Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban Porkoláb Anikó Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban Porkoláb Anikó Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK)"— Előadás másolata:

1 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban Porkoláb Anikó Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK)

2 Civil szervezetek definíciója „Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11) Profitszétosztás tilalma Önkéntesség Intézményesültség Függetlenség Közhasznúság „Harmadik szektor”

3 Civil szervezetek szerepe az EU-ban „Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11) Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének képviselete Politika-alkotásban való részvétel Projektek megvalósításában való részvétel Európai integráció elősegítése

4 Civil szervezetek és a Bizottság kapcsolata „Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11) Civil társadalom és párbeszéd segítése Konzultáció szakmapolitikai döntésekben Információközvetítés Pénzügyi forrás – politikák megvalósítása Közösségi programok, projektek megvalósítása

5 Mit várunk az EU-tól Forráslehetőség Érdekérvényesítés Forráslehetőségek Nemzeti kezelés: Strukturális és Kohéziós Alap Vegyes kezelés: Közösségi Programok „Központi”. Tenderek, pályázati kiírások http://www.europa.eu.int/grants/index_en.htm

6 Érdekérvényesítés EU szinten –Bizottság: konzultációk, szakértői munkacsoportok –Ernyőszervezetek –EGSZB Itthon, EU kitekintéssel –Strukturális Alapok - programozás, monitoring bizottságok –Európai Parlament - magyar képviselők –Az Európai Unió Tanácsa - EKTB

7 Bizottság – civil szervezetek konzultációk típusai ad-hoc találkozók (ez a nyitottságot jelzi) Strukturált párbeszéd – együttműködés (rendszeres találkozók a „megszokott” és elismert civil szervezetekkel) Formalizált konzultáció (civil szervezetek egy-egy tanácsadó bizottság tagjai, meghatározott rend alapján)

8 Konzultáció más szemszögből Szociális párbeszéd (kötelező az intézményekre nézve, jogi alap: szerződésekben) Civil párbeszéd (nincs jogi alapja a szerződésekben) CONNECCS (Consultation, the Europan Commission and Civil Society) adatbázis: http://www.europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm Civil párbeszéd formái: meghívásos vagy „aki bírja” 2002. december - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission’ Nyílt konzultációk – Your-Voice-In-Europe portál http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_en.htm

9 Civil párbeszéd Alkotmány: I-46. cikk: A részvételi demokrácia alapelvei 1. Az Unió intézményeinek, megfelelő esetekben, meg kell teremteniük a lehetőséget a polgárok és a képviseleti szervek számára, hogy megismerhessék őket, és nyilvánosan véleményt cserélhessenek az Unió tevékenységének minden területéről. 2. Az Unió intézményeinek nyílt, átlátható és ismétlődő párbeszédet kell fenntartaniuk a képviseltetett szövetségekkel és a civil társadalommal. 3. A Bizottságnak széleskörű konzultációt kell tartaniuk az érintett felekkel, ezzel is biztosítva, hogy az Unió tevékenysége összefüggő és átlátható legyen. 4. A több mint 1 millió, jelentős számú Tagállamból érkező polgár kezdeményezheti a Bizottság felkérését hatásköre keretein belül, hogy megfelelő javaslatot nyújtson be arra a témára nézvést, amelyről a polgárok úgy vélik, az Uniónak az Alkotmányban rögzítettek betartása végett jogi lépéseket kell tennie. Európai jogszabály kell meghatározza az eljárások rendelkezéseit és a polgárok kezdeményezésének feltételeit, beleértve a Tagállamok minimális számát, ahonnan a polgárok érintettek kell legyenek a kérdésben. )

10 Coneccs Az adatbázis célja, hogy átláthatóbbá tegye a Bizottság konzultációit, az abba bevont szervezeteket.  nonprofit pán-európai társadalmi szervezet listája, afféle ki-kicsoda és ki-mit-csinál az európai társadalmi érdekek képviselete kapcsán  A Bizottság formális és egyéb strukturált társadalmi tanácsadó szervezetei, vagyis a politika-alkotás folyamán rendszeresen bevont párbeszéd partnerek listája

11 A konzultáció általános szabályai Részvétel Nyitottság és felelősség Hatékonyság Összefüggés

12 és minimum sztenderdjei Tiszta, világos tartalom A konzultáció célcsoportja Nyilvánosságra hozatal, publikáció A részvétel időkorlátai Visszaigazolás

13 Ernyőszervezetek szektorális szervezetek (nemzeti ernyők ernyőinek ernyői – pl. Platform of European Social NGOs, G8 szakmai szervezetek (nemzeti szakmai ernyők EU ernyőszervezetei – pl. European Disability Forum)

14 Ernyőszervezetek fő szolgáltatásai érdekképviselet (Bizottsági konzultációk, parlamenti képviselők) hálózatépítés (közös projektek, partnerkapcsolatok) capacity-building (tréningek, képzések, szemináriumok) információ (kutatások, tapasztalatcsere, hírlevelek, honlap)

15 Amit tagjaiktól várnak általában a hazai terep elismert tagjai legyenek (akár egy tag/ ország, de lehet több is) érdekképviselet (amit ők képviselnek EU szinten, azt hazai szinten is „nyomni” kell – parlamenti képviselők, tanács véleménye – minisztériumok) hálózatépítés (részvétel közös projektekben) információ (hazai információk, kutatásokban nemzeti szinten részvétel) tagdíj (100, 150 Euro – /év, új csatlakozó országok – kedvezmény)

16 Kommunikáció az ernyőszervezeteken belül Közgyűlés Kuratórium tagjai Hírlevelek Véleménykérések, egyeztetések Munkacsoportok

17 EGSZB - Gazdasági és Szociális Bizottság konzultatív státusz Három csoport: munkaadók, munkavállalók, egyéb érdekvédelmi szervezetek (civil szervezetek is) Bekapcsolódás: magyar tagokon keresztül (külső szakértői munkacsoport, stb.) Véleményük: nem kötelező elfogadni, viszont kötelező kikérni (kb. 2/3) Egyéb rendezvények: konferenciák (pl. alkotmánnyal kapcsolatban) EGSZB tíz kérdésben: http://www.esc.eu.int/sections/enlargement/10_quest/QE -49-02-006-HU-C.PDF Magyar tagok: http://www.esc.eu.int/pages/en/home.asp Members menü

18 Strukturális Alapok – programozás, monitoring Programozás: - 2004 – 2006: első időszak közleménye (www.nfh.hu - Partnerség rovat) - 2007 - : OFK – aktív állampolgárság NSRK - ?? Monitoring: - Bizottsági tagok: IH, minisztériumok, közreműködő szervezetek, gazdasági partnerek, szociális partnerek, horizontális (civil) ügyek - Bizottság civil tagjai: Esélyegyenlőség (fogyatékosság, nő), roma ügyek, környezetvédelem - HEF OP: http://www.fmm.gov.hu/main.php?folderID=3251 - Többi: www.nonprofit.hu/eu/erdekkepviselet.html

19 Európai parlament - nincs strukturált párbeszéd, képviselőkön keresztül - act4europe (www.act4europe.org) NGO toolkit for the European Parliament Elections 2004 - http://www.europarl.eu.int - képviselők, elérhetőségeik, ülések, napirendek Tanács - döntés – itthon - képviselet, szakminisztériumok, EKTB – Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

20 Köszönöm figyelmüket! Porkoláb Anikó Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány a.porkolab@niok.hu www.niok.hu, www.nonprofit.hu


Letölteni ppt "Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban Porkoláb Anikó Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések