Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 1."— Előadás másolata:

1 MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, nov

2 A VILÁG VÁLTOZIK Máriabesnyő, nov Hérakleitosz (kb. Kr. e. 535–475): Minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan – nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba.

3 A TEREMTÉS NEM BEFEJEZETT MŰ, ISTEN AZ EMBERT BEVONJA GYARAPÍTÓ, ALKOTÓ, FENNTARTÓ, munkájába: Máriabesnyő, nov »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!« (Ter 1, 28) A VILÁG VÁLTOZIK

4 A VÁLTOZÁSOK LETÉTEMÉNYESE A CSALÁD A család feladatai változatlanok:  Sokasodás, a föld benépesítése  Gondoskodás az utódok testi- lelki fejlődéséről  A természet emberbaráttá alakítása Máriabesnyő, nov

5 A CSALÁD AKKOR TÖLTI BE FELADATÁT, HA TERMÉKENY Máriabesnyő, nov

6 A VÁLTOZÓ VILÁGBAN VÁLTOZIK A CSALÁD Máriabesnyő, nov DE FELADATA VÁLTOZATLAN: TERMÉKENYSÉG

7 Történelmi folyamatok hatása Hagyományos:  a férj dolgozik és harcol, biztosítja a család élet és működési feltételeit;  a feleség gondoskodik a család napi ellátásáról, a gyerekekről, az otthonról. Máriabesnyő, nov Mindenki szerepe szerint járul hozzá a termékenységhez  STABILITÁS

8 IPARI FORRADALOM:  Férfiak az ipari termelésben bérért dolgoznak;  Nők otthon a férfi-munkát is ellátják, gyakran bérmunkát is vállalnak. Máriabesnyő, nov Következmény:  nők túlterheltsége, harc az egyenjogúsításért;  a hagyományos szerepek fellazulnak;  a család összetartó ereje csökken,  csökken a népszaporulat, kevesebb erő és idő jut a nevelésre;

9 MAGYARORSZÁGOT VISSZAVETETTE A FEJLŐDÉSBEN  a 150 éves török hódoltság és az utána stabilizálódott feudális viszonyok;  a felvilágosodási mozgalmak „nemzeti” és „polgári” vonala közötti ellentétek;  a „magyar átok”, az összefogva küzdeni tudás hiánya. Máriabesnyő, nov Következmény: o megingott az értékrendbe vetett bizalom; o meggyengült a családok összetartó ereje.

10 KIEGYEZÉS (1867):  meglendül a gazdasági-ipari fejlődés  felgyorsul a szekularizáció  a paraszti (hagyományos) családok felbomlanak: termékenységük csökken  a polgári családokban a gazdasági érdekek mögé sorolják a keresztény értékeket: termékenységük csökken Máriabesnyő, nov

11 I. VILÁGHÁBORÚ:  apák és leendő apák tömege veszett oda  a Trianoni béke-szerződés o generációkat szakított szét o sokakat megfosztott otthonuktól o megrendítette a bizalmat a maradandó értékekben, a hazában, a nemzetben, az egységben, a családban. Máriabesnyő, nov

12 II. VILÁGHÁBORÚ:  súlyos vérveszteség a frontokon, és a polgári lakosság körében  megsemmisülnek otthonok, üzemek, gyárak, az infrastruktúra  munkalehetőségek tömeges megszűnése  kiábrándultság: nincs maradandó érték, semmi sem szent, a jövő a történelem játékszere. Máriabesnyő, nov

13 A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN EGY ATEISTA, ISTENTAGADÓ, NYÍLTAN CSALÁDELLENES DIKTATÚRA TELEPEDETT AZ ORSZÁGRA Máriabesnyő, nov

14 A DIKTATÚRA IDEOLÓGIAI ALAPON TÁMADJA A CSALÁDOT Marx & Engels családideológiája  a család egy rosszul működő termelő egység;  a férfi kapitalistaként uralkodik a családon, a nő pedig a kizsákmányolt proletár;  a monogám házasságban osztályharc dúl, ez a férfi és a nő közötti alapkonfliktus oka;  mindkét fél termelőerejét ki kell használni, a nőt fel kell szabadítani. Máriabesnyő, nov

15 Marx & Engels családideológiája:  A nő munkaerejének kiaknázásáért szabályozni kell a szülést;  A munkaerő újrateremtéséhez nincs szükség családra, megfelel bármilyen – ideiglenes, vagy alkalmi – párkapcsolat is;  A társadalom fejlődését gátolják a családot védő, a házasságot előnyben részesítő törvények Máriabesnyő, nov

16 Marx & Engels emberképe:  A nő termelőereje akkor lesz kiaknázható, ha mindenben egyenlő lesz a férfival;  Fel kell számolni az egyének közötti minden külső és belső különbséget;  Az egyént el kell idegeníteni a kapitalista gazdasági rendtől, majd  beolvasztani a szocialista társadalom kollektívájába Máriabesnyő, nov

17 Marx & Engels szándéka a családdal : A családot meg kell szüntetni, ezért  a férfi és a nő teljes egyenlővé tétele révén fel kell számolni a család gazdasági funkcióját  ha család többé nem a gyermekáldás elsődleges helye, megszűnik társadalmi funkciója  ezután el kell törölni a családot védő és támogató törvényeket. Máriabesnyő, nov

18 GYAKORLATI INTÉZKEDÉSEK  A városi nők munkába, a gyerekeik óvodába és bölcsödébe kényszerítése;  Falun az erőszakos kollektivizálás megszűntette a családok létalapját, megindult az ingázás;  A házasságon kívüli párkapcsolat legitimálása, a válás megkönnyítése;  A házasságon kívüli szülések támogatása;  Az abortusz engedélyezése Máriabesnyő, nov

19 KÖVETKEZMÉNYEK  Az egyébként is elbizonytalanodott emberek bizalma a házasság és család iránt tovább csökkent;  A szolidaritás családok és generációk között fokozatosan felszámolódott;  A családok védekezésül bezárkóztak és így magukra maradtak;  A társadalom egyre inkább atomizálódott, uniformizálódás helyett differenciálódott; Máriabesnyő, nov

20 MAGYARORSZÁG – A „TÁBOR” LEGVIDÁMABB BARAKKJA  A liberalizálódó gazdasági környezet - fokozódó elanyagiasodás;  VGMK, GMK, „maszekolás” - lehetőség a jövedelem kiegészítésére – elveszi az időt a családtól;  Saját kezűleg épített otthon, hétvégi ház, kert – jó a családnak, ha már elkészült, de amíg szülők építkeznek, széteshet a család;  Kicsi, vagy kocsi dilemmája. Máriabesnyő, nov

21 1989: A DIKTATÚRA MEGBUKIK  A családot nem sikerült kiiktatni a társadalmi-gazdasági életből  Van sok, a keresztény családideál szerint élő, termékeny család  Az ideológia követése nem kötelező – szabad emberek szabadon megválaszthatják életformájukat, akárcsak a szerencsésebb sorsú nyugati demokráciákban Máriabesnyő, nov

22 DIKTATÚRA NÉLKÜLI SZABADSÁG  Ipari forradalom – polgáriasodás – nők egyenjogúsítása;  Cél: önmegvalósítás, ehhez individuális szabadság kell;  A nőt és a férfit a házasság korlátozza az önmegvalósításban;  Jogi eszközökkel biztosítják a házassági kötöttségektől való megszabadulást; Máriabesnyő, nov

23  Az individuumnak a jogai szentek és sérthetetlenek, a kötelességei viszonylagosak;  Erkölcsi relativizmus – a parlamentek döntenek arról, hogy mi az igazság;  A biológia lehetőségeket teremt az élet manipulálására: félre az erkölcsi aggályokkal!  A fogyasztói mentalitás a stabilitás ellen hat;  A bomladozó családokért a család intézményét teszik felelőssé, és nem az önmegvalósítás kudarcába jutott embert. Máriabesnyő, nov

24 NYUGATON IS, KELETEN IS: AZ EMBER szemben a szólamokkal és a meghirdetett célokkal  egyre kevésbé boldog, egyre kilátástalanabb,  nem látja élete célját és értelmét,  magát egyre inkább használati tárgynak, eszköznek érzi, nem a teremtés méltósággal bíró koronájának, VÁLSÁGBA JUTOTT Máriabesnyő, nov

25 A VÁLSÁGBA JUTOTT EMBER  bizalma megrendült a tartós értékekben: erkölcsiségben, hűségben, elkötelezettségben, kitartásban;  megingott hite a transzcendens valóságban;  nem bízik az emberi kapcsolatokban;  nem ismeri a tekintélyt – nincsenek példaképei;  orientációját vesztve manipulálhatóvá, megvesztegethetővé vált; Máriabesnyő, nov MAGÁVAL VITTE VÁLSÁGÁT HÁZASSÁGÁBA, CSALÁDJÁBA

26 A CSALÁDRA HATÓ VÁLTOZÁSOK – KIHÍVÁSOK  Megváltozott a családok gazdasági és szociális szerepe;  megváltozott az államok politikai berendezkedése, a családokat érintő jogi szabályozás;  felgyorsult a kultúrák egymásra hatása;  átjárhatóvá váltak a helyi, etnikai, társadalmi csoportok, osztályok; Máriabesnyő, nov

27  megváltozott a nők helyzete és szerepe az otthonokban, a társadalomban és a politikai- gazdasági életben;  meghosszabbodott az életkor, kisebb a csecsemőhalandóság, veszélyeztetettebb a magzati kor;  megváltozott az életkor és a teljesítőképesség összefüggése;  összemosódtak az életfázisok (gyermek és tanulókor, családi és munka fázis, eltartott öregkor); Máriabesnyő, nov

28  megváltozott a szexualitással kapcsolatos közszellem, ami régebben szégyenteljes, vagy tilos volt, az ma jól jövedelmező nyilvános ipari gyakorlat;  az emberek látszólag szabadabbak, életútjukon sok lehetőség közül választhatnak; a stabil, elkötelezett kapcsolatok helyett általánossá váltak a könnyen megváltoztatható életállapotok. Máriabesnyő, nov

29  Rohamosan növekszik a szociális bizonytalanság;  az életminőség a növekvő anyagi jólét ellenére nem javult;  általánossá vált az értékek helyett az érdekek érvényesítése;  növekszik a bizalmatlanság az intézményekkel, normákkal és a tekintéllyel szemben. Máriabesnyő, nov A CSALÁD VÁLSÁGA TÁRSADALMI VÁLSÁG

30 A TÁRSADALOM CSALÁDKÉPE  Angolszász: a család az egyének között szerződéssel szabályozott magánügy, állami segítség csak a rászoruló egyéneknek jár.  Jóléti államok: a család a társadalom legkisebb egysége, az állam juttatásokkal, kedvezményekkel, gyermekgondozási intézményekkel segíti.  Közép és Kelet-Európa: a család gazdasági egység, a gyermeknevelés, öreg-gondozás stb. állami feladat. Máriabesnyő, nov

31 ÁLTALÁNOS VÁLSÁGTÜNETEK  A népszaporulat csökken.  Egyre több a felbomló, széteső család.  Növekszik a generációs szakadék.  A szolidaritás eltűnt – nyílik a szegény és a gazdag közötti olló.  A társadalom atomizálódik.  Az ember o a társadalomnak annyit ér, amennyi anyagi értéket termel; o kapcsolatai addig értékesek, ameddig hasznosak; Máriabesnyő, nov

32 Máriabesnyő, nov

33 HÁZASSÁGOK ÉS ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOK SZÁMA EZER LAKOSRA Máriabesnyő, nov

34 Máriabesnyő, nov

35 Máriabesnyő, nov

36 VÁGYAK ÉS MEGVALÓSULÁSUK Máriabesnyő, nov

37 MIT TANÁCSOLNAK A FIATALOKNAK Máriabesnyő, nov

38 ÖSSZEFOGLALÁS A változások eredménye:  A család egyre kevésbé termékeny.  Hamis, torz emberkép, amely nincs tekintettel az ember személyi méltóságára.  Az emberek nem bíznak abban, hogy családot alapítva sikeresek lehetnek.  A külső körülmények nem erősítik az ember és a család igazságát. Máriabesnyő, nov

39 AZ EMBERISÉGNEK CSAK ÚGY LESZ JÖVŐJE,  ha szilárdan hisszük: a Teremtő ránk bízta a világot;  ha elismerjük az emberi személy és méltósága központi jelentőségét;  ha éber és felelős emberek, magas erkölcsiséggel és szenvedélyes szeretettel tekintenek az emberre, működésük az emberi méltóság feltétlen tiszteletére épül; Máriabesnyő, nov

40  ha az ember jobbá akar válni az előtte járó generációnál, és elő akarja segíteni az utána következő generáció jobbá válását;  ha tudatosítjuk, hogy a humán- és szociális tőke, a társadalmi közjó legfőbb forrása a család;  ha rendíthetetlenül hisszük, hogy az örök boldogság a termékeny, szilárd és boldog családban kezdődik. DE Máriabesnyő, nov

41 El lehet jutni a mai globalizálódó, szekularizált világból az örök boldogságba? "EMBERNEK EZ LEHETETLEN, ISTENNEK AZONBAN MINDEN LEHETSÉGES." (Mt, 19,26) "ELÉG NEKED AZ ÉN KEGYELMEM.” (2Kor 12,9) Máriabesnyő, nov


Letölteni ppt "MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET XV. CSALÁDKONGRESSZUS Máriabesnyő, 2008. nov. 6-8. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések