Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

X. Pius. Szent X. Piusz pápa (Giuseppe Melechior Sarto), (1835–1914) Mariano Rampolla del Tindaro bíboros - franciabarátság gondolata Mariano Rampolla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "X. Pius. Szent X. Piusz pápa (Giuseppe Melechior Sarto), (1835–1914) Mariano Rampolla del Tindaro bíboros - franciabarátság gondolata Mariano Rampolla."— Előadás másolata:

1 X. Pius

2 Szent X. Piusz pápa (Giuseppe Melechior Sarto), (1835–1914) Mariano Rampolla del Tindaro bíboros - franciabarátság gondolata Mariano Rampolla del Tindaro bíboros - franciabarátság gondolata Ferenc József nevében a krakkói érsek, Puzyna bíboros vétót jelentett be Rampolla ellen. Ferenc József nevében a krakkói érsek, Puzyna bíboros vétót jelentett be Rampolla ellen. Rampolla visszavonulása (gyöngének nyilvánította magát) Rampolla visszavonulása (gyöngének nyilvánította magát) „Pio nono, Pio decimo” „Pio nono, Pio decimo”

3 X. Pius

4 Apja: parasztember, postás Anyja: varrónő Lakhelye szerinti szeminárium (Pádua) plébános lett Salzano-ban. A nép plébánosa volt, a kicsiké és a szegényeké, tanított, szegényeket, betegeket látogatott

5 A pápa az 1904-ben kibocsátott Commissum nobis kezdetű konstitúcióban kiközösítés terhe mellett megtiltotta a vétó-emelést, a Vacante Sede Apostolica konstitúcióban összefoglalta a pápaválasztás törvényes rendjét A pápa az 1904-ben kibocsátott Commissum nobis kezdetű konstitúcióban kiközösítés terhe mellett megtiltotta a vétó-emelést, a Vacante Sede Apostolica konstitúcióban összefoglalta a pápaválasztás törvényes rendjét

6 ,,bízván abban, hogy mindazok a szent pápák imádkoznak értem, akik a Pius nevet erényes életükkel megbecsülték, és határozott szelídséggel kormányozták és védelmezték az Egyházat'‘,,bízván abban, hogy mindazok a szent pápák imádkoznak értem, akik a Pius nevet erényes életükkel megbecsülték, és határozott szelídséggel kormányozták és védelmezték az Egyházat'‘

7 Európai tendenciák Keresztény szocializmushoz kötődő katolikus megújulás Keresztény szocializmushoz kötődő katolikus megújulás 1912 Bécs, eucharisztikus kongresszus 1912 Bécs, eucharisztikus kongresszus Szekularizációs tendenciák: Szekularizációs tendenciák: Portugália: egyházüldözések Portugália: egyházüldözések Franciaország Franciaország

8 1905 – Franciaország: szekularizációs törvény, egyház és állam szétválasztása 1905 – Franciaország: szekularizációs törvény, egyház és állam szétválasztása Francia belpolitika problémái Francia belpolitika problémái Megosztja a közvéleményt: az állami beavatkozás káros következményeit a vallásos életre, a közösségi és nyilvános vallási megmozdulásokra

9 A szeparációs törvény és az egyházi reakció Az 1905. december 9-i törvény főbb pontjai: 1. A Francia Köztársaság biztosítja minden polgára számára a lelkiismereti szabadságot. Garantálja a vallások szabad gyakorlását, a közrend érdekében megszabott korlátozások mellett; 2. A Köztársaság hivatalosan nem ismer el, és nem támogat pénzzel egyetlen felekezetet sem; 3. A vallás nyilvános intézményei eltöröltetnek, de vallási egyesületekké alakulásuk lehetőség, amely egyesületek vehetik át a társadalmi életben a szerepüket 4. Az Állami Vagyonkezelési Igazgatóság leltárt készít az egyházi vagyonokról 5. Egy éven belül e felmért vagyont át kell adni a célra alapított vallási egyesületek, ún. „kultuszközösségek” kezelésébe, mely intézmények kizárólagosan biztosítják az egyházak további működését azok belső törvényei szerint 6. Az állam a vallási célokra szolgáló épületeket állami, községi tulajdonná nyilvánítja és vállalja fenntartásukat.

10 Új püspökök kinevezése – 13 új egyházmegyei vezető Új püspökök kinevezése – 13 új egyházmegyei vezető 1906: Vehementer Nos, Franciaország püspökeihez címzett, : 1906: Vehementer Nos, Franciaország püspökeihez címzett, : elítéli az állam és az egyház szétválasztásának elvét 1906 Gravissimo Officii Munere: visszautasítja a kultuszközösségek megszervezésének gondolatát, elsősorban a garanciák hiánya miatt. távolságtartás a politikai megnyilatkozásokban távolságtartás a politikai megnyilatkozásokban

11 Enciklikái Il fermo proposito – 1905 Il fermo proposito – 1905 Communium rerum – Aostai Szent Anzelmről – 1909 Communium rerum – Aostai Szent Anzelmről – 1909 Editae saepe – Borromei Szent Károlyról Editae saepe – Borromei Szent Károlyról Lacrimabili statu Dél-Amerika indiánjairól – 1912 Lacrimabili statu Dél-Amerika indiánjairól – 1912 Singulari quadam (A munkásszervezetekről ) Singulari quadam (A munkásszervezetekről )

12 Szent Anzelm Szent Anzelm nagy fontosságot tulajdonított az értelemnek, Szent Anzelm nagy fontosságot tulajdonított az értelemnek, A hitet és az értelmet nagyon szoros kötelék fűzi össze, nincs köztük ellentét, hanem egymást kölcsönösen kiegészítik a hit elsőbbségével. Nem az értelem bizonyítja a hitet, hanem a hit kutatja az értelmet. A hitet és az értelmet nagyon szoros kötelék fűzi össze, nincs köztük ellentét, hanem egymást kölcsönösen kiegészítik a hit elsőbbségével. Nem az értelem bizonyítja a hitet, hanem a hit kutatja az értelmet.

13 „Világegyház” struktúrája X. Piusz megszüntette a missziós rendszert az USA-ban (1908) és 11 új egyházmegyét alapított. X. Piusz megszüntette a missziós rendszert az USA-ban (1908) és 11 új egyházmegyét alapított. Kanadában, Mexikóban és Dél-Amerikában is püspökségekkel gyarapodott a helyi egyház. Kanadában, Mexikóban és Dél-Amerikában is püspökségekkel gyarapodott a helyi egyház. X. Piusz kiváló kapcsolatban állt a magyar katolikus egyházzal > 1905-ben ő szentelte föl gróf Zichy Gyula pécsi, Balás Lajos rozsnyói és Prohászka Ottokár székesfehérvári püspököket. X. Piusz kiváló kapcsolatban állt a magyar katolikus egyházzal > 1905-ben ő szentelte föl gróf Zichy Gyula pécsi, Balás Lajos rozsnyói és Prohászka Ottokár székesfehérvári püspököket.

14 X. Pius és a modernizmus „Mindent megújítani Krisztusban” – „Instaurare omnia in Christo” „Mindent megújítani Krisztusban” – „Instaurare omnia in Christo” Misszió, expanzió, intenzitás Misszió, expanzió, intenzitás a hit tisztaságának megőrzése – ez egyben a modernizmus elleni küzdelmet jelentette. a hit tisztaságának megőrzése – ez egyben a modernizmus elleni küzdelmet jelentette. A modernizmus gyűjtőfogalma alatt a kor összes tévedését kell érteni: A modernizmus gyűjtőfogalma alatt a kor összes tévedését kell érteni: filozófiai indíttatású szkepticizmus – kétkedések racinalitás: a Szentírás, egyházi személyek „csodátlanítása” filozófiai indíttatású szkepticizmus – kétkedések racinalitás: a Szentírás, egyházi személyek „csodátlanítása” a pápaság intézményének megszüntetése - szépirodalmi művekben a pápaság intézményének megszüntetése - szépirodalmi művekben

15 X. Piusz nevéhez fűződik a szent zenéről kiadott Inter Sollicitudines kezdetű motu proprio. X. Piusz nevéhez fűződik a szent zenéről kiadott Inter Sollicitudines kezdetű motu proprio. Az egyházzenei reformirat legfőbb tételei ma is érvényesek, a II. vatikáni zsinat is szentesítette ezeket. X. Piusz ajánlotta a napi szentáldozást X. Piusz ajánlotta a napi szentáldozást ő vezette be a fiatal gyermekek elsőáldozását; Pápasága előtt a hívek csak a bérmálkozás alkalmával áldozhattak először. ő vezette be a fiatal gyermekek elsőáldozását; Pápasága előtt a hívek csak a bérmálkozás alkalmával áldozhattak először.

16 a pápa 1907. július 3-án közzétette a Lamentabili sane exitu kezdetű dekrétumot, amely a modernizmus tanításából 65 tételt súlyos tévedésnek ítélt: a pápa 1907. július 3-án közzétette a Lamentabili sane exitu kezdetű dekrétumot, amely a modernizmus tanításából 65 tételt súlyos tévedésnek ítélt: a „modernek” kórusban hördültek fel a pápa tényközlése ellen. a „modernek” kórusban hördültek fel a pápa tényközlése ellen. 1907. szeptember 8-án a pápa kiadta a Pascendi Dominici Gregios kezdetű enciklikáját: kellő megalapozottsággal, nagy körültekintéssel tette vizsgálat tárgyává a katolikus tanítással ellentétes nézeteket, s erőteljes hangon elítélte azokat. A pápa a modernizmussal egy tőről fakadó amerikanizmust is elítélte. 1907. szeptember 8-án a pápa kiadta a Pascendi Dominici Gregios kezdetű enciklikáját: kellő megalapozottsággal, nagy körültekintéssel tette vizsgálat tárgyává a katolikus tanítással ellentétes nézeteket, s erőteljes hangon elítélte azokat. A pápa a modernizmussal egy tőről fakadó amerikanizmust is elítélte. X. Piusz hasonló határozottsággal ítélte el 1910-ben a francia és az olasz szociális mozgalmat, amely egy szélsőséges mozgalom volt és a kereszténységgel összeegyezhetetlen eszméket vallott. X. Piusz hasonló határozottsággal ítélte el 1910-ben a francia és az olasz szociális mozgalmat, amely egy szélsőséges mozgalom volt és a kereszténységgel összeegyezhetetlen eszméket vallott.

17 XV. Benedek

18 XIV. Benedek (1740-1758) Protestantizmussal való modus vivendi Protestantizmussal való modus vivendi Matrimonia, que (1741) Matrimonia, que (1741) Felismerte, hogy nyitnia kell, normalizálni a viszonyokat Felismerte, hogy nyitnia kell, normalizálni a viszonyokat Bologna érseke Bologna érseke

19 Programadó enciklikája: Ad beatissimi apostolorum principis (1914) – Programadó enciklikája: Ad beatissimi apostolorum principis (1914) – A világi társadalomnak a pápa békefelhívást intézett. Az Egyházról szóló részben rögzítette pápasága célkitűzéseit: Megerősítette a modernizmus minden megjelenési formájának elítélését. Másik célkitűzése a papság megfelelő képzése volt

20 „Ad beatissimi Apostolorum” 1914. nov. 1. A szabad teológiai vita határairól. A szabad teológiai vita határairól. Senki nem fogalmazhat meg különvéleményt az egyház tanítóhivatalával szemben. Senki nem fogalmazhat meg különvéleményt az egyház tanítóhivatalával szemben. „A katolikus hit ereje és természete olyan, hogy se hozzáadni, se elvenni nem lehet belőle semmit: vagy egészben elfogadjuk, vagy egészben elvetjük.” „A katolikus hit ereje és természete olyan, hogy se hozzáadni, se elvenni nem lehet belőle semmit: vagy egészben elfogadjuk, vagy egészben elvetjük.” Haladás a vallásos gyakorlatban: Haladás a vallásos gyakorlatban: „Csak az megújítandó, ami benne van a hagyományban,…nem újat, hanem új módon!” „Csak az megújítandó, ami benne van a hagyományban,…nem újat, hanem új módon!”

21 XV. Benedek célja az egyházzal a püspökök Rómával való egységének megőrzése a püspökök Rómával való egységének megőrzése a papi engedelmesség értékének felmutatása, a papi engedelmesség értékének felmutatása, az egyházi tanítás tisztaságának megőrzése a az egyházi tanítás tisztaságának megőrzése a modernizmus veszélyeivel szemben. modernizmus veszélyeivel szemben. Az ő idejében jelent meg az új, egységes Az ő idejében jelent meg az új, egységes kánonjogi kódex. kánonjogi kódex. Megalapította a Keleti Egyházak Kongregációját, Megalapította a Keleti Egyházak Kongregációját, és a római Kelet Intézetet. és a római Kelet Intézetet. Sokat tett a misszióért és a bennszülött papság Sokat tett a misszióért és a bennszülött papság képzéséért képzéséért

22 „bennszülött papság”-ról „Éppen abból a néptörzsből, amelynek körében működnek, neveljenek és képezzenek ki papokat… A bennszülött áldozópap ugyanis származás, képességei, vérmérséklet és érzülete révén egészen közel áll földijeihez, és ezért rendkívül alkalmas arra, hogy szívükbe plántálja a hitet”. „Éppen abból a néptörzsből, amelynek körében működnek, neveljenek és képezzenek ki papokat… A bennszülött áldozópap ugyanis származás, képességei, vérmérséklet és érzülete révén egészen közel áll földijeihez, és ezért rendkívül alkalmas arra, hogy szívükbe plántálja a hitet”. „Jó és alapos képzésben kell részesülniük, hogy ők maguk is képesek és alkalmasak legyenek a papi hivatás betöltésére…” „Jó és alapos képzésben kell részesülniük, hogy ők maguk is képesek és alkalmasak legyenek a papi hivatás betöltésére…”

23 A Szentszék és az I. világháború Békefelhívásait válasz nélkül hagyják Békefelhívásait válasz nélkül hagyják 1917-es békefelhívását Oroszország, Franciaország és Olaszország még csak válaszra sem méltatták. 1917-es békefelhívását Oroszország, Franciaország és Olaszország még csak válaszra sem méltatták. Ezt követően Benedek letett minden további békeközvetítői próbálkozásáról és a háború utolsó szakaszában már csendben maradt. Ezt követően Benedek letett minden további békeközvetítői próbálkozásáról és a háború utolsó szakaszában már csendben maradt.

24 Szentszék és az I. világháború a foglyoknak és a sebesülteknek segített a foglyoknak és a sebesülteknek segített nem tett különbséget sem vallási, sem nemzeti tekintetben nem tett különbséget sem vallási, sem nemzeti tekintetben Az örmények 1921-ben szobrot állítottak Benedeknek Isztambulban Az örmények 1921-ben szobrot állítottak Benedeknek Isztambulban Svájcban foglyokat sikerült kicserélni, közel 100 ezer sebesülten segített Svájcban foglyokat sikerült kicserélni, közel 100 ezer sebesülten segített az egész katolikus világban pénzgyűjtést szervezett és a Vatikán 82 millió aranylírát fordított saját vagyonból a sebesültek, az árva gyermekek és a foglyok megsegítésére. az egész katolikus világban pénzgyűjtést szervezett és a Vatikán 82 millió aranylírát fordított saját vagyonból a sebesültek, az árva gyermekek és a foglyok megsegítésére. Segítség az elesetteknek, elfogottaknak: A német püspöki karnál működő központok 800 ezer kérést teljesítettek, míg az állami hivatalok nem voltak képesek érdemi segítséget nyújtani, a papi hivatalok segítettek az eltűntek azonosításában Segítség az elesetteknek, elfogottaknak: A német püspöki karnál működő központok 800 ezer kérést teljesítettek, míg az állami hivatalok nem voltak képesek érdemi segítséget nyújtani, a papi hivatalok segítettek az eltűntek azonosításában

25 Diplomáciai tevékenység 14-ről 27-re nőtt a Szentszékkel diplomáciai kapcsolatot teremtő államok száma. 14-ről 27-re nőtt a Szentszékkel diplomáciai kapcsolatot teremtő államok száma. helyreállította a Szentszék kapcsolatát Franciaországgal, és (250 év után) Angliával. helyreállította a Szentszék kapcsolatát Franciaországgal, és (250 év után) Angliával. 1920-ban születtek meg a diplomáciai kapcsolatok a Monarchiából kiváló Magyarországgal. 1920-ban születtek meg a diplomáciai kapcsolatok a Monarchiából kiváló Magyarországgal. komoly lépéseket tett az Olaszországgal közös kapcsolatok normalizálódása érdekében komoly lépéseket tett az Olaszországgal közös kapcsolatok normalizálódása érdekében

26 1917. május 20:Providentissima Mater Ecclesia enciklika (Codex Iuris Canonici) 1917. május 20:Providentissima Mater Ecclesia enciklika (Codex Iuris Canonici) 1915-ben megalapította a Szemináriumok és Egyetemek Kongregációját. A missziós apostolkodásról a Maximum illud enciklikát írta. 1915-ben megalapította a Szemináriumok és Egyetemek Kongregációját. A missziós apostolkodásról a Maximum illud enciklikát írta.

27 Megünnepelte Dante halálának 600. évfordulóját (1921), Szent Domonkos 700. évfordulóját. Szentté avatta Alacoque Margit Máriát (Jézus Szíve-tisztelet) Jeanne d’Arc-ot.

28 Pacem, Dei Munus Pulcherrimum

29 1920. szept. 15. „Spiritus Paraclitus” körlevél. A Szentírás sugalmazottságáról. A Szentírás sugalmazottságáról. Isten az írót, mint eszközt használta a Szentírás megírásakor. Isten az írót, mint eszközt használta a Szentírás megírásakor. Kiáll mellette, hogy minden szava hiteles. Kiáll mellette, hogy minden szava hiteles.

30 Egyéb intézkedései Számos határozatban és rendeletben foglalkozott a testiség és szexualitás etikájával. Számos határozatban és rendeletben foglalkozott a testiség és szexualitás etikájával. Tisztázta a nő és a férfi felelősségét a puszta örömszerzésre irányuló szeretkezésekben. Tisztázta a nő és a férfi felelősségét a puszta örömszerzésre irányuló szeretkezésekben. Ebből kitűnik, hogy innen komoly kihívás érte a katolikus tanokat. Ebből kitűnik, hogy innen komoly kihívás érte a katolikus tanokat.


Letölteni ppt "X. Pius. Szent X. Piusz pápa (Giuseppe Melechior Sarto), (1835–1914) Mariano Rampolla del Tindaro bíboros - franciabarátság gondolata Mariano Rampolla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések