Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban"— Előadás másolata:

1 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban
Porkoláb Anikó Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK)

2 Civil szervezetek definíciója
„Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11) Profitszétosztás tilalma Önkéntesség Intézményesültség Függetlenség Közhasznúság „Harmadik szektor”

3 Civil szervezetek szerepe az EU-ban
„Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11) Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének képviselete Politika-alkotásban való részvétel Projektek megvalósításában való részvétel Európai integráció elősegítése

4 Civil szervezetek és a Bizottság kapcsolata
„Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11) Civil társadalom és párbeszéd segítése Konzultáció szakmapolitikai döntésekben Információközvetítés Pénzügyi forrás – politikák megvalósítása Közösségi programok, projektek megvalósítása

5 Mit várunk az EU-tól Forráslehetőség Érdekérvényesítés
Forráslehetőségek Nemzeti kezelés: Strukturális és Kohéziós Alap Vegyes kezelés: Közösségi Programok „Központi”. Tenderek, pályázati kiírások

6 Érdekérvényesítés EU szinten Itthon, EU kitekintéssel
Bizottság: konzultációk, szakértői munkacsoportok Ernyőszervezetek EGSZB Itthon, EU kitekintéssel Strukturális Alapok - programozás, monitoring bizottságok Európai Parlament - magyar képviselők Az Európai Unió Tanácsa - EKTB

7 Bizottság – civil szervezetek konzultációk típusai
ad-hoc találkozók (ez a nyitottságot jelzi) Strukturált párbeszéd – együttműködés (rendszeres találkozók a „megszokott” és elismert civil szervezetekkel) Formalizált konzultáció (civil szervezetek egy-egy tanácsadó bizottság tagjai, meghatározott rend alapján)

8 Konzultáció más szemszögből
Szociális párbeszéd (kötelező az intézményekre nézve, jogi alap: szerződésekben) Civil párbeszéd (nincs jogi alapja a szerződésekben) CONNECCS (Consultation, the Europan Commission and Civil Society) adatbázis: Civil párbeszéd formái: meghívásos vagy „aki bírja” 2002. december - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission’ Nyílt konzultációk – Your-Voice-In-Europe portál

9 Civil párbeszéd Alkotmány: I-46. cikk: A részvételi demokrácia alapelvei 1. Az Unió intézményeinek, megfelelő esetekben, meg kell teremteniük a lehetőséget a polgárok és a képviseleti szervek számára, hogy megismerhessék őket, és nyilvánosan véleményt cserélhessenek az Unió tevékenységének minden területéről. 2. Az Unió intézményeinek nyílt, átlátható és ismétlődő párbeszédet kell fenntartaniuk a képviseltetett szövetségekkel és a civil társadalommal. 3. A Bizottságnak széleskörű konzultációt kell tartaniuk az érintett felekkel, ezzel is biztosítva, hogy az Unió tevékenysége összefüggő és átlátható legyen. 4. A több mint 1 millió, jelentős számú Tagállamból érkező polgár kezdeményezheti a Bizottság felkérését hatásköre keretein belül, hogy megfelelő javaslatot nyújtson be arra a témára nézvést, amelyről a polgárok úgy vélik, az Uniónak az Alkotmányban rögzítettek betartása végett jogi lépéseket kell tennie. Európai jogszabály kell meghatározza az eljárások rendelkezéseit és a polgárok kezdeményezésének feltételeit, beleértve a Tagállamok minimális számát, ahonnan a polgárok érintettek kell legyenek a kérdésben. )

10 Coneccs Az adatbázis célja, hogy átláthatóbbá tegye a Bizottság konzultációit, az abba bevont szervezeteket. nonprofit pán-európai társadalmi szervezet listája, afféle ki-kicsoda és ki-mit-csinál az európai társadalmi érdekek képviselete kapcsán A Bizottság formális és egyéb strukturált társadalmi tanácsadó szervezetei, vagyis a politika-alkotás folyamán rendszeresen bevont párbeszéd partnerek listája

11 A konzultáció általános szabályai
Részvétel Nyitottság és felelősség Hatékonyság Összefüggés

12 és minimum sztenderdjei
Tiszta, világos tartalom A konzultáció célcsoportja Nyilvánosságra hozatal, publikáció A részvétel időkorlátai Visszaigazolás

13 Ernyőszervezetek szektorális szervezetek (nemzeti ernyők ernyőinek ernyői – pl. Platform of European Social NGOs, G8 szakmai szervezetek (nemzeti szakmai ernyők EU ernyőszervezetei – pl. European Disability Forum)

14 Ernyőszervezetek fő szolgáltatásai
érdekképviselet (Bizottsági konzultációk, parlamenti képviselők) hálózatépítés (közös projektek, partnerkapcsolatok) capacity-building (tréningek, képzések, szemináriumok) információ (kutatások, tapasztalatcsere, hírlevelek, honlap)

15 Amit tagjaiktól várnak
általában a hazai terep elismert tagjai legyenek (akár egy tag/ ország, de lehet több is) érdekképviselet (amit ők képviselnek EU szinten, azt hazai szinten is „nyomni” kell – parlamenti képviselők, tanács véleménye – minisztériumok) hálózatépítés (részvétel közös projektekben) információ (hazai információk, kutatásokban nemzeti szinten részvétel) tagdíj (100, 150 Euro – /év, új csatlakozó országok – kedvezmény)

16 Kommunikáció az ernyőszervezeteken belül
Közgyűlés Kuratórium tagjai Hírlevelek Véleménykérések, egyeztetések Munkacsoportok

17 EGSZB - Gazdasági és Szociális Bizottság
konzultatív státusz Három csoport: munkaadók, munkavállalók, egyéb érdekvédelmi szervezetek (civil szervezetek is) Bekapcsolódás: magyar tagokon keresztül (külső szakértői munkacsoport, stb.) Véleményük: nem kötelező elfogadni, viszont kötelező kikérni (kb. 2/3) Egyéb rendezvények: konferenciák (pl. alkotmánnyal kapcsolatban) EGSZB tíz kérdésben: Magyar tagok: Members menü

18 Strukturális Alapok – programozás, monitoring
-         2004 – 2006: első időszak közleménye ( - Partnerség rovat) -         : OFK – aktív állampolgárság NSRK - ?? Monitoring: -         Bizottsági tagok: IH, minisztériumok, közreműködő szervezetek, gazdasági partnerek, szociális partnerek, horizontális (civil) ügyek -         Bizottság civil tagjai: Esélyegyenlőség (fogyatékosság, nő), roma ügyek, környezetvédelem -         HEF OP: -         Többi:

19 - nincs strukturált párbeszéd, képviselőkön keresztül
Európai parlament -   nincs strukturált párbeszéd, képviselőkön keresztül     - act4europe ( NGO toolkit for the European Parliament Elections 2004 -    - képviselők, elérhetőségeik, ülések, napirendek Tanács -         döntés – itthon képviselet, szakminisztériumok, EKTB – Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

20 Köszönöm figyelmüket! Porkoláb Anikó
Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány


Letölteni ppt "Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések