Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Transzparencia, információszabadság és közérdekű adatok nyilvánossága Dr. Fazekas Judit Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Transzparencia, információszabadság és közérdekű adatok nyilvánossága Dr. Fazekas Judit Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes."— Előadás másolata:

1 Transzparencia, információszabadság és közérdekű adatok nyilvánossága Dr. Fazekas Judit Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár

2 A transzparencia tartalma A jogállami eszme legújabb jelentéstartalma, mely kiegészíti és hatékonyabbá teszi a jogállam klasszikus összetevőit a népképviselet a végrehajtó hatalom felelőssége és a hatalommegosztás elvét. Követelménye, hogy az államot egyre átláthatóbbá, a polgárt egyre átláthatatlanabbá kell tenni.

3 Az állampolgár kontrollálni tudja az önkényre hajlamos államot Biztosítja a hatalomgyakorlásban való részvételt Legitimált döntések születnek Növeli az önkéntes jogkövetést, így hatékonyabbá válik a jogrendszer A transzparencia hasznossága

4 Az angolszász, a francia és a skandináv megközelítés

5 egyre több állam, illetve szupranacionális hatóság deklarálja az információszabadság jogát ez a jog fokozatosan szélesedik, a dokumentumokhoz való, kérelemre történő hozzáféréstől kezdve, a hivatalból történő tájékoztatás és közzététel irányába a közzététel elektronikus módon valósul meg az állami döntéshozatal egyre bonyolultabbá válik, a döntéshozatal kikerül a nemzetállami keretek közül fejlődik a kommunikáció (ICT)

6 A közösségi szabályozás A dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 1049/2001 EK rendelet előzményei: Az átláthatóság követelményét felismerve 1993-ban a Tanács, 1994-ben a Bizottság alkotta meg belső szabályzatát a dokumentumokhoz való hozzáférésről A környezetvédelmi jog fejlődésének hatása Amszterdami Szerződés szerinti új 255. cikk az elsődleges jogban biztosítja a hozzáférési jogot

7 Mindhárom pillérre kiterjedő hatály A főszabály az, hogy alapvetően minden dokumentumot hozzáférhetővé kell tenni Kivételek: 1. Kötelező jelleggel: közbiztonságra, védelmi és katonai érdekekre, nemzetközi kapcsolatokra, pénzügyi, monetáris vagy gazdasági érdekre, magánszemélyek személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeire való tekintettel 2. Mérlegelés alapján: személyek gazdasági érdekeinek, bírósági eljárásokat, auditálások védelme érdekében, és belső használatú dokumentumok esetében Döntés-előkészítő dokumentumokhoz való hozzáférés: Csak akkor tagadható meg, ha a dokumentum nyilvánosságra hozatala súlyosan veszélyeztetné a döntéshozatalt. Kivéve: jelentős közérdek követelménye Eljárási szabályok: formális követelmények hiánya, kérelem nem teljesítése esetén megerősítő kérelem, bírósági jogorvoslat, panasztétel joga Az 1049/2001 EK rendelet

8 17 tagállamban van szabályozva a dokumentumokhoz való hozzáférés 10 tagállam Alkotmányában rendelkezett róla A tagállamok szabályozása A közösségi jog nem írja elő, hogy a tagállamok a saját szerveik dokumentumai tekintetében biztosítsák a hozzáférési jogot Közös európai standard kialakulása

9 Az információszabadság Magyarországon Az Alkotmány garantálja a közérdekű adatok megismerésének jogát, melyet az Avtv. részletez: közvélemény tájékoztatása adatok közzététele egyedi megismerési kérelmek Avtv. 2004. júniusi módosítása (AB felhívására): belső használatú anyagok fogalmának elvetése döntés-előkészítő iratokra vonatkozó új szabályozás a közzététel elsősorban elektronikus közzétételt jelent

10 Az elektronikus információszabadságról szóló törvény Hatálybalépés: 2006. január 1. Központi rendelkezése az Interneten történő közzététel kötelezettsége Közzétételre kerülő adatok: kapcsolatfelvételhez, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok tevékenység átláthatóságához szükséges adatok véleménynyilvánításhoz szükséges adatok gazdálkodásra vonatkozó adatok Nyitott jogalkotás követelménye Az új Jat. elfogadása bizonytalan. A legfontosabb elemekről e törvény rendelkezik: Jogszabálytervezetek közzététele. Észrevételek fogadása. Elektronikus Magyar Közlöny Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye LB és Ítélőtáblák joggyakorlata

11


Letölteni ppt "Transzparencia, információszabadság és közérdekű adatok nyilvánossága Dr. Fazekas Judit Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések