Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÚMVP szerepe és lehetőségei a vidékfejlesztésben Előadó: Enyedi Gábor FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Vép, 2007. 09. 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÚMVP szerepe és lehetőségei a vidékfejlesztésben Előadó: Enyedi Gábor FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Vép, 2007. 09. 27."— Előadás másolata:

1 Az ÚMVP szerepe és lehetőségei a vidékfejlesztésben Előadó: Enyedi Gábor FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Vép, 2007. 09. 27.

2 2 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007-től VKSZI a korábbi KSZI Szaktanácsadási Igazgatóság Képzési Igazgatóság Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat Igazgatóság Elemző,Értékelő és Programfejlesztési Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság A vidékfejlesztés intézményrendszere

3 3 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 között kb. 5 Mrd. €, azaz kb. 1300 Mrd. Ft potenciálisan lehívható összeg Háttér: A Tanács 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról – ez az ÚMVP Cél: - az uniós társfinanszírozású EMVA források felhasználása - munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés - mezőgazdaság modernizálása, versenyképesség növelése - mezőgazdaságban dolgozó vállalkozások több lábon állása

4 4 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I-IV. tengelye I.Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása II.A környezet és vidék állapotának javítása III.Általános gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, az életminőség javítása (Részesedés az összköltségvetésből ~ 200 Mrd. Ft.) IV. LEADER (Részesedés az összköltségvetésből ~ 70 Mrd. Ft.)

5 5 Az EMVA Indikatív forrásmegoszlása I. Intézkedéscsoport (a mezőgazdaság, az élelmiszer- feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása) 47% II. Intézkedéscsoport (a környezet és a vidék állapotának javítása) 32% III. Intézkedéscsoport (az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése) 11,5% IV. Intézkedéscsoport (LEADER) 5,5% TS (Technikai Segítségnyújtás) 4% Összesen 100%

6 6 Az I. tengely jellemzői Részesedése az összköltségvetésből: 47% Cél: a hazai agrárium versenyképességének növelése, a piaci orientáció elősegítése Versenyképesség növelése két megközelítés segítségével: 1.Befektetés a technológiai modernizációt elősegítő fejlesztésekbe; 2.Befektetés a humán tőkébe

7 7 Az I. tengely tervezett intézkedései

8 8 A II. tengely jellemzői Részesedése az összköltségvetésből: 32% Cél: az alacsony környezeti terhelés megőrzése és a magas környezeti értéket képviselő területek, természeti értékek megőrzése.

9 9 A II. tengely tervezett intézkedései

10 10 A III. tengely pillérei A III. tengely intézkedései három pilléren keresztül jelennek meg: 1.Diverzifikálás (bővítés), mikrovállalkozás-támogatás, turizmus 2. Közösségi célú fejlesztések 3. Helyi szereplők képzése és tájékoztatása, a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának ösztönzése

11 11 Az 1. pillér elemei – diverzifikáció - Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás (bővítés) mg-i termelők (50%-on felüli mg-i árbevétel) pályázhatnak nem mezőgazdasági tevékenység (vállalkozás) beindítására a mg-i telephelyen (on-farm) HORIZONTÁLIS! - Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 5000 fő vagy 100 fő/ négyzetkilométer alatt + 2% feletti külterületi népességű települések, kiesik Budapest és a bp-i agglomeráció települései, a kistérségi központok és a városok (ROP, GOP) off-farm típus - Turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázhatnak: önkormányzatok, kkv-k civilek 45 – 50 – 100 %-os támogatási intenzitás (normál, hátrányos, önkormányzati) - magánszálláshely, ifjúsági szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház kialakítása, már működő egységek fejlesztése, szolgáltatásokkal történő bővítése - szálláshely fejlesztéshez nem feltétlenül kapcsolódó falusi és agroturisztikai szolgáltatások, vadászati és erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás, ill. horgász turisztikai szolgáltatás kialakítása, fejlesztése

12 12 A 2. pillér elemei – Közösségi célú fejlesztések - A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások -Integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása, szociális földprogram, valamint falu- és tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése. (kötelező önkormányzati feladatok támogatása OP-ból !) 100 %-os támogatási intenzitás - Falumegújítás és –fejlesztés -Egységes, rendezett településkép (utcakép) kialakítása, ill. a természeti, környezeti állapot javítása (parkok, terek), valamint a helyi piacok kialakítása, fejlesztése pályázók: önkormányzatok önkormányzati társulások, non-profit szervezetek, valamint az említettek társulásai - A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése (2 alintézkedéssel: Falusi kulturális örökségek megőrzése és Natura 2000 tervezés) 100 %-os támogatási intenzitás 5.000 fő vagy 100 fő/ km2 népsűrűség alatti települések és a legalább 2%-ot meghaladó külterületi népességű települések, (kivéve a kistérségi központok és városok)

13 13 A 3. pillér elemei – Gazdasági szereplők képzése és tájékoztatása, a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának ösztönzése 1. A III. intézkedéscsoport támogatásaiban érintett területeken működő civilek, önkormányzatok, gazdasági szereplők képzése és tájékoztatása 2. Készségek elsajátítása és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának ösztönzése.

14 14 A III. tengely forrásmegoszlása

15 15 A III.-as tengely működési mechanizmusa -ÚMVP keretein belül III. és IV. tengely intézkedésire allokált indikatív forrás kb. 250 - 270 Mrd. Ft. -Alapkritérium: LEADER tervezési alapelvek betartása -Helyi Vidékfejlesztési Iroda felállítása (már megtörtént) -Helyi Közösségek szervezése (már megtörtént) -Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése

16 16 A III. tengely működési mechanizmusa – Helyi Közösségek 1. Helyi Közösségek létrejöttének folyamata: 2007. Szeptember 20-ig –Helyi Közösségek regisztrációja 2007. október 10-ig –Új tagok felvétele –Stratégiai koncepció elfogadása –Előzetes elismeréshez szükséges dokumentumok összeállítása –Amennyiben egy település több Közösségben is jelen van, úgy egyeztető tárgyalások lefolytatása

17 17 Közösségbe még nem regisztrált települések

18 18 A III. tengely működési mechanizmusa – a helyi tervezés szakasza 2. Helyi LEADER tervezési folyamat: 2007. november végétől 4 hónapig –A HVI segítségével a LEADER területre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása. Nyertes LEADER HACS-ok kiválasztása: 2008. március során –Az IH várhatóan 50-60 LEADER Akciócsoportot választ ki területi kritériumok és a Vidékfejlesztési Stratégia alapján –Marad kb. 55 nem nyertes csoport!

19 19 A III. tengely működési mechanizmusa – a nyertes LEADER HACS 3. A nyertes LEADER HACS komplex vidékfejlesztési programokat, projekteket támogat az ÚMVP IV. tengelyén keresztül összevonva a III. tengely támogatás forrásaival! A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a nyertes LEADER csoportok számára a központi III. tengely intézkedések (kivéve horizontális intézkedések) nem elérhetőek!

20 20 A III. tengely működési mechanizmusa – a nem nyertes LEADER HACS 4. A 2008. február – márciusi kiválasztáson maradt kb. 55 nem nyertes csoport… A nem nyertes potenciális LEADER csoportok átalakulnak a III. tengely intézkedéseire tervező-bíráló Helyi Vidékfejlesztési Közösséggé, melynek munkaszervezete lehet a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 30 nap áll a HVK rendelkezésére, hogy a nem-LEADER területeken véglegesítse a HVT-t az elkészített de nem nyert LEADER Fejlesztési Stratégia alapján.

21 21LEADER

22 22 Szaktanácsadás Szaktanácsadás – III. tengely 24. cikk – 59 mio. €/ 7 év Szeptember 30-ig az aláírt szerződéseket el kell juttatni az MVH-hoz… Jövőre lesz lehetőség akkreditáltatni és bekerülni a – jelenleg 81 tagú – szaktanácsadói hálózatba

23 23 Szakképzés Szakképzési intézkedés, EMVA 21. cikk – 127 mio. € (az agrárszektorban dolgozók versenyképes tudásának növelésére) Képzés – meghatározott program(ok) oktatására: erdészet, Vízkeret Irányelvek, megújuló energia, stb… - 2008. II. negyedév Bemutatóüzemek kialakítása – saját gazdaság minősítése, bemutatóprojektek végrehajtása - 2008. III. negyedév Ügyfélszolgálati tájékoztatás – 200 info pont felállítása - 2008. I. negyedév: közbeszerzés

24 24 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Enyedi Gábor FVM VKSZI Tel.: +36-30/519-1207 e-mail: enyedig@vkszi.huenyedig@vkszi.hu


Letölteni ppt "Az ÚMVP szerepe és lehetőségei a vidékfejlesztésben Előadó: Enyedi Gábor FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Vép, 2007. 09. 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések