Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaterv Humánerőforrás terv Kommunikációs terv összeállítása Pelle Anita

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaterv Humánerőforrás terv Kommunikációs terv összeállítása Pelle Anita"— Előadás másolata:

1 Munkaterv Humánerőforrás terv Kommunikációs terv összeállítása Pelle Anita pelle@eco.u-szeged.hu pelle@eco.u-szeged.hu

2 Miért szükséges, mik az előnyei?  Láttatja a feladatok, munkaegységek és projektfázisok közti összefüggéseket és azok egymásra épülését  Követhetővé teszi a párhuzamosan folyó feladatokat  Elősegíti az erőforrások tervezését  Megmutatja a felelősségi viszonyokat  Segíti a kritikus tevékenységek beazonosítását Munkaterv

3 Miért szükséges, mik az előnyei?  Tartalmazza a tevékenységeket, egymásra épülésükben  Feladatok, funkciók definiálása elvégezhető a segítségével  Kiindulási pont a további tervekhez (humánerőforrás-terv, kommunikációs terv, pénzügyi terv)  Lehetővé teszi a források időleges átcsoportosítását  Tervezhető a feladatok optimális időkerete és a projekt várható befejezése  Elősegíti a szervezeti egységek közti kommunikációt  Teret biztosít a projekt nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez Munkaterv

4 A munkaterv elkészítésének menete: Megvalósítási ütemterv - Munkaterv 5. lépés: Ütemterv – munkaterv elkészítése Munkaterv szabályok: „sikerkritériumok”:határozzuk meg az adott fázis elérni kívánt mutatóit és az elfogadáshoz szükséges szintet (Pl.: 80%) az egyes szakaszok megvalósítási határidejére tervezzünk ésszerű „margót” (Pl. +5%) A tevékenységek mellett jelöljük meg konkrét felelősöket is! 4. lépés: Az egyes tevékenységek felelőseinek meghatározása 3. lépés: Egyes tevékenységek időigényének meghatározása 2. lépés: Tevékenységek egymásra épülésének vizsgálata 1. lépés: Tevékenységek meghatározása

5  „Mérföldkövek” – kulcsfontosságú események a projekt életében:  Fontos fázisok lezárása, kezdete  Fontosabb döntési események  A projekt végrehajtás nyomon követésének legfőbb eszköze, értékelés - beavatkozás  Technikai fázisok - a projektek munkaszakaszokra bontása  Pl.: építés – eszközbeszerzés – képzés; közbeszerzés Projekt szakaszok - Mérföldkövek Előkészítés és megvalósítási ütemterv - Munkaterv

6 Projekt szakaszok - Mérföldkövek Előkészítés és megvalósítási ütemterv - Munkaterv A projektek megvalósítása során fontos szereppel bír a projekttevékenység folyamatos nyomon követése és értékelése. Az értékelés végzése:  az egyes feladatok befejezését követően,  a projektszakaszok (technikai fázisok) lezárásakor Megvizsgálandó:  a tényleges megvalósítás mértéke – továbblépés feltétele  az elmaradás oka(i) – kiküszöbölendő

7 Az ütemtervezés módszertani eszköze a Gantt- diagram Elkészítése 4 lépésből áll: 1. A tevékenységek definiálása 2. A tevékenységek logikai sorrendjének, egymásra épülésének meghatározása 3. A tevékenységek időtartamának meghatározása 4. A Gantt-diagram összeállítása Gantt-diagram - sávos ütemterv

8 GANTT DIAGRAM FeladattervErőforrás terv Projek t elem Tevékeny ségFelelősidőtartam Teljesítési mutató Munkae rő 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. 9.9. 10.10. 11.11. 12.12. 13.13. 14.14. 15.15. Outputindikát or Szakért ő típusa (fő) nap /fő Össze sen (nap) Raktár épület készít és Infrastru ktúra kiépítés projekt menedz ser 623 m2 parkosított terület Kertész mérnök 122 Épület megépítés e projekt menedz ser 600 m csatorna, és vízvezeték 300 m gázvezeték, 200 m villamos kábel megépítése Gépész mérnök 1 fő22 Útépítés projekt menedz ser 800 m2 épület a szabványoknak megfelelő hőszigetelésse l és fedéssel szerkezetkész en áll Építész, statikus 224 Terület- rendezés projekt menedz ser asziszte ns 500 m hosszú 11,2 kN teherbírású 5m széles út Építész 111

9 A humánerőforrás terv összeállítása Az egyes feladatokért felelős személyek kiválasztása – a projektcsapat felépítése –Elemei Kompetencia igények (szakmai kompetenciák, tapasztalatok) meghatározása Szakértők kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz –Az egyes erőforrások felhasználási idejének meghatározása  tevékenységütemezés –A meglévő erőforrások biztosítása és a szükséges pótlólagos és tartalék erőforrások biztosítása –A terv szükség szerinti korrekciója az egyenletes kihasználás érdekében

10 Miért szükséges, mik az előnyei? A projektben dolgozó személyek meghatározása A projektcsapat összeállítása Az egyes szerepek kiosztása Csapatépítés Az egyes személyek rendelkezésre állása a projekt ideje alatt A humánerőforrás költségei Humánerőforrás-terv

11 A csapat – TEAM kiválasztása Specialisták:  egy területet nagyon mélyen ismer  a saját területén jó válaszai vannak Generalisták:  sok területen van tudása, de nem mély  érti a területek közötti összefüggéseket  jó kérdéseket tud feltenni bármely területen A személyek kiválasztásánál szükséges a készségek és a személyiségjegyek figyelembevétele: A humánerőforrás terv összeállítása

12 Szerepek a csapatban A humánerőforrás terv összeállítása Vezető Motivátor Precíz Gyakorlatias Kritikus Adminisztrátor Megjegyzés: Megjegyzés: nagy projekteknél érdemes a pénzügyi feladatokat külön személyre, szakemberre bízni! a projektmenedzser aki lelkesít aki figyel a szabályokra aki a megoldásokkal foglalkozik aki a kérdéseket fogalmazza meg aki az ügyeket intézi

13 Minden csoporttagnak rendelkeznie kell: Magasszintű szakmai tudás Problémamegoldó készség Célorientáltság Magabiztosság A humánerőforrás terv összeállítása

14 A projektmenedzser A projektmenedzser az a személy, aki összefogja a csapatot a projekt céljainak megvalósulása érdekében. Felelősséggel tartozik –a koordináló intézmény, –a projekt és –a projektcsapat irányában.

15 A projektmenedzser képességei Vezetői készségek Problémamegoldó készség Stressz kezelése Érzékenység – csoporton belüli feszültségek Motiválókészség Hitelesség, megbízhatóság Kompromisszumkészség Tárgyalókészség Folyamatos elérhetőség

16 Kommunikáció projekteknél Tevékenység-koordináció Partnerek összefogása Stakeholderek informálása Projektcsapat munkájának összehangolása Koordináló intézmény tájékoztatása Támogató tájékoztatása Potenciális kedvezményezettek informálása

17 Tevékenység-koordináció Projektmenedzser feladata Alapjául a munkaterv szolgál Kiegészítő segítség: humánerőforrás-terv Alapvetően: mikor mit ki csinál? Szorosan összefügg a többi kommunikációs feladattal, azok összességeként áll össze Figyelem: Figyelem: Konkrétnak kell lennie!

18 Partnerek összefogása Legjobb, ha együttműködési megállapodáson alapul Folyamatos, de legalább rendszeres kapcsolattartás szükséges Partner e-maillista, közös honlap, fórum Időnként személyes találkozó is szükséges (egyenként és/vagy együtt)

19 Stakeholderek informálása „Mindenkinek érdeke” Fontos: Fontos: a stakeholderek felé csak a számukra releváns információkat közöljük (a stakeholder- analízis alapján) Legyen lehetőségük vélemény-nyilvánításra Az egyeztetések módszerét illetően igazodjunk a stakeholderekhez

20 Projektcsapat munkájának összehangolása alapvető A projekt sikerességének alapvető feltétele Rendszeres személyes találkozókat igényel Az informális kapcsolatok, a bizalom szükséges a hatékony együttműködésre A projektcsapat rendszeres „önvizsgálatot” kell, hogy tartson, melynek alapja a humánerőforrás- terv A lehető legtöbb információt meg kell egymással osztani

21 Koordináló intézmény tájékoztatása Projektmenedzser viseli a felelősséget, de mást is bevonhat a koordináló intézménnyel való kommunikációba Alapvető formája: jelentések (írásban, szóban) Az intézmény méretétől függően kell kalkulálnunk az időigényességét! (időpont egyeztetés, írott anyagok „átfutási ideje”) Az információt célirányosan szelektálni kell, de semmi fontosat nem szabad elhallgatni.

22 Támogató tájékoztatása Alapvetően a támogatási szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően. Irányadó EU-rendeletek: –1260/1999/EK rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekről –1159/2000/EK rendelet a Strukturális Alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről

23 Potenciális kedvezményezettek informálása A projekt fenntarthatóságának záloga Tevékenységünk, eredményünk marketingje azok felé, akik igénybe fogják ezt venni Fontos: ennek költségeit még a támogatásból célszerű fedezni, s ez indokolt is (=> mi lesz a projekttel a támogatás megszűnése után?) A kedvezményezettek felé való kommunikáció gondos előkészítést igényel, nem lehet ad hoc jellegű

24 A kommunikációs terv kapcsolata a többi tervvel Munkaterv: –A tevékenységek közé az összes kommunikációs tevékenységet is fel kell venni Humánerőforrás-terv: –Az egyes kommunikációs tevékenységekhez hozzá kell rendelnünk a projektcsapat egy vagy több tagját Pénzügyi terv: –A kommunikációs tevékenységekhez költségkalkulációt kell készítenünk, és ezeket a költségeket a pénzügyi tervünkben szerepeltetni kell (a cash-flow tervben is!)


Letölteni ppt "Munkaterv Humánerőforrás terv Kommunikációs terv összeállítása Pelle Anita"

Hasonló előadás


Google Hirdetések