Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mese „egy-házról” ( avagy az egyház világi befolyásának változása a középkorban) Készítette: Perity Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mese „egy-házról” ( avagy az egyház világi befolyásának változása a középkorban) Készítette: Perity Sándor."— Előadás másolata:

1

2 Mese „egy-házról” ( avagy az egyház világi befolyásának változása a középkorban) Készítette: Perity Sándor

3

4

5 Mir ő l lesz szó?  Kereszténység kialakulás és elterjedése  Az egyház szervezete  Világi hatalommá válás  Nagy egyházszakadás  Új államforma a középkor elején  Társadalomszervező szerep  Az egyház elvilágiasodása és megújulása

6 Miről lesz még szó?  Invesztitúra harcok  Az egyház fénykora  Válságkezelés  Kitekintés

7 Bevezet ő „Az ókorból a középkorba való átmenet évszázadaiban, a római állam és társadalom felbomlása után a keresztény egyház jelentette az intézményi folytonosságot: a görög- római kultúrából örökölt, valamint a „barbárok” által hozott elemekből az egyház rakta le a sajátos európai civilizáció alapjait. A politikailag sokszínű, sok államra tagolt Európában olyan szellemi, lelki, kulturális közösséget hozott létre, amely sokkal szilárdabb és tartósabb alapja lett az európai egységnek, mint bármiféle birodalmi keret. Európa soha nem volt annyira egységes, mint a virágzó középkor századaiban a közös hit, a közös keresztény kultúra alapján, az egyház vezetésével.” (Katus László)

8 A kereszténység kialakulása és terjedése  Nagy Heródes (Kr.e. 37-Kr.u.4.) idején születik Krisztus  6-tól Júdea provincia  a római elnyomás miatt a zsidók a Messiás eljövetelét várják Jézus tanítása: a szeretet parancsa Pontius Pilátus (26-36) helytartó a kereszthalál Szektavallásként indul Különbségek: monoteista, Isten nem látható „Beteljesedett az idő és már közel van a az Isten országa. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban.”

9 A kereszténység kialakulása és  12 apostol (küldött)  4-5 milliós Palesztinán kívüli zsidóság  Aki pogányból kereszténnyé lesz nem kell egyúttal zsidóvá is válnia. ( páli fordulat Kr.u 49- től)  Egybeolvad a görög-római kultúrával Evangéliumok görög nyelven (nem mind) „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Kereszteljétek meg ő ket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg ő ket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.” terjedése

10 A kereszténység kialakulása és  Keresztényüldözések Néró (Kr.u.69) Domitianus, Detius, Valerianus és Diocletianus, mert a keresztények nem ismerték el a császárt istenként  Nagy Konstantin 313. milánói edictum – türelmi rendelet  391. államvallássá teszi Theodosius terjedése

11 Az egyház szervezete  Végleges keret 4.-5.század  Dogmák (alapvető hittételek) kialakítása ( pl. Szentháromság körüli vita)  Városi közösség, élén a püspök  Egyháztartományok, élükön főpüspök (érsek, metropolita)  Patriarkátusok (Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, ) Róma Arianusok eretnekké lettek nyilvánítva

12 Az egyház szervezete JJ Egyház feletti primátus igénye Szent Péter (Róma első püspöke) különleges megbízása Pátriárkák elismerték Róma tiszteletbeli elsőbbségét (hitelvi kérdésekben) Konstantinápolyi pátriárka, szinte egyenlőnek tekintette magát a Rómaival Apró fordulat Róma

13 Az egyház világi hatalommá válása 00 Nyugatrómai Birodalom bukása (476) A pápa lesz a római ducatus feje 8.század eleje KKéprombolás LLongobárd fenyegetettség Kis Pippin (frank uralkodó) Új védelmező Konstantinápoly Apró fordulat

14 Az egyház világi hatalommá válása Legyőzi a longobárdokat Pápa megkoronázza (754, 756) Pápának adja Római Ducatus és a Ravennai exarchátust Immár a római püspök világi hatalom birtokosa Frank befolyás kezdete Megalakul a Pápai Állam (754,756-1870) Nagy Károly meg- és ráerősít Bizánci függőség megszűnése  Kis Pippin (frank uralkodó)

15 A nagy egyházszakadás NNyugat 476 után nem egységes Világi és egyházi hatalom Latin Róma Pápa Pápai Állam Bizánc KKelet Császárság Cezaropapizmus Görög Konstantinápoly Pátriárka S zertartásbeli különbségek Ezek miatt 1054 -ben megtörténik az egyházszakadás, a skizma.

16 Újfajta álamberendezkedés Feudalizmus Gazdasági, társadalmi, politikai berendezkedés, amely a hűbéri láncra épül 3 osztály: 1.Papság 2.Nemesség 3.Parasztság Antik és modern állam között Magánjogi kötelékek Kvázi állam Mezőgazdasági civilizáció Föld a gazdaság feltétele

17 Frank állam  Letelepedés (V. század eleje)  Bomló törzsi közösség (Klodvig egyesíti)  Pogányok keresztényég felvétele  Majordomus (udvarnagy) Martell Károly (732 Poitiers) Kis Pippin  Kis Pippin MÁR királllly!!! (754, 756) Írástudó szakemberek

18 Imperium Christianum  Nagy Károly (800-tól császár)  Az állam és az egyház kapcsolata  Egyre erősebben támaszkodik az egyházra  De hangsúlyozza, hogy a pápa nem áll felette Tized kötelező beszedése „a mi tisztünk az, hogy Krisztus szent egyházát a külső támadásoktól: a pogányok betöréseitől és a hitetlenek pusztításaitól megoltalmazzuk, belsőleg pedig a katolikus vallás ismeretében megszilárdítsuk. A te tiszted, Szent Atya viszont az, hogy hadseregünket imára emelt kézzel támogasd.”

19 Az egyház szerepe a középkori társadalomban  Népvándorlások befejeződnek  Feudális anarchia  Egyház próbál rendet tenni - Treuga Dei = Isten békéje  Lovagi társadalom megzabolázása

20 Az egyház szerepe a középkori társadalomban  A nyugati társadalom konszolidációja új problémákat generált  Új országok, birodalmak alakulnak NRCS (962)  Püspökségekre, érsekségekre épülő egyházi uradalmak rendszere  Függőségbe kerülnek  Gyakorlattá válik a világi invesztitúra (NRCS)

21 Az egyház elvilágiasodása VV (Bevezetés az egyházi tisztségbe, a püspöki jelképek a bot és a gyűrű átadása)  Egyházi birtok elvilágiasodása (adás-vétel, adományozás)  Simónia (egyházi méltóságokat pénzen lehet venni) invesztitúra Általános elvilágiasodás Politikai megfontolásból kinevezett Érdekből kinevezett főpapság

22 Az egyház megújulása  X. század Cluny reformmozgalom: Cölibátus Papok világi életének vessenek véget Egyházi invesztitúra Stop simónia  Reformpápaság

23 Invesztitúraharcok  Két kard elmélet  Dictatus  Összetűzések : VII. GergelyIV. Henrik papopé-papopé papae átértelmezése Egyedül a római pápa egyetemes Püspököket tehet le és helyezhet vissza Joga van világi uralkodót is megfosztani hatalmuktól „Két olyan intézmény van, amely elsősorban kormányozza a világot: az egyik a legfőbb papok megszentelt, a másik pedig a királyi hatalom.”

24  II. Callixtus vs. V. Henrik  1122. wormsi konkordátum (=világi és egyházi hatalom közötti egyezség)  megosztják az invesztitúra jogát  császár a birtokot adja, pápa a vallási tisztséget  1123-ban, az I. lateráni zsinaton szentesítik  Barbarossa Frigyes német-római császár szemet vet a lombard városokra  1176. Legnano – veszít a Lombard Liga és III. Sándor pápa ellen Invesztitúraharcok

25 A pápaság fénykora  III. Ince (1198-1216) idején kiépül az egyházi bürokrácia abszolút monarchia – mindenki az ő alattvalója támogatóként részt vesz a pápa a császári címért folyó versengésben IV. lateráni zsinat: a domonkos és ferences rendek elismerése, valamint az inkvizíció meghirdetése az eretnekek ellen Katharok, valdensek, bogumilek

26 Avignoni pápaság  Francia királyság felemelkedése II. Fülöp Ágost  Központi hatalom fenntartása Egyházi birtokok megadóztatása  VIII. Bonifác (utolsó reformpápa) elfogják  1309-től avignoni pápaság

27 Válságkezelés  Nyugati egyházszakadás (1378)  1409-től 3 pápa tartotta magát az római egyház fejének VI. Orbán VII. Kelemen V. Sándor

28 Válságkezelés  Zsinati mozgalom Zsinatok a pápák fölött állnak Konstanci zsinat (1414-1418) Lemondatják mind 3 pápát Még több zsinat kell 10 évente V. Márton

29 Kitekintés ZZsinati mozgalmak alábbhagynak „„Róma megakadályozta a reformot, s ezért kis idő múlva megkapta a reformációt.” VVallási indíttatású háborúk abbamaradnak (30 éves háború után) (Karl August Fink)

30 Köszi a figyelmet!!!


Letölteni ppt "Mese „egy-házról” ( avagy az egyház világi befolyásának változása a középkorban) Készítette: Perity Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések