Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrárgazdasági aktualitások 2013. Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. január 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrárgazdasági aktualitások 2013. Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. január 31."— Előadás másolata:

1 Agrárgazdasági aktualitások Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium január 31.

2 2 I/1. Agrárgazdasági helyzetkép I-III. negyedévében a mezőgazdaság részesedése a GDP-ből 3,8%, teljes agrobiznisz kb. 15%. - A mezőgazdaság kibocsátása 2012-ben (előzetes) 2,183 Mrd. Ft-ra növekedett az előző évben realizált 2,168 Mrd Ft-hoz képest. A mezőgazdaság kibocsátásának értéke +1%-kal nőtt, termelőiár-színvonal +13%, volumen -11%. Az állattenyésztés kibocsátásának értéke +10%-kal nőtt, termelőiár-színvonal +10%, volumen +2%. A növénytermesztés kibocsátásának értéke -5%-kal csökkent, termelőiár-színvonal +17%, volumen -19%.

3 3 I/2. Agrárgazdasági helyzetkép – Magyar export 83 %-a az EU-ba irányul – fő piacaink Németország, Szlovákia, Románia, Olaszország, Ausztria – a teljes nemzetgazdasági exporthoz képest a mezőgazdasági export koncentráltabban irányul az EU tagországaiba – Az agrárgazdaság a teljes nemzetgazdasági export közel 10%-át adja (2011 ugyanezen időszakában 7,4%) – Export-szerkezet: 46% nyersanyag, 20% félkész termék, 34% késztermék – Import-szerkezet: 25% nyersanyag, 29% félkész termék, 47% késztermék

4 4 I/3. Agrárgazdasági helyzetkép – Dinamikus növekedés az exportban, 2004 óta több mint kétszeresére nőtt az exportunk (2004-ben 3 Mrd €, 2011-ben 7,2 Mrd € ) – 2012-ben eddig (január-októberi adatok): Export növekedés +12,9% → 6,72 Mrd € (2011 – 5,95 Mrd euro) Import növekedés -1,2% → 3,64 Mrd € (2011 – 3,68 Mrd euro) Egyenleg + 35,7 %-os növekedés → 3,08 Mrd €

5 5 II/1. Növénytermesztési eredmények Főbb növénykultúra2012. évi termés (tonna) Betakarított terület (ha) Termésátlag (tonna/ha) Termésátlag (5 év) Őszi árpa ,83,7 Őszi búza ,74,05 Repce ,52,2 Napraforgó ,12,3 Kukorica ,06,1 Cukorrépa ,352,9 Zöldség n.a. Gyümölcs n.a.

6 6 II/2. Őszi munkák Főbb növénykultúra Vetési szándék (ha) Elvégzett munka (ha) Teljesítés (%) Őszi káposztarepce Őszi árpa Őszi búza Rozs Triticale dec.07.ei állapot szerint

7 7 II/3. Őszi állapotminősítés Növény A jelentett vetésterület ha-ban A vetésterület minőségi megoszlása jóközepesgyengeösszesen százalék 2012.december 7-i állapot Őszi búza Rozs Őszi árpa Triticale Őszi káposztarepce Összesen:

8 8 Állatállomány (június) (1000 db) Megnevezés (jún.1.) Szarvasmarha Ebből: tehén Sertés Ebből: anyakoca Ló 7077 Juh Ebből: anyajuh Tyúkféle Lúd Kacsa Pulyka III. Állatállomány Forrás: KSH

9 9 Az előirányzat megnevezése2012. évi előirányzat2013. évi előirányzat Nemzeti támogatás EU forrás/ BevételÖsszesen Nemzeti támogatás EUforrás/Bev ételÖsszesen Nemzeti támogatások59 377,12 000, , ,44 000, ,0 Nemzeti erdőprogram565,0 467,7 Vadgazdálkodás 101,6 Állattenyésztési feladatok906,3 815,7 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 2 600,0 Fejlesztési típusú támogatások96,4 61,4 Folyó kiadások és jövedelem támogatások55 809, ,0 Nemzeti agrár kárenyhítés**2 000, , ,0 Állat és növénykártalanítás1 000,0 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások****1 300,0 EU társfinanszírozással működő támogatások68 003, , , , , ,4 Méhészeti Nemzeti Program*560,0 601,8 Igyál tejet program*1 200, ,0 Iskolagyümölcs program*511, ,0 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása*1 833, ,0 Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása*1 680, ,0 Nemzeti diverzifikációs program2 704,3 0,0 Uniós programok áfa fedezete910, ,0 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program57 704, , , , , ,8 Halászati Operatív Program900,02 700,03 600,0628,21 884,62 512,8 EU által közvetlenül térített támogatások , ,3 Piaci támogatások , ,3 Közvetlen támogatások*** , ,0 Összesen , , , , , ,7 IV/1. A és a tervezett évi agrár és vidékfejlesztési támogatások (millió forint)

10 10 IV/2. Közvetlen támogatások SAPS területalapú támogatás: a évben előlegként mintegy 140 Mrd Ft került kifizetésre. A támogatás kifizetett összege ,70 Ft/ha évben várhatóan Ft/ha lesz. 68. cikk szerinti támogatások (SAPS-boríték 10%-a) Különleges tejtámogatás (termeléshez kötött): 2010-től áll rendelkezésre, évi közel 45 millió € ban várhatóan 9,10 Ft/kg körül fog alakulni. Különleges rizstámogatás (termeléshez kötött) 1,3 millió €, Kérődző Szerkezetátalakítási Program: 2013-ban 44,5 millió €, Dohány szerkezetátalakítás: 24,2 millió €, Zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítás: 9 millió euró, Biztosítási díjtámogatás: 2013-ban 8 millió €.

11 11 IV/3. EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: Mrd Ft Kötelezettség vállalás Kötelezettség vállalás Kifizetés teljesülése Kifizetés Teljesülése I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 650 MRD Ft97,5%350 MRD Ft50,2% II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 470 MRD Ft99,5%261 MRD Ft54,7% III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 140 MRD Ft72,4%77 MRD Ft36,6% IV. tengely: a LEADER program, azaz a közösségi vidékfejlesztés a helyi igényeknek megfelelően, akciócsoportokon keresztül 44 MRD Ft57,3%11 MRD Ft12% Összesen 1367 MRD Ft92,9%740 MRD Ft47,8%

12 12 IV/4. EMVA- támogatások Kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók támogatása (KAT) (keretösszeg 3,3 Mrd Ft, támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az egységes kérelemmel együtt) Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (keretösszeg 2,5 Mrd Ft, 38€/ha, támogatási kérelem benyújtása az egységes kérelemmel együtt) Folyamatosan megnyíló további jogcímek: Mezőgazdasági területek első erdősítése Agrár-erdészeti rendszerek kialakítása Erdő- környezetvédelmi intézkedések

13 13 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerének átalakítása: A hitelfelvevői kör kibővítése a szarvasmarha, nyúl ágazatban (beleértve a tej- és húshasznosítást) termeltető tevékenységet folytató gazdasági egységeket is, hitelprogram maximális türelmi idejének 1 évről 3 évre, futamidejének 3-ról 6 évre történő emelése, 50 százalékos, de maximum évi 4 százalékpontos mértékű költségvetési kamattámogatás nyújtása, termeltetők által felvehető hitelösszeg a korábbi 250 millió Ft-ról 500 millió Ft- ra emelkedik, hitelkiváltás engedélyezése. V/1. Kamattámogatott hitelek

14 14 V/2. Kamattámogatott hitelek Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel feltételei: KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági vállalkozások és természetes személyek igényelhetik. Szabad felhasználású hitel, 1, 2 vagy 3 éves lejárattal. Támogatás 2 százalékpontnyi kamattámogatást nyújt, valamint maximum az AVHGA kezességvállalási díj 50%-a A hitel biztosítéka 15 millió Ft hitelösszegig magánszemély készfizető kezességvállalása, 15 millió Ft felett a hitelnyújtó és az AVHGA által elfogadott egyéb fedezet bevonása is szükséges. 15 millió Ft hitelkeretig 1 teljes naptári év lezárt gazdálkodói, 15 millió Ft hitelkeret felett 2 teljes naptári lezárt gazdálkodó múlt szükséges. Fiatal gazdálkodó esetén maximum 10 millió Ft-ig speciális feltételek mellett 1 teljes lezárt gazdálkodói év nélkül is jogosult lehet a folyószámlahitelre

15 15 VI. Fontosabb kormányzati tervek 2013 a) Vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kialakítása; b) Földtörvény; d) Agrárkamara újjáalakulása; e) A Közös Agrárpolitikához kapcsolódó szabályozás előkészítése és programozás. f) Ágazati stratégiák kidolgozása (sertésstratégia megvalósítása); g) Agrárfinanszírozás fejlesztése; h) Feketegazdaság visszaszorítása, hazai piac viszonyainak rendezése; i) Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztése.

16 16 VI/1. Fordított adózási rendszer Jelenleg egyes gabonafélék értékesítésekor közötti időszakban (2012/624/EU tanácsi határozat ) Alkalmazás azon ügyletekre, amelyeknél a teljesítés a után történt, kivétel: az adófizetési kötelezettség előtt keletkezett Kukorica, búza, árpa, rozs, zab, triticale, napraforgó, repce, szójabab április 1-jétől élő sertés, félsertés és egyes takarmányfélék értékesítésekor

17 17 VI/2. Öntözési stratégia A Kormány az aszály megelőzésében és kezelésében való részvételt szervezett állami feladatnak tekinti; június 30-ig kidolgozzuk a Nemzeti Vízgazdálkodási, Öntözési és Aszálystratégiát; A feladat végrehajtásához szükséges műszaki, infrastrukturális feltételrendszer, a humánerőforrás és pénzügyi erőforrások feltérképezése folyamatban van;

18 18 VI/3. Kárenyhítési tapasztalatok kockázatközösségi tag (2011-ben ) db kárbejelentés kormányhivatalokhoz; db kárenyhítési kérelem érkezett az agrárkár-megállapító szervhez; 8,3 Mrd Ft áll rendelkezésre Kb támogatott biztosítási szerződés, kb, 1,6 Mrd Ft támogatott szerződéses állománydíj.

19 19 KAP I. pillérII. pillér Piaci intéz- kedések Közvetlen támogatások (pl.:területalapú) Intervenció, magántárolás, stb. Egyre szűkülő alkalmazási lehetőségek Különleges támogatások moduláció +top-up támogatások EU12-ben Vidék- fejlesztés (+ nemzeti társfinanszírozás +nemzeti kiegészítések) 4 tengely

20 20 A közvetlen támogatások új rendszere Minden tagállam számára kötelező elemek Tagállamok által választható önkéntes elemek Alaptámogatás „Zöld” komponens Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás Nemzeti tartalék Termeléshez kötött támogatás Természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása VAGY + A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer Zöldítés követelménye alól mentesül Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen támogatása nem szankcionálható Tagállam számára kötelező, a gazdák számára választható elem A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása CAPPING

21 21 Vidékfejlesztési prioritások A időszak vidékfejlesztési céljait a hat vidékfejlesztési uniós prioritáson keresztül kell elérni: 1.Tudás transzfer a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban 2.Mezőgazdaság versenyképessége, üzemek életképessége (beruházások) 3.Élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés a mezőgazdaságban 4.Mezőgazdaságtól és erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák megőrzése, javítása (AKG, Natura, biogazdálkodás, génmegőrzés, stb.) 5.Erőforrás hatékonyság és alacsony szénfelhasználású és szén-dioxid- kibocsátású gazdaságra való áttérés az agrár-élelmiszer és erdőgazdálkodási ágazatokban 6.A vidéki területek foglalkoztatási és fejlesztési lehetőségeinek kiaknázása

22 22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Agrárgazdasági aktualitások 2013. Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. január 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések