Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANÍTÁS - TERVEZÉS Műhelyfoglalkozás földrajztanárok részére

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANÍTÁS - TERVEZÉS Műhelyfoglalkozás földrajztanárok részére"— Előadás másolata:

1 TANÍTÁS - TERVEZÉS Műhelyfoglalkozás földrajztanárok részére
FPI, február 1. Némethné Katona Judit szaktanácsadó

2 (Csíkszentmihályi Mihály)
„Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják.” (Csíkszentmihályi Mihály)

3 „Mindig csak annyi új fér el egy edényben, amennyi hely van benne!”
(régi feng shui mesterek mondása)

4 Az ember társas lény, és sokfélék vagyunk

5 MIRE VALÓ AZ ISKOLA? Az ember megtanuljon tanulni
Felébredjen tudásvágya Megtalálja az alkotás örömét, és azt a munkát, amit szeretni fog (Szent-Györgyi Albert)

6 Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája - a fejlesztéspolitika prioritásai Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése Az oktatás minőségének fejlesztése (transzferálható) A pedagógus szakma fejlődésének támogatása Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése Az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

7 Milyen mérföldköveket tűztek ki az európai oktatás számára 2002-ben az EU-s célok eléréséhez?

8 PISA 2000 és PISA 2003 Amit mér: Mennyire tudják a 15 éves diákok használni az iskolában tanultakat hétköznapi szituációkban? Amit nem mér: Milyen ismereteket tanítottunk meg az iskolában?

9 A PISA felmérésben a két szélső státuscsoport teljesítménye - természettudomány

10 Mire jut idő ma? Tételek, definíciók, bizonyítások
Nevek, évszámok, adatok, események Grammatika, meghatározások, elemzések; helyesírás Életrajz, történelmi háttér, cselekmény, memoriter

11 Mire nem? Gondolkodási műveletek fejlesztése
Probléma-megoldási stratégiák kialakítása Szövegértési és kommunikációs kompetenciák erősítése Modellek alkalmazása és adaptálása

12 Miről mesél egy tanterem?
Lehetséges? kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás

13 Miről mesél egy másik tanterem?
feladat kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás

14 A tanulásfejlesztés elemei
A tanulás tartalma A tanulás módszerei A tanulás környezete A tanulás eszközei Az értékelési módszerek A tanári kompetenciák Az elemek koherenciája és minőségbiztosítása

15 DIDAKTIKA=OKTATÁSTAN MIT? SZAKMETODIKA-TANTÁRGYPEDAGÓGIA HOGYAN? MIVEL?

16 A tanulási tartalom fejlesztése
Természeti környezet Épített környezet Egészség és mentálhigiéne Társas környezet Gazdasági környezet Demokrácia

17 TANTERV Célok és feladatok Fejlesztési követelmények
Belépő tevékenységek Témakörök és tartalmak Topográfiai fogalmak Továbbhaladás feltételei

18 Célok és feladatok Egységes földi rendszer Érettségi Pályaválasztás
természeti-társadalmi, gazdasági Magyaro.-Kárpát-me-Európa-Föld Érettségi Pályaválasztás

19 Fejlesztési követelmények
Összefüggések Rendszerben gondolkodás Kritikus gondolkodás (döntéshozatal) Helyi-regionális-globális Képességek- kompetenciák (kognitív, gyakorlati, kommunikációs)

20 Belépő tevékenységek Topográfia – térképismeret –tájékozódás
Ábra-, kép-és modell elemzés Kísérletek, vizsgálatok Adatgyűjtés és feldolgozás Irodalom kezelés, szakismeret gyűjtése

21 Témakörök és tartalmak
Tudás-ismeret-KOGNITÍV sajátosságok Óraszámok TANMENET- Procedurális (gyakorlás) folyamat – jártasság- készség- képesség- kompetencia „kész”-rá- „képes”-rá- „formatált”

22 Megismerési és szociális készségek
Megfigyelő, és információ értelmező készség Észlelési, problémafelismerő készség Összefüggés felismerés, rendszerező, logikai készség Résztvevő, szervező, cselekvő készség Befogadó, memorizáló készség Önismeret Társas, kooperációs készség Kommunikációs készség

23 Nevelési kompetenciák fejlesztése
Információkezelés Problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kreativitás Módszerek és procedúrák befogadása Önazonosság és önismeret Együttműködés Kommunikáció

24 A tanulási módszerek fejlesztése
Egyéni tanulási stratégiák Aktív tanulás Csoportos és páros tanulás Pedagógiai projektek Készségek, képességek, mentalitás fejlesztése

25 A tanulási környezet és eszközök fejlesztése
Hatékony tanulási környezet iskolán kívül A tanulási környezet ökológiája és harmóniája Koherencia az eszközök, a környezet és a tanulás között Környezet-egészség

26 Köszönm a figyelmet!

27 nemethne@trefortszki.hu katona.judit@rkk.bmf.hu


Letölteni ppt "TANÍTÁS - TERVEZÉS Műhelyfoglalkozás földrajztanárok részére"

Hasonló előadás


Google Hirdetések