Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 1."— Előadás másolata:

1 MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 1

2 A VILÁG VÁLTOZIK Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 2 Hérakleitosz (kb. Kr. e. 535–475): Minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan – nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba.

3 A TEREMTÉS NEM BEFEJEZETT MŰ, ISTEN AZ EMBERT BEVONJA GYARAPÍTÓ, ALKOTÓ, FENNTARTÓ, munkájába: Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8.3 »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!« (Ter 1, 28) A VILÁG VÁLTOZIK

4 A VÁLTOZÁSOK LETÉTEMÉNYESE A CSALÁD A család feladatai változatlanok:  Sokasodás, a föld benépesítése  Gondoskodás az utódok testi- lelki fejlődéséről  A természet emberbaráttá alakítása Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 4

5 A CSALÁD AKKOR TÖLTI BE FELADATÁT, HA TERMÉKENY Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8.5

6 A VÁLTOZÓ VILÁGBAN VÁLTOZIK A CSALÁD Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 6 DE FELADATA VÁLTOZATLAN: TERMÉKENYSÉG

7 Történelmi folyamatok hatása Hagyományos:  a férj dolgozik és harcol, biztosítja a család élet és működési feltételeit;  a feleség gondoskodik a család napi ellátásáról, a gyerekekről, az otthonról. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8.7 Mindenki szerepe szerint járul hozzá a termékenységhez  STABILITÁS

8 IPARI FORRADALOM:  Férfiak az ipari termelésben bérért dolgoznak;  Nők otthon a férfi-munkát is ellátják, gyakran bérmunkát is vállalnak. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8.8 Következmény:  nők túlterheltsége, harc az egyenjogúsításért;  a hagyományos szerepek fellazulnak;  a család összetartó ereje csökken,  csökken a népszaporulat, kevesebb erő és idő jut a nevelésre;

9 MAGYARORSZÁGOT VISSZAVETETTE A FEJLŐDÉSBEN  a 150 éves török hódoltság és az utána stabilizálódott feudális viszonyok;  a felvilágosodási mozgalmak „nemzeti” és „polgári” vonala közötti ellentétek;  a „magyar átok”, az összefogva küzdeni tudás hiánya. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 9 Következmény: o megingott az értékrendbe vetett bizalom; o meggyengült a családok összetartó ereje.

10 KIEGYEZÉS (1867):  meglendül a gazdasági-ipari fejlődés  felgyorsul a szekularizáció  a paraszti (hagyományos) családok felbomlanak: termékenységük csökken  a polgári családokban a gazdasági érdekek mögé sorolják a keresztény értékeket: termékenységük csökken Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 10

11 I. VILÁGHÁBORÚ:  apák és leendő apák tömege veszett oda  a Trianoni béke-szerződés o generációkat szakított szét o sokakat megfosztott otthonuktól o megrendítette a bizalmat a maradandó értékekben, a hazában, a nemzetben, az egységben, a családban. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 11

12 II. VILÁGHÁBORÚ:  súlyos vérveszteség a frontokon, és a polgári lakosság körében  megsemmisülnek otthonok, üzemek, gyárak, az infrastruktúra  munkalehetőségek tömeges megszűnése  kiábrándultság: nincs maradandó érték, semmi sem szent, a jövő a történelem játékszere. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 12

13 A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN EGY ATEISTA, ISTENTAGADÓ, NYÍLTAN CSALÁDELLENES DIKTATÚRA TELEPEDETT AZ ORSZÁGRA Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 13

14 A DIKTATÚRA IDEOLÓGIAI ALAPON TÁMADJA A CSALÁDOT Marx & Engels családideológiája  a család egy rosszul működő termelő egység;  a férfi kapitalistaként uralkodik a családon, a nő pedig a kizsákmányolt proletár;  a monogám házasságban osztályharc dúl, ez a férfi és a nő közötti alapkonfliktus oka;  mindkét fél termelőerejét ki kell használni, a nőt fel kell szabadítani. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 14

15 Marx & Engels családideológiája:  A nő munkaerejének kiaknázásáért szabályozni kell a szülést;  A munkaerő újrateremtéséhez nincs szükség családra, megfelel bármilyen – ideiglenes, vagy alkalmi – párkapcsolat is;  A társadalom fejlődését gátolják a családot védő, a házasságot előnyben részesítő törvények Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 15

16 Marx & Engels emberképe:  A nő termelőereje akkor lesz kiaknázható, ha mindenben egyenlő lesz a férfival;  Fel kell számolni az egyének közötti minden külső és belső különbséget;  Az egyént el kell idegeníteni a kapitalista gazdasági rendtől, majd  beolvasztani a szocialista társadalom kollektívájába Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 16

17 Marx & Engels szándéka a családdal : A családot meg kell szüntetni, ezért  a férfi és a nő teljes egyenlővé tétele révén fel kell számolni a család gazdasági funkcióját  ha család többé nem a gyermekáldás elsődleges helye, megszűnik társadalmi funkciója  ezután el kell törölni a családot védő és támogató törvényeket. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 17

18 GYAKORLATI INTÉZKEDÉSEK  A városi nők munkába, a gyerekeik óvodába és bölcsödébe kényszerítése;  Falun az erőszakos kollektivizálás megszűntette a családok létalapját, megindult az ingázás;  A házasságon kívüli párkapcsolat legitimálása, a válás megkönnyítése;  A házasságon kívüli szülések támogatása;  Az abortusz engedélyezése Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 18

19 KÖVETKEZMÉNYEK  Az egyébként is elbizonytalanodott emberek bizalma a házasság és család iránt tovább csökkent;  A szolidaritás családok és generációk között fokozatosan felszámolódott;  A családok védekezésül bezárkóztak és így magukra maradtak;  A társadalom egyre inkább atomizálódott, uniformizálódás helyett differenciálódott; Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8.19

20 MAGYARORSZÁG – A „TÁBOR” LEGVIDÁMABB BARAKKJA  A liberalizálódó gazdasági környezet - fokozódó elanyagiasodás;  VGMK, GMK, „maszekolás” - lehetőség a jövedelem kiegészítésére – elveszi az időt a családtól;  Saját kezűleg épített otthon, hétvégi ház, kert – jó a családnak, ha már elkészült, de amíg szülők építkeznek, széteshet a család;  Kicsi, vagy kocsi dilemmája. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 20

21 1989: A DIKTATÚRA MEGBUKIK  A családot nem sikerült kiiktatni a társadalmi-gazdasági életből  Van sok, a keresztény családideál szerint élő, termékeny család  Az ideológia követése nem kötelező – szabad emberek szabadon megválaszthatják életformájukat, akárcsak a szerencsésebb sorsú nyugati demokráciákban Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 21

22 DIKTATÚRA NÉLKÜLI SZABADSÁG  Ipari forradalom – polgáriasodás – nők egyenjogúsítása;  Cél: önmegvalósítás, ehhez individuális szabadság kell;  A nőt és a férfit a házasság korlátozza az önmegvalósításban;  Jogi eszközökkel biztosítják a házassági kötöttségektől való megszabadulást; Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 22

23  Az individuumnak a jogai szentek és sérthetetlenek, a kötelességei viszonylagosak;  Erkölcsi relativizmus – a parlamentek döntenek arról, hogy mi az igazság;  A biológia lehetőségeket teremt az élet manipulálására: félre az erkölcsi aggályokkal!  A fogyasztói mentalitás a stabilitás ellen hat;  A bomladozó családokért a család intézményét teszik felelőssé, és nem az önmegvalósítás kudarcába jutott embert. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 23

24 NYUGATON IS, KELETEN IS: AZ EMBER szemben a szólamokkal és a meghirdetett célokkal  egyre kevésbé boldog, egyre kilátástalanabb,  nem látja élete célját és értelmét,  magát egyre inkább használati tárgynak, eszköznek érzi, nem a teremtés méltósággal bíró koronájának, VÁLSÁGBA JUTOTT Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 24

25 A VÁLSÁGBA JUTOTT EMBER  bizalma megrendült a tartós értékekben: erkölcsiségben, hűségben, elkötelezettségben, kitartásban;  megingott hite a transzcendens valóságban;  nem bízik az emberi kapcsolatokban;  nem ismeri a tekintélyt – nincsenek példaképei;  orientációját vesztve manipulálhatóvá, megvesztegethetővé vált; Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 25 MAGÁVAL VITTE VÁLSÁGÁT HÁZASSÁGÁBA, CSALÁDJÁBA

26 A CSALÁDRA HATÓ VÁLTOZÁSOK – KIHÍVÁSOK  Megváltozott a családok gazdasági és szociális szerepe;  megváltozott az államok politikai berendezkedése, a családokat érintő jogi szabályozás;  felgyorsult a kultúrák egymásra hatása;  átjárhatóvá váltak a helyi, etnikai, társadalmi csoportok, osztályok; Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 26

27  megváltozott a nők helyzete és szerepe az otthonokban, a társadalomban és a politikai- gazdasági életben;  meghosszabbodott az életkor, kisebb a csecsemőhalandóság, veszélyeztetettebb a magzati kor;  megváltozott az életkor és a teljesítőképesség összefüggése;  összemosódtak az életfázisok (gyermek és tanulókor, családi és munka fázis, eltartott öregkor); Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 27

28  megváltozott a szexualitással kapcsolatos közszellem, ami régebben szégyenteljes, vagy tilos volt, az ma jól jövedelmező nyilvános ipari gyakorlat;  az emberek látszólag szabadabbak, életútjukon sok lehetőség közül választhatnak; a stabil, elkötelezett kapcsolatok helyett általánossá váltak a könnyen megváltoztatható életállapotok. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 28

29  Rohamosan növekszik a szociális bizonytalanság;  az életminőség a növekvő anyagi jólét ellenére nem javult;  általánossá vált az értékek helyett az érdekek érvényesítése;  növekszik a bizalmatlanság az intézményekkel, normákkal és a tekintéllyel szemben. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 29 A CSALÁD VÁLSÁGA TÁRSADALMI VÁLSÁG

30 A TÁRSADALOM CSALÁDKÉPE  Angolszász: a család az egyének között szerződéssel szabályozott magánügy, állami segítség csak a rászoruló egyéneknek jár.  Jóléti államok: a család a társadalom legkisebb egysége, az állam juttatásokkal, kedvezményekkel, gyermekgondozási intézményekkel segíti.  Közép és Kelet-Európa: a család gazdasági egység, a gyermeknevelés, öreg-gondozás stb. állami feladat. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 30

31 ÁLTALÁNOS VÁLSÁGTÜNETEK  A népszaporulat csökken.  Egyre több a felbomló, széteső család.  Növekszik a generációs szakadék.  A szolidaritás eltűnt – nyílik a szegény és a gazdag közötti olló.  A társadalom atomizálódik.  Az ember o a társadalomnak annyit ér, amennyi anyagi értéket termel; o kapcsolatai addig értékesek, ameddig hasznosak; Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 31

32 Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 32

33 HÁZASSÁGOK ÉS ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOK SZÁMA EZER LAKOSRA Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 33

34 Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 34

35 Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 35

36 VÁGYAK ÉS MEGVALÓSULÁSUK Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 36

37 MIT TANÁCSOLNAK A FIATALOKNAK Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 37

38 ÖSSZEFOGLALÁS A változások eredménye:  A család egyre kevésbé termékeny.  Hamis, torz emberkép, amely nincs tekintettel az ember személyi méltóságára.  Az emberek nem bíznak abban, hogy családot alapítva sikeresek lehetnek.  A külső körülmények nem erősítik az ember és a család igazságát. Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 38

39 AZ EMBERISÉGNEK CSAK ÚGY LESZ JÖVŐJE,  ha szilárdan hisszük: a Teremtő ránk bízta a világot;  ha elismerjük az emberi személy és méltósága központi jelentőségét;  ha éber és felelős emberek, magas erkölcsiséggel és szenvedélyes szeretettel tekintenek az emberre, működésük az emberi méltóság feltétlen tiszteletére épül; Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 39

40  ha az ember jobbá akar válni az előtte járó generációnál, és elő akarja segíteni az utána következő generáció jobbá válását;  ha tudatosítjuk, hogy a humán- és szociális tőke, a társadalmi közjó legfőbb forrása a család;  ha rendíthetetlenül hisszük, hogy az örök boldogság a termékeny, szilárd és boldog családban kezdődik. DE Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 40

41 El lehet jutni a mai globalizálódó, szekularizált világból az örök boldogságba? "EMBERNEK EZ LEHETETLEN, ISTENNEK AZONBAN MINDEN LEHETSÉGES." (Mt, 19,26) "ELÉG NEKED AZ ÉN KEGYELMEM.” (2Kor 12,9) Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 41


Letölteni ppt "MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések