Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány"— Előadás másolata:

1 7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány
HEFOP Minőségirányítás 7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

2 EN ISO 14001:2005 szabvány felépítése
HEFOP ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE EN ISO 14001:2005 szabvány felépítése EN ISO 14001:2005 szabvány modell EN ISO 14001:2005 szabvány dokumentációs rendszere Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

3 EN ISO 14001:2005 SZABVÁNY 4.1. ÁLTALÁNOS ELŐSZÓ KÖVETELMÉNYEK
HEFOP EN ISO 14001:2005 SZABVÁNY 4.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 4.2. KÖRNYEZETI POLITIKA 4.3. TERVEZÉS 4.4. BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 4.5. ELLENŐRZÉS 4.6. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ELŐSZÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 2. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS 3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 4. KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEI

4 Folyamatos fejlesztés Vezetőségi átvizsgálás
EN ISO 14001:2005 SZABVÁNY HEFOP Folyamatos fejlesztés Környezeti politika Tervezés Bevezetés és működtetés Ellenőrzés Vezetőségi átvizsgálás

5 DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER
HEFOP DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER KÖRNYEZETI POLITIKA KÖRNYEZETI CÉLOK, ELŐÍRÁNYZATOK KIR KÉZIKÖNYV KIR ELJÁRÁSOK A SZERVEZETEN BELÜLI FOLYAMATOKHOZ MUNKAUTASÍTÁSOk

6 HEFOP Környezeti politika A szervezetnek el kell készítenie a környezeti politikáját, Amely magába foglalja a folyamatos fejlődés és a környezetszennyezés csökkentése iránti elkötelezettséget, illetve környezetvédelmi jogszabályok és az önként vállalt előírások betartásának kinyilatkoztatását, • keretet nyújt a környezetvédelmi célok felállításához és megvalósításához. A környezeti politika szándéknyilatkozat, akár egyfajta – a társadalommal kötött – szerződésként is felfogható, melynek teljesítése számon kérhető a vállalattól.

7 A vállalatnak fel kell mérnie, értékelnie, ismernie kell
HEFOP Tervezés Környezeti tényezők A vállalatnak fel kell mérnie, értékelnie, ismernie kell tevékenységének, termékének az összes környezetre gyakorolt előnyös és hátrányos, közvetlen és közvetett hatását. Ezen felmérés kiterjed az üzemszerű, az attól eltérő működési feltételekre, a balesetekre, vészhelyzetekre, valamint a múltbeli és tervezett tevékenységek környezeti tényezőire. A szervezetnek a rendelkezésre álló információk alapján meg kell határoznia az általa okozott, jelentősnek ítélt környezeti hatásokat, és mindent meg kell tennie ezek csökkentésére.

8 Jogi és egyéb követelmények
HEFOP Tervezés Jogi és egyéb követelmények A szervezetnek ismernie kell a rá vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és az érdekelt felek elvárásait. Célok, előirányzatok és programok. A rendszer működése során ki kell alakítani a környezetvédelmi stratégiai tervezést. A célok, tervek megfogalmazása során figyelembe kell venni  a jogi és egyéb előírásokat,  a környezeti hatást okozó tényezőket,  a technológiai megoldási változókat,  a pénzügyi és üzleti követelményeket,  az érdekelt felek álláspontjait.

9 Bevezetés és működtetés
HEFOP Bevezetés és működtetés Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör Meg kell határozni és dokumentálni az összes olyan alkalmazott felelősségi és hatásköreit, akiknek munkája jelentős hatással van, vagy lehet a környezetre. Ki kell nevezni a vezetőség képviselőjét, aki a követelményeknek megfelelően biztosítja a KIR működését, és arról a felső vezetést rendszeresen tájékoztatja.

10 Felkészültség, képzés és tudatosság
HEFOP Felkészültség, képzés és tudatosság A szervezetnek meg kell határoznia a képzési és alkalmassági követelményeket. Biztosítani kel, hogy a vállalat minden dolgozója kellő információval rendelkezzen a vállalat környezetközpontú irányítási rendszeréről, tevékenységéről, a munkája során felmerülő környezeti hatásokról, illetve ismerje a környezeti politikát, valamint felelősségi és hatáskörét.

11 Az érdekelt felekkel folytatott külső
HEFOP Kommunikáció Az érdekelt felekkel folytatott külső (pl.: kapcsolattatás a hatóságokkal, a médiával; reklamációk, panaszok fogadása stb.) és belső (pl.: alkalmazottak ösztönzése, környezettudatos magatartás erősítése stb.) kommunikációs folyamatot szabályozni kell.

12 A működés szabályozása
HEFOP A működés szabályozása A szervezetnek szabályozni kell a jelentős környezeti hatást okozó tényezők figyelését és nyomonkövetését dokumentált eljárásokkal, melyben a megfelelőségi kritériumokat is meg kell határozni. A működés szabályzása során meg kell teremteni azt a gyakorlatot, ahogyan a szervezet információt szerez az általa felhasznált termékek és szolgáltatások környezeti tényezőiről, és ahogyan informálja a beszállítóit a rájuk vonatkozó követelményekről.

13 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
HEFOP Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre A szervezetnek elemeznie kell a tevékenységéből adódó vészhelyzetek bekövetkezésének a valószínűségét és az ezekkel okozható környezetterhelés nagyságát. Ennek alapján eljárásokat kell készítenie a vészhelyzetek során keletkező környezeti hatások megelőzésére és csökkentésére, melyeket rendszeresen tesztelni kell.

14 Ellenőrzés Figyelemmel kísérés és mérés
HEFOP Ellenőrzés Figyelemmel kísérés és mérés A vállalatnak meg kell határozni a környezeti hatást okozó tényezők megfigyelésére és mérésére szolgáló módszereket és az adatrögzítés gyakorlatát. A mérőberendezéseket hitelesíteni kell, kalibrálni kell a megfelelő eljárás szerint. A megfigyelés keretében rendszeresen felül kell vizsgálni a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak való megfigyelést.

15 A megfelelőség kiértékelése
HEFOP A megfelelőség kiértékelése A szervezet – a megfelelőségre vonatkozó elkötelezettségével összhangban – hozzon létre, vezessen be és tartson fenn eljárásokat a rá vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelésére. A szervezet értékelje ki az általa vállalt egyéb követelményeknek való megfelelést.

16 helyesbítő és megelőző tevékenység
HEFOP Nem megfelelősség, helyesbítő és megelőző tevékenység A szervezetnek eljárást kell létrehoznia és működtetnie a nem megfelelőségek kezelésére és vizsgálatára, az okozott hatás csökkentésére, valamint a javító és megelőző tevékenységek kezdeményezésére és végrehajtására.

17 A feljegyzések kezelése
HEFOP A feljegyzések kezelése A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges feljegyzések (pl.: feljegyzések panaszokról, képzésekről; jelentések kártérítésekről, stb.) azonosítására, megelőzésére és megsemmisítésére eljárásokat kell kidolgozni és működtetni.

18 Belső audit A felülvizsgálat egy rendszeres, tervezett és dokumentált
folyamat, melynek célja megállapítani, hogy a KIR megfelel-e a szervezet által kialakított felülvizsgálati kritériumoknak. A szervezet tervezzen meg, hozzon létre, vezessen be és tartson fenn audit-programokat, figyelembe véve az érintett műveletek környezeti jelentőségét és az előző auditok eredményeit. HEFOP

19 Vezetőségi átvizsgálás
HEFOP Vezetőségi átvizsgálás Lehetővé teszi a vezetés számára, hogy rendszeresen értékelje a szervezet környezeti teljesítményében elért eredményeket, és ezek tükrében a szervezet környezetvédelmi politikájának folytatásához szükséges változásokat eszközöljön. Az átvizsgálás térjen ki a fejlesztési lehetőségek értékelésére és a környezetközpontú irányítási rendszer módosításai szükségességére, beleértve a környezeti politikát, valamint a környezeti célokat és előirányzatokat.

20 HASZNOS LINKEK www.mik.hu www.isoforum.hu www.quality-mmt.hu
HEFOP HASZNOS LINKEK

21 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
HEFOP ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA EN ISO 14001:2005 szabvány felépítése EN ISO 14001:2005 szabvány modell EN ISO 14001:2005 szabvány dokumentációs rendszere


Letölteni ppt "7. hét: Az EN ISO 14001:2005 KIR szabvány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések