Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás"— Előadás másolata:

1 „Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás
A védikus filozófia, a teozófia, és az integrálpszichológia megközelítéséből B. Kovács Zoltán

2 Abraham Maslow (1908-1970) A szükségletek hierarchiája
Az egyes szintek kielégítettsége után lehetséges csak a következő szintre lépni Ha az alsóbb szinteken hiány támad, az ember minden energiáját a deficites szint újraépítésére fordítja Vagy tudatosan le kell mondania az adott szint szükségleteiről

3 Az elégedetlenség piramisa

4 Mi a különbség? Pályaválasztás - előző életből hozott, meglévő adottságok, képességek, pozitív hajlamok felismerése, kiteljesítése, és használata a munkavégzésben és kapcsolatokban (örömöt okoz és könnyen megy - ezt tudjuk adni a világnak) Életfeladat - újabb képességek elsajátítása, törekvés magasabb szintű feladatok, személyiségfejlődés megvalósítására a munkában és kapcsolatokban (nehezen megy - erőfeszítést, kitartást igényel) Életcél > Önmegvalósítás - vízió a maximálisan elérhető fejlődés szint elérésére és beteljesítésére az adott életben (az előbbiek együttes teljesítésülése)

5 Az önmegvalósítás értelmezése
Profán, világi meghatározás A Felsőbb Én megvalósítása a fizikai testben (nincs több újraszületés) Egy jelenlegi megtestesülésben elérhető legmagasabb fejlődés Egy életszakasznak megfelelő sikeres kiteljesedés, vagy fejlődési szint

6 Az önmegvalósító személyiség
Önmegvalósítás feltétele - a hiányalapú és növekedési szükségletek magas szintű kielégítettsége (torokcsakra szintje) Önmegvalósítás élménye – csúcsélmény! Az önmegvalósítók személyisége: - pontos valóságészlelés, önismeret - elfogadóak önmagukkal és másokkal - spontánok, mesterkéletlenek - autonómia, hivatásában elismert - mély kapcsolatok, de csak néhány emberrel - gondolatgazdagság, nem ellenséges humor - önmotiváció

7 Dharma - az életfeladat törvénye
A dharma az ember belső természete (személyiségének fejlettsége) egy bizonyos fejlődési fokon, Minden egyes ember tudatszintjét, ahová eljutott, a gondolatai, érzelmei, szavai és cselekedetei mutatják meg. A belső természet az, ami formába önti a külső életet, összerendezi a külső körülményeket, hogy kifejezhessen önmagát (állapot, világkép, élethelyzet) és további kibontakozásának feladata, vagyis a következő fejlődési fok elérésének törvénye (módja). Egyrészt a természetemnek a kibontakozásban eddig elért szintje, másrészt a törvény, ami a kibontakozás következő szintjére visz át. Tudnom kell a növekedésem megvalósult fokát, és ismernem kell a törvényt, ami lehetővé teszi, hogy elérjem a következő fokot, hogy tovább fejlődhessek a tudatosságban. Ekkor elmondhatom, hogy ismerem a dharmámat, és követve ezt a dharmát, haladhatok a tökéletesedés, vagy önmegvalósítás felé a saját korlátaim határain belül… (terv, cél, feladat)

8 A Dharma tartalmi összetevői
Különbségek elfogadása (a sokszínűség harmóniája és korlátozottsága) Fejlődésre törekvés (felismerni, hogy a sokszínűségben a tökéletesedés a legfőbb feladat) Helyes-helytelen felismerése (a megkülönböztető képesség használata az elért szintnek megfelelően) Istenem, adj türelmet, hogy el tudjam fogadni a megváltoztathatatlant, adj erőt, hogy meg tudjam változtatni a megváltoztathatót, és adj bölcsességet, hogy e kettőt egymástól mindenkor meg tudjam különböztetni !

9 Négy fejlődési szint (kaszt)
Brahman - derűs kedély, önmegtartóztatás, önszigor, megbocsátás, tisztaság, becsületesség, tudás, bölcsesség, Istenben való hit - ezek az ő a saját természetéből fakadó kötelességei (karmája) - tanító Ksatrija - hősiesség, szilárdság, ügyesség, bátorság a harcban, nagylelkűség, uralkodói természet, egy eszme, vagy mások életének védelmezése saját maga élete árán is - harcos, vezető, tisztviselő Vaisja - gazdálkodás, kereskedés, vagyongyűjtés, kitartás, pártatlanság, adományozás - kereskedő, polgár Sudra - feltétel nélküli szolgálat és engedelmesség - szolga

10 Az életfeladat rétegei
Életfeladat hármas felosztása: a velünk született (előző életekből hozott) hajlamok, képességek felismerése és kibontakoztatása, ami általában egy sikeres életpályát, életcél megvalósítást eredményez (a belső természet különbségei), a szeretetadás és elfogadás képességével és gyakorlásával kapcsolatos feladatok felismerése és teljesítése, amelyek a személyiségünk fejlődését katalizálják (törekvés a fejlődésre), a lélektársaink felé vállalt szerepek és minőségek kölcsönös és tudatos megélése (teljesítése), amelyek az előbbi két rész kapcsolatrendszerét és működési keretét adják (a helyes-helytelen felismerése a cselekedetekben)

11 A Karmikus törvény alapelvei szerint a gyakran ismételt, vizualizált mentális képek valósággá válnak a következő életünkben: Mégpedig, az előző életbeli törekvések és vágyak képességekké, a sokszor ismételt gondolatok hajlamokká, a megvalósítás akarata cselekvéssé, a tapasztalatok bölcsességgé, a fájdalmas tapasztalatok lelkiismeretté válnak. Káros, ha a vállalt feladatok nincsenek arányban a meglévő képességekkel!

12 Megtalálni a helyünket
Feladatok Szorongás Unalom Képességek

13 Szent Teréz: Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, mely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Univerzum és Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké!  

14 Csakrák Sahasrara – Korona Adzsna – Homlok Visuddha – Torok
Anahata – Szív Manipura – Napfonat Svadhisthana – Szakrális (Lép) Muladhara – gyökér

15 Csakrák és fejlődési szintek
Sahasrara – Korona Adzsna – Homlok Visuddha – Torok Anahata – Szív Manipura – Napfonat Svadhisthana – Szakrális (Lép) Muladhara – gyökér 7. Egységérzet, egységtudat 6. Harmadik szem, paranormális képességek Önmegvalósítás 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció a személyiségfejlődés csúcsa 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-szexuális szint, vitalitás 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás

16 EGY TESTETÖLTÉS SZAKASZAI
A fizikai test teljesen megújul minden 7 éves periódusban; az asztrális és mentális testek rövidebb idő alatt. A csakrák aktiválása: 0 -7 évben a gyökér- és a lép-csakra, 7-14 évben a köldök- és a szív-csakra, évben a torok- és a homlok-csakra, a korona-csakra később. 35 35 ATMIKUS AKARAT - A LEGNAGYOBB ANYAGI ÉRDEKELTSÉG 28 42 SZERETET HÁZASSÁG BAJTÁRSIASSÁG VAGY VÁLÁS BUDDHIKUS 21 49 ELME TANULÁS MENTÁLIS BÖLCSESSÉG VAGY BESZŰKÜLT ELME Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 76, p. 198 This slide gives the stages at which the various Chakras come into prominence. The periodic shift of emphasis on the level of consciousness as the incarnation progresses is depicted. 14 56 ÉRZELMEK VALLÁS EGYÜTTÉRZÉS VAGY ÉRZELMI RIDEGSÉG ASZTRÁLIS 7 63 ÉLETERŐ ELŐKÉSZÜLÉS MEGÚJULÁS VAGY 2. GYERMEKKOR FIZIKAI 1 70 1. szakasz -- a ‘vetés’ 2. szakasz -- az ‘aratás’

17 Életszakaszok – hármas felosztásban
Korona Homlok Torok Szív Napfonat Szakrális Gyökér Hármasság: 3. Szellem 2. Lélek 1. Test = 63 = 7

18 A fejlődés sajátosságai
Nem minden képességünk – akarati, érzelmi és mentális minőségünk, erkölcsi, morális, világnézeti hozzáállásunk fejlődik egyszerre és párhuzamosan ! Sahasrara – Korona Adzsna – Homlok Visuddha – Torok Anahata – Szív Manipura – Napfonat Svadhisthana – Szakrális Muladhara – Gyökér

19 Három ösvény Djani marga – a megértés útja Bakhti marga – a hit útja
A tudós és filozófus útja. Nemcsak az alsó, hanem a felső elmét is fejleszti. A buddhikus test majd később fog fejlődni. Bakhti marga – a hit útja A felső érzelmek használatának módszere (szeretet, áhítat, együttérzés). A buddhikus test fejlődik, a kauzális majd később fog fejlődni. Karma marga – az akarat, a cselekvés útja az akarat fejlődik, és a fizikai test visszahat az atmikus anyagra.

20 Az ember felépítése Egyéniség Fizikai Asztrál Mentál Buddhi Atma
S p i r i t u á l i s E m b e r Egyéniség Felsőbb Én Az ember felépítése Kauzáltest Fizikai Asztrál Mentál Buddhi Atma kis én Személyiség

21 Ken Wilber - Integrálpszichológia

22 Ken Wilber - Integrálpszichológia
Keleti és nyugati lélektan iskoláinak összehasonlító kutatása: Mahájána, védanta, szufi, kabbala, keresztény misztika, platonizmus, Aurobindo, Da Free John, stb. Freud, Jung, Piaget, Maslow, Loevinger, Kohlberg, Arieti, Erikson, stb.

23 Tudati alapstruktúrák
1. Emelkedés fejlődés 3. Integrálás, konszolidálás, megtartás 4. Differenciálódás, leválás, megtagadás 2. Süllyedés, bukás, visszalépés

24 Wilber létrafokai 9. Kauzális Transzperszonális 8. Szubtilis 7. Okkult
6. Víziólogika 5. Formális-reflektív 4. Szabály / szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus- emocionális 1. Szenzoros-fizikai Transzperszonális Perszonális Preperszonális Minden fokon kell: hatóerő beilleszkedés ön-meghaladás felbomlás

25 Összehasonlító táblázat
Önmeghaladás 5. Önmegvalósítás 4. Önbecsülés 3. Valahová tartozás 2. Biztonság Élettani, étel, ital, szex Maslow 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív elme 4. Szabály-szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus emocionális elme 1. Szenzoros-fizikai szint Wilber 7. Egységérzet, egységtudat 6. „Harmadik szem”, paranormális képességek 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-szexuális szint, vitalitás 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás Csakrák

26 3. Reprezentációs elme (Napfonat csakra)
Tudatszint leírása Mentális-én (mentáltest) kialakulása - A külvilág belső leképezése, szimbólumok/fogalmak, gondolatok segítségével, - Beszédkészség, nemi identitás megjelenése - Egocentrikus-narcisztikus világkép - Mágikus gondolkodás, animisztikus érzékelés - Szükséglet – anyagi és érzelmi biztonság * Eddig a szintig bezárólag – csak testi dolgok vagy késztetések megtartása / megtagadása a motívum Patológiák Neurózisok (elfojtások) és vagy keveredésük a határeseti tünetekkel > határeseti neurózisok. Gondolati leválás az anyáról (én, az anya és az apa) - Ödipusz / Elektra komplexus - Pszichoneurotikus szorongás, megszállott-kényszeres tünetegyüttes, neurotikus depresszió, fóbiák, hisztéria, hipochondria - Határeseti neurózisok - narcisztikus birtokló kiterjesztés, vagy dühös-szadisztikus uralkodási vágy) Terápiák Feltáró technikák, pszichoanalízis Triádikus, belső konfliktusok Id< >szuperego > gátlások Id< >ego > szorongások, megszállottság ego< >szuperego > bűntudat, depresszió

27 4. Szabály / szerep elme (Szívcsakra)
Tudatszint leírása Konkrét tárgyi műveletek a gondolatokkal és szimbólumokkal Mentális szabályok és szerepek kialakulása és megértése, önmagára és másokra vonatkoztatása > képes elképzelni, átérezni és felvenni mások szerepét, más szemével is látni a világot Beilleszkedés, valahová tartozás, szeretetigény, részvétel, saját helyének-szerepének megtalálása, Mintakövetés, megfelelés - konformista szakasz Szociocentrikus világkép a saját érdekcsoport testvér – a többi mind ellenség Mitikus, etnocentrikus gondolkodás Patológiák Szkript patológiák - kognitív forgatókönyvek Játszmázások (családi script > sorskönyv) Szerepzavarok – félelem az ’arculat’ elvesztésétől, a szabályok meg nem értésétől / megszegésétől Kollektív ego – csordaszellem, összeesküvés elméletek Mitikus tagság – szektásság, fanatizmus, eszmehűség, hiedelmek, átvett előítéletek és meggyőződések Terápiák Szkript analízis TA, Hellinger, kineziológia Duplafenekű tranzakciók > „A legjobbat akarom neked > értsd: Ne hagyj el!” Saját identitás, saját pszichikai erő felébresztése

28 5. Formális műveleti/reflektív elme (Torokcsakra alatt)
Tudatszint leírása Gondolkodó elme (gondolatokkal modellez, gondolkodik a gondolatokról) Elvont formális (tárgyi) műveletekre képes > tervez Introspekció képessége, belső pszichikai tér érzékelése Világcentrikus érett ego, minden vélemény egyenértékű, elfogadás (az átlagos felnőtt eddig jut el) Posztkonvencionális szakasz, saját normák és meggyőződések kialakulása Képességek tudatosítása Saját út keresése, önbecsülés Önmegvalósítás kezdete Patológiák Identitászavarok Ha minden igazság egyenértékű, akkor kinek van végül igaza? Intolerancia a hierarchiával szemben Multikulturalizmus - megkülönböztető képesség nélkül „Senkit nem szabad megítélni, minden morális álláspont egyenlő, kivéve persze a sajátjukat, amely felsőbbrendű” > Káros összefonódás / átbillenés lehet az előző szinttel – identitás kontra szerepkonfúzió Terápiák Introspekció, önismeret Filozófiai beszélgetések Értékrendek ütköztetése Megkülönböztető képesség fejlesztése

29 Összehasonlító táblázat
Önmeghaladás 5. Önmegvalósítás 4. Önbecsülés 3. Valahová tartozás 2. Biztonság Élettani, étel, ital, szex Maslow 9. Kauzális 8. Szubtilis 7. Okkult 6. Víziólogika 5. Formális-reflektív elme 4. Szabály-szerep elme 3. Leképező elme 2. Fantazmikus emocionális elme 1. Szenzoros-fizikai szint Wilber 7. Egységérzet, egységtudat 6. „Harmadik szem”, paranormális képességek 5. Racionális-verbális elme, kommunikáció 4. Közösségi elme, szeretet 3. Szándék elme, erő 2. Emocionális-szexuális szint, vitalitás 1. Fizikai világ, ösztönök, életben maradás Csakrák

30 6. Vízió-logika / kentauri elme (Torokcsakra fölött)
Tudatszint leírása Test és lélek egysége – képes megfigyelni a testet és az elmét is A felelősség és szolgálat hálózatába integrált ’én’ Kreatív-szintetizáló-integráló tudatosság - nem vagylagos Megértő, együttműködő igazságokat kapcsol össze Hálózatlogikával értékel Szabadságigény, a karma meglátása, intuitív víziók Antropocentrikus gondolkodás Magasan integrált személyiség, magányos Önmegvalósítás vége (az átlagos tudatszint fölé emelkedett, a személyiség-fejlődési szakasz vége) Patológiák Egzisztenciális patológia - perspektívátlanság Minden perspektíva relatív és egyenlő, egymástól függővé válik, nincsen stabil viszonyítási alap, nincs értelme a létnek. Helykeresés Minden átlátható és már meghaladott az alsóbb szinteken, céltalanság, elidegenedés Egziszt. depresszió Hiteltelenség Egziszt. elszigeteltség Elakadt önmegvalósítás Egziszt. szorongás Terápiák Egzisztenciális terápia Meditáció a múlandóságon és a halálon (a sajátunkon és másokén) Az ego feloldódásának vége – szembenézés a saját halandóságunkkal, az itt és most hiteles megélése A hírnévvel, az utóddal, az alkotással való halhatatlansági vágy legyőzése, az egzisztenciális szorongás meghaladása Bejárat a transzperszonális szintekre, amelyeket nem korlátoznak mítoszok, mágikus elvárások, az ego azonosulásai, vagy etnocentrikus túlfűtöttségek

31 Önismeret

32 7. Okkult / Pszichikus elme (Adzsna csakra)
Tudatszint leírása Inspiráció, intuíció, asztrális látás Megfigyeli és meghaladja a gondolkodást, a személyes problémákat Belső, pszichikus energiák érzékelése, meglátása Állandó éber tudatosság, azonosulási élmények, Gyöngéd a természethez, Világlélek - minden Élővel és élettelennel azonosult Patológiák Finom pszichikai zavarok a spirituális energiák/élmények váratlan betörése (pl. kundalini), channeling élmények, médiumitás, az ego felfúvódik-narcisztikus zavarok, spirituális gőg, felsőbbrendűség kiegyensúlyozatlanság a tisztító gyakorlatoktól, a lélek sötét éjszakája, életcél hasadás, pseudo-dukha, a prána helytelen használata, klf. jóga betegségek * Minden korábbról fennmaradt zavar felerősödik! Terápiák Természet-miszticizmus a jóga, kontemplatív gyakorlatok és meditáció időleges abbahagyása Jungi terápiák, struktúraépítés Vipassána meditáció kerülése A fizikai és asztráltest fitten tartása, laktovegetarizmus, koffein, nikotin, alkohol, cukor kerülése

33 Fejlődési fokok és krízisek
A tudat alapvető struktúrái - fejlődési szintjei Patológiák Megfelelő terápiák 9. Kauzális Kauzális patológia Forma nélküli miszticizmus 8. Szubtilis Szubtilis patológiák Istenség-miszticizmus 7. Pszichikus (finom) pszichikai zavarok Természet-miszticizmus 6. Kentauri / vízió-logika Exisztenciális patológia Exisztenciális terápia 5. Formális műveletek reflexív elme Identitászavarok Introspekció, önismeret 4. Szabály-szerep elme - konkrét műveletek szintje Szkript patológiák Szkript analízis 3. Reprezentációs elme Pszichoneurózisok Feltáró technikák 2. Fantáziák - emóciók elme Nárcisztikus-borderline Struktúra építő technikák 1. Szenzofizikális Pszichózis Intenzív regressziós terápiák 0. Differenciálatlan, elsődleges mátrix Perinatális patológia Kezelési modalitások

34 Az önmegvalósító, kentauri elme:
„ Az integrált én a testet és tudatot egyaránt tudatosan tapasztalja. Kialakul a megfigyelő én, ami elkezdi túlhaladni az elmét és a testet, és ezért mint tárgyakat tudja szemlélni őket, ezekre állandóan tudatos tud lenni, mint megfigyelhető tapasztalatokra. Nemcsak az elme néz kifelé a világra, maga a megfigyelő én az, ami kitekint a világra és az elmére, amely eddig a világot szemlélte Ez egy nagyon erőteljes transzcendencia, amely fokozódik a magasabb fázisokban. A megfigyelő látja a test és az elme impulzusait, érzéseit, és emiatt képes integrálni ezeket ” / Wilber / A megfigyelő én a felsőbb én levetülése, de ugyanaz a Tudat > Tudati nézőpont változás-váltás elérése az érzékelésben (torokcsakránál történik)

35 A végső önmegvalósítás…
Feladat - az Én és a személyiség (a megfigyelő én) közötti kapcsolat erősítése. Csak egyetlen tudat van, a személyiség nem elkülönült lény. Az Én töredéke lekerül a személyiségbe. A tisztánlátók apró aranyemberkének írják le, vagy a Tudat Csillagának. Ezt az ember bármelyik alapcsakrában tarthatja, a sugártól függ. Az ötödik gyökérfaj jellemzően az agyban tartja, az agyalapi mirigy központjához kötve. A meditáció az egyik módszer az Én érdeklődésének felkeltésére. Nem az Én-t akarjuk lehúzni, hanem a személyiséget felemelni hozzá.

36 … az igazi Önmegvalósítás !
A tudatos meditáció és a spirituális tanulmányozás megnyitja és nyitva tartja a csatornát az Én és a személyiség (a megfigyelő én) között. Meg kell tanulnunk egyre kedvezőbb feltételeket biztosítani a Én számára, nekünk kell nyújtani fölfelé a kezünket…: > Megszabadulni az önzéstől - a személyiség a munkának és ne a személyes érdekeknek szentelje magát > Az elmét feltölteni magasztos gondolatokkal, érzésekkel > Törekedni kell, hogy kiderítsük, mire vágyik az Én - ez az Életfeladat, a Dharma tudatosítása.

37 Köszönöm a figyelmüket !
B. Kovács Zoltán


Letölteni ppt "„Az Én Utam…” Életfeladat & Önmegvalósítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések