Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-2.1.3-11/A TÁMOP-2.1.3-11/B Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-2.1.3-11/A TÁMOP-2.1.3-11/B Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-2.1.3-11/A TÁMOP-2.1.3-11/B Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára

2 A magyar gazdaság felzárkózási igényei A magyar gazdaság kitörési pontjai és az ÚSZT programjai •egyrészt: egy rövid távú, válságkezelési program végrehajtása •másrészt egy hosszabb távú, stratégiai jövőkép kialakítása - Gyógyító Magyarország – Egészségipar - Megújuló Magyarország - Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése - Tudomány – Innováció - Növekedés - Foglalkoztatás - Közlekedésfejlesztés ÁGAZATI és ÁTFOGÓ kitörési pontok

3 Cél: piacteremtés – piacképessé kell tenni a hazai emberi erőforrást Az ÚSZT egy platform, amely annak ellenére, hogy a gazdaság fejlesztése áll a középpontjában, •nyitott arra is, hogy integrálja más, például a humán ágazatokhoz (oktatás, egészségügy) kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket •nyitott arra is, hogy más, a kitörési pontok között nem nevesített, de magas hozzáadott értéket teremtő, hálózatba szerveződő ágazatok fejlesztési elképzeléseit integrálja •nyitott arra, hogy befogadja és beépítse a vállalkozók az önkormányzatok és a különböző kistérségek programjait, projektjeit, javaslatait.

4 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3-11/A TÁMOP-2.1.3-11/B

5 A kiírás célja A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. Magyarországon alacsony a kkv-ék munkavállalóinak a képzéseken való részvétele, ezért további ösztönzők szükségesek. A konstrukció célja tehát, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, hogy a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

6 TÁMOP-2.1.3-11/A TÁMOP-2.1.3-11/B A két pályázati kiírás olyan mikro-, kis és középvállalkozások projektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz (egészségipar, zöldgazdaság-fejlesztés, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, közlekedésfejlesztés, tudomány-innováció, foglalkoztatás) kapcsolódó gazdaságfejlesztési támogatást nyertek és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel.

7 TÁMOP-2.1.3-11/A A pályázati kiírásra belföldi - Magyarországon a konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak. TÁMOP-2.1.3-11/B A pályázati kiírásra belföldi - Magyarországon a konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező középvállalkozások pályázhatnak. Pályázók köre

8 Mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározása A pályázati kiírásokra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak. Mikro-vállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. Középvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely minimum 50, de 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.

9 EljárásRendelkezésre álló forrás Várható pályázat ok száma Támogatás összege TÁMOP- 2.1.3.A-11/1 könnyített4,5 Mrd Ft1500 dbMax. 5 millió Ft TÁMOP- 2.1.3. B-11/1 pályázatos3,3 Mrd Ft100 db1-50 millió Ft Az „A” komponens esetében, amennyiben a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek az igényelt támogatásra jogosult lesz.

10 Támogatható tevékenységek Az alábbi képzések valósíthatóak meg, amennyiben azok az Új Széchenyi Tervben támogatott pályázatban foglalt beruházáshoz/gazdaságfejlesztéshez kapcsolódnak : • szakmai képzések (a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés b), c), e), f), h) pontjában meghatározott képzés) ; • a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási, stb.); • idegen nyelvi képzésekre; • számítástechnikai, informatikai képzésekre; • munka- és egészségvédelmi képzésekre

11 Szakmai képzés meghatározása a 1993. évi LXXVI. törvény alapján 1. § (1) E törvény hatálya - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 11. § (1)-(2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjában szabályozott képzés, valamint az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések kivételével - kiterjed minden olyan iskolai rendszerű és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: felnőttképzési törvény) alapján felnőttképzési tevékenységnek minősülő iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre, amely b) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, e) a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására, f) a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzésre; h) az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzésre irányul.

12 Támogatási intenzitás TÁMOP-2.1.3.A-11/1 A képzés típusa mikro- kisvállakozások esetén De minimis alapjánTámogatási intenzitás (csoportmentességi alapján) Általános képzés100 %80 %

13 Támogatási intenzitás TÁMOP-2.1.3.B-11/1 A képzés típusa középvállakozások esetén De minimis alapjánTámogatási intenzitás (csoportmentességi alapján) Általános képzés, nem fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 100 %70 % Általános képzés fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 100 %80 %

14 Benyújtás feltételei • Pályázatot csak és kizárólag a konvergencia régiókban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás nyújthat be; • A pályázónak a pályázat benyújtását megelőző év december 31- én minimum 1 főállású alkalmazottal kellett rendelkeznie; • A pályázó nem állhat csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt; • Kizárólag azon pályázók pályázhatnak erre a kiírásra, melyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöldgazdaság-fejlesztés, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, közlekedésfejlesztés, tudomány-innováció, foglalkoztatás) ) kapcsolódnak, tevékenységükhöz az Új Széchenyi Terv pályázati kiírása keretében beruházási támogatást nyertek, és a beruházás lebonyolításával kapcsolatban képzési igényük merült fel.

15 Nyertes pályázók kötelezettségei • A projekt teljes időszakában az egy főre jutó teljes képzési költség nem haladhatja meg a 300.000,- forintot; • A projekt minimum 3 és maximum 18 hónap alatt megvalósul; • A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések kizárólag a FAT által akkreditált képző intézmény által bonyolíthatóak le.

16 ! Köszönöm a figyelmüket! Kocsorné Kőházi-Kis Eszter osztályvezető Képzési Szakterületi Osztály NFÜ HEP IH 1066 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Tel.: 1/474-7635 Fax: 1/474-7601 E-mail: eszter.kohazi-kis.kocsorne@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-2.1.3-11/A TÁMOP-2.1.3-11/B Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések