Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PAPSÁG és az EGYHÁZI REND SZENTSÉGE. Papjaink lehetnek egyházmegyések vagy szerzetesek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PAPSÁG és az EGYHÁZI REND SZENTSÉGE. Papjaink lehetnek egyházmegyések vagy szerzetesek."— Előadás másolata:

1 A PAPSÁG és az EGYHÁZI REND SZENTSÉGE

2 Papjaink lehetnek egyházmegyések vagy szerzetesek

3 Papságra készülő diakónus (cölebsz) Állandó diakónus (nős is lehet)

4

5

6 papszentelés

7

8 püspökszentelés

9

10

11

12

13 Plébános: igehirdetés, evangelizáció a társadalomeltávolodottak és keresők pasztorációja.ban, katolikus nevelés, ökumené, Családlátogatás, támogatás és kiigazítás, betegek, szegények, menekültek, házastársak, egyesületek, együttműködés a püspökkel. Kötelessége: keresztelés, szent kenet, esketés, temetés, keresztkút megáldása, vasárnapi mise káplán: a plébános segítője templomigazgató: nem plébániai rangú templom plébániai kormányzó: nem véglegesített plébános

14 Esperes: a plébánosok területi adminisztratív segítője, a lelkipásztori munka összehango- lója, személyes ügyek felügyelője és továbbképzések megszervezője Lelkész: egyetemi, kórház, katonai, iskolai Egyéb: professzor, újságíró, intézményvezető Központi szolgálatban (aulista): helynök, titkár, szertartó, irodavezető Szemináriumi elöljáró: rektor, prefektus (fegyelmi –tanulmányi vezető), spirituális (lelki igazgató)

15 -Kanonok: a püspöki tanácsadó testület (káptalan) papja. A káptalan vezetője a nagyprépost.

16

17 Megyéspüspök: saját jogán van kormányzó + megszentelő + tanító hatalma Segédpüspök: püspöki szentségi hatalommal és bizonyos ráruházott kormányzati hatalommal bír Érsek: az egyháztartomány vezetője, „alatta” a szuffragáneus egyházmegyékkel

18 Bíboros : a pápa által kinevezett (kreált) püspök (ritkán pap), aki 80 év alatt pápaválasztó Pápa : a „megkeresztelt férfi”, aki elfogadja a választást Apostoli kormányzó : püspök vagy pap de nem a saját egyházmegyéjeként kormányozza. Papként semmi körülmények között nem szentelhet Nuncius: pápai követ, aki érseki rangban a diplomáciai testület tiszteletbeli feje is

19 Püspökök

20 Az érsek (főpüspök) több (3-5) egyházmegye tiszteletbeli elöljárója Magyarországon 4 helyen (Esztergom, Kalocsa, Eger, Veszprém) A pallium a pápával való szeretetegység kifejezője.

21 A pápaválasztó testület (konklávé) tagjai Rendszerint püspök, de ritkán lehet pap is A bíbor színe a vértanúságra utal Vatikáni vezető, kuriális bíboros(prefektus), vagy „vidéki” bíboros

22 A pápa Jézus Krisztus földi helytartója Az Egyház látható feje Szent Péter utóda Nyugat pátriárkája Itália prímása Isten szolgáinak a szolgája „servus servorum Dei” Róma püspöke A P Á P A

23 Prépost, apát: egy szerzetesrend egy házának/monostorának/tartományának/ egészének választott vezetője. Tartományfőnök ill. rendfőnök (monsignore)

24 Püspöki kitüntetések: (monsignore) püspöki/érseki tanácsos. címzetes prépost/apát: a történelem során megszűnt tényleges hely-javadalom rangja-titulusa megőrződött és kitüntető címként adományozható. tiszteletbeli kanonok: valós káptalani tagsággal nem járó, kitüntető cím.

25 Pápai kitüntetések papoknak: (monsignore) pápai káplán pápai prelátus apostoli protonotárius

26 Legfőbb Krisztusi-rend Aranysarkantyús Rend Piusz Rend Nagy Szent Gergely Rend Világiaknak adományozható pápai kitüntetések


Letölteni ppt "A PAPSÁG és az EGYHÁZI REND SZENTSÉGE. Papjaink lehetnek egyházmegyések vagy szerzetesek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések