Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében."— Előadás másolata:

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében

2 ÚMFT – fő célok A fejlesztési terv átfogó célja: a foglakoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése A foglalkoztatás bővítése átfogó cél specifikus céljai:  az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése  a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése (különösen a hátrányos helyzetű térségekben)  a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő- piaci környezet fejlesztése.

3 ÚMFT – fő célok A tartós növekedés specifikus céljai:  a versenyképesség javítása, ezen belül a tudásgazdaság és az innováció erősítése, a termelékenység növelése;  a gazdaság bázisának szélesítése, ezen belül a területfejlesztés, a tőkebevonási képességek fejlesztése, piacbővítés, a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódás, a korszerű technológiák széles körű elterjesztése;  az üzleti környezet fejlesztésével, ezen belül az elérhetőség megkönnyítése, a szabályozási környezet javítása, valamint az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tétele.

4 Az ÚMFT prioritásai (főbb fejlesztési területek)  gazdaságfejlesztés  közlekedésfejlesztés  társadalmi megújulás  környezeti és energetikai fejlesztés  területfejlesztés  államreform

5 Humánerőforrás-fejlesztés az ÚMFT-ben  Az emberi erőforrások fejlesztését a Társadalmi megújulás prioritás beavatkozásai szolgálják.  Az emberi erőforrás fejlesztési stratégia megvalósítása az ESZA támogatásával az Társadalmi megújulás operatív program, az ERFA hozzájárulásával a Társadalmi infrastruktúra operatív program és a regionális operatív programok végrehajtásán keresztül történik.

6 Társadalmi megújulás operatív program  A TÁMOP az ÚMFT átfogó céljainak eléréshez az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá.  A munkaerő iránti kereslet növekedését a Gazdaságfejlesztési operatív program és a regionális operatív programok intézkedései szolgálják. A TÁMOP átfogó célja az aktivitás növelése

7 TÁMOP prioritásai 1.A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 2.Alkalmazkodóképesség javítása (munkavállalók és szervezetek gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásának segítése) 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés 7.Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 8.Technikai segítségnyújtás 9.Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

8 TÁMOP forrásai (euró) 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése (17,66 % ) 2. Alkalmazkodóképesség javítása (17,66 % ) 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21,71 %) 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (10,93 % ) 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,83 % ) 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (5,40 % ) 7. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban (12,30 % ) 8.Technikai segítségnyújtás (0,45 % ) 9.Technikai segítségnyújtás a Közép- magyarország régióban (3,05 % ) Összesen: (100 % )

9 Az 1. prioritás konstrukciói No.Intézkedés neveNo.Konstrukció neveEljárás/kedvezményezett 1.1 Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Kiemelt projekt MPA Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért Kiemelt projekt MPA 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények Kiemelt projekt MPA 1.3 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként – I. fázis Kiemelt projekt FSZH 1.4 Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása Pályázat Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat Kiemelt projekt MÁI Kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések támogatása * Pályázat Helyi és határmenti foglalkoztatási együttműködések és megállapodások * Pályázat

10 Decentralizált programok (1.1.2) Átfogó cél  A foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, a diszkrimináció csökkentése közvetlen cél  a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal

11 Specifikus célok:  Az ÁFSZ leghátrányosabb (halmozottan hátrányos) helyzetű ügyfeleinek sikeres belépése és tartós beilleszkedése a nyílt munkaerőpiacra,  a ma még inaktívak egyre szélesebb körének bevonása  Elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetők, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást, támogatást és több forrást kell mozgósítani.  El kell érni, hogy az egyes problémák kezelésében alkalmazott módszerek, innovációk, eredmények fokozatosan kiterjeszthetők, alkalmazhatók legyenek. Decentralizált programok (1.1.2)

12 célcsoport az alacsony iskolai végzettségűek, vagy/és a pályakezdésből, vagy/és az idősebb korúak, vagy/és a gyermekgondozás, a hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérők. Emellett lehetőség van arra, hogy minden régióban a helyi sajátosságok, problémák koncentrálódásának megfelelően kiválasszanak egy további csoportot, amelynek munkaerő-piaci helyzetét külön, célzott programmal indokolt javítani.

13 DADDÉAÉMKDNDKM ÖSSZESEN Alacsony iskolai végzett ségűek Fiatalok, pályak ezdők év felettie k Munkaerőpia cra visszat érő nők Régió által választ ott célcso port Összesen, fő Decentralizált programok (1.1.2)

14  Időtartam: 2008 eleje – december 31.  Keretösszeg: millió Ft  Célértékek: fő hátrányos helyzetű álláskereső munkaerő-piaci (re)integrációja Ebből:  fő képzésben részesüljön  fő sikeresen befejezze a programot (1+1)  5608 fő (35%) a programot követő 180. napon munkaviszonyban álljon

15 TÁMOP A régiók között a források a projekt szempontjából legfontosabb munkaerő-piaci mutatók alapján kerültek felosztásra, ezek a következők: a munkavállalási korú (ill éves) nem foglalkoztatottak (30%-os súllyal), aktív eszközökben részt vevők száma (10%-os súllyal a képzésben részt vevők száma, 30%-os súllyal az egyéb – elsősorban foglalkoztatási - támogatásban résztvevők), alacsony iskolai végzettségű, nyilvántartott álláskeresők (30%-os súllyal). Ez az allokációs mechanizmus biztosítja, hogy azokba a térségekbe jusson a legtöbb forrás, ahol a legnagyobb az igény az ilyen típusú programok iránt (beleértve a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket is). Decentralizált programok (1.1.2)

16 RégiókTámogatás (forint) Dél- alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Észak- alföldi Regionális Munkaügyi Központ Észak- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Közép- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nyugat- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Decentralizált programok (1.1.2)

17 Szakmai tartalom (a célcsoport elhelyezkedése érdekében végzett fő tevékenységek): munkaerő-piaci képzés elősegítése, elhelyezkedést segítő támogatások, vállalkozóvá válás támogatása, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása, a célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek. Decentralizált programok (1.1.2)

18 A projekt várt eredményei Régió Bevonni tervezett létszám (összesen, fő) Képzésbe vontak száma (fő) terv Programot sikeresen befejezők száma (fő) terv A program befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak száma (fő) terv Dél-alföldi Dél-dunántúli Észak-alföldi Észak-magyarországi Közép-dunántúli Közép-magyarországi ÖSSZESEN: TÁMOP „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

19 A projekt eredményei (1.) TÁMOP „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” Régió Bevonni tervezett létszám (összesen, fő) A projektbe eddig bevontak száma (összesen, fő) A projektbe eddig bevontak aránya (összesen) A projektbe eddig bevontak, célcsoport szerinti bontásban Alacsony iskolai végzettségűek Fiatalok, pályakezdők 50 év felettiek GYES-ről, GYED-ről visszatérő k Tartós munkanél- küliséggel veszélyez- tetettek Dél-alföld ,35% Dél-dunántúl ,70% Észak-alföld ,10% Észak- magyarország ,21% Közép- dunántúl ,32% Közép- magyarország ,56% Nyugat- dunántúl ,74% ÖSSZESEN: ,83%

20 A projekt eredményei (2.)

21 A projekt eredményei (3.) Régió Képzésbe vontak száma (fő) terv Képzésbe vontak száma (fő) Képzésbe vontak aránya (összesen) Programot sikeresen befejezők száma (fő) terv Programot sikeresen befejezők száma (fő) Programot sikeresen befejezők aránya összesen Dél-alföld ,18% ,95% Dél-dunántúl ,54% ,81% Észak-alföld ,78% ,31% Észak-magyarország ,23% ,75% Közép-dunántúl ,86% ,09% Közép-magyarország ,42% ,22% ÖSSZESEN: ,16% ,62% TÁMOP „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

22 A projekt eredményei (4.) TÁMOP „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

23 Elérhetőségek: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.


Letölteni ppt "Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések