Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus"— Előadás másolata:

1 Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus
DEVIANCIA -ELMÉLETEK Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF

2 FOGALOMMEGHATÁROZÁS Deviate=eltérés
az adott társadalom normáitól való eltérés deviáns viselkedés=normaszegő magatartás Társadalom, kultúra, kor függvénye Nemcsak egyének; csoportok, szubkultúrák jelzője is lehet DEVIANCIA

3 Rövid történetiség ’70-’80-as évek ’80-as évek Kiszélesedhet:
TBZ kutatások (Társadalmi Beilleszkedési Zavarok) öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, mentális zavarok ’80-as évek Gyakoribbá vált az alkohol, drogfogyasztás, dohányzás szenvedélybetegségek kifejezés addikciók további mgtmódok beemelése Addikció: Kémiai: dohányzás, alkoholizmus, koffeinizmus, heroinizmus, kokainizmus… Viselkedési: játékfüggőség, evési zavarok, szexuális zavarok, kényszeres vásárlás… Kiszélesedhet: Hazugság, csalás, életstílushoz kötődő megnyilvánulások (pl: hajléktalanság) DEVIANCIA

4 DEVIANCIAELMÉLETEK Első értelmezési kísérletek
XIX. szd derekáig: normasértő viselkedés=egyén problematikája, társ.-tól független külső tényezők Alapvető elméleti kategóriák: Biológiai Pszichológiai Szociológiai közgazdaságtani elméletek DEVIANCIA

5 DEVIANCIAELMÉLETEK Biológiai-genetikai elméletek
Pszichológiai elméletek (frusztráció-agresszió elm., pszichoanalitikus elm., szocializációs elm., kríziselmélet) Közgazdaságtani elmélet (racionális választás elmélete) Szociológiai elméletek (anómiaelméletek, minősítési elmélet, kulturális elméletek) DEVIANCIA

6 Biológiai-genetikai elméletek
Lombroso elmélete (1870) koponya, arc, fülforma alapján: primitívebb emberek, bűnöző hajlamokkal születnek-elvetették Sheldon elmélete (1940) fizikum alapján: testes, gyenge és muszkuláris típusok (utóbbiak nagyobb valószínűséggel bűnözők) Kromoszóma-rendellenesség (‘60-as évek) XY helyett XYY kromoszóma aránya nagyobb a bűnözők körében Ikerkutatások alkoholizmus témájában enzimek, neurotranszmitterek szerepét hangsúlyozzák+szociális környezet szerepe DEVIANCIA

7

8 Pszichológiai elméletek
Frusztráció-agresszió elmélet biz. szükségletek (szeretet) kielégítetlenségéből fakadó frusztráció agressziót szül deviáns viselkedés Pszichoanalitikus elmélet családi nevelés, szülő-gyerek kapcsolat zavara, szociális depriváció… Szocializációs elmélet önkifejezés, kapcsolatteremtés zavara, kommunikációs deficit… Kríziselmélet krízist kiváltó életesemények nem megfelelő coping (megküzdési készség) deviáció (alkohol, drog, öngyilk.) DEVIANCIA

9 Fejlődés- és személyiségpszichológia
ERIKSON fejlődéselmélete Életfeladatok: 0-1 bizalom 1-3 autonómia 3-6 kezdeményezőkészség 6-14 kompetencia 14-18 identitás 18-20-as intimitás 20-as-produktivitás Időskor integráció, elfogadás DEVIANCIA

10 Strukturális elmélet (AMMON)
Korai károsító hatások – hiányos személyiségstruktúra (loch im ich) Maradandó identitás deficit Hatások eredője: anya személyiségének, párkapcsolat, anya-gyerek kapcsolatának zavara, szülők szenvedély- testi-mentális betegsége identitástilalom, szimbiotikus kötés vagy elutasítás DEVIANCIA

11 Öngyógyító modell (KHANTZIAN)
Szer –egyén szimbiotikus kötődése Funkció: önmedikalizáció, kompenzáció Amíg a funkciót betölti a szer, ragaszkodik hozzá – szer elhagyása+funkciópótlás!!! Belső problematika és szerpreferencia összefüggése: ópiátfélék: belső agressziószint magas – nyugalmat ad stimulánsok: depresszió, lehangoltság ellen alkohol: intimitás problémás hallucinogének (Wurmser): belső ürességérzés, jelentéktelenség kitöltésére DEVIANCIA

12 Közgazdaságtani elmélet
Racionális döntések elmélete (1986) Bűnözés, mint szándékos, kiszámított magatartás – közgazdaságtani fogalmak (költség-haszon, kockázat) DEVIANCIA

13 Szociológiai elméletek
A deviáns viselkedés társ.-i gyakoriságának magyarázata (nem egyéni okok!) Kiváltói: XX. szd. válságjelenségei (modernizáció, új kihívások… trad. értékek hanyatlása mentális zavarok, bűnözés…) Anómiaelméletek - Durkheim - Merton Minősítési elmélet (Goffman) Kulturális elméletek DEVIANCIA

14 1/A. Durkheim anómia elmélete
Az öngyilkosság c. monográfia (1897) öngyilkosság számának alakulása és a társadalmi integráció foka összefügg Társ.-i integráció=társadalmasodás-egységesülés irányába mutató fejlődés Anómia=érték-és normavesztett állapot (Durkheim vezeti be) Hirtelen társ.-i változás növekvő öngyilkossági arányszám (régi normák már nem szabályoznak, új értékek még nincsenek) Anómiás állapot=társadalmi dezintegráció állapota DEVIANCIA

15 1/B. Merton anómia elmélete 1.
Durkheim elméletét fejlesztette tovább Anómia: az általánosan elfogadott, kulturálisan meghatározott célok (karrier, anyagi siker) és ezek elérésének módjai (szabályok, erkölcsök, intézmények) közötti feszültség Megfigyelése: A társ.-i hierarchiában lefelé haladva nő a deviancia előfordulása. Ok: kevésbé rendelkeznek a célok elérésére szolgáló legitim eszközökkel feszültség, anómiás állapot DEVIANCIA

16 1/B. Merton anómia elmélete 2.
Anómiás állapotra való reakciók: Az alkalmazkodás módjai: Kulturális célok Intézményes eszközök Konformizmus + Újítás (bűncsel.) Ritualizmus (munkamánia) Visszahúzódás (öngyilk.) Lázadás (forradalmár, káb.szer) —+ DEVIANCIA

17 COHEN vizsgálata alsó osztálybeli fiatalok iskolai kudarc (anómiás állapot) saját közösség saját normarendszerrel (merészség, destruktivitás, kíméletlenség) DEVIANCIA

18 2. Minősítési elmélet (Goffman)
Nem a normaszegés ténye tesz valakit deviánssá a társ. intézményeinek (rendőrség, bíróság, pszich. int.) válaszreakcióján múlik, hogy deviáns-e egy viselkedés – társ.-i helyzettől is függ (roma, néger) folyamat-jelleg: (ismétlődő) tett minősítés, címkézés megerősíti az egyén késztetését a hasonló cselekményekre maga is deviánsnak tekinti magát ennek megfelelően viselkedik DEVIANCIA

19 A DEVIANCIA KÖR normasértések Deviancia jellegű viselkedések
Deviancia körüli mező (minősítés nincs) Deviáns viselkedés DEVIANCIA

20 3. Kulturális elméletek Alap: a társ. tagjainak viselkedését a kulturális értékek, normák szabályozzák ezek kultúránként eltérőek lehetnek eltérő a viselkedések megítélése is (húsevés-hinduknál tilos, EU-ban többnejűség tilos, arab női szerepek…) társadalmanként, társ.-i rétegenként, családon belül eltérőek lehetnek! Differenciális asszociáció elmélete: kriminális viselkedés tanulással jön létre gyakoribb kapcsolat nagyobb valószínűséget jelöl (szociokulturális elméletek) DEVIANCIA

21 devianciaelméletek A deviancia okai alapján: egyén Csoport Társadalom
Biológiai, pszichológiai, genetikai elméletek Csoport Differenciális asszociáció elmélete, címkézési elmélet Társadalom Durkheim társ.i dezintegráció elmélete, Merton anómiaelmélete Szintjén keresendők DEVIANCIA

22 Egyéni oktulajdonítások
AZ OKOK FUNKCIÓ TIPIKUS MÓDSZER Személyiségzavar Feszültségcsökkentés alkoholizálás Viselkedészavar (negatív érzelmek csökkentése (stressz, neurózis, depresszió, önértékelési problémák, kudarcélmény, stb.) pozitív érzelmek megerősítése) drogfogyasztás Problémamegoldási mód Személyközi kapcsolatok problémái és rossz társ.-i helyzet öngyilkosság (állandósuló konfliktusok magány, periférikus helyzet, alávetettség, kiszolgáltatottság) bűnözés Ellehetetlenülő létviszonyok Anyagi javak megszerzése (rossz anyagi, munkaerőpiaci helyzet, hátrányos települési és lakásviszonyok…) prostitúció Létfenntartás DEVIANCIA

23 Kulturális meghatározók
Történelmi hagyományok Bortermelő területek – táplálkozási összefüggések Népi gyógyszerként való alkalmazás A házi patika része (értágító, szorongásoldó, görcsoldó) Munkaidő utáni lazítás Ellenlépés: 9 előtt no alkohol! Ünnepségek, társas együttlétek Felnőtté válás „feltétele” Női szerepek – zugivók! DEVIANCIA

24 Alkalmankénti társasági ivók
A fogyasztás kulturális meghatározottsága - Ivási szokások, ivási mintázat népesség Absztinensek 20 % Ivók 80 % Alkalmankénti társasági ivók 40 % Rendszeres ivók 40 % Mértékletesen ivók 25 % Mértéktelenül, de ritkán 8 % Mértéktelenül, sokszor „nagyivók” 2 % Mértéktelenül, Kontroll- vesztően 3,5 % Mértéktelenül, dependensen 1,5 % DEVIANCIA

25 Alapfogalmak - DSM-IV. A pszichoaktív anyaghasználat legrészletesebb leírása: DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (az Amerikai Pszichiátriai Társaság Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve) Fogalomhasználat: betegség helyett: rendellenesség, zavar, maladaptív használat kábítószer helyett: kémiai anyag (pszichoaktív anyag, gyógyszer, mérgező anyag) DEVIANCIA

26 Alapfogalmak – DSM-IV Kémiai anyaghoz kapcs. rendellenesség:
Kémiai anyaghasználattal kapcs.rendell. DEPENDENCIA, ABÚZUS Kémiai anyag által kiváltott rendell. INTOXIKÁCIÓ, MEGVONÁS DEVIANCIA

27 Alapfogalmak - abúzus Kémiai anyaghasználattal kapcsolatos rendellenesség: dependencia, abúzus Abúzus (visszaélés) (BNO-veszélyes használat) Folyamatos használat a célból, hogy: hangulatát, tudatát, pszichés státuszát befolyásolja. Ált.megelőzi a függőséget, de nem törvényszerű, hogy ahhoz vezet!!! Kritériumai: visszatérő haszn., fizikailag veszélyes helyzetben visszatérő haszn., jogi probl. járó, folytatódó anyaghasználat DEVIANCIA

28 Alapfogalmak - dependencia
2. Dependencia (függőség) Az egyén a pszichoaktív anyagot folyamatosan használja annak ellenére, hogy problémákat okoz Kritériumai: tolerancia, megvonás, tervezettnél nagyobb menny.anyag, hosszabb idejű haszn., sikertelen próbálkozás a kontrollra, jeelntős idő beszerzésre, szoc., fogl., rekreációs tev. feladása, fizikai v. pszich. problémák ellenére anyaghasználat Függés: - pszichés (ált. megelőzi a fizikait) - fizikai DEVIANCIA

29 Alapfogalmak - intoxikáció
Kémiai anyag által kiváltott rendellenesség: intoxikáció, megvonás Intoxikáció (mérgezés) kritériumok: -droghaszn. miatti reverzibilis anyag-függőség -maladaptív viselk./pszichés vált. -tünet oka nem betegség DEVIANCIA

30 Alapfogalmak - megvonás
Kritériumai: - anyaghaszn. abbahagyása miatti kémiai anyagfüggőség - szoc., foglalk., egyéb terület súlyos károsodása - tünet oka nem betegség Differenciáldiagnózis: pszichés vagy szerves eredetű a zavar? (kapcsolat: elsődleges v. másodlagos szerhasználat/pszich.zavar) DEVIANCIA

31 Alapfogalmak – BNO 10 BNO- Betegségek Nemzetközi Osztályozása
osztályozása hasonló a DSM kritériumaihoz dependencia: u.az abúzus: veszélyes használatnak nevezi Kódjai: F-10 és F-19 blokkban: „a pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok”-at DEVIANCIA

32 DEVIANCIA

33 További lényeges alapfogalmak
3. Addikció Súlyos függőségi állapot pszichés és fizikális dependencia 4. Tolerancia (hozzászokás) hatásgyengülés (csökkenő hatás, nagyobb dózis) 5. Vulnerabilitás (sebezhetőség) pl.: veszélykereső mgt., lázadó, depresszív, antiszociális mgtzavarok 6. Remisszió (drogmentesség) legalább egy hónapja drogmentes (korai rem., korai részleges, tartós teljes, tartós részleges remisszió DEVIANCIA


Letölteni ppt "Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések