Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós támogatású pályázati lehetőségek vállalkozásoknak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós támogatású pályázati lehetőségek vállalkozásoknak."— Előadás másolata:

1 Uniós támogatású pályázati lehetőségek vállalkozásoknak

2

3 Támogatások elérhetőségei- vállalkozásoknak HAZAI FORRÁSOK Minisztériumi kiírások NFGM, SZMM, NCA, NKA UNIÓS FORRÁSOK TÁMOGATÁSOK I-II. tengely mezőgazdaság III. tengely – pályázatok - vidékies települések Vállalkozásainak- IV. tengely – LEADER Kistérségi szintű - JKHK- kialakítása Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2010 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ÚJ Széchenyi Terv 2011-2013 GOP Eszközbeszerzés, Komplex, K+F KEOP- energetikai korszerűsítés, Megújuló energia TÁMOP Képzések, Megváltozott Képességűek, atipikus foglal. ROP-ÉAOP Turisztikai, telephely Fejlesztés, klaszterek Vállalkozásfejlesztési Program GOP, képzések, klasztere k Tudomány – Innováció Program K+F, innvoáció Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program (Turisztikai, egészségügy) Zöldgazdaság- fejlesztési Program KEOP (csak megújúló) Közlekedésfejlesztési Program Logisztikai szolg,, kerékpárutak Foglalkoztatási Program Atipikus,, HH foglalkoz.

4 KKV meghatározása Megnevezés Foglalkoztatott létszám: Nettó éves árbevétel: Kis- és középvállalkozás (KKV)< 250 fő <50 millió EUR (< 12 500 millió Ft) A KKV kategórián belül Kisvállalkozás< 50 fő <10 millió EUR (< 2 500 millió Ft) Mikrovállalkozás< 10 fő <2 millió EUR (< 500 millió Ft)

5 ÉAOP-2010- 1.1.1.D Telephelyfejlesztés Önállóan támogatható tevékenységek 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése,a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek 1.Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. 15% 2. Eszközök beszerzése. Maximum 20% 3. Kármentesítés. 40%

6 ÉAOP -2010-1.1.1.D Nem támogatható:  kereskedelmi, vendéglátó ipari szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés  pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés.  logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés  turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés.  egy kedvezményezett egy településen csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatás  UMVP-ben és telephelyben nyertes pályázó  Csak gazdasági övezetben –ipari park cím előny!- vagy barnamezős beruházás esetén Támogatás összege: 10 Millió Ft-tól- 100 Millió Ft-ig Támogatás mértéke:maximum 50% Keretösszeg : 3,6 Mrd Ft Fontos kiegészítő információk Tervdokumentáció, költségbecslés, hatósági nyilatkozat, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban Munkahelyteremtés, megtartás 40 pont

7 ÉAOP- 2010 - 1.1.1./E : Ipartelepítés Támogatható tevékenység: Termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új telephely létrehozása, meglévő átalakítása, bővítése, kapcsolódó tevékenységként infrastruktúra fejlesztés, előkészítő tevékenység, kármentesítés, kapcsolódó szolgáltatások Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulásaik, és ezek konzorciumai Iparági korlátozás: nem támogatható kereskedelmi, vendéglátó, turisztikai, logisztikai, pénzügyi szolgáltatást célzó fejlesztés Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke: maximum 50% Támogatási összeg: min. 100.000.000 Ft, max. 1.000.000.000 Ft Keretösszeg : 1,9 Mrd Ft Minimum 20 új munkahely teremtése kötelező, az egy főre vetített árbevétel vállalás az összes foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási időszak alatt átlagosan legalább 6,00 millió Ft/év. 7 jogosultsági kritérium került meghatározásra az eddigi működéssel és létszámvállalásokkal kapcsolatban, ebből 6-ot kell minimum teljesíteni, és a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig minden, a tartalmi jogosultsági kritériumoknak megfelelő projekt támogatásban részesülhet!

8 ÉAOP-1.1.2./A-11 Klaszterfejlesztés Támogatható tevékenységek: A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek: Projektgenerálás, előadások, képzések, marketing, adiminisztráció B. A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködés esetén:. Eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; B2. Építés, átalakítás, bővítés (technológiai fejlesztés, telekhatáron belüli infrastrukturális feltételeinek megteremtése); B3. Információs technológia-fejlesztés Támogatás mértéke : 50-80% Támogatás összege: Vállalati együttműködés:minimum 3 cég közös beruházása:10-25Millió Induló klaszter:10-30 Millió Fejlődő klaszter:10-100 Millió Benyújtható várhatóan :2011.márciustól

9 GOP-2011-2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztés A konstrukció célja: Lehetővé tenni a KKV-k számára, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 30 milliárd forint a 201 1-2013 év ek re. A támogatott pályázatok várható száma: 4000 - 5000 db

10 GOP-2011-2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Pályázók köre: Gazdasági társaságok, Szövetkezetek, Egyéni vállalkozók A pályázati kiírásra kizárólag mikro- és kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Támogatás összege: 5 millió – 25 millió Ft Támogatási intenzitás: kis- és középvállalkozás: 30% mikrovállalkozás: 40%

11 GOP-2011-2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Elszámolható költségek: Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára, Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára, Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára

12 GOP-2011-2.1.1/B Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Elszámolható költségek: eszközbeszerzés, információs technológia fejlesztés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó know-how beszerzésének költsége, piacra jutás támogatása, vállalati HR fejlesztés; tanácsadás igénybevétele, minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése Támogatás mértéke: maximum 35% Támogatás összege: 15 millió – 100 millió Ft Rendelkezésre álló keretösszeg: 4,28 milliárd Forint

13 KEOP - 2009 - 4.2.0/A - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal  Keretösszeg 3 Milliárd HUF  Pályázók köre: vállalkozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek.  Támogatható tevékenységek: 1.Fűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból, 2.Használati melegvízigény kielégítése megújuló energiaforrásból, 3.Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítése megújuló energiaforrásból.  Támogatás mértéke vállalkozások esetében max. 50%, költségvetési szervek: 85%  Igényelhető összeg: 1-50 millió HUF.  Pályázatok benyújtása: 2011. februártól  Támogató okirat! (épületenergetikai számítások)

14 TERVEZET  KEOP - 2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva  Keretösszeg 8 mrd HUF  Pályázók köre: vállalkozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek.  Támogatható tevékenységek: 1.Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, 2.Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (vállalkozásoknál nem termelési célú), 3.Világítási rendszerek korszerűsítése, 4.Kötelező: megújuló energia hasznosítás (napkollektor, napelem, biomassza, geotermikus energia stb.).  Támogatás mértéke vállalkozások esetében max. 50%, önkormányzatok: 70%  Igényelhető összeg: 1 millió - 500 millió HUF.  Pályázatok benyújtása: 2011. február?  BMR: minimum 15%

15 TÁMOP 2.1.3/A Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára Keretösszeg:1,5 Mrd FT Támogatható tevékenységek: szakmai képzések: a szakmai képzés irányulhat az OKJ-ban szereplő vagy abban nem szereplő szakképesítés megszerzésére idegen nyelvi képzések: a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. Támogatás De minimis: max 200.000 euro Képzési támogatás: 25-60% Összege: maximum 5 Millió Ft

16 UMVP III. Tengely: Turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatás célja: Vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. Támogatható tevékenységek: A célterület szerinti szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már meglévő szálláshelyek épületeinek, épületrészeinek bővítése, korszerűsítése, felújítása, szolgáltatásainak fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzés. A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok kisléptékű fejlesztése. A fejlesztésekhez kapcsolódó marketingtevékenység. Támogatás mértéke: Támogatási összeg.:minimum 1200 Euro; maximum 30 000 Euro; Támogatás mértéke: 60% Pályázat benyújtható : 2011- től évente: május 1. és 31. között és október 1. és október 31. között

17 III. Tengely: Mikrovállalkozás létrehozás és fejlesztés Támogatás célja: A vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése Támogatható tevékenységek: Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre az alábbiak szerint: kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épület építése, épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épület felújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (telekhatáron belül pl.: közműfejlesztés) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése eszközbeszerzés a fentebb sorolt tevékenységek vonatkozásában. Támogatás mértéke: - Támogatási összeg.:minimum 1200 Euro; maximum 40 000 Euro; - Támogatás mértéke:: 60% Pályázat benyújtható: 2011- től évente: május 1. és 31. között és október 1. és október 31. között

18 IV. tengely: LEADER Turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatás vehető igénybe: A minimum III. osztályú panziókra, II.-III. osztályú üdülőházakra, apartmanokra, 2 csillagos kempingekre, 2-3 napraforgós falusi magánszálláshelyek fejlesztésére igényelhető támogatás. A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok kisléptékű fejlesztéseire. Támogatható tevékenységek: A célterület szerinti szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már meglévő szálláshelyek épületeinek, épületrészeinek bővítése, korszerűsítése, felújítása, szolgáltatásainak fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzés. A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok kisléptékű fejlesztése. A fejlesztésekhez kapcsolódó marketingtevékenység. Támogatás mértéke:.Támogatási összeg.:minimum 4500 Euro; maximum 40 000 Euro; Támogatás mértéke:: 60%

19 IV. tengely: LEADER A helyi termékek piacra jutását segíto marketingtevékenységre, helyi termék védjegy kialakítására. Elszámolható költségek: marketing, reklám, hirdetés, ISO és minőségirányítási rendszer, kiállításon való részvétel Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények keretében Kulturális rendezvények, falunapok, fesztiválok létrehozására, bővítésére, színvonalasabbá tételére a tevékenységhez kötődő rendezvények szervezése és lebonyolítása, a kapcsolódó eszközbeszerzés, infrastruktúrafejlesztés és marketingtevékenység. Támogatás összege:4500-10000 euro Mértéke:60% Pályázat benyújtható: 2011-től évente március 1. és 31., valamint szeptember 1. és 30. között

20 Közbeszerzések-vállalkozásoknak Ajánlattételi lehetőségek egyszerűsödtek: –10% alatti alvállalkozó bevonása alkalmassági megfeleléshez (kiv: pénzintézet, beszámoló) –Előírt alkalmassági feltételek csak indokolt mértékig –Dokumentáció ára csak a „bekerülési értékig” Hiánypótoltatások normalizálása Egybeszámítási szabályok változása- „3 ajánlattevős” értékhatárok megjelenése Kifizetések szigorodása az alvállalkozóig www.kozbeszerzes.hu

21 Köszönjük a figyelmet! Nagy- Vargáné Fazekas Éva Mobil: 06-70/327-08-22 E-mail: eva.fazekas@projectexpert.hu


Letölteni ppt "Uniós támogatású pályázati lehetőségek vállalkozásoknak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések