Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kohéziós politika jövője Készítette: Kóti Éva Magyar Köztársaság Állandó Képviselete az EU mellett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kohéziós politika jövője Készítette: Kóti Éva Magyar Köztársaság Állandó Képviselete az EU mellett."— Előadás másolata:

1 A kohéziós politika jövője Készítette: Kóti Éva Magyar Köztársaság Állandó Képviselete az EU mellett

2 A kohéziós politika jelentősége, eredményei az elmúlt időszakban

3 Kohéziós politika jövőjéről szóló vita 2001. január 31. - második jelentés a gazdasági és szociális kohézióról 2001. január 31. - második jelentés a gazdasági és szociális kohézióról 2001. május 21-22. - második Európai kohéziós fórum Brüsszelben 2001. május 21-22. - második Európai kohéziós fórum Brüsszelben 2002. január és 2003. január - gazdasági és szociális kohézió előrehaladásáról készült jelentések 2002. január és 2003. január - gazdasági és szociális kohézió előrehaladásáról készült jelentések 2002-2003. – folyamatos egyeztetések 2002-2003. – folyamatos egyeztetések 2004. február 18. – harmadik jelentés a gazdasági és szociális kohézióról 2004. február 18. – harmadik jelentés a gazdasági és szociális kohézióról

4 Harmadik kohéziós jelentés Alapkérdések: Alapkérdések: –Sikeres-e (volt-e) a kohéziós politika a gazdasági, társadalmi és területi különbségeinek csökkentése tekintetében? –Hogyan tudjuk kezelni az következő időszak új kihívásait ? http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/offici al/reports/cohesion3/cohesion3_hu.htm

5 Eredmények Csökkentek a jövedelmi és foglalkoztatottsági különbségek az EU-ban Csökkentek a jövedelmi és foglalkoztatottsági különbségek az EU-ban –De: az elmúlt évek lassuló gazdasági növekedése kihat a kohézióra Konvergencia üteme eltérő a különböző régiókban Konvergencia üteme eltérő a különböző régiókban

6 Új kihívások Lisszabon : „2010-re EU váljon a világ legsikeresebb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává” Lisszabon : „2010-re EU váljon a világ legsikeresebb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává” –Globalizációból eredő élesebb verseny –Technológiai forradalom hatásai –Tudásalapú gazdaság fejlődése Idősödő népesség Idősödő népesség –2025-ben 15-64 évesek száma az EU15-ben 4%-kal lesz kevesebb, mint 2000-ben –EU10-ben 10%-kal –2025-ben 40%-kal többen lesznek nyugdíjasok

7 + Bővítésből eredő kihívások Bővítéssel az EU GDP-je 5%-kal nő, lakossága 20%-kal Bővítéssel az EU GDP-je 5%-kal nő, lakossága 20%-kal Új tagállamok lakosságának 92%-a EU átlag GDP 75%-a alatti régióban él Új tagállamok lakosságának 92%-a EU átlag GDP 75%-a alatti régióban él Új tagállamoknál az egy főre jutó GDP regionális különbségei óriásiak Új tagállamoknál az egy főre jutó GDP regionális különbségei óriásiak Új tagállamoknál a foglalkoztatottsági ráta alacsony (56%) Új tagállamoknál a foglalkoztatottsági ráta alacsony (56%)

8 2007-2013-as időszak keretei Pénzügyi keretek Pénzügyi keretek –Pénzügyi perspektíva Tartalmi kérdések szabályozása Tartalmi kérdések szabályozása –Strukturális Alapokra és Kohéziós Alapra vonatkozó rendeletek

9 Pénzügyi keretszámok fejezetcímenként Mrd EUR % 1a. Versenyképességi politikák 72,1 8,4 % 1b. Kohéziós politikák 307,6 35,7 % 2. Közös mezőgazdasági politikák 371,2 43,1 % 3. Állampolgárság, szab., bizt. és igazságosság 10,3 1,2 % 4. Az EU mint globális partner 50,0 5,8 % 5. Teljes adminisztratív kiadás 50,3 5,8 % 6. Kompenzáció BG/RO 0,8 0,1 % Összesen862,3 EU-27 GNI %-ában kifejezve EU-27 GNI %-ában kifejezve 1,045% 2004-es árakon EiT által eldöntött pénzügyi keretek

10 2007-2013-as időszak tartalmi keretei 2007-2013-as időszak tartalmi keretei 2004. február 18. „általános” bizottsági javaslat = Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról 2004. június vége „részletes” bizottsági javaslat = jogszabálytervezetek (alaponként) folyamatosan egyeztetések az illetékes tanácsi munkacsoportban (Structural Actions Working Party) 2006. március Trialógus (egyeztetés Elnökség, Bizottság és Parlament között) a jogszabályokról 2006. május Intézményközi megállapodás (IIA) 2006. július jogszabályok végleges elfogadása ( EP-ben)

11 A kohéziós politika jövőjére vonatkozó jogszabályok

12 A jogszabály-csomag Általános rendelkezések – 8750/06 Általános rendelkezések – 8750/06 Az EP és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról ( ERFA ) – 8751/06 Az EP és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról ( ERFA ) – 8751/06 Az EP és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról ( ESZA ) – 8752/06 Az EP és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról ( ESZA ) – 8752/06 A Tanács rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról – 8749/06 A Tanács rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról – 8749/06 Az EP és a Tanács rendelete egy európai területi együttműködési csoportosulás ( EGTC ) létrehozásáról – 8754/06 Az EP és a Tanács rendelete egy európai területi együttműködési csoportosulás ( EGTC ) létrehozásáról – 8754/06

13 A Bizottság által javasolt újítások Kibővült, átcsoportosított pénzügyi keretek Kibővült, átcsoportosított pénzügyi keretek Stratégiai megközelítés Stratégiai megközelítés Végrehajtási rendszer egyszerűsítése Végrehajtási rendszer egyszerűsítése Teljesítmény- és minőségközpontúság Teljesítmény- és minőségközpontúság

14 Pénzügyi keretek szétosztása Megnövekedett összköltségvetés (308 Mrd EUR) Megnövekedett összköltségvetés (308 Mrd EUR) Célkitűzések módosítása Célkitűzések módosítása Fokozottabb koncentráció a fejlődésben lemaradó régiókra Fokozottabb koncentráció a fejlődésben lemaradó régiókra Támogatható területek megreformálása Támogatható területek megreformálása

15 Három célkitűzés (1) 1. Konvergencia-célkitűzés (régi 1. célkit.) Jogosultak: Jogosultak: –GDP 75%-a alatt –statisztikai konvergencia (phasing out) Ha EU15 lenne, elmaradott lenne Ha EU15 lenne, elmaradott lenne Cél: Cél: –Csökkenteni a leghátrányosabb helyzetűek elmaradottságát – megteremteni a konvergenciához vezető növekedései feltételeket és tényezőket Eszköz: Eszköz: –ERFA, ESZA és Kohéziós Alap

16 Három célkitűzés (2) 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (régi 2. és 3. célkit.) Jogosultak: Jogosultak: –Régiók, melyek nem kedvezményezettek a konvergencia prioritás alatt –Természetes konvergencia (phasing in) EU15-ben sem lenne elmaradott, bár 2006-ban 1. célkitűzésű EU15-ben sem lenne elmaradott, bár 2006-ban 1. célkitűzésű Cél: Cél: –Hosszútávú versenyképesség és foglalkoztatás megteremtése Eszköz: Eszköz: –ERFA és ESZA

17 Három célkitűzés (3) 3. Európai területi együttműködés (INTERREG tapasztalataira építve) Jogosultak: Jogosultak: –NUTS 3 szintű egységek Cél: Cél: –Határon átnyúló együttműködések –Transznacionális együttműködések Eszköz: Eszköz: –ERFA

18 Index EU 25 = 100 'Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás' régiók Phasing-in régiók, "természetszerűleg" 75% felett Konvergencia régiók statisztikai hatásban érintett regiók 'Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás' régiók Konvergencia régiók Régiók < 75% of EU25 Forrás: Eurostat 12.5 Mrd. € 177.8 Mrd. € 10.38 Mrd. € 38.4 Mrd. € 68 Mrd. € Kohéziós Alap Hova kerül a 307 Mrd. €?

19 Célkitűzés Megállapodás (Tanács) Konvergencia81,7% 251,3 Mrd. € Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás 15,9% 48,9 Mrd. € Európai Területi Együttműködés 2,4% 7,5 Mrd. € Összesen 307,6 Mrd. € Kohéziós politika kereteinek szétosztása

20 Stratégiai megközelítés – Programozás egyszerűsítése Tanács elfogad egy általános stratégiai dokumentumot (Közösségi stratégiai iránymutatások - CSG) Tanács elfogad egy általános stratégiai dokumentumot (Közösségi stratégiai iránymutatások - CSG) Tagállam elkészíti saját politikai dokumentumát (NSRK - nem menedzsment eszköz, KTK megszűnik) Tagállam elkészíti saját politikai dokumentumát (NSRK - nem menedzsment eszköz, KTK megszűnik) Nemzeti és regionális programok (OPk) fő prioritások (prioritási tengelyek) szintjén maradnak Nemzeti és regionális programok (OPk) fő prioritások (prioritási tengelyek) szintjén maradnak

21 Stratégiai megközelítés – végrehajtási rendszer egyszerűsítése Kohéziós Alap és ERFA összehangolása Kohéziós Alap és ERFA összehangolása –Közös programozási keret, közös végrehajtás környezetvédelem és közlekedés területén (OP-k részét képezik a KA projektek) –Bővülő támogatható területek a Kohéziós Alapnál Közösségi kezdeményezések integrálása a fő programokba Közösségi kezdeményezések integrálása a fő programokba Vidékfejlesztési politikához kapcsolódó eszközök összevonása Vidékfejlesztési politikához kapcsolódó eszközök összevonása –Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap

22 Végrehajtási rendszer egyszerűsítése Egy programot egy alap finanszíroz Egy programot egy alap finanszíroz –ERFA-ESZA keresztfinanszírozás prioritási tengelyenként max. az EU támogatás 10%-áig Program-kiegészítő dokumentumok megszűnnek Program-kiegészítő dokumentumok megszűnnek –OP-k tervezése a prioritási tengely szintjén –Az intézkedések tervezése, korrigálása szakaszos, illetve folyamatos

23 Teljesítmény- és minőségközpontúság Nagyobb hangsúlyt kap az értékelés Nagyobb hangsúlyt kap az értékelés Kifizetések a fő prioritások szintjén (nem intézkedési szinten!) Kifizetések a fő prioritások szintjén (nem intézkedési szinten!) N+2 szabály mindenhol (n+3 kivételként) N+2 szabály mindenhol (n+3 kivételként) Elszámolható költségek meghatározása nemzeti szinten Elszámolható költségek meghatározása nemzeti szinten Ellenőrzés – proporcionalitás (arányosság) elve alkalmazásával Ellenőrzés – proporcionalitás (arányosság) elve alkalmazásával

24 Fontos eredmények a tárgyalások során Jó közép-európai lobbitevékenység Jó közép-európai lobbitevékenység –Támogatási intenzitás 80%-ról 85%-ra emeltük! 80%-ról 85%-ra emeltük! –ÁFA elszámolhatóság Vissza-nem térítendő ÁFA elszámolható! Vissza-nem térítendő ÁFA elszámolható! –Projektek előkészítése (előleg kifizetés, maximális előleg: 35%) –Támogathatóság Bizonyos kiemelt prioritásterületek megerősítése, bővítése (városi problémák, KKV, egészségügy, kulturális infrastruktúra, TEN-T-n kívüli utak, lakáskérdés stb.) Bizonyos kiemelt prioritásterületek megerősítése, bővítése (városi problémák, KKV, egészségügy, kulturális infrastruktúra, TEN-T-n kívüli utak, lakáskérdés stb.) –Megvalósítás minősége és az időbeliség viszonya ( n +2) Kivételként 2007-2010-ig n+3 szabály! Kivételként 2007-2010-ig n+3 szabály!

25 Felkészülés a források fogadására

26 Kohéziós támogatások 2000-2013 ( Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális Alapok és Kohéziós Alap)

27 Jogcím MEUR Kohéziós Alap 7.569 Konvergencia12.621 Közép- Magyarország 1.860 Területi Együttműködés 336 Összesen:22.386 Allokáció Magyarország számára

28 Aktuális feladatok 2004-2006-os időszak programjainak lebonyolítása 2004-2006-os időszak programjainak lebonyolítása Projekt-előkészítés Projekt-előkészítés Programozási folyamat Programozási folyamat (2007-2013-as időszakra) Intézményrendszer felkészítése, kiépítése Intézményrendszer felkészítése, kiépítése

29 Programozás dokumentumai (1) Közösségi Stratégiai Iránymutatások Közösségi Stratégiai Iránymutatások –http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_hu.pdf –Európát a beruházások és a munka szempontjából vonzóbbá kell tenni –A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése –Több és jobb munkahely

30 Programozás dokumentumai (2) Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Nemzeti Stratégiai Referenciakeret –társadalmi-gazdasági helyzet elemzése –stratégia meghatározása - átfogó célok, prioritások –Operatív Programok (OP-k) azonosítása –szervezeti rendszer a strukturális és kohéziós alapok fogadására –pénzügyi allokációk az OP-k részére

31 Programozás – ütemezés 2006. nyár - Szabályok / rendeletek elfogadása pénzügyi keretek 2006. nyár - Szabályok / rendeletek elfogadása pénzügyi keretek 2006. nyár(?) - NSRK és OPk hivatalos benyújtása = támogathatóság kezdete 2006. nyár(?) - NSRK és OPk hivatalos benyújtása = támogathatóság kezdete 2006. ősz(?) - OPk elfogadása (Bizottság) 2006. ősz(?) - OPk elfogadása (Bizottság)


Letölteni ppt "A kohéziós politika jövője Készítette: Kóti Éva Magyar Köztársaság Állandó Képviselete az EU mellett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések