Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

zárthelyi dolgozat (3 perc)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "zárthelyi dolgozat (3 perc)"— Előadás másolata:

1 zárthelyi dolgozat (3 perc)
1.Nevezze meg időrendi sorrendben az európai kulturális megosztódásokat

2 1. előadás Az ókori kultúrák intézményen kívüli és intézményesülő oktatása

3 H. erectus: 0,5 millió év H. sapiens: 100. 000 év
Őskor eszközhasználók: kb. 2,5 millió év H. erectus: 0,5 millió év nevelés = hagyományőrző funkció előnyelv megjelenése fogalmi gondolkodás kialakulásának kezdete H. sapiens: év ősközösség - kommunikáció szerepének megnövekedése H. s. neanderthalensis életközösség normáinak kialakulása tűz - nyelv - temetés - kultikus jelenségek - szerszámhasználat szervezettebbé válik ezáltal a nevelés is (összehasonlító etnográfiai kutatások eredményeinek visszavetítése) természetkép még nincs - az énkép kezd kialakulni (azaz: a kettő még egy!) omoka indiánok hopi indiánok veddo-ausztralid törzsek

4 Egy algériai barlangfestmény (Taszil), i. e. 6-1. évezred

5 H. s. s.: etológiai megfigyelések szerepe - Nagy József-cikksorozata játék: utánzás és gyakorlás szerepe az ismeretszerzésben előfeltétele: a tudatos bemutatás de ezt a társas élet kényszeríti ki gyermekek tanítgatása minden felnőtt feladata, nincs munkamegosztás a nevelés nyilvános, közösségi , minden gyermekre kiterjed gyakorlati ismeretek átadása készségek fejlesztése erkölcsi nevelés kb.: bátorság törzs tagjainak feltétel nélküli segítése a nem törzs tagjai elutasítása (gyűlölete?) módszerei: veddo-ausztralid törzsek "természetes büntetései" tűzföldi indiánok "kirekesztéses" eljárásai

6 Az intézetes nevelés kezdetei
törzsi nevelés fordulópont benne az iniciálás (beavatás): gyerekkor-felnőtt (ifjú?) átmenete e ponttól felnőttként kell viselkednie a fiatalnak ugyanazokat a feladatokat el tudja végezni, ugyan azokat a jogokat is élvezi a közösség szempontjai válnak elsődlegessé ezek a próbák fizikai állóképességet tesztelnek ismerni kell: törzsi eredetet törzsi - szabályozó - hagyományokat, szokásokat felnőtt viselkedés normáit pl. kikladikus kultúrák mintát adó festményei a beavatásra mindkét nembelieket felkészítik pl. a dionüszoszi nőünnepek előképei a testi nevelés szükségképpen a meghatározó a varázsló, a sámán, mint a nevelés "vezetője", irányszabója az intézményesülés csirái éppen ezekben a vezető szerepekben vannak!

7 Folyammenti kultúrák rabszolgatartó termelési mód alkalmas természeti feltételek mellett (éghajlat, vízjárás, táplálkozási szokások) Nílus, Tigris-Eufrátesz, Indus, Gangesz, Sárga folyók völgye isteni "eredetű" uralkodók személyi vezetése központosított hatalom irányítói: papság stb. a vallás ezt szolgálja (konzervál) eredménye: a ‘tudományos’ ismeretek megjelenése gazdálkodáshoz szükséges ismeretek áradás, csillagjárás, hajózás, termesztési eljárások (agronómia) matematika, asztronómia, geometria, orvostudomány művelői a papok írásbeliség kialakulása (ismeretek tartós átadási módja) + az államgépezet tökéletesedését okozza hieroglif írás hieratikus írás démotikus írás ékírás - Mezopotámia betűírás - föníciaiak (i.e sz.) mássalhangzó görög betűírás latin betűírás

8 Mezopotámia első civilizációja a sumér i. e. 7. évezred
önálló városállamok kései civilizációi: akkádok, majd a babiloniak i. e. 4. évezredben jelenik meg: írnokképző templomiskola az agyagtáblák között pl. vannak gyakorlószövegek egyéni eljárásokkal való írástanítás ez nincs semmi szabálya az írnok szerepe speciális vezető szerep több lépcsős karrier tanuló = kis írnok (dup sar-tur) inas írnok (dupsarru) főírnok főjegyző

9 Matematika szöveget tartalmazó táblácska, i. e. 18. sz
Matematika szöveget tartalmazó táblácska, i. e sz. (Iraki Múzeum, Bagdad)

10 e. 2. évezredtől: kétféle írnokképzés van
alapképzés: írás, olvasás, számolás, elemi tudományok = tábla háza köznép számára is nyitott tandíjas kisgyerekkortól a férfikorig tart egész napos képzés, szigorú bánás tanítói utasítás szerint cselekszenek, szöveget másolnak sumérról akkádra fordítanak memorizálnak kérdésekre felelnek és kérdezhetnek a tanítót az idősebb diákok (nagy testvérek) segítik a testi fenyítés megengedett életkor szerinti csoportok differenciált képzés: énekes, zenész, ráolvasó, pap, írnok, jegyző magasabb képzés = bölcsesség háza kultúrális tradíciók átadása (a sumért holt nyelvként is tanítják pl.) naptárkészítés matematikai kultúrájuk kb. megfelel az európai reneszánsz tudósaiénak kialakul a független értelmiségi réteg - csak tanítással foglalkozik szabad emberek a hatalmi vezető réteg a gyerekeit "apród"-nevelésben részesíti

11 Kacsa alakú súly (Iraki Múzeum, Bagdad) i.e. 4-3. évezred

12 Hammurappi törvénykönyve (Louvre), i. e. 18. sz., 282 törvény

13 egyiptomi áthagyományozás jellemzői
csak a szabad ember tanulhat mert a világ állandó és változtathatatlan: büntetés jár a normasértőknek az emberi élet szabályai is változtathatatlanok gyereknevelés célja: örök normák elsajátítása (isten igazságának megismerése) nem ismerik el a gyerek életszakaszait: minél hamarabb felnőttként kell viselkedni tiltott a csecsemőgyilkosság (a többi ókori népnél nem) szövegek vannak a csecsemők ápolásáról, gyógyításáról újszülöttet nem pólyázzák be 3. életévig szoptatnak az édesanyák (nincs helyettesítőjük) kisgyermeket meztelenül járatják játékszereket adnak nekik az előkelők gyerekeit magánnevelők oktatják leendő fáraóval együtt lányok is részesülnek az oktatásban udvari nevelés fiúknak: testi nevelés erőteljes

14 Nofertari lelke által bejárt rituális út

15 Nofertari sírja (Királynő Völgye, Egyiptom) Újbirodalom

16 Szeneh családja (Kairó, Egyiptomi Múzeum)

17 az államapparátus működtetői: írnokok
aprólékos és szélesen elterjedt hivatalnoki munka minden típusú munkát ők irányítanak bárki gyermekét magukhoz vették, hogy tanítsák utánzás módján sajátítottak el tőlük mindent létrejöttek: tanulócsoportok - írnokképző iskolák utánzás elterjedése semmi intézményi strukturálást nem alkalmaznak nincs életkorok szerinti osztás írás birtoklása = műveltség birtoklása (kiválasztottság érzete igen erős) papi kasztba való felemelkedés lehetőségét ígéri i. e. 2. évezredtől van írnokképzés: 4-5 éven keresztül tandíjat kérnek érte, számolás és mérés tudománya, csillagászat, földrajz, vallás, ügyiratkezelés 5. életévtől kezdődik a tanítás testi fenyítés (lábak összekötése) - erkölcsi fenyegetettség olvasás: egységek, mondatok megtanulása (kántálva) írnokképzés után: egy nagy tudású mester veszi őket segédként át kb életévig tanítja templomok mellett papi szemináriumok vannak rituálét, teológiát itt tanítanak természettudományokat ismernek orvosképzés kb. i.e. 1. ezer évtől legelőkelőbbeket a fáraó udvarában taníttatják (apródok) a tanulás joga a nőket is megilleti (ének, zene, tánc) - praktikus ismeretek gazdálkodási ismeretek

18 Ülő irnok (Louvre, Párizs), Óbirodalom

19 Antik görög nevelés (i. e. XIII-IV. sz.)
általános jellemzői egyiptomi, babiloni, perzsa, zsidó előzmények asszimilálása, szintézise görög nevelés alapvető kérdése: hogyan lehet a gyerekből harmonikusan fejlett felnőttet formálni? erős, arányos fizikum + szép, jó iránt fogékony kalokagathia eszméje szakmai műveltség + általános műveltség (múzsai és gimnasztikai) az egész egyéniség formázása ("önzetlen műveltség") 2. Szakaszok antik görög nevelés homéroszi kor a/ spártai nevelés (i .e. VIII - IV. sz.) b/ athéni nevelés (i. e. VI - V. sz.) c/ hellenisztikus nevelés (i. e )

20 korai hellén törzsekre jellemző:
homéroszi kor korai hellén törzsekre jellemző: nemzetiségi-törzsi keretből városközpontú államok arisztokraták örökletes hatalma fontos: példaadás, minta, múlttal való igazolás Homérosz: Iliász, Odüsszeia csak az előkelők gyerekeit nevelik: magánnevelők nevelés közege: család fiúk nevelése: háború, népgyűlés (iskola = élet, élő példa)


Letölteni ppt "zárthelyi dolgozat (3 perc)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések