Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatáspolitika és távmunka

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatáspolitika és távmunka"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatáspolitika és távmunka
Foglalkoztatáspolitika és távmunka. Kormányzati erőfeszítések a távmunka népszerűsítéséért. Simon Gábor Országgyűlési képviselő Távmunka Tanács elnöke

2 Foglalkoztatáspolitikai célok
A foglalkoztattak arányának növelése. A felnőttképzés és átképzés piaci igényre hangolása. A korszerű gazdálkodási termelési és szolgáltatási technológiák bevezetésének ösztönzése a versenyképes hazai és nemzetközi piaci szerepvállaláshoz. A gazdaság szereplői tevékenységének kifehérítése.

3 Korunk kihívásai Globalizáció Integrációk
Európa lemaradhat a nagy nemzetközi érdekérvényesítő versenyben. Integrációk Európai válasz: az Unió kiteljesedése Információs robbanás, digitális forradalom Számítógép, mobil telefon, Internet Az IT világhatalmi (érdekérvényesítő) és versenyképességi tényező lett

4 Lehetséges válaszok a kihívásokra
Gyorsan változik a munka világa Megváltozott a munka piaca, nyitottá válnak a nemzeti munkaerőpiacok. A gyorsan alkalmazkodó, dinamikus, jól képzett emberfővel rendelkező országok lesznek a nyertesek Nemzetközi szolgáltatóvá válhat a legkisebb magyar vállalkozás is. Atipikus foglalkoztatási módszerek térnyerése minden országban, különösen az új technológiák területén. A foglalkoztatási színvonal mennyiségi, minőségi bővítésénél az atipikus munkaformák szélesítésére lehet és kell számítani.

5 Foglalkoztatáspolitikai eszközök
Kormányprogram Nemzeti Fejlesztési Terv Jogszabályi megalapozottság Hazai támogatási lehetőségek, programok EU támogatási formák, preferenciák Erős visszacsatolás, indikátorok

6 Az ÚMFT prioritásai (főbb fejlesztési területek)
gazdaságfejlesztés közlekedésfejlesztés társadalmi megújulás környezeti és energetikai fejlesztés területfejlesztés államreform

7 I – fő célok átfogó cél: a foglakoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése Fejlesztési irányok a foglalkoztatás bővítése érdekében: az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése (különösen a hátrányos helyzetű térségekben) a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése.

8 Humánerőforrás-fejlesztés az ÚMFT-ben
Az emberi erőforrások fejlesztését a Társadalmi megújulás prioritás beavatkozásai szolgálják. Az emberi erőforrás fejlesztés stratégia megvalósítása az ESZA támogatásával az Társadalmi megújulás operatív program, az ERFA hozzájárulásával a Társadalmi infrastruktúra fejlesztés operatív program és a regionális operatív programok végrehajtásán keresztül történik.

9 Társadalmi megújulás operatív program
A TÁMOP az ÚMFT átfogó céljainak eléréshez az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A munkaerő iránti kereslet növekedését a Gazdaságfejlesztési operatív program és a regionális operatív programok intézkedései szolgálják. A TÁMOP átfogó célja az aktivitás növelése

10 Munkaerőpiaci részvétel növelése Stratégiai prioritások
Specifikus célok Munkaerőpiaci részvétel növelése A munkaerőpiaci kereslet- és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Egész életen át tartó tanulás támogatása Egészségi állapot és a munkavégző- képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság javítása, a munkaerő- piacra való belépés ösztönzése Alkalmazkodó- képesség Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Régiók Átfogó cél

11 Az alkalmazkodóképesség prioritás intézkedéseinek fő irányai
A képzéshez való hozzáférés segítése A képzés intézményrendszerének fejlesztése A szerkezetváltás előrejelzése és kezelése Rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon Partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között Civil szervezetek kapacitásának megerősítése Átlátható munkaerőpiac

12 Indikatív forrásfelosztás 2. prioritás 2007-2013
Intézkedés Pénzügyi forrás (millió forint) Ebből KMR-ben felhasz-nálható ERFA típusú költségre fordítha-tó (max.) Részarány prioritáson belül ESZA Hazai Összesen 2.1. A képzéshez való hozzáférés segítése 71 400 12 600 84 000 9 926 - 40% 2.2. A képzés intézményrendszerének fejlesztése 39 270 6 930 46 200 5 460 10 500 22% 2.3. A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése 21 420 3 780 25 200 2 978 12% 2.4. Rugalmasság és biztonság 14 280 2 520 16 800 1 985 8% 2.5. A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között 8 925 1 575 1 241 5% 2.6. Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése 12 495 2 205 14 700 1 737 4 200 7% 2.7. Átlátható munkaerőpiac 10 710 1 890 1 489 6 300 6% Prioritás összesen 31 500 24 816 21 000 100%

13 4. Rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon
Szervezeti kultúra és munkaszervezés fejlesztése (munkahelyi irányítási, humánerőforrás gazdálkodási rendszerek korszerűsítése, nem hagyományos foglalkoztatási formák bevezetése) Munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek javítása (kockázat felmérési, megelőzési, kezelési módszerek kialakítása, munkabiztonsággal kapcsolatos intézményrendszer fejlesztése, kapacitás megerősítése)

14 ÚMFT és az operatív programok elérhetők:

15 A távmunka terjedésének feltételei I.
Az IKT-infrastruktúra fejlettsége, (távközlési infrastruktúra,sávszélesség, távközlési tarifák) Fizikailag és gazdasági (ár) szempontból mindenki számára elérhető telekommunikációs hálózatnak, Az otthoni számítógép-ellátottság, Mobil számítógép eszközökkel való ellátottság, Az Internet-használat kultúrája, Az információs technológia, tartalomipar fejlettsége,

16 A távmunka terjedésének feltételei II.
A munkaügyi szabályok rugalmassága, A vállalati munkaszervezési gyakorlat specifikumai, A potenciális távmunkások képzettsége, illetve képezhetősége (pl. magas színvonalú informatikai ismeretek, nyelvtudás, speciális szakmai felkészültség, munkajogi, vállalkozói ismeretek) megszerezhetőségének, A lakás-, illetve ingatlanpiaci viszonyok jellemzőinek (pl. dolgozószoba adottsága az otthoni távmunka végzéséhez, bérelhető irodakínálat stb.)

17 A távmunka alkalmazásának kilátásai, lehetőségei
Megfelelő oktatási és képzési tervek kidolgozása, Állam részvállalás a távmunkával kapcsolatos ismeretek, publikációk terjesztésében, Az infokommunikációs eszközellátottság további terjedése és korszerűsödése, Ösztönző, és támogatási formák további alakítása, specializálása, A távmunka szabályozott jogi környezetének további alakítása és javítása, „Önfoglalkoztató távmunkások” jogi definiálása, Dolgozói érdekvédelem szabályozása.

18 Az SzMM Távmunka Tanács és a szaktárca lépései a távmunka népszerüsítéséért
4 év 4 pályázat IHM-FMM fő FMM-TFP fő FMM-TVT fő FMM-TAT fő Összesen: 3641 fő, 690 munkáltató 4 év 4 Konferencia Távmunka Tanulmányok 2006

19 „Tanulmányok a távmunkáról – 2006.” című kiadványról
Hiánypótló, ismeretterjesztő tanulmányok gyűjteménye a kötet, jeles, a témát kiválóan ismerő szerzők és lektorok munkája. Részei: A „Fehér könyv” mint átfogó tanulmány, Betekintést nyújt a távmunka végzés nemzetközi, hazai helyzetébe, Vizsgálja az atipikus foglalkoztatás elterjedésének gátjait, lehetőségeit, gazdasági szempontjait a verseny és nonprofit és közszférában, Számos útmutatást, javaslatot találhatunk az atipikus munkáltatással, munkavállalással kapcsolatban az esettanulmányokban. A könyv érdeklődő szakemberek számára hozzáférhető a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központban, igénybejelentést követően. Tel: (1) *,

20 Zárszó Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Simon Gábor
Véleményem szerint, a foglalkoztatás politika egyre markánsabb, igen jó hatású eszközrendszere lehet és kell legyen az atipikus munkáltatás, munkavégzés támogatása és annak ösztönző fejlesztésére való törekvés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Simon Gábor A Távmunka Tanács Elnöke


Letölteni ppt "Foglalkoztatáspolitika és távmunka"

Hasonló előadás


Google Hirdetések