Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés"— Előadás másolata:

1 I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés
Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. Mt 24,11 Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mt 24,24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. TÉVELYEG, ELKÓBOROL 4005, (több, mint 50x) egyik helyről a másikra vándorol valaki, legtöbb esetben egy csaló vagy szélhámos vándor, eltéved a nyájtól a juh, félrevezet másokat, eltévelyít a kegyes élettől.

2 2. Kik akarnak eltévelyíteni, félrevezetni, megtéveszteni?
Hamis krisztusok, apostolok, tanítók, próféták (média), akik mögött a hitető, tévelygés szelleme van! 2/a. Mit tesznek a hamis munkások? Szakadások, megtagadja az Urat 2Pt 2,1-3 De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket (szakadásokat) fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal (mesterségesen kiképzett szólamokkal) fognak kifosztani kapzsiságukban (haszonlesésből). Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat.

3 Jeleket és csodákat tesznek megtévesztésből, különösen a választottak felé
Mt 24,24-25 Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek! Elcsábítják az állhatatlan lelkeket, elhagyták az egyenes utat 2Pt 2,14-15 Szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az állhatatlan (793 nem-SZILÁRD, labilis, állhatatlan jellem) lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek, és követték Bálámnak, Beór fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette,

4 2/b. Hogyan ismerhetem fel a hamis prófétákat, a tévelygés szellemét?
1Jn 4,1-6 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.

5 1Jn 3,7-10 Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mt 7,15-17 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönne (kívülről így néz ki, álcázza magát) hozzátok, de belül ragadozó (727 ELRAGADÓ, ragadozó, személy vagy állat) farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.

6 2/c. Milyen eszközt használnak a hamis munkások?
Rábeszélő, hitető beszéddel becsap 1Kor 2,4-5 Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő /hitető beszéd, rábeszélő művészettel/ (3882 RÁBESZÉL bizonyítékkal (akár igaz, akár hamis) meggyőzetik, az értelmére hat a meggyőzés, és ennek eredménye, hogy bizakodik, bizalma van, engedelmeskedik, hagyja magát irányítani) szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Kol 2,1-4 Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért; és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő (3986 rábeszélő szó /logosz/ hitető beszéd) szavakkal félrevezessen (3784 áltatja magát, elámít, becsap, rászed valakit).

7 Rászedés, beszéddel vagy intézkedéssel, ravasz és csalárd módon
Rászedés, beszéddel vagy intézkedéssel, ravasz és csalárd módon. Meghamisít egy tiszta dolgot, felhígítja. 2Kor 11,13-15 Mert az ilyenek álapostolok, csaló (1386 RÁSZEDŐ, csalárd jellemű) munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. 2Kor 4,1 Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket; nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk (1389 RÁSZED, meghamisít, egy tiszta dolgot hamis elemekkel kever össze, pl. a bort felvizezi) meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.

8 Ézs 5,20 Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű! A RÁSZEDÉS eszköze a CSALÉTEK 2Pt 2,14-15 Szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják /elcsalogatják/ (1185 CSALÉTEKKEL-csábít, vonz valakit, csalogat) az állhatatlan (793 nem-SZILÁRD, labilis, állhatatlan jellem) lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek, és követték Bálámnak, Beór fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette,

9 Mi a csali? Jak 1,13-15 Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától (1939 kívánság, vágy, különösen a tiltott dolgok után 2Pt 1:4) vonzva és csalogatva (1185) esik kísértésbe /saját vágya kísért, mely őt húzza, csalogatja, édesgeti/. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.

10 Hamis (igaznak vélt) Gondolatok (nyilak)
II. Hogyan működik? 1. Kezdeti stádium: Elutasítottság, lelki sebek Csalódás (emberben, Istenben), hitehagyás Rendezetlen kapcsolatok Büszkeség Önzés Lázadás Önigazság Bűnök Táptalaj (rés) + Hamis (igaznak vélt) Gondolatok (nyilak) = Vakság (szellemi)

11 Gonosz az Isten, elhagyott
Nekem ez nem működik, feladom Nem kaptam meg pedig hittem Nekem ezt mondta az Úr Ezt nem engedheti meg Isten Soha-mindig gondolatok Én mindig szenvedni fogok Nem kell olyan komolyan venni 2. Kiteljesedés stádiuma (megtévesztő szellem befolyása): Elveszti szellemi érzékenységét, a Szent Szellem hangját Egy vak állapot, amikor nem látja, hogy mibe került (Dávid, Nátán) Nem hallja meg a figyelmeztetést, érzéketlenné válik a Szellem és a testvérek intésére, prófétai szóra

12 Kialakul egyfajta szellemi fölénység és téves magabiztosság (magát igaznak a másikat hamisnak tartja) Saját hamissága miatt másokat hibáztat, csak Ő az igaz Elszeparálja, megkeményíti a személyt: kívülálló, elkülönülő magatartása lesz A megtévesztés behoz más szellemi erőket is, ami rombolást, pusztítást végez benne Fertőző stádium: megtalálják egymást az ilyen személyek (csoportosulás) + viszálykodás, pártoskodás, a megtévesztő szellem másokat is be akar hálózni, rajtuk keresztül az épülő gyülekezetet le akarja rombolni, pusztítani!

13

14

15

16

17

18

19

20

21 3. Végcél, gyümölcsök: 3/a. Szakadj el a hittől, Istentől, a Fejtől, Istenbe vetett bizalmadtól 2Thessz 2,1-3 Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat /Értelmeteket, logikus gondolkodás/, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás /646/, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.

22 3/b. Szakadj el a Testtől, kapcsolataidtól, hagyd el a helyedet
Zsid 10,24-25 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, (ne hagyjuk abba a nála való összegyülekezésünket) ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. 3/c. A világgal együtt pusztulj el! 2Pt 1:4 Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.

23 III. Hogyan tudok megállni?
2Thessz. 2,9-15 Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, I. akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal, mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, III. a Lélek megszentelő munkája és II. az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok.

24 2Thessz 2:9-15 (Csia fordítás) A törvénytipró megérkezése a sátán munkája következményeképpen a hazugság teljes hatalmával, jeleivel és csodáival fog végbemenni, az igazságtalanság mindenféle csalásával azokon, akik elvesznek annak fejében, hogy I. nem fogadták be az igazság szeretetét arra, hogy megmeneküljenek. Éppen ezért küldi rájuk Isten a tévelyítés munkáját, hogy a hazugságnak higgyenek, hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. Tartozunk Istennek mindenkor hálát adni értetek, testvéreink, kiket az Úr szeret, hogy Isten zsengéül választott el titeket arra, hogy III. a Szellem megszentelése és II. az igazság hite által megmentsen s erre a mi örömüzenetünkön keresztül el is hívott titeket, hogy Urunknak, a Krisztus Jézusnak dicsőségére megtartassatok. Következőleg álljatok meg testvéreink, és kapaszkodjatok bele azokba a nektek átadott tanításokba, melyeket akár beszédünkön át, akár levelünkön keresztül tanultatok.

25 Megmenekülésünk alapja:
Az Ige, az Igazság szeretete által 2Thessz 2,10 Az Igazságba való hit által 2Thessz 2,13 A Szent Szellem megszentelő munkája által megmenekülünk 2Thessz 2,13 Isten népéhez való ragaszkodás Zsid 10,24-25

26 IV. Hogyan tudok szabadulni?
Fel és beismerni (a rossz gondolatokat megfogni) Megtérés (döntés, elkötelezettség az igazság mellett) Helyre, visszaállás


Letölteni ppt "I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések