Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Biztonság- és Védelempolitika Miniszterelnöki Hivatal 2004. október 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Biztonság- és Védelempolitika Miniszterelnöki Hivatal 2004. október 6."— Előadás másolata:

1 Európai Biztonság- és Védelempolitika Miniszterelnöki Hivatal 2004. október 6.

2 Az EU három pilléres felépítése 1.Közösségi politikák 2.Közös kül- és biztonságpolitika 3.Bel- és igazságügyi együttműködés A 2. és 3. pilléres együttműködés kormányközi keretekben zajlik.

3 A maastrichti második pillér Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) – Common Foreign and Security Policy (CFSP) (külpolitikák összehangolása, koordinált fellépés: közös stratégiák, közös álláspontok, közös akciók, nyilatkozatok) Európai biztonság- és védelempolitika (EBVP) – European Security and Defence Policy (ESDP)

4 Az Alkotmányos Szerződés szerint A pillérek megszűnnek Common Foreign and Security Policy Common Security and Defence Policy

5 Az EBVP létrehozásának célja A biztonságpolitikai döntéshozatal autonóm képességének megteremtése, amely lehetővé teszi, hogy – amennyiben a NATO, mint szövetség nem érintett – az EU katonai műveleteket indítson és hajtson végre válsághelyzetek rendezése érdekében. (Petersbergi feladatok ellátása – nemzetközi válságkezelés!)

6 Petersbergi feladatok Humanitárius és mentési műveletek; Békefenntartói feladatok; Válságkezelő harci alakulatok, köztük a béketeremtés feladatai. Az Alkotmányos Szerződés a fentieket kiegészíti: Konfliktus megelőzés; Katonai tanácsadás és segítségnyújtás; Közös leszerelési műveletek; Konfliktus utáni stabilizáció.

7 Az EBVP jelenlegi célja Az EU 2003 decemberében elfogadott biztonsági stratégiája az Unió globális szereplőként való megjelenésének ambícióját fogalmazza meg a KKBP területén is. Ehhez elengedhetetlen egy jól működő európai biztonság- és védelempolitika kialakítása, amely a katonai és polgári válságkezelő képességek arányos fejlesztését igényli. Ezáltal az Európai Unió képessé válik arra, hogy a fentebb felsorolt feladatokat sikerrel tudja végrehajtani.

8 Az EBVP három részből áll 1.Válságmegelőzés (Göteborg óta: EU Programme for the Prevention of Violent Conflicts) 2.Válságkezelés katonai eszközökkel 3.Válságkezelés polgári eszközökkel

9 Az uniós integráció következő nagy területe megítélésünk szerint a védelem lesz. Az EBVP kiépítését olyan módon kell végrehajtani, hogy az ne veszélyeztesse az európai integrációs folyamat egységes jellegét, továbbá ne hozzon létre szükségtelen párhuzamosságokat a NATO és az EU között.

10 Az EBVP aktuális kérdései Az Alkotmányos Szerződésben foglaltak megvalósítása: -állandó strukturált együttműködés; -szorosabb együttműködés („kollektív” védelem); -parancsnoki struktúra/műveleti tervezés; -szolidaritási klauzula (a 2004. márciusi EiT a terrorizmus vonatkozásában életbe léptette).

11 Az EBVP aktuális kérdései / 2. EU gyorsreagálású képességek fejlesztése – Harccsoport koncepció (Battlegroups concept) – A harccsoportokban való részvétel, a strukturált együttműködésben való részvétel előfeltételét jelenti. Magyar részről Olaszországgal és Szlovéniával írtunk alá szándéknyilatkozatot egy multinacionális harccsoport létrehozásáról. Katonai képességfelajánlási konferencia 2004 novemberében.

12 Az EBVP aktuális kérdései /3. EUFOR Althea: az SFOR átvétele 2004 decemberében: -az eddigi EU vezetésű műveletekhez képest robusztus; -Berlin plusz művelet keretében kerül rá sor, ENSZ mandátummal; -UK lesz a művelet vezető nemzete.

13 Az EBVP aktuális kérdései /4. - Az EU és a NATO közötti feladatmegosztás: Az átvételt követően a boszniai biztonságért alapvetően az EU felel majd, azonban a NATO- nak is maradnak feladatai a háborús bűnösök kézre kerítése, a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a szervezett bűnözés elleni harc tekintetében. A védelmi reform segítése pedig továbbra is a NATO feladata marad.

14 Az EBVP aktuális kérdései / 5. Európai Védelmi Ügynökség: Az ügynökséget létrehozó Tanácsi Közös Akciót júliusban elfogadták. Gyakorlati felállítása folyamatban van. Nemcsak fegyverzeti ügyekkel foglalkozik majd, hanem tevékenysége négy fő területet fog át: -képességfejlesztés; -kutatás; -beszerzés; -fegyverzeti együttműködés.

15 Az EBVP aktuális kérdései / 6. A Headline Goal 2010-ben foglaltak megvalósításának megkezdése – Ez az európai képességek jelentős minőségi fejlesztését, ezen belül pl. az interoperabilitás magasabb szintjének megteremtését irányozza elő 2010-re. Polgári Headline Goal kialakítása 2004 decemberéig. Polgári képességfelajánlási konferencia 2004 novemberében.

16 Az EBVP kialakításának főbb lépései / 7. A polgári válságkezelés négy fő területe: 1. Rendőri erők; 2. Jogállamiság erősítése; 3. Közigazgatás erősítése; 4. Polgári védelem. További javasolt területek: 5. Megfigyelő missziók; 6. EUSR-ek megerősítése.

17 Az EBVP aktuális kérdései / 8. Műveletek: -EUPM, EUJUST Themis fut; -Integrated Police Unit telepítése Kongóba – Magyar részről eszközöket ajánlottunk fel. -Döntés a PROXIMA meghosszabbításáról; -Esetleges további polgári műveletek: -Szudán/Darfur? -Irak? -Palesztína? -Koszovó?

18 Kérdések?

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Európai Biztonság- és Védelempolitika Miniszterelnöki Hivatal 2004. október 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések