a vállalt feladatok nincsenek arányban a meglévő képességekkel!

12 Megtalálni a helyünket Feladatok Képességek Szorongás Unalom

13 Szent Teréz: Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, mely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Univerzum és Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké! Ez mindannyiunké!

14 Csakrák   Sahasrara – Korona   Adzsna – Homlok   Visuddha – Torok   Anahata – Szív   Manipura – Napfonat   Svadhisthana – Szakrális (Lép)   Muladhara – gyökér

15 Csakrák és fejlődési szintek 7.Sahasrara – Korona 6.Adzsna – Homlok 5.Visuddha – Torok 4.Anahata – Szív 3.Manipura – Napfonat 2.Svadhisthana – Szakrális (Lép) 1.Muladhara – gyökér 7. Egységérzet, egységtudat 6. Harmadik szem, paranormális képességek Önmegvalósítás 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció - a személyiségfejlődés csúcsa 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-szexuális szint, vitalitás 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás

16 2. szakasz -- az ‘aratás’ A fizikai test teljesen megújul minden 7 éves periódusban; az asztrális és mentális testek rövidebb idő alatt. A csakrák aktiválása:0 -7 évben a gyökér- és a lép-csakra, 7-14 évben a köldök- és a szív-csakra, 14 -21 évben a torok- és a homlok-csakra, a korona-csakra később. ATMIKUS BUDDHIKUS MENTÁLIS ASZTRÁLIS FIZIKAI ÉLETERŐ ELŐKÉSZÜLÉS MEGÚJULÁS VAGY 2. GYERMEKKOR ÉRZELMEK VALLÁS EGYÜTTÉRZÉS VAGY ÉRZELMI RIDEGSÉG ELME TANULÁS SZERETET HÁZASSÁG AKARAT - A LEGNAGYOBB ANYAGI ÉRDEKELTSÉG BAJTÁRSIASSÁG VAGY VÁLÁS BÖLCSESSÉG VAGY BESZŰKÜLT ELME 1. szakasz -- a ‘vetés’ 28 21 14 7 1 35 42 49 56 63 70 EGY TESTETÖLTÉS SZAKASZAI

17 Életszakaszok – hármas felosztásban 7. 7.Korona 6. 6.Homlok 5. 5.Torok 4. 4.Szív 3. 3.Napfonat 14-21 2. 2.Szakrális 7-14 1. 1.Gyökér 0-7 1 + 2 + 4 = 7 21 + 21 + 21 = 63 63 + 63 + 63 Hármasság: 3. Szellem 2. Lélek 1. Test

18 A fejlődés sajátosságai  Nem minden képességünk – akarati, érzelmi és mentális minőségünk, erkölcsi, morális, világnézeti hozzáállásunk fejlődik egyszerre és párhuzamosan !  Sahasrara – Korona  Adzsna – Homlok  Visuddha – Torok  Anahata – Szív  Manipura – Napfonat  Svadhisthana – Szakrális  Muladhara – Gyökér

19 Három ösvény  Djani marga – a megértés útja A tudós és filozófus útja. Nemcsak az alsó, hanem a felső elmét is fejleszti. A buddhikus test majd később fog fejlődni. A tudós és filozófus útja. Nemcsak az alsó, hanem a felső elmét is fejleszti. A buddhikus test majd később fog fejlődni.  Bakhti marga – a hit útja A felső érzelmek használatának módszere (szeretet, áhítat, együttérzés). A buddhikus test fejlődik, a kauzális majd később fog fejlődni. A felső érzelmek használatának módszere (szeretet, áhítat, együttérzés). A buddhikus test fejlődik, a kauzális majd később fog fejlődni.  Karma marga – az akarat, a cselekvés útja az akarat fejlődik, és a fizikai test visszahat az atmikus anyagra. az akarat fejlődik, és a fizikai test visszahat az atmikus anyagra.

20 Fizikai Asztrál Mentál Buddhi Atma Felsőbb Én Kauzáltest S p i r i t u á l i s E m b e r Az ember felépítése kis én Személyiség Egyéniség

21 Ken Wilber - Integrálpszichológia

22 Keleti és nyugati iskoláinak összehasonlító kutatása: Keleti és nyugati lélektan iskoláinak összehasonlító kutatása:   Mahájána, védanta, szufi, kabbala, keresztény misztika, platonizmus, Aurobindo, Da Free John, stb.   Freud, Jung, Piaget, Maslow, Loevinger, Kohlberg, Arieti, Erikson, stb.

23 Tudati alapstruktúrák 1. Emelkedés fejlődés 4. Differenciálódás, leválás, megtagadás 3. Integrálás, konszolidálás, megtartás 2. Süllyedés, bukás, visszalépés

24 Wilber létrafokai 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív 4. Szabály / szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus- emocionális 1. Szenzoros-fizikai Preperszonális Perszonális Transzperszonális Minden fokon kell: - hatóerő - beilleszkedés - ön-meghaladás - felbomlás

25 7. Egységérzet, egységtudat 6. „Harmadik szem”, paranormális képességek 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-szexuális szint, vitalitás 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás Csakrák Önmeghaladás 5. Önmegvalósítás 4. Önbecsülés 3. Valahová tartozás 2. Biztonság 1.Élettani, étel, ital, szex Maslow 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív elme 4. Szabály-szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus- emocionális elme 1. Szenzoros-fizikai szint Wilber Összehasonlító táblázat

26 3. Reprezentációs elme (Napfonat csakra) Tudatszint leírása Mentális-én (mentáltest) kialakulása - A külvilág belső leképezése, szimbólumok/fogalmak, gondolatok segítségével, - Beszédkészség, nemi identitás megjelenése - Egocentrikus-narcisztikus világkép - Mágikus gondolkodás, animisztikus érzékelés - Szükséglet – anyagi és érzelmi biztonság * Eddig a szintig bezárólag – csak testi dolgok vagy késztetések megtartása / megtagadása a motívum Patológiák Neurózisok (elfojtások) és vagy keveredésük a határeseti tünetekkel > határeseti neurózisok. Gondolati leválás az anyáról (én, az anya és az apa) - Ödipusz / Elektra komplexus - Pszichoneurotikus szorongás, megszállott-kényszeres tünetegyüttes, neurotikus depresszió, fóbiák, hisztéria, hipochondria - Határeseti neurózisok - narcisztikus birtokló kiterjesztés, vagy dühös-szadisztikus uralkodási vágy) Terápiák Feltáró technikák, pszichoanalízis Triádikus, belső konfliktusok Id szuperego > gátlások Id ego > szorongások, megszállottság ego szuperego > bűntudat, depresszió

27 4. Szabály / szerep elme (Szívcsakra) Tudatszint leírása Konkrét tárgyi műveletek a gondolatokkal és szimbólumokkal • Mentális szabályok és szerepek kialakulása és megértése, önmagára és másokra vonatkoztatása > képes elképzelni, átérezni és felvenni mások szerepét, más szemével is látni a világot • Beilleszkedés, valahová tartozás, szeretetigény, részvétel, saját helyének-szerepének megtalálása, • Mintakövetés, megfelelés - konformista szakasz • Szociocentrikus világkép  a saját érdekcsoport testvér – a többi mind ellenség • Mitikus, etnocentrikus gondolkodás Patológiák Szkript patológiák - kognitív forgatókönyvek • Játszmázások (családi script > sorskönyv) • Szerepzavarok – félelem az ’arculat’ elvesztésétől, a szabályok meg nem értésétől / megszegésétől • Kollektív ego – csordaszellem, összeesküvés elméletek • Mitikus tagság – szektásság, fanatizmus, eszmehűség, hiedelmek, átvett előítéletek és meggyőződések Terápiák Szkript analízis •TA, Hellinger, kineziológia • Duplafenekű tranzakciók > „A legjobbat akarom neked > értsd: Ne hagyj el!” • Saját identitás, saját pszichikai erő felébresztése

28 5. Formális műveleti/reflektív elme (Torokcsakra alatt) Tudatszint leírása Gondolkodó elme (gondolatokkal modellez, gondolkodik a gondolatokról) •Elvont formális (tárgyi) műveletekre képes > tervez •Introspekció képessége, belső pszichikai tér érzékelése •Világcentrikus érett ego, minden vélemény egyenértékű, elfogadás (az átlagos felnőtt eddig jut el) •Posztkonvencionális szakasz, saját normák és meggyőződések kialakulása •Képességek tudatosítása •Saját út keresése, önbecsülés •Önmegvalósítás kezdete Patológiák Identitászavarok •Ha minden igazság egyenértékű, akkor kinek van végül igaza? •Intolerancia a hierarchiával szemben •Multikulturalizmus - megkülönböztető képesség nélkül •„Senkit nem szabad megítélni, minden morális álláspont egyenlő, kivéve persze a sajátjukat, amely felsőbbrendű” > •Káros összefonódás / átbillenés lehet az előző szinttel – identitás kontra szerepkonfúzió Terápiák Introspekció, önismeret • Filozófiai beszélgetések • Értékrendek ütköztetése • Megkülönböztető képesség fejlesztése

29 7. Egységérzet, egységtudat 6. „Harmadik szem”, paranormális képességek 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-szexuális szint, vitalitás 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás Csakrák Önmeghaladás 5. Önmegvalósítás 4. Önbecsülés 3. Valahová tartozás 2. Biztonság 1.Élettani, étel, ital, szex Maslow 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív elme 4. Szabály-szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus- emocionális elme 1. Szenzoros-fizikai szint Wilber Összehasonlító táblázat

30 6. Vízió-logika / kentauri elme (Torokcsakra fölött) Tudatszint leírása Test és lélek egysége – képes megfigyelni a testet és az elmét is •A felelősség és szolgálat hálózatába integrált ’én’ •Kreatív-szintetizáló-integráló tudatosság - nem vagylagos •Megértő, együttműködő igazságokat kapcsol össze •Hálózatlogikával értékel •Szabadságigény, a karma meglátása, intuitív víziók •Antropocentrikus gondolkodás •Magasan integrált személyiség, magányos Önmegvalósítás vége (az átlagos tudatszint fölé emelkedett, a személyiség- fejlődési szakasz vége) Patológiák Egzisztenciális patológia - perspektívátlanság • Minden perspektíva relatív és egyenlő, egymástól függővé válik, nincsen stabil viszonyítási alap, nincs értelme a létnek. •Helykeresés •Minden átlátható és már meghaladott az alsóbb szinteken, céltalanság, elidegenedés • Egziszt. depresszió • Hiteltelenség • Egziszt. elszigeteltség • Elakadt önmegvalósítás • Egziszt. szorongás Terápiák Egzisztenciális terápia • Meditáció a múlandóságon és a halálon (a sajátunkon és másokén) • Az ego feloldódásának vége – szembenézés a saját halandóságunkkal, az itt és most hiteles megélése • A hírnévvel, az utóddal, az alkotással való halhatatlansági vágy legyőzése, az egzisztenciális szorongás meghaladása • Bejárat a transzperszonális szintekre, amelyeket nem korlátoznak mítoszok, mágikus elvárások, az ego azonosulásai, vagy etnocentrikus túlfűtöttségek

31 Önismeret

32 7. Okkult / Pszichikus elme (Adzsna csakra) Tudatszint leírása Inspiráció, intuíció, asztrális látás •Megfigyeli és meghaladja a gondolkodást, a személyes problémákat •Belső, pszichikus energiák érzékelése, meglátása •Állandó éber tudatosság, azonosulási élmények, •Gyöngéd a természethez, •Világlélek - minden Élővel és élettelennel azonosult Patológiák Finom pszichikai zavarok • a spirituális energiák/élmények váratlan betörése (pl. kundalini), channeling élmények, médiumitás, az ego felfúvódik-narcisztikus zavarok, spirituális gőg, felsőbbrendűség • kiegyensúlyozatlanság a tisztító gyakorlatoktól, • a lélek sötét éjszakája, • életcél hasadás, pseudo-dukha, • a prána helytelen használata, • klf. jóga betegségek * Minden korábbról fennmaradt zavar felerősödik! Terápiák Természet- miszticizmus •a jóga, kontemplatív gyakorlatok és meditáció időleges abbahagyása •Jungi terápiák, struktúraépítés •Vipassána meditáció kerülése •A fizikai és asztráltest fitten tartása, laktovegetarizmus, koffein, nikotin, alkohol, cukor kerülése

33 Fejlődési fokok és krízisek A tudat alapvető struktúrái - fejlődési szintjei PatológiákMegfelelő terápiák 9. KauzálisKauzális patológiaForma nélküli miszticizmus 8. SzubtilisSzubtilis patológiákIstenség-miszticizmus 7. Pszichikus(finom) pszichikai zavarokTermészet-miszticizmus 6. Kentauri / vízió-logikaExisztenciális patológiaExisztenciális terápia 5. Formális műveletek - reflexív elme IdentitászavarokIntrospekció, önismeret 4. Szabály-szerep elme - konkrét műveletek szintje Szkript patológiákSzkript analízis 3. Reprezentációs elmePszichoneurózisokFeltáró technikák 2. Fantáziák - emóciók elmeNárcisztikus-borderlineStruktúra építő technikák 1. SzenzofizikálisPszichózisIntenzív regressziós terápiák 0. Differenciálatlan, elsődleges mátrix Perinatális patológiaKezelési modalitások

34 Az önmegvalósító, kentauri elme:   „ Az integrált én a testet és tudatot egyaránt tudatosan tapasztalja. Kialakul a megfigyelő én, ami elkezdi túlhaladni az elmét és a testet, és ezért mint tárgyakat tudja szemlélni őket, ezekre állandóan tudatos tud lenni, mint megfigyelhető tapasztalatokra. Nemcsak az elme néz kifelé a világra, maga a megfigyelő én az, ami kitekint a világra és az elmére, amely eddig a világot szemlélte. Ez egy nagyon erőteljes transzcendencia, amely fokozódik a magasabb fázisokban. A megfigyelő látja a test és az elme impulzusait, érzéseit, és emiatt képes integrálni ezeket ” / Wilber /   A megfigyelő én a felsőbb én levetülése, de ugyanaz a Tudat > Tudati nézőpont változás-váltás elérése az érzékelésben (torokcsakránál történik)

35 A végső önmegvalósítás…   Feladat - az Én és a személyiség (a megfigyelő én) közötti kapcsolat erősítése.   Csak egyetlen tudat van, a személyiség nem elkülönült lény. Az Én töredéke lekerül a személyiségbe. A tisztánlátók apró aranyemberkének írják le, vagy a Tudat Csillagának.   Ezt az ember bármelyik alapcsakrában tarthatja, a sugártól függ. Az ötödik gyökérfaj jellemzően az agyban tartja, az agyalapi mirigy központjához kötve.   A meditáció az egyik módszer az Én érdeklődésének felkeltésére. Nem az Én-t akarjuk lehúzni, hanem a személyiséget felemelni hozzá.

36 … az igazi Önmegvalósítás !   A tudatos meditáció és a spirituális tanulmányozás megnyitja és nyitva tartja a csatornát az Én és a személyiség (a megfigyelő én) között.   Meg kell tanulnunk egyre kedvezőbb feltételeket biztosítani a Én számára, nekünk kell nyújtani fölfelé a kezünket…: > Megszabadulni az önzéstől - a személyiség a munkának és ne a személyes érdekeknek szentelje magát > Az elmét feltölteni magasztos gondolatokkal, érzésekkel > Törekedni kell, hogy kiderítsük, mire vágyik az Én - ez az Életfeladat, a Dharma tudatosítása.

37 Köszönöm a figyelmüket ! B. Kovács Zoltán


Letölteni ppt "„Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás A védikus filozófia, a teozófia, és az integrálpszichológia megközelítéséből B. Kovács Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések