Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.1 A globalizációból és a változásokból adódó beszerzés-politikai kihívások a védelem területén Az MHTT VGSZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.1 A globalizációból és a változásokból adódó beszerzés-politikai kihívások a védelem területén Az MHTT VGSZ."— Előadás másolata:

1 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.1 A globalizációból és a változásokból adódó beszerzés-politikai kihívások a védelem területén Az MHTT VGSZ és a Logisztikai szakosztály „A gazdaság globalizációjának hatásai a védelmi szervezetek eszközbeszerzési politikájára. A beszerzési/logisztikai ügynökségek feladatrendszerei, tevékenységük a NATO-ban, EU-ban és a nemzeti hadseregben” című konferenciája

2 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.2 A GLOBALIZÁCIÓBÓL ÉS A VÁLTOZÁSOKBÓL ADÓDÓ BESZERZÉS-POLITIKAI KIHÍVÁSOK A VÉDELEM TERÜLETÉN 1. Külpolitikai változások 2. Belpolitikai és nemzetgazdasági változások

3 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.3 1. Külpolitikai változások 1.1. A Varsói Szerződés megszűnésének következményei 1.2. Csatlakozás a NATO-hoz és a WEAG-hoz 1.3. A NATO tagságból adódó aktuális követelmények 1.4. Csatlakozás az Európai Unióhoz 1.5. A nemzetközi feladatokban részvevő katonai szervezetek kiemelt prioritása

4 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.4 1.1. A Varsói Szerződés megszűnésének következményei (1) - Megszűnt a tervezhető, viszonylag olcsó, stabil beszerzési forrás; -Alulfinanszírozottság ; -Nagymennyiségű felesleges eszköz és készlet; -A haditechnikai eszközpark időszerűvé váló felújításai elmaradtak; -A technikai eszközök és fenntartási anyagaik beszerzése szinte teljesen megszűnt; -Politikai elvárások

5 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.5 1.1. A Varsói Szerződés megszűnésének következményei (2) - Koncepció hiánya; -Az anyagi források teljes hiánya; -A haditechnikai eszközök beszerzési ára a korábbi, hadrendben lévő eszközök beszerzési árának 2-5- szöröse lett; -Lazultak, vagy teljesen megszűntek a korábbi kereskedelmi kapcsolatok; -A hadiipari megrendelések elmaradása az ipar, közöttük a hadiipar részbeni leépüléséhez, illetve egyes helyeken annak teljes megszűnéséhez vezetett.

6 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.6 1.2. Csatlakozás a NATO-hoz és a WEAG- hoz -Részvétel a NATO Nemzeti Hadfelszerelési (Fegyverzeti) Igazgatók Értekezletének (CNAD) AC/313 - NATO Beszerzési Módszerek Csoportjában -Részvétel a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) Nemzeti Hadfelszerelési (Fegyverzeti) Igazgatók (NAD) Panel III. tevékenységében, illetőleg ezen belül a beszerzéssel közvetlenül foglalkozó, a piaci és a termelői oldalakat reprezentáló EDEM (Európai Védelmi Hadfelszerelési Piac) és DTIB (Védelmi Műszaki és Ipari Bázis) albizottságok munkájában

7 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.7 a.) A védelmi beszerzéssel kapcsolatban a NATO-val összefüggésben jelentkező feladatok - NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP): HM BBBH; HM KPSZH; Programfelelős; Nemzeti Programiroda; Nemzetközi Programiroda; -A NATO Fegyverzeti Információs Rendszer (NATO AIMS); -A védelmi tervezési kérdőív (DPQ).

8 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.8 b) A Nyugat Európai Fegyverzeti Csoporttal összefüggésben jelentkező védelmi beszerzési feladatok - III Bizottság (Panel III) Eljárásmódok és Gazdasági Ügyek (Procedures and Economic Matters); - Az Összefüggő Politikai Dokumentumban (CPD) lefektetett elvek az európai Védelmi Műszaki és Ipari Bázis (DTIB) erősítése az igazságos visszaadás (juste retour) az egyes országok védelmi ipara fejlesztésének támogatása (fejlődő védelmi ipar fejlesztése – DDI) - Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) létrehozása - az európai fegyverzeti együttműködés a jövőben az EU-ba tevődik át

9 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.9 1.3. A NATO tagságból adódó aktuális követelmények - Magyarországot bevonták az 1999 évi washingtoni csúcsértekezleten elfogadott dokumentumok kidolgozásába; - Washingtonban elfogadott Védelmi Képességek Kezdeményezés (DCI) -A korábbi feladatorientált haderőből egy képességorientált haderőt kell kialakítani - A célok elérése érdekében meg kellett változtatni a honvédség struktúráját, szerkezetét, feladatait és alapvető haditechnikai felszereltségét. Mindezek alapvetően kihatottak a tárca beszerzésekkel kapcsolatos tevékenységére.

10 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.10 1.4. Csatlakozás az Európai Unióhoz (1) -Az EU évek óta szorgalmazza a védelmi beszerzések liberalizációját; -Az EU Miniszterek Tanácsa létrehozta az EDA-t; -A szervezet felállításának gondolata először az Európai Konvent Védelmi Munkacsoportjában merült fel. A WEAG- ban már évekkel ezelőtt megpróbálkoztak az Európai Fegyverzeti Ügynökség (EAA) létrehozásával;

11 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.11 1.4. Csatlakozás az Európai Unióhoz (2) -Az Európai Közösségek Bizottsága értelmező közleményt adott ki a Római Szerződés 296. cikkének a védelmi beszerzések területén történő alkalmazásáról; -Az Európai Bizottság megkezdte egy új, a védelmi beszerzésekre vonatkozó irányelv kidolgozását; -EDA magatartási kódex, védelmi beszerzési rezsim; -Megvalósítási eszköze, az elektronikus hirdetőtábla (Electronic Bulletin Board, EBB); -A magyar gazdaságnak kell az offset!

12 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.12 1.4. Csatlakozás az Európai Unióhoz (3) - Új közbeszerzési törvény lépett életbe Magyarországon. A törvény teljes mértékben átvette a közbeszerzéssel kapcsolatos hatályos uniós szabályozást; - A haditechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló Kormány rendelet egyes részterületeken könnyítést jelent a törvény szigorú előírásaihoz képest, de alapvetően a közbeszerzési törvény szabályait alkalmazza.

13 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.13 1.5. A nemzetközi feladatokban részvevő katonai szervezetek kiemelt prioritása -A nemzetközi kötelezettségek teljesítésében érintett katonai szervezetek prioritást élveznek; -Nem lehet alkalmazni az MH-n belül az arányos finanszírozás elvét. A maradék elv érvényesülése; -Az MH-n belül növekszik a nemzetközi feladatokat ellátó, azaz a kiemelt finanszírozásban részesülő erők aránya; -A világpiacon bármilyen harcfeladathoz szükséges haditechnikai felszerelés bármilyen mennyiségben viszonylag könnyen beszerezhető.

14 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.14 2. Belpolitikai és nemzetgazdasági változások 2.1. A haderő támadó jellegének átalakulása 2.2. A folyamatos átszervezés és a haderő létszámának csökkenése 2.3. A hazai hadiipar rendelésállományának lecsökkenése 2.4. A politikai döntéshozatal rendszerének megváltozása 2.5. A védelmi beszerzési tevékenység tervezése

15 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.15 2.1. A haderő támadó jellegének átalakulása -Az MN alapvető harcmódja a támadás volt; -Új veszélyformák (etnikai, nacionalista, vallási alapú konfliktusok) és globális veszélyforrások (környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, szervezett bűnözés, kábítószer-csempészet stb.) elterjedésével új kihívások jelentek meg a fegyveres erőkkel szemben; - Sem a régi támadó jelleg nem tartható fenn, sem a meglévő fegyverzet nem alkalmas az új feladatok ellátására.

16 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.16 2.2. A folyamatos átszervezés és a haderő létszámának csökkenése - A haderő elvesztette szellemi kapacitásainak jelentős részét; - A csökkenő létszámú beszerző szakemberekre aránytalanul nagy terheket ró a közel sem olyan mértékben csökkenő beszerzési feladatok elvégzése; - Átszervezések: Haditechnikai ellátó központok (1983), MN FVT FCSF-ség (1984) MH Logisztikai Főcsoportfőnökség (MH LFCSF-ség); MH Gazdálkodási Hivatal (MH GH) (1992); MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI); HVK Logisztikai Csoportfőnökség (1997) MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) (2001) HM Beszerzési Hivatal (1995) - „A lassan húsz éve húzódó folyamatos reformok, átszervezések az MH-nál olyan kudarcsorozatot idéztek elő, amelynek spiráljából nagyon nehéz, nemzeti közmegegyezés híján pedig lehetetlen kivezetni az államiság egyik kulcsintézményét, a hadsereget.”

17 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.17 2.3. A hazai hadiipar rendelésállományának lecsökkenése -A VSZ megszűnése, ezzel az import visszaesése, csődök, felszámolások miatt szinte megszűnt a hadiipar (külpiacok 80 %-a elveszett); -A megrendelések elmaradása; -„A mai hadiipari teljesítmény a rendszerváltás előttinek mintegy 7-8%-ára becsülhető” (Dr. Turák János „Védelmi ipar–védelemgazdaság”); -Keresni kell a regionális együttműködés keretén belül a védelmi ipari kapcsolatok kiépítésének lehetőségeit; -Fontos lenne, hogy a nagy értékű külföldi megrendelésekhez, mint például a Gripen program, URH rádiók beszerzése, stb. kapcsolt offset szerződések beszállításokat biztosítsanak a hazai hadiipari cégeknek; - Törekednünk kell a külföldről beszerzett hadiipari termékekhez fűződő szolgáltatások megszerzésére, például a fenntartási feladatok elvégzésére. -„A nyugat-európai védelmi iparok átalakításának talán legnagyobb tanulsága az, hogy az államnak, a kormányzatnak nem lehet magára hagyni az ezen a területen működő vállalatokat.” (Szenes Zoltán: A nyugat-európai védelemgazdaság és az integráció)

18 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.18 2.4. A politikai döntéshozatal rendszerének megváltozása (1) -Négyévenként, arányaiban az indokoltnál nagyobb mértékben változó tárcaszintű legfelsőbb vezetés; -Politikai feladat: adott, elégtelen pénzügyi feltételek mellett, politikai botrányok nélkül kell fenntartani a honvédelem adott szervezeteinek működését; -A költségvetési források a meglévő honvédelmi szervezetek fenntartási igényeit csak részben elégítik ki; -A Hollandia által védelemre fordítható összeg is többszöröse a Magyarország által védelemre fordítható összegnek, holott védelmi feladataink – legalábbis kategóriák szintjén – megközelítőleg azonosak;

19 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.19 2.4. A politikai döntéshozatal rendszerének megváltozása (2) -Az egyik esetben a vezetés a szükséges ismeretek hiányában nem teszi meg a változások által megkövetelt szükséges intézkedéseket; - A másik károsan ható szélsőséges magatartásforma az, amikor az új vezetés kellő ismeretek hiányában vág bele az új elképzelések végrehajtásába, ennek következményeként azt gondolja, hogy az előző politikai vezető garnitúra, illetve a regnáló katonai vezetés nem értenek a feladatukhoz, esetleg szándékosan akadályozzák az új koncepciók végrehajtását.

20 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.20 2.5. A védelmi beszerzési tevékenység tervezése - Az igények és a lehetőségek közötti hatalmas szakadék; -A beszerzési stratégia nem más, mint a fejlesztési stratégia tükörképe; -Egy sűrűn változó fejlesztési stratégiához képtelenség beszerzési stratégiát rendelni.

21 Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Letölteni ppt "Dr. Varga László nyá. mk. ezds 2007. 05. 16.1 A globalizációból és a változásokból adódó beszerzés-politikai kihívások a védelem területén Az MHTT VGSZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések