Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2005. 09. 24. Központi Érettségi Nyílt Nap 2005. Szeptember 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2005. 09. 24. Központi Érettségi Nyílt Nap 2005. Szeptember 24."— Előadás másolata:

1 2005. 09. 24. Központi Érettségi Nyílt Nap 2005. Szeptember 24.

2 2005. 09. 24. Német kétszintű érettségi analízis Előadó: Szabó Éva

3 2005. 09. 24. Általános jellemzők egynyelvű utasítások német nyelven autentikus szövegek sokféle feladattípus szabályozott értékelési rendszer szótárhasználat csak az Íráskészség résznél küszöbszint: 10%

4 2005. 09. 24. 5 egyenrangú vizsgarészből áll olvasott szöveg értése hallott szöveg értése íráskészség beszédkészség nyelvhelyesség

5 2005. 09. 24. Vizsgakövetelmények és vizsgaleírás : Cél : a kommunikatív nyelvtudás mérése írásban és szóban Követelményrendszer : az Európa Tanács ajánlása alapján: Középszint: A2 – B1 Emelt szint: B2

6 2005. 09. 24. A vizsga részei értékelésük egymástól független csak a célzottan mért készséget értékeli küszöbszint (emelt): minden vizsgarészben 10% küszöbszint (közép): írásbeli – szóbeli 10%

7 2005. 09. 24. Olvasott szöveg értése Elvárt készségek: A lényeg megértése Kulcsinformációk kiszűrése Gondolatmenet követése Részletes értés Következtetés Középszint:Emelt szint:

8 2005. 09. 24. Olvasás - a szöveg: autentikus szöveg világos szerkezet hétköznapi nyelvezet a témakörökhöz igazodó rövidebb cikk, riport, irodalmi szöveg autentikus szöveg konkrét vagy elvont témájú hosszabb, nyelvileg összetettebb publicisztika Középszint:Emelt szint:

9 2005. 09. 24. Olvasás – a feladatok: Középszint 3 szöveg 650-750 szó 25-30 item értékelés: csak a tartalom alapján helyesírási hibáért nincs pontlevonás Feladattípusok: feleletválasztás igaz/hamis állítás egymáshoz rendelés események sorrendbe rakása kiemelt mondat, bekezdés helyének azonosítása szöveg részeinek sorba rendezése hiányos mondatok kiegészítése nyitott kérdések

10 2005. 09. 24. Olvasás – a feladatok: Emelt szint 3 szöveg 1200-1300 szó 25-30 item értékelés: csak a tartalom alapján helyesírási hibáért nincs pontlevonás Feladattípusok: feleletválasztás igaz/hamis állítás egymáshoz rendelés események sorrendbe rakása kiemelt mondat, bekezdés helyének azonosítása szöveg részeinek sorba rendezése hiányos szövegösszefoglalás kiegészítése nyitott kérdések

11 2005. 09. 24. Nyelvhelyesség Elvárt készségek: alapvető nyelvtani és lexikai szerkezetek használata mondat- és szövegszinten változatos nyelvtani és lexikai szerkezetek használata szövegszinten Középszint:Emelt szint:

12 2005. 09. 24. Nyelvhelyesség - a szöveg: Középszint:Emelt szint: egyszerűbb, mint a szövegértés feladatnál autentikus világos szerkezet hétköznapi nyelvezet témakörökhöz igazodó konkrét vagy elvont témájú hosszabb, nyelvileg összetettebb

13 2005. 09. 24. Nyelvhelyesség – a feladatok: Középszint 3-4 szöveg 350-450 szó 30 item Feladattípusok: hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással a szövegből kivett mondatrész helyének azonosítása hiányos szöveg kiegészítése megadott szavak képzett és/vagy ragozott alakjainak beillesztése a szövegbe

14 2005. 09. 24. Nyelvhelyesség – a feladatok: Emelt szint 4-5 szöveg 550-650 szó 40 item Feladattípusok: hiányos szövegek kiegészítése feleletválasztással a szövegből kivett mondatrész helyének megtalálása hiányos szöveg kiegészítése megadott szavak képzett és/vagy ragozott alakjainak beillesztése a szövegbe hibaazonosítás

15 2005. 09. 24. Hallott szöveg értése Elvárt készségek: Középszint:Emelt szint: Témafelismerés Kulcsszavak megértése Alapvető információk kiszűrése A gondolatmenet részletes követése Következtetés pl. érzelmekre, viszonyra

16 2005. 09. 24. Hallás - a szöveg: Középszint:Emelt szint: autentikus, vagy autentikus hangzású témakörökhöz igazodó normál beszédtempó anyanyelvi közvetítés mérsékelten összetett tartalmú médiaközlemények, beszélgetések, utasítások autentikus, vagy autentikus hangzású anyanyelvi közvetítés természetes/változatos tempó ismeretterjesztő szövegek

17 2005. 09. 24. Hallás – a feladatok : Középszint 2-3 szöveg 5-8 perc (2X) 20 item Feladattípusok: közérdekű közlemények rögzített telefonos szövegek utasítások médiaközlemények beszélgetések telefonbeszélgetések műsorrészletek riportok, interjúk beszámolók

18 2005. 09. 24. Hallás – a feladatok: Emelt szint 2-3 szöveg 8-10 perc (2X) 20 item Feladattípusok: közérdekű közlemények rögzített telefonos szövegek utasítások médiaközlemények beszélgetések telefonbeszélgetések műsorrészletek riportok, interjúk beszámolók ismeretterjesztő szövegek

19 2005. 09. 24. Íráskészség Elvárt készségek: Középszint:Emelt szint: kommunikációs cél megvalósítása egyszerű mondatkapcsolás összefüggő szöveg írása a szöveg tagolása megfelelő stílus, hangnem formai sajátosságok megfelelő használata árnyalt, rendszerezett érvelés a szöveg logikus tagolása, felépítése helyesírás alkalmazása rendszerszerű hiba nélkül

20 2005. 09. 24. Írás - a szöveg: Középszint:Emelt szint: Meghívó, lap Magánjellegű/hivatalos levél Olvasói levél Cikk

21 2005. 09. 24. Írás – a feladatok: 1. 40–50 szavas közlés segédanyagra reagálva (pl. üdvözlőlap, e-mail) 2. 80–100 szó terjedelmű szöveg rövid levélre, hirdetésre reagálva irányító szempontok alapján 1. 100–120 szó terjedelmű szöveg rövid levélre, hirdetésre reagálva 2. 200-250 szó terjedelmű szöveg véleménykifejtés választható témáról irányító szempontok alapján Középszint:Emelt szint:

22 2005. 09. 24. Beszédkészség Elvárt készségek: Középszint:Emelt szint: az adott kommunikációs cél megvalósítása a témakörökhöz igazodó beszélgetés kommunikációs stratégiák alkalmazása viszonylag folyékony beszéd nincs felkészülési idő folyékony nyelvhasználat természetes kiejtés normál beszédtempó világos érvelés következetes gondolatmenet nincs felkészülési idő

23 2005. 09. 24. Beszéd – a feladatok: Középszint: Emelt szint: szerepjáték önálló témakifejtés hétköznapi témához kapcsolódóan vita önálló témakifejtés (kép alapján)

24 2005. 09. 24. Témakörök 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. A munka világa 6. Életmód 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 8. Utazás, turizmus 9. Tudomány és technika

25 2005. 09. 24. Elvárt nyelvtani szerkezetek Minőségi és mennyiségi különbség a szintek között Nyelvtani szerkezetek receptív és produktív használata Szókincs Alapja a mai német köznyelv

26 2005. 09. 24. A középszintű vizsga szerkezete VizsgarészIdőtartam (perc) Arány (%) Pont Írásbeli Olvasott szöveg értése602233 Nyelvhelyesség301218 SZÜNET Hallott szöveg értése302233 Íráskészség602233 SzóbeliBeszédkészség152233 Összesen:180+15100150

27 2005. 09. 24. Az emelt szintű vizsga szerkezete VizsgarészIdőtartam (perc) Arány (%) Pont Írásbeli Olvasott szöveg értése702030 Nyelvhelyesség502030 SZÜNET Hallott szöveg értése302030 Íráskészség902030 SzóbeliBeszédkészség20 30 Összesen:240+20100150

28 2005. 09. 24. Javítás, értékelés Megoldókulcs alapján: Olvasott szöveg értése Nyelvhelyesség Hallott szöveg értése Analitikus skálák alapján: Íráskészség Szóbeli rész

29 2005. 09. 24. Íráskészség értékelése Középszint: 1. feladat: Ha a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontokPontszám Tartalom és szöveghossz5 Nyelvhelyesség5 Összesen:10

30 2005. 09. 24. Középszint: 2. feladat: Ha a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontok:Pontszám Tartalom5 Formai jegyek és hangnem3 Szövegalkotás5 Szókincs, kifejezésmód5 Nyelvtan, helyesírás5 Összesen:23

31 2005. 09. 24. Íráskészség értékelése Emelt szint: 1. feladat: Ha a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, Nyelvtan szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontok:Pontszám Tartalom5 Formai jegyek és hangnem2 Szövegalkotás3 Szókincs, kifejezésmód5 Nyelvtan, helyesírás5 Összesen:20 Vizsgapont:10

32 2005. 09. 24. Emelt szint: 2. feladat: Ha a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontok:Pontszám Tartalom5 Szövegalkotás5 Szókincs, kifejezésmód5 Nyelvtan, helyesírás5 Összesen:20

33 2005. 09. 24. Szóbeli vizsga értékelése Középszint 1. feladat: szerepjáték Ha a felelet az első értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontokPontszám A kommunikációs cél elérése5 Szókincs, kifejezésmód5 Nyelvtan5 Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés5 Összesen:20

34 2005. 09. 24. Középszint 2. feladat (önálló témakifejtés) Ha a felelet az első értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontokPontszám Részletesség, önállóság, a téma összefüggő kifejtése 5 Szókincs, kifejezésmód5 Nyelvtan5 Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés5 Összesen:20

35 2005. 09. 24. Szóbeli vizsga értékelése Emelt szint 1. feladat: vita Ha a felelet az első értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontokPontszám Vélemény kifejtése, érvelés5 Szókincs, kifejezésmód5 Nyelvtan5 Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés5 Összesen:20

36 2005. 09. 24. Emelt szint 2. feladat: önálló témakifejtés Ha a felelet az első értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont Értékelési szempontokPontszám Részletesség, önállóság, a téma összefüggő kifejtése 5 Szókincs, kifejezésmód5 Nyelvtan5 Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés5 Összesen:20

37 2005. 09. 24. Ponthatárok alakulása 1998-2005 ELTE-BTK Német szak 19981999200020012002200320042005 Összes jelentkező 530548517479536493527330 Ponthatár108103101102939883125 Felvettek száma 9810911110415610915798

38 2005. 09. 24. Köszönöm a figyelmet! Sok sikert kívánok a FISZ, és jómagam nevében az érettségihez!


Letölteni ppt "2005. 09. 24. Központi Érettségi Nyílt Nap 2005. Szeptember 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések