Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építési helyszín berendezése Felvonulás. Felvonulási munkák célja Az építési helyszínt üzemmé alakítani Az építési munkához és a technológiához a teljes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építési helyszín berendezése Felvonulás. Felvonulási munkák célja Az építési helyszínt üzemmé alakítani Az építési munkához és a technológiához a teljes."— Előadás másolata:

1 Építési helyszín berendezése Felvonulás

2 Felvonulási munkák célja Az építési helyszínt üzemmé alakítani Az építési munkához és a technológiához a teljes építési folyamat során szükséges munkaterület célirányosan legyen berendezve és a működtetési feltételek biztosítva legyenek. Ideiglenes létesítmények, építés végén megszüntetésre kerülnek.

3 Időtartam szerint: vagy az egész építési időtartam alatt használatban vannak (pl. felvonulási épületek) vagy csak egyes építési részfolyamatokban vesznek részt (pl. daruk, földmunka gépek)

4 Kiterjedés szerint: pontszerű kiterjedésű (pl. épületek, gépek) vonalas létesítmény (pl. utak, közművek)

5 Az építési helyszínen jelen vannak: Ember (fizikai, szellemi-irányító) Anyagok, eltérő fizikai-kémiai tulajdonságokkal Gépek, szerszámok, ezek működésének feltételei (üzemanyagok, kezelő személyzet)

6 Felvonulási létesítmények: Felvonulási épületek, építmények, Felvonulási utak Energiaellátás (elektromos gépek, üzemanyagok) Közművek (víz, csatorna) Őrzés, védelem (vagyonvédelem és biztonság)

7 Az építési helyszínen jelen vannak: Emberek: fő-, és alvállalkozók, megrendelő-beruházó képviselői, tervezők, Cél: Megfelelő munkakörülmények biztosítása

8 Minimális munkavédelmi követelmények: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken: rendet és tisztaságot kell tartani; elérhetőség, közlekedési utak, vagy közlekedési zónák kijelölése; kémiai biztonság: veszélyes anyagok és készítmények, rákkeltő anyagok egészségkárosító hatásának megelőzése; karbantartás, megelőző ellenőrzés, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzése, a meghibásodások elhárítása; tároló területek elhatárolása; veszélyes anyagok, készítmények és hulladékok kezelése és eltávolítása; ipari és kommunális hulladékok, az építési törmelékek tárolása, elszállítása; munkafolyamatok, munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs terveken szükség szerint módosítani kell; biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között

9 Felvonulási épületek Kialakításuk szempontjai: Ideiglenes jelleg Szerkezeti kialakítás Gazdaságosság Áttelepíthetőség Közműellátás Funkcionális- esztétikai igények

10 Felvonulási épületek Funkcióik: –Építési irodák – tárgyalók - adminisztráció Fővállakozó (generál kivitelező) – saját részre Alvállalkozó részére –Szociális blokkok (öltöző-, melegedő-, tartózkodó-, tisztálkodó helyiségek, WC) –Tárolók – raktárak –Egyéb (porta, őrzés – védelem, elsősegély hely)

11 Az építési helyszínen jelen vannak: Anyagok -szállítás -fogadás, rakodás (fel, le) -tárolás -előkészítés

12 Az építési helyszínen jelen vannak: Anyagok tárolása: Raktárak –zárt, –fedett-nyitott, –nyíltszíni Konténerek – raklapok Építési hulladékok –sitt, szemét, törmelék –használt csomagolóanyagok –szociális hulladékok

13 Raktározás-tárolás Feladatok: –Vagyonvédelem –Időjárás viszontagságaitól vedelem –Tárolandó anyag állagvédelme Befolyásoló tényezők: –Felhasználási ütem ismerete - tárolási időtartam hossza napi-heti, alkalomszerű, –Beszerzési- szállítási feltételek közvetlenül a gyártótól kereskedőn keresztül –Tartalékok képzése, nagyságrendje

14 Raktározás-tárolás Raktárak kiépítése: Megközelíthetőség Külső-belső szállítási útvonal csatlakozása (vagyonvédelmi kérdés) Anyagok átvétele – csoportosítása (mennyiség, minőség szerint) Nyilvántartás biztosítható legyen

15 Raktárak típusai Zárt raktárak (felülről fedett, oldalról zárt) Nyitott színek (felülről fedett, oldalról nyitott) Nyíltszíni – nyílt rakterületen Különleges raktárak (pl. veszélyes anyagok)

16 Zárt raktárak Lehetnek: Fűtöttek (konzisztenciától függő anyagok – műhely jelleg) Temperáltak (fagyérzékeny anyagok) Fűtetlenek

17 Zárt raktárak Követelmények: Csapadék elleni védelem - fedett Szilárd oldalfal és aljzat Világítás Száraz és jól szellőztethető

18 Zárt raktárak Tárolt anyagok: Zsákolt kötőanyagok (mész- cement- gipsz) Burkoló anyagok Üveganyagok Épület-felszerelési anyagok (szerelési anyagok, szerelvények) Védő- és munkaruhák

19 Nyitott színek Olyan anyagok tárolására, melyeknek: Csapadék árt (de a légnedvességre nem, vagy kevésbé érzékenyek) Vagyonvédelemi szempontból nem jelentősek Kialakítás: Csapadék távoltartás, elvezetés Padozat: salak- ill. kavics (kiemelve a környezetéből)

20 Nyitott színek Tárolt anyagok: Szigetelő anyagok (hő-, hang- víz) Kész nyílászárók (fa- fém- műanyag) Épületgépészeti anyagok (pl: csövek) Műkőzúzalékok

21 Nyíltszín – nyílt rakterület Olyan anyag tárolható, mely: Vagyonvédelmi szempontból nem jelentős Nem károsodik Nedvességre-, időjárásra-, hőre-, fényre- korrózióra nem érzékenyek Minőségi jellemzőit megőrzi

22 Nyíltszín – nyílt rakterület Kialakítás szempontjai: Sík-rendezett-tömör felület Csapadékvíz elvezetés „Közúti” megközelítés – kapcsolat Gépi rakodás Megvilágítás (vagyonvédelem)

23 Nyíltszín – nyílt rakterület Tárolási mód: depóniákban (kúpos vagy prizma alakban) anyagok: –zúzottkő, kavics, homok, homokos kavics máglyákban (szálas anyagok) anyagok: –fa-, vasbeton elemek, betonacél termékek, állványok, csövek, rudak, idomacélok Raklapon anyagok: –tégla, cserép

24 Különleges raktárak Kialakításuk szempontjai: Különleges tárolási körülmények (hatósági előírások, munkavédelmi követelmények) Más épületektől való távolság Szerkezetük – építészeti kialakításuk (pl. robbanó felület, részben föld alatti tárolás…)

25 Különleges raktárak Tárolt anyagok: Robbanó anyagok Üzemanyagok Ipari gázok Oldószerek Mérgező-maró anyagok Néhány festék, lakk típus (jelzések!)

26 Anyagszállítás és tárolás korszerű formái Tároló ládák Raklapok (rakodó lapok) Oldalfalas rakodólapok Rakodó kosarak Szállító tartályok – konténerek cél: egységrakományok képzése, könnyű rakodás és szállítás

27 Utak – térburkolatok Kialakítás szempontjai: Geometriai kialakítás (nyomvonal - helyszínrajz) –Vízszintes –Függőleges (magassági) –Keresztmetszeti Teherbírás – tartósság (pályaszerkezet stabilizálás) Gyorsan megépíthető legyen Olcsó – gazdaságos Végleges út részeként ( erre kell törekedni)

28 Utak – térburkolatok Kialakítás szempontjai: Vízszintes vonalvezetés (egynyomú, körbejárható, ellenőrzött bejáró, fordulók) –Helyszínrajzi adatok –Építmény és környezete –Domborzati viszonyok –Vízelvezetési lehetőségek Funkcionális adatok (teher-, személyforg.) Forgalmi kapcsolatok Járművek műszaki paraméterei

29 Utak – térburkolatok Függőleges vonalvezetés (magassági) –Megépült épületekhez való viszony – csatlakozási lehetőség –Vízelvezetés –Járművek műszaki paraméterei

30 Utak – térburkolatok Keresztmetszeti kialakítás : –Burkolt felületek –Padkák –Folyókák, vízelvezetés –Kitérők –Másik úttal kereszteződés –Közművekkel kereszteződés (védőcsövek) –Betonelemek (többször felhasználhatók)

31 Utak – térburkolatok Pályaszerkezet anyagai (telepítés tartóssága) · szemcsés anyag (kavics, salak) · cement stabilizáció · beton útpálya elemek · végleges út kialakítása

32 Ideiglenes közművek Vízellátás Szennyvízelvezetés – csatornázás Elektromos energia ellátás Egyéb –sűrített levegő –hőellátás

33 Vízellátás Építési terület vízigénye: –Ivó- és használati (minőségi) –Technológiai (mennyiségi) –Egyéb (tüzivíz) Vízigény: Q = Q haszn + Q techn + Q egyéb (l/sec) a maximumra kell tervezni!

34 Vízellátás Víznyerési módok: –Meglévő vízellátó hálózatról (közművezeték) –Felszíni vízkészletből –Felszín alatti vízkészletből (kút: ásott, fúrt) Mérés –Fogyasztott víz mennyiségének mérése Hálózat kialakítása: –Vízmérő, főelzáró –Gerincvezeték, ágvezetékek, szakaszolás –Vízvételi helyek, bekötések

35 Vízellátás Ideiglenes vízvezeték kialakításának szempontjai: Kör- vagy ágvezetékes rendszer Szakaszolás (lezárás) Vízellátás biztonsága

36 Vízellátó hálózat típusai 36 Elágazó rendszer: –Előnyei: Legrövidebb csőhossz –Hátrányai: Alacsony üzembiztonság Csővégek környezetében –jelentős nyomásingadozás –pangó vizek alakulhatnak ki

37 Vízellátó hálózat típusai Körvezetékes rendszer: –Előnyei: Legkisebbek a vízellátási zavarok Nincs pangó víz probléma Nyomásingadozás a legkisebb mértékű –Hátrányai: Legmagasabb kivitelezési költség Alacsony vízfogyasztásnál kis vízsebességek 37

38 Csatornázás Építési területen keletkező szennyvíz fajtái: „Házi” jellegű szennyvíz Technológiai- ill. ipari szennyvíz Csapadékvíz Szennyvíz elhelyezése történhet: Közműcsatornába (csak a „házi”) Szennyvízmedencék – ülepítők - derítők

39 Csatornázás Rendelkezésre álló közcsatorna lehet: Egyesített (házi+csapadékvíz egyben) Elválasztott (házi, csapadékvíz külön) rendszerű

40 Elektromos energia ellátás Elektromosenergia-hálózat: Kisfeszültség (0,4 kV) Középfeszültség (trafó is szükséges lehet) Építéshelyi elektromos-energiaigény: Világítás Technológia – erőátvitel Egyéb (pl. fűtés)

41 Elektromos energia ellátás A hálózat kialakítása: –légvezeték –földkábel A hálózat elemei: –transzformátor –fogyasztásmérő –védőberendezés (fi ( ɸ ) relé) –főkapcsoló –elosztó hálózat –csatlakozó helyek: motor csatlakozókkal csatlakozó szekrényekkel

42 Anyag-előkészítés Helyszínre telepítve - segédüzemek: –keverékek előállítása (beton, habarcs, aszfalt) –ácsüzem, –vasszerelő telep, –szakipari műhelyek: lakatos-, festő-, asztalos-, stb. –szerelőipari műhelyek: csőszerelő-, villanyszerelő-, stb.

43 Anyag-előkészítés Központi telepek: –Építéshelyszíni munkák közül minél többet üzemi körülmények között lehessen megvalósítani (zsaluzat előkészítés, vasszerelés) –Ipari háttér – ipari körülmények –Magasfokú előregyártás

44 Segédüzemek-telepek Alapanyagokból, vagy félkész termékekből az építési helyszínen beépítésre kész termékeket állítanak elő (építéshelyszínre telepített anyag- feldolgozás: gépek, energia, anyag, ember stb…)

45 Betonacél-szerelő telep

46 Szállítás –Szálban (6 m) egyenesen –Szálban hajlítva –Tekercsben Fogadás, tárolás –Átmérő-, –Minőség szerint elkülönítve

47 Betonacél-szerelő telep Feldolgozás –Egyengetés –Vágás –Hajlítás Összeállítás –Armatúrák szerelése Raktározás –Beépítésre kész termékek

48 Ácstelep

49 Fogadás, tárolás: –Alátét elemeken (pl. beton), szellőztetve Fűrészárú (6 m) Gömbfa (ritkán!) (4-10 m) Vágás, darabolás –Fedett szín alatt Szalagfűrész Körfűrész (elhelyezése úgy, hogy minden méret szabható legyen)

50 Ácstelep Szerelés, lekötés –Zsinórpad Kész elemek tárolása (pl. zsalutáblák) Közművek: –Elektromos energia – földkábel –Vízellátás – tűzcsap Út- és térburkolat – szemcsés anyag vagy egyéb sármentes megoldás

51 Telepített nagygépek Daruk (toronydaruk) –A bedaruzott terület nagysága –Több daru egymáshoz való viszonya –Gém magassága –Gém hatásos emelési területe

52 Telepített nagygépek Daru szerelhetősége – Alapkeret rögzítése – Gém szerelése –kifektetés – Kúsztatás –autódarus szerelés Daruzott területre eső egyéb létesítmények – lehatárolások

53 Telepített nagygépek Egyéb nagygépek elhelyezésének szempontjai: Az elfoglalt terület mértékének felmérése (az egymás mellett elhelyezkedő folyamatok térbeli viszonya) A gép kiszolgálásához szükséges terület A gép által kitermelt anyag elhelyezéséhez szükséges terület nagysága

54 Telepített nagygépek Építési anyagfelvonók: –A feladás helyének megválasztása –Az épületbe való beadás biztosítása (a szakipari munkák alatt is!)


Letölteni ppt "Építési helyszín berendezése Felvonulás. Felvonulási munkák célja Az építési helyszínt üzemmé alakítani Az építési munkához és a technológiához a teljes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések