Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Európai Unió Strukturális és Regionális politikája Előadó: Tóth István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Európai Unió Strukturális és Regionális politikája Előadó: Tóth István."— Előadás másolata:

1 1 Az Európai Unió Strukturális és Regionális politikája Előadó: Tóth István

2 2 2. Az Európai Unió Strukturális és Regionális politikája 2.1. Bevezetés az EU strukturális és regionális politikájába 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere 2.3. Az EU horizontális politikái Tartalom

3 3 2.1. Bevezetés az EU strukturális és regionális politikájába Gazdasági és társadalmi kohéziós politika: fejlesztési célkitűzések, felzárkóztatási intézkedések és eljárások összessége, amelyek az EU egészének fejlődését szolgálják. Strukturális politika: intézkedések és eljárások összessége, amelyek adott gazdasági, vagy társadalmi szerkezeti hiányosságok, lemaradások felszámolását, ill. csökkentését célozzák. (A regionális politika kiszolgálója.) Regionális politika: az EU egyes régiói között fennálló különbségek csökkentésére irányul. Célkitűzéseit a Strukturális Alapokból valósítják meg.

4 4 2.1. Bevezetés az EU strukturális és regionális politikájába A regionális politika területi vonatkozásai NUTS rendszer Nagyság szerinti területi osztályozási rendszer annak érdekében, hogy összehasonlíthatók legyenek a tagországok regionális gazdasági egységeinek teljesítményei

5 5 1998-ban Országos Területfejlesztési Koncepció - hét NUTS II szintű régió Nyugat-dunántúli régió, Közép-dunántúli régió, Dél-dunántúli régió, Közép-magyarországi régió, Észak-magyarországi régió, Észak-alföldi régió, Dél-alföldi régió 2.1. Bevezetés az EU strukturális és regionális politikájába

6 6 A regionális politika alapelvei KONCENTRÁCIÓKONCENTRÁCIÓ A rendelkezésre álló forrásokat pontosan meghatározott célkitűzések megvalósítására kell fordítani. PROGRAMOZÁS Meg kell határozni a nemzeti, ill. regionális szinten elérendő célokat és az elérésükhöz szükséges intézkedéseket (többéves integrált programok). PARTNERSÉG Az érintett szereplők bevonása a programok kidolgozásába, a programok és projektek végrehajtásába és ellenőrzésébe. ADDICIONALITÁS A közösségi támogatás nem helyettesíti, hanem kiegészíti a tagállami vagy önkormányzati fejlesztési forrásokat (társfinanszírozás).

7 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere Eszközrendszer (2000-2006) Előcsatlakozási Alap (21,84 mrd. euro) Strukturális Alapok (195 mrd. euro) Kohéziós Alap (18 mrd. euro) PHARE ISPA SAPARD Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (47%) Európai Szociális Alap (ESZA) (33,5%) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) 17,5% Orientációs Részalapja Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) (2%) Közösségi Kezdeményezések (10,44 mrd. Euro) INTERREG III URBAN II LEADER+ EQUAL

8 8 Strukturális Alapok célkitűzései (2000-2006) 1. célkitűzés: A fejlődésben elmaradott régiók (GDP/fő az átlag 75%-a alatt) fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása. 2. célkitűzés: Azon gazdasági és társadalmi szerkezetátalakulás miatt strukturális problémákkal küzdő térségek támogatása, amelyek nem tartoznak az 1. célterülethez. 3. célkitűzés: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek alkalmazkodásának és korszerűsítésének támogatása azokon a területeken, melyek nem tartoznak az 1. célterülethez. 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok

9 9 GDP/fő, EUR25=10 0 <30 <30-50 50-75 75-100 100-125 >=125

10 10 A STRUKTURÁLIS ALAPOK FELÉPÍTÉSI ARÁNYAI 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok

11 11 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok

12 12 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)  Beruházás-ösztönzés (munkahelyteremtés és megőrzés)  Infrastruktúra-fejlesztés (közlekedési, távközlési, energetikai)  Helyi kezdeményezések és KKV fejlesztés  Szakértői segítségnyújtás

13 13 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok

14 14 Európai Szociális Alap (ESZA)  Hosszútávú munkanélküliség kezelése  Fiatal munkanélküliek reintegrációja  A munkaerőpiacra jutás esélyegyenlőségének biztosítása  Oktatási és képzési rendszer modernizációja  Nők munkaerőpiaci integrációja  Képzés, szakképzés, tanácsadás 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok

15 15 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – 2007 után

16 16 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Részalapja  Fiatal termelők támogatása  A mezőgazdaság modernizációjának elősegítése  Idős termelők „kivonulásának” támogatása  Környezetvédelem a mezőgazdaságban  Agrártermékek marketingjének és feldolgozásának elősegítése  Erdőgazdálkodás  Vidékfejlesztés 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok

17 17 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE)  Halászflotta modernizációja  Akvakultúra fejlesztése  Tengeri halászati területek védelme  Kikötők modernizációja  Halászati termékek fejlesztése  Halászati termékek feldolgozási és forgalmazási feltételeinek javítása 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Strukturális Alapok

18 18  Interreg III. határmenti régiók nemzetközi együttműködését támogatja  Urban II. gazdasági, társadalmi válsággal küzdő városok és városias települések fenntartható fejlődését igyekszik elősegíteni  Equal célja a munkaerőpiacon kialakult hátrányos helyzet és mindennemű egyenlőtlenség leküzdése  Leader + célja a vidéki térségek fejlesztése a helyi szintek aktív közreműködésével a partnerség elve alapján 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Közösségi kezdeményezések

19 19 Célja: A lassan megtérülő nagy infrastrukturális beruházások:  környezetvédelmi beruházások  közlekedési infrastruktúra fejlesztése támogatásával a felzárkózás gyorsítása, a gazdasági, társadalmi kohézió erősítése, és a regionális különbségek csökkentése. Támogatási kritériumok:  GNP/fő kisebb az EU átlag 90%-ánál,  Gazdasági konvergencia program,  Projektek a közlekedés (TEN) és a környezetvédelem területén  Koncentráció (min. 10 mill. euró) 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Kohéziós alap

20 20 2.2. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere – Kohéziós alap

21 21 2.3. Az EU horizontális politikái Horizontális követelmények Esélyegyenlőség  Alapelv -Nők és férfiak között -Fogyatékkal élők -Kisebbségek  Felzárkóztatásuk megjelenik a -Tervezés -Végrehajtás -Monitoring, ellenőrzés szakaszában is Környezetvédelem  Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés  Környezeti költségek csökkentése  „szennyező fizet” elve  Hatályos környezetvédelmi normák betartása  hatástanulmányok Projektszinten 3 csoport  Pozitív: elsődleges cél az esélyegyenlőség javítása  Esélyegyenlőség-orientált: nem elsődleges cél, de hozzájárul  Esélyegyenlőség szempontjából semleges


Letölteni ppt "1 Az Európai Unió Strukturális és Regionális politikája Előadó: Tóth István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések