Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében."— Előadás másolata:

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében

2 ÚMFT 2007-2013 – fő célok A fejlesztési terv átfogó célja: a foglakoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése A foglalkoztatás bővítése átfogó cél specifikus céljai:  az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése  a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése (különösen a hátrányos helyzetű térségekben)  a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő- piaci környezet fejlesztése.

3 ÚMFT 2007-2013 – fő célok A tartós növekedés specifikus céljai:  a versenyképesség javítása, ezen belül a tudásgazdaság és az innováció erősítése, a termelékenység növelése;  a gazdaság bázisának szélesítése, ezen belül a területfejlesztés, a tőkebevonási képességek fejlesztése, piacbővítés, a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódás, a korszerű technológiák széles körű elterjesztése;  az üzleti környezet fejlesztésével, ezen belül az elérhetőség megkönnyítése, a szabályozási környezet javítása, valamint az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tétele.

4 Az ÚMFT prioritásai (főbb fejlesztési területek)  gazdaságfejlesztés  közlekedésfejlesztés  társadalmi megújulás  környezeti és energetikai fejlesztés  területfejlesztés  államreform

5 Humánerőforrás-fejlesztés az ÚMFT-ben  Az emberi erőforrások fejlesztését a Társadalmi megújulás prioritás beavatkozásai szolgálják.  Az emberi erőforrás fejlesztési stratégia megvalósítása az ESZA támogatásával az Társadalmi megújulás operatív program, az ERFA hozzájárulásával a Társadalmi infrastruktúra operatív program és a regionális operatív programok végrehajtásán keresztül történik.

6 Társadalmi megújulás operatív program  A TÁMOP az ÚMFT átfogó céljainak eléréshez az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá.  A munkaerő iránti kereslet növekedését a Gazdaságfejlesztési operatív program és a regionális operatív programok intézkedései szolgálják. A TÁMOP átfogó célja az aktivitás növelése

7 TÁMOP prioritásai 1.A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 2.Alkalmazkodóképesség javítása (munkavállalók és szervezetek gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásának segítése) 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés 7.Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 8.Technikai segítségnyújtás 9.Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

8 TÁMOP forrásai (euró) 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése723 686 775 (17,66 % ) 2. Alkalmazkodóképesség javítása723 674 998 (17,66 % ) 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 889 574 998 (21,71 %) 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 447 736 943 (10,93 % ) 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése443 900 000 (10,83 % ) 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 221 277 983 (5,40 % ) 7. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 503 830 553 (12,30 % ) 8.Technikai segítségnyújtás18 273 647 (0,45 % ) 9.Technikai segítségnyújtás a Közép- magyarország régióban 125 124 155 (3,05 % ) Összesen:4 097 080 052 (100 % )

9 Az 1. prioritás konstrukciói No.Intézkedés neveNo.Konstrukció neveEljárás/kedvezményezett 1.1 Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért 1.1.1.Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Kiemelt projekt MPA 1.1.2.Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért Kiemelt projekt MPA 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 1.2.1.Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények Kiemelt projekt MPA 1.3 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként 1.3.1.A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként – I. fázis Kiemelt projekt FSZH 1.4 Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások 1.4.1.Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása Pályázat 1.4.2.Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat Kiemelt projekt MÁI 1.4.3.Kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések támogatása * Pályázat 1.4.4.Helyi és határmenti foglalkoztatási együttműködések és megállapodások * Pályázat

10 Decentralizált programok (1.1.2) Átfogó cél  A foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, a diszkrimináció csökkentése közvetlen cél  a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal

11 Specifikus célok:  Az ÁFSZ leghátrányosabb (halmozottan hátrányos) helyzetű ügyfeleinek sikeres belépése és tartós beilleszkedése a nyílt munkaerőpiacra,  a ma még inaktívak egyre szélesebb körének bevonása  Elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetők, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást, támogatást és több forrást kell mozgósítani.  El kell érni, hogy az egyes problémák kezelésében alkalmazott módszerek, innovációk, eredmények fokozatosan kiterjeszthetők, alkalmazhatók legyenek. Decentralizált programok (1.1.2)

12 célcsoport az alacsony iskolai végzettségűek, vagy/és a pályakezdésből, vagy/és az idősebb korúak, vagy/és a gyermekgondozás, a hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérők. Emellett lehetőség van arra, hogy minden régióban a helyi sajátosságok, problémák koncentrálódásának megfelelően kiválasszanak egy további csoportot, amelynek munkaerő-piaci helyzetét külön, célzott programmal indokolt javítani.

13 DADDÉAÉMKDNDKM ÖSSZESEN Alacsony iskolai végzett ségűek 708500144117296204758026275 Fiatalok, pályak ezdők 10291040176510945174906876622 50 év felettie k 4391963296423804657453196 Munkaerőpia cra visszat érő nők 311196592051301201721193 Régió által választ ott célcso port 391638406427150- 4572469 Összesen, fő 287825704000409717971550286319755 Decentralizált programok (1.1.2)

14  Időtartam: 2008 eleje – 2009. december 31.  Keretösszeg: 26.041 millió Ft  Célértékek: 19.755 fő hátrányos helyzetű álláskereső munkaerő-piaci (re)integrációja Ebből:  12.266 fő képzésben részesüljön  15.855 fő sikeresen befejezze a programot (1+1)  5608 fő (35%) a programot követő 180. napon munkaviszonyban álljon

15 TÁMOP 1.1.2. A régiók között a források a projekt szempontjából legfontosabb munkaerő-piaci mutatók alapján kerültek felosztásra, ezek a következők: a munkavállalási korú (ill. 15-64 éves) nem foglalkoztatottak (30%-os súllyal), aktív eszközökben részt vevők száma (10%-os súllyal a képzésben részt vevők száma, 30%-os súllyal az egyéb – elsősorban foglalkoztatási - támogatásban résztvevők), alacsony iskolai végzettségű, nyilvántartott álláskeresők (30%-os súllyal). Ez az allokációs mechanizmus biztosítja, hogy azokba a térségekbe jusson a legtöbb forrás, ahol a legnagyobb az igény az ilyen típusú programok iránt (beleértve a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket is). Decentralizált programok (1.1.2)

16 RégiókTámogatás (forint) Dél- alföldi Regionális Munkaügyi Központ3 840 302 000 Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ3 433 351 000 Észak- alföldi Regionális Munkaügyi Központ5 518 149 000 Észak- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ5 187 529 000 Közép- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ2 459 650 000 Közép- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ3 414 586 000 Nyugat- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ2 098 096 200 Decentralizált programok (1.1.2)

17 Szakmai tartalom (a célcsoport elhelyezkedése érdekében végzett fő tevékenységek): munkaerő-piaci képzés elősegítése, elhelyezkedést segítő támogatások, vállalkozóvá válás támogatása, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása, a célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek. Decentralizált programok (1.1.2)

18 A projekt várt eredményei Régió Bevonni tervezett létszám (összesen, fő) Képzésbe vontak száma (fő) terv Programot sikeresen befejezők száma (fő) terv A program befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak száma (fő) terv Dél-alföldi2 8781 8142 303819 Dél-dunántúli2 5701 4802 056700 Észak-alföldi4 0002 6783 2001 100 Észak-magyarországi4 0973 278 1 110 Közép-dunántúli1 7971 0141 438518 Közép-magyarországi2 8631 2802 340886 ÖSSZESEN: 19 75512 52415 8555 608 TÁMOP-1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

19 A projekt eredményei (1.) TÁMOP-1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” Régió Bevonni tervezett létszám (összesen, fő) A projektbe eddig bevontak száma (összesen, fő) A projektbe eddig bevontak aránya (összesen) A projektbe eddig bevontak, célcsoport szerinti bontásban Alacsony iskolai végzettségűek Fiatalok, pályakezdők 50 év felettiek GYES-ről, GYED-ről visszatérő k Tartós munkanél- küliséggel veszélyez- tetettek Dél-alföld2 8782 888100,35%7411 160281200506 Dél-dunántúl2 5702 588100,70%639932205180632 Észak-alföld4 0004 564114,10%1 4211 924423139657 Észak- magyarország 4 0973 77892,21%1 5271 085535196435 Közép- dunántúl 1 7971 65992,32%44966934912765 Közép- magyarország 2 8632 10673,56%415603540149399 Nyugat- dunántúl 1 5501 54699,74%45562836697- ÖSSZESEN:19 75519 12996,83%5 6477 0012 6991 0882 694

20 A projekt eredményei (2.)

21 A projekt eredményei (3.) Régió Képzésbe vontak száma (fő) terv Képzésbe vontak száma (fő) Képzésbe vontak aránya (összesen) Programot sikeresen befejezők száma (fő) terv Programot sikeresen befejezők száma (fő) Programot sikeresen befejezők aránya összesen Dél-alföld1 8142 035112,18%2 3031606,95% Dél-dunántúl1 4801 41495,54%2 05646922,81% Észak-alföld2 6782 913108,78%3 2001384,31% Észak-magyarország3 2783 05693,23%3 2781233,75% Közép-dunántúl1 0141 043102,86%1 4381027,09% Közép-magyarország1 2801 05582,42%2 3401697,22% ÖSSZESEN:12 52412 41999,16%15 8551 3678,62% TÁMOP-1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

22 A projekt eredményei (4.) TÁMOP-1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

23 Elérhetőségek: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. www.szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések