Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány."— Előadás másolata:

1 HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány

2  EN ISO 14001:2005 szabvány felépítése  EN ISO 14001:2005 szabvány modell  EN ISO 14001:2005 szabvány dokumentációs rendszere HEFOP 3.3.1.

3 EN ISO 14001:2005 SZABVÁNY ELŐSZÓ ELŐSZÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 2. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS 3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 4. KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEI 4.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK KÖVETELMÉNYEK 4.2. KÖRNYEZETI POLITIKA 4.3. TERVEZÉS 4.4. BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS MŰKÖDTETÉS 4.5. ELLENŐRZÉS 4.6. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ÁTVIZSGÁLÁS

4 HEFOP 3.3.1. EN ISO 14001:2005 SZABVÁNY Folyamatos fejlesztés Környezeti politika Tervezés Bevezetés és működtetés Ellenőrzés Vezetőségi átvizsgálás

5 HEFOP 3.3.1. DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER KÖRNYEZETI POLITIKA KÖRNYEZETI CÉLOK, ELŐÍRÁNYZATOK KIR KÉZIKÖNYV KIR ELJÁRÁSOK A SZERVEZETEN BELÜLI FOLYAMATOKHOZ MUNKAUTASÍTÁSOk

6 HEFOP 3.3.1. Környezeti politika A szervezetnek el kell készítenie a környezeti politikáját, Amely magába foglalja a folyamatos fejlődés és a környezetszennyezés csökkentése iránti elkötelezettséget, illetve környezetvédelmi jogszabályok és az önként vállalt előírások betartásának kinyilatkoztatását, keretet nyújt a környezetvédelmi célok felállításához és megvalósításához. A környezeti politika szándéknyilatkozat, akár egyfajta – a társadalommal kötött – szerződésként is felfogható, melynek teljesítése számon kérhető a vállalattól.

7 HEFOP 3.3.1. Tervezés Környezeti tényezők A vállalatnak fel kell mérnie, értékelnie, ismernie kell tevékenységének, termékének az összes környezetre gyakorolt előnyös és hátrányos, közvetlen és közvetett hatását. Ezen felmérés kiterjed az üzemszerű, az attól eltérő működési feltételekre, a balesetekre, vészhelyzetekre, valamint a múltbeli és tervezett tevékenységek környezeti tényezőire. A szervezetnek a rendelkezésre álló információk alapján meg kell határoznia az általa okozott, jelentősnek ítélt környezeti hatásokat, és mindent meg kell tennie ezek csökkentésére.

8 HEFOP 3.3.1. Tervezés Jogi és egyéb követelmények A szervezetnek ismernie kell a rá vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és az érdekelt felek elvárásait. Célok, előirányzatok és programok. A rendszer működése során ki kell alakítani a környezetvédelmi stratégiai tervezést. A célok, tervek megfogalmazása során figyelembe kell venni  a jogi és egyéb előírásokat,  a környezeti hatást okozó tényezőket,  a technológiai megoldási változókat,  a pénzügyi és üzleti követelményeket,  az érdekelt felek álláspontjait.

9 HEFOP 3.3.1. Bevezetés és működtetés Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör Meg kell határozni és dokumentálni az összes olyan alkalmazott felelősségi és hatásköreit, akiknek munkája jelentős hatással van, vagy lehet a környezetre. Ki kell nevezni a vezetőség képviselőjét, aki a követelményeknek megfelelően biztosítja a KIR működését, és arról a felső vezetést rendszeresen tájékoztatja.

10 HEFOP 3.3.1. Felkészültség, képzés és tudatosság A szervezetnek meg kell határoznia a képzési és alkalmassági követelményeket. Biztosítani kel, hogy a vállalat minden dolgozója kellő információval rendelkezzen a vállalat környezetközpontú irányítási rendszeréről, tevékenységéről, a munkája során felmerülő környezeti hatásokról, illetve ismerje a környezeti politikát, valamint felelősségi és hatáskörét.

11 HEFOP 3.3.1. Kommunikáció Az érdekelt felekkel folytatott külső (pl.: kapcsolattatás a hatóságokkal, a médiával; reklamációk, panaszok fogadása stb.) és belső (pl.: alkalmazottak ösztönzése, környezettudatos magatartás erősítése stb.) kommunikációs folyamatot szabályozni kell.

12 HEFOP 3.3.1. A működés szabályozása A szervezetnek szabályozni kell a jelentős környezeti hatást okozó tényezők figyelését és nyomonkövetését dokumentált eljárásokkal, melyben a megfelelőségi kritériumokat is meg kell határozni. A működés szabályzása során meg kell teremteni azt a gyakorlatot, ahogyan a szervezet információt szerez az általa felhasznált termékek és szolgáltatások környezeti tényezőiről, és ahogyan informálja a beszállítóit a rájuk vonatkozó követelményekről.

13 HEFOP 3.3.1. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre A szervezetnek elemeznie kell a tevékenységéből adódó vészhelyzetek bekövetkezésének a valószínűségét és az ezekkel okozható környezetterhelés nagyságát. Ennek alapján eljárásokat kell készítenie a vészhelyzetek során keletkező környezeti hatások megelőzésére és csökkentésére, melyeket rendszeresen tesztelni kell.

14 HEFOP 3.3.1. Ellenőrzés Figyelemmel kísérés és mérés A vállalatnak meg kell határozni a környezeti hatást okozó tényezők megfigyelésére és mérésére szolgáló módszereket és az adatrögzítés gyakorlatát. A mérőberendezéseket hitelesíteni kell, kalibrálni kell a megfelelő eljárás szerint. A megfigyelés keretében rendszeresen felül kell vizsgálni a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak való megfigyelést.

15 HEFOP 3.3.1. A megfelelőség kiértékelése A szervezet – a megfelelőségre vonatkozó elkötelezettségével összhangban – hozzon létre, vezessen be és tartson fenn eljárásokat a rá vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelésére. A szervezet értékelje ki az általa vállalt egyéb követelményeknek való megfelelést.

16 HEFOP 3.3.1. Nem megfelelősség, helyesbítő és megelőző tevékenység A szervezetnek eljárást kell létrehoznia és működtetnie a nem megfelelőségek kezelésére és vizsgálatára, az okozott hatás csökkentésére, valamint a javító és megelőző tevékenységek kezdeményezésére és végrehajtására.

17 HEFOP 3.3.1. A feljegyzések kezelése A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges feljegyzések (pl.: feljegyzések panaszokról, képzésekről; (pl.: feljegyzések panaszokról, képzésekről; jelentések kártérítésekről, stb.) azonosítására, megelőzésére és megsemmisítésére eljárásokat kell kidolgozni és működtetni.

18 HEFOP 3.3.1. Belső audit A felülvizsgálat egy rendszeres, tervezett és dokumentált folyamat, melynek célja megállapítani, hogy a KIR megfelel-e a szervezet által kialakított felülvizsgálati kritériumoknak. A szervezet tervezzen meg, hozzon létre, vezessen be és tartson fenn audit-programokat, figyelembe véve az érintett műveletek környezeti jelentőségét és az előző auditok eredményeit.

19 HEFOP 3.3.1. Vezetőségi átvizsgálás Lehetővé teszi a vezetés számára, hogy rendszeresen értékelje a szervezet környezeti teljesítményében elért eredményeket, és ezek tükrében a szervezet környezetvédelmi politikájának folytatásához szükséges változásokat eszközöljön. Az átvizsgálás térjen ki a fejlesztési lehetőségek értékelésére és a környezetközpontú irányítási rendszer módosításai szükségességére, beleértve a környezeti politikát, valamint a környezeti célokat és előirányzatokat.

20 HEFOP 3.3.1. HASZNOS LINKEK www.mik.huwww.mik.huwww.mik.hu www.isoforum.huwww.isoforum.huwww.isoforum.hu www.quality-mmt.huwww.quality-mmt.huwww.quality-mmt.hu www.eoq.huwww.eoq.huwww.eoq.hu www.nat.huwww.nat.huwww.nat.hu

21  EN ISO 14001:2005 szabvány felépítése  EN ISO 14001:2005 szabvány modell  EN ISO 14001:2005 szabvány dokumentációs rendszere HEFOP 3.3.1.


Letölteni ppt "HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések