Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DEVIANCIA - ELMÉLETEK Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DEVIANCIA - ELMÉLETEK Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF."— Előadás másolata:

1 DEVIANCIA - ELMÉLETEK Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF

2 DEVIANCIA2 FOGALOMMEGHATÁROZÁS Deviate=eltérés Deviate=eltérés az adott társadalom normáitól való eltérés deviáns viselkedés=normaszegő magatartás Társadalom, kultúra, kor függvénye Társadalom, kultúra, kor függvénye Nemcsak egyének; csoportok, szubkultúrák jelzője is lehet Nemcsak egyének; csoportok, szubkultúrák jelzője is lehet

3 DEVIANCIA3 Rövid történetiség ’70-’80-as évek ’70-’80-as évek TBZ kutatások (Társadalmi Beilleszkedési Zavarok) öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, mentális zavarok TBZ kutatások (Társadalmi Beilleszkedési Zavarok) öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, mentális zavarok ’80-as évek ’80-as évek Gyakoribbá vált az alkohol, drogfogyasztás, dohányzás szenvedélybetegségek kifejezés addikciók további mgtmódok beemelése Gyakoribbá vált az alkohol, drogfogyasztás, dohányzás szenvedélybetegségek kifejezés addikciók további mgtmódok beemelése Addikció: Addikció: Kémiai: dohányzás, alkoholizmus, koffeinizmus, heroinizmus, kokainizmus… Kémiai: dohányzás, alkoholizmus, koffeinizmus, heroinizmus, kokainizmus… Viselkedési: játékfüggőség, evési zavarok, szexuális zavarok, kényszeres vásárlás… Viselkedési: játékfüggőség, evési zavarok, szexuális zavarok, kényszeres vásárlás… Kiszélesedhet: Kiszélesedhet: Hazugság, csalás, életstílushoz kötődő megnyilvánulások (pl: hajléktalanság)

4 DEVIANCIA4 DEVIANCIAELMÉLETEK Első értelmezési kísérletek Első értelmezési kísérletek XIX. szd derekáig: normasértő viselkedés=egyén problematikája, társ.-tól független külső tényezők XIX. szd derekáig: normasértő viselkedés=egyén problematikája, társ.-tól független külső tényezők Alapvető elméleti kategóriák: Alapvető elméleti kategóriák: Biológiai Biológiai Pszichológiai Pszichológiai Szociológiai Szociológiai közgazdaságtani közgazdaságtani elméletek

5 DEVIANCIA5 DEVIANCIAELMÉLETEK 1. Biológiai-genetikai elméletek 2. Pszichológiai elméletek (frusztráció- agresszió elm., pszichoanalitikus elm., szocializációs elm., kríziselmélet) 3. Közgazdaságtani elmélet (racionális választás elmélete) 4. Szociológiai elméletek (anómiaelméletek, minősítési elmélet, kulturális elméletek)

6 DEVIANCIA6 Biológiai-genetikai elméletek Lombroso elmélete (1870) Lombroso elmélete (1870) koponya, arc, fülforma alapján: primitívebb emberek, bűnöző hajlamokkal születnek-elvetették Sheldon elmélete (1940) Sheldon elmélete (1940) fizikum alapján: testes, gyenge és muszkuláris típusok (utóbbiak nagyobb valószínűséggel bűnözők) Kromoszóma-rendellenesség (‘60-as évek) Kromoszóma-rendellenesség (‘60-as évek) XY helyett XYY kromoszóma aránya nagyobb a bűnözők körében Ikerkutatások Ikerkutatások alkoholizmus témájában enzimek, neurotranszmitterek szerepét hangsúlyozzák+szociális környezet szerepe

7

8 DEVIANCIA8 Pszichológiai elméletek Frusztráció-agresszió elmélet Frusztráció-agresszió elmélet biz. szükségletek (szeretet) kielégítetlenségéből fakadó frusztráció agressziót szüldeviáns viselkedés Pszichoanalitikus elmélet Pszichoanalitikus elmélet családi nevelés, szülő-gyerek kapcsolat zavara, szociális depriváció… Szocializációs elmélet Szocializációs elmélet önkifejezés, kapcsolatteremtés zavara, kommunikációs deficit… Kríziselmélet Kríziselmélet krízist kiváltó életesemények nem megfelelő coping (megküzdési készség) deviáció (alkohol, drog, öngyilk.)

9 DEVIANCIA9 Fejlődés- és személyiségpszichológia ERIKSON fejlődéselmélete Életfeladatok: 0-1 bizalom 1-3 autonómia 3-6 kezdeményezőkészség 6-14 kompetencia 14-18 identitás 18-20-as intimitás 20-as-produktivitás Időskor integráció, elfogadás

10 DEVIANCIA10 Strukturális elmélet (AMMON) Korai károsító hatások – hiányos személyiségstruktúra (loch im ich) Korai károsító hatások – hiányos személyiségstruktúra (loch im ich) Maradandó identitás deficit Maradandó identitás deficit Hatások eredője: anya személyiségének, párkapcsolat, anya-gyerek kapcsolatának zavara, szülők szenvedély- testi-mentális betegségeidentitástilalom, szimbiotikus kötés vagy elutasítás Hatások eredője: anya személyiségének, párkapcsolat, anya-gyerek kapcsolatának zavara, szülők szenvedély- testi-mentális betegségeidentitástilalom, szimbiotikus kötés vagy elutasítás

11 DEVIANCIA11 Öngyógyító modell (KHANTZIAN) Szer –egyén szimbiotikus kötődése Szer –egyén szimbiotikus kötődése Funkció: önmedikalizáció, kompenzáció Funkció: önmedikalizáció, kompenzáció Amíg a funkciót betölti a szer, ragaszkodik hozzá – szer elhagyása+funkciópótlás!!! Belső problematika és szerpreferencia összefüggése: ópiátfélék: belső agressziószint magas – nyugalmat ad stimulánsok: depresszió, lehangoltság ellen alkohol: intimitás problémás hallucinogének (Wurmser): belső ürességérzés, jelentéktelenség kitöltésére

12 DEVIANCIA12 Közgazdaságtani elmélet Racionális döntések elmélete (1986) Bűnözés, mint szándékos, kiszámított magatartás – közgazdaságtani fogalmak (költség-haszon, kockázat) Bűnözés, mint szándékos, kiszámított magatartás – közgazdaságtani fogalmak (költség-haszon, kockázat)

13 DEVIANCIA13 Szociológiai elméletek A deviáns viselkedés társ.-i gyakoriságának magyarázata (nem egyéni okok!) Kiváltói: XX. szd. válságjelenségei (modernizáció, új kihívások… trad. értékek hanyatlása mentális zavarok, bűnözés…) 1. Anómiaelméletek - Durkheim - Durkheim - Merton - Merton 2. Minősítési elmélet (Goffman) 3. Kulturális elméletek

14 DEVIANCIA14 1/A. Durkheim anómia elmélete Az öngyilkosság c. monográfia (1897) öngyilkosság számának alakulása és a társadalmi integráció foka összefügg Társ.-i integráció=társadalmasodás-egységesülés irányába mutató fejlődés Társ.-i integráció=társadalmasodás-egységesülés irányába mutató fejlődés Anómia=érték-és normavesztett állapot ( Durkheim vezeti be) Anómia=érték-és normavesztett állapot ( Durkheim vezeti be) Hirtelen társ.-i változás növekvő öngyilkossági arányszám (régi normák már nem szabályoznak, új értékek még nincsenek) Anómiás állapot=társadalmi dezintegráció állapota

15 DEVIANCIA15 1/B. Merton anómia elmélete 1. Durkheim elméletét fejlesztette tovább Anómia: az általánosan elfogadott, kulturálisan meghatározott célok (karrier, anyagi siker) és ezek elérésének módjai (szabályok, erkölcsök, intézmények) közötti feszültség Megfigyelése: A társ.-i hierarchiában lefelé haladva nő a deviancia előfordulása. Ok: kevésbé rendelkeznek a célok elérésére szolgáló legitim eszközökkel feszültség, anómiás állapot

16 DEVIANCIA16 1/B. Merton anómia elmélete 2. Anómiás állapotra való reakciók: Az alkalmazkodás módjai: Kulturális célok Intézményes eszközök Konformizmus++ Újítás (bűncsel.) +— Ritualizmus (munkamánia) —+ Visszahúzódás (öngyilk.) —— Lázadás (forradalmár, káb.szer) —+—+

17 DEVIANCIA17 COHEN vizsgálata alsó osztálybeli fiatalokiskolai kudarc (anómiás állapot)saját közösség saját normarendszerrel (merészség, destruktivitás, kíméletlenség)

18 DEVIANCIA18 2. Minősítési elmélet (Goffman) Nem a normaszegés ténye tesz valakit deviánssá a társ. intézményeinek (rendőrség, bíróság, pszich. int.) válaszreakcióján múlik, hogy deviáns-e egy viselkedés – társ.-i helyzettől is függ (roma, néger) folyamat-jelleg: (ismétlődő) tett minősítés, címkézés megerősíti az egyén késztetését a hasonló cselekményekre maga is deviánsnak tekinti magát ennek megfelelően viselkedik

19 DEVIANCIA19 A DEVIANCIA KÖR normasértések Deviancia jellegű viselkedések Deviancia körüli mező (minősítés nincs) Deviáns viselkedés

20 DEVIANCIA20 3. Kulturális elméletek Alap: a társ. tagjainak viselkedését a kulturális értékek, normák szabályozzák ezek kultúránként eltérőek lehetnek eltérő a viselkedések megítélése is (húsevés-hinduknál tilos, EU-ban többnejűség tilos, arab női szerepek…) társadalmanként, társ.-i rétegenként, családon belül eltérőek lehetnek! Differenciális asszociáció elmélete: kriminális viselkedés tanulással jön létre gyakoribb kapcsolat nagyobb valószínűséget jelöl (szociokulturális elméletek)

21 DEVIANCIA21 devianciaelméletek A deviancia okai alapján: egyén egyén Biológiai, pszichológiai, genetikai elméletek Csoport Csoport Differenciális asszociáció elmélete, címkézési elmélet Társadalom Társadalom Durkheim társ.i dezintegráció elmélete, Merton anómiaelmélete Szintjén keresendők

22 DEVIANCIA22 Egyéni oktulajdonítások alkoholizálás drogfogyasztás öngyilkosság bűnözés prostitúció Személyiségzavar Viselkedészavar (stressz, neurózis, depresszió, önértékelési problémák, kudarcélmény, stb.) Feszültségcsökkentés (negatív érzelmek csökkentése pozitív érzelmek megerősítése) Személyközi kapcsolatok problémái és rossz társ.-i helyzet Problémamegoldási mód (állandósuló konfliktusok magány, periférikus helyzet, alávetettség, kiszolgáltatottság) Anyagi javak megszerzése AZ OKOKFUNKCIÓTIPIKUS MÓDSZER Ellehetetlenülő létviszonyok (rossz anyagi, munkaerőpiaci helyzet, hátrányos települési és lakásviszonyok…) Létfenntartás

23 DEVIANCIA23 Kulturális meghatározók Történelmi hagyományok Történelmi hagyományok Bortermelő területek – táplálkozási összefüggések Népi gyógyszerként való alkalmazás Népi gyógyszerként való alkalmazás A házi patika része (értágító, szorongásoldó, görcsoldó) Munkaidő utáni lazítás Munkaidő utáni lazítás Ellenlépés: 9 előtt no alkohol! Ünnepségek, társas együttlétek Ünnepségek, társas együttlétek Felnőtté válás „feltétele” Felnőtté válás „feltétele” Női szerepek – zugivók! Női szerepek – zugivók!

24 DEVIANCIA24 A fogyasztás kulturális meghatározottsága - Ivási szokások, ivási mintázat népesség Absztinensek 20 % Ivók 80 % Alkalmankénti társasági ivók 40 % Rendszeres ivók 40 % Mértékletesen ivók 25 % Mértéktelenül, de ritkán 8 % Mértéktelenül, sokszor „nagyivók” 2 % Mértéktelenül, Kontroll- vesztően 3,5 % Mértéktelenül, dependensen 1,5 %

25 DEVIANCIA25 Alapfogalmak - DSM-IV. A pszichoaktív anyaghasználat legrészletesebb leírása: DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (az Amerikai Pszichiátriai Társaság Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve) Fogalomhasználat: betegség helyett: rendellenesség, zavar, maladaptív használat kábítószer helyett: kémiai anyag (pszichoaktív anyag, gyógyszer, mérgező anyag)

26 DEVIANCIA26 Alapfogalmak – DSM-IV Kémiai anyaghoz kapcs. rendellenesség: 1. Kémiai anyaghasználattal kapcs.rendell. DEPENDENCIA, ABÚZUS 2. Kémiai anyag által kiváltott rendell. INTOXIKÁCIÓ, MEGVONÁS

27 DEVIANCIA27 Alapfogalmak - abúzus Kémiai anyaghasználattal kapcsolatos rendellenesség: dependencia, abúzus 1. Abúzus (visszaélés) (BNO-veszélyes használat) Folyamatos használat a célból, hogy: hangulatát, tudatát, pszichés státuszát befolyásolja. Ált.megelőzi a függőséget, de nem törvényszerű, hogy ahhoz vezet!!! Kritériumai: visszatérő haszn., fizikailag veszélyes helyzetben visszatérő haszn., jogi probl. járó, folytatódó anyaghasználat

28 DEVIANCIA28 Alapfogalmak - dependencia 2.Dependencia (függőség) Az egyén a pszichoaktív anyagot folyamatosan használja annak ellenére, hogy problémákat okoz Kritériumai: tolerancia, megvonás, tervezettnél nagyobb menny.anyag, hosszabb idejű haszn., sikertelen próbálkozás a kontrollra, jeelntős idő beszerzésre, szoc., fogl., rekreációs tev. feladása, fizikai v. pszich. problémák ellenére anyaghasználat Függés: - pszichés (ált. megelőzi a fizikait) - fizikai - fizikai

29 DEVIANCIA29 Alapfogalmak - intoxikáció Kémiai anyag által kiváltott rendellenesség: intoxikáció, megvonás Intoxikáció (mérgezés) kritériumok: -droghaszn. miatti reverzibilis anyag-függőség -maladaptív viselk./pszichés vált. -tünet oka nem betegség

30 DEVIANCIA30 Alapfogalmak - megvonás MegvonásKritériumai: - anyaghaszn. abbahagyása miatti kémiai anyagfüggőség - szoc., foglalk., egyéb terület súlyos károsodása - tünet oka nem betegség Differenciáldiagnózis: pszichés vagy szerves eredetű a zavar? (kapcsolat: elsődleges v. másodlagos szerhasználat/pszich.zavar)

31 DEVIANCIA31 Alapfogalmak – BNO 10 BNO- Betegségek Nemzetközi Osztályozása osztályozása hasonló a DSM kritériumaihoz dependencia: u.az abúzus: veszélyes használatnak nevezi Kódjai: F-10 és F-19 blokkban: „a pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok”-at

32 DEVIANCIA32

33 DEVIANCIA33 További lényeges alapfogalmak 3. Addikció Súlyos függőségi állapot pszichés és fizikális dependencia 4. Tolerancia (hozzászokás) hatásgyengülés (csökkenő hatás, nagyobb dózis) 5. Vulnerabilitás (sebezhetőség) pl.: veszélykereső mgt., lázadó, depresszív, antiszociális mgtzavarok 6. Remisszió (drogmentesség) legalább egy hónapja drogmentes (korai rem., korai részleges, tartós teljes, tartós részleges remisszió


Letölteni ppt "DEVIANCIA - ELMÉLETEK Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF."

Hasonló előadás


Google Hirdetések