Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Változás.Válság.Váltás.Hu A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2009. november 13-14. Debrecen Ceglédi Tímea - Fónai Mihály: Előzetes megfontolások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Változás.Válság.Váltás.Hu A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2009. november 13-14. Debrecen Ceglédi Tímea - Fónai Mihály: Előzetes megfontolások."— Előadás másolata:

1 1 Változás.Válság.Váltás.Hu A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2009. november 13-14. Debrecen Ceglédi Tímea - Fónai Mihály: Előzetes megfontolások a hátrányos helyzetű tehetséges hallgatók egyetemi pályafutásának vizsgálatához (Szekció: Oktatás és társadalom az Alföldön)

2 2 A kutatás tárgya A kutatás a tehetség kibontakozásának folyamatát szeretné jobban megismerni. Azokat a tényezőket vizsgálja, amelyek befolyásolják a tehetségek karrierjét. Fő kérdése: Hogyan lesz a szunnyadó tehetségből teljesítményre képes, kibontakozott tálentum? Hátrányos helyzetű tehetségek életútjain keresztül keresi a választ.

3 3 A probléma Mi okozza azt, hogy: egyes kimagasló adottságokkal (tehetséggel) rendelkező diákok mindenféle hátrányuk ellenére is sikeres, teljesítményt felmutatni képes tálentumokká válnak, mások pedig elkallódnak, még ha ugyanolyan adottságokkal (tehetséggel) is rendelkeznek? Potenciális/ szunnyadó tehetség Megvalósult/ teljesítményre képes tálentum Elkallódott tehetség ?

4 4 Nézetek arról, hogy a tehetség- kibontakozás befolyásolható-e Entitás elméletek (Entitätstheorie) „Módosíthatóság” elméletek (Modifizierbarkeitstheorie) A nevelők nézőpontjai Az adottságok stabilak. Mindenki egy bizonyos mértékű tehetséggel rendelkezik. Nem tehetünk semmit a tehetség fejlesztése érdekében. Szakemberek sem képesek a tehetség fejlesztésére. Az adottságok változtathatóak. A tehetség legmagasabb foka nem meghatározott. Minél többet tanulunk, annál inkább képesek leszünk még többet tanulni. Szakemberek képesek a tehetség fejlesztésére. Albert Ziegler: Hochbegabtenförderung im Jahr 2006 in Deutschland. Eine kritische Bestandsaufnahme unter besonderer Berücksichtigung der Frühförderung hochbegabter Kinder, Labyrinth 89/2006 DGhK, Seite 4-12.

5 5 ~ genetika és humánökológia ~ „nature or nurture” A mi nézetünk a „módosíthatóság”, illetve a humánökológia elméletekhez áll közelebb: Vannak olyan tényezők, amelyek a tehetség-kibontakozást befolyásolják. Mik ezek a tényezők?

6 6 Elméleti keretek (1): pszichológiai elméletek A folyamat-jellegű pszichológiai tehetség- elméletek többségében (Heller 2004, Gagné 2004) két fő tényező-csoport jelenik meg:  Környezeti hatások (család, iskola, kortárskapcsolatok, társadalom)  Személyiségjegyek (motiváció, elkötelezettség)

7 7 Elméleti keretek (2): szociológiai elméletek Szűk értelemben: nincs a tehetség-kibontakozásnak szociológiai irodalma. Tágabb értelemben: számos elméletben, vizsgálatban a „tehetség- kibontakozás” tényezőire utalásokat: Családi háttér és teljesítmény összefüggései: Financiális, kulturális és kapcsolati tőke irodalma (Bourdieu 2003, 1998, Coleman 2003) Nyelvi kódok elmélete (Bernstein 2003) Lakóhely (Ferge 2006, Gazsó 2006, Gazsó – Laki 1999) Fő kérdés: Vajon ezek az összefüggések milyen erősen érvényesülnek a tehetséges diákok körében? Az iskola hozzáadott értéke Bourdieu: Az iskola a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődését szolgálja Az iskolában megjelenik az egyenlőtlenség (Kozma 1995, Douglas 2003, Gazsó 2006, Ladányi – Csanádi 1983) Az iskolai klíma jótékony hatása az egyenlőtlenségek kisimulására (Fényes – Pusztai 2004)

8 8 Elméleti keretek (2): szociológiai elméletek A társadalom hozzáadott értéke (Esping-Andersen 2002): Megváltoztott a gyermekek fejlődésébe történő szülői és társadalmi befektetések kölcsönhatása. Egyre kisebb tér marad a családoknak, ugyanakkor az átalakuló társadalom bünteti a az örökölt hátrányos helyzeteket. Egyre emelkednek az alapfeltételek a munkaerőpiacon: erős kognitív képességek és szociális készségek. A gyermek mint környezeti feltételeinek kiaknázója (Richardson 2006): A gyermekek eredményei a környezet által adott lehetőségek és rizikófaktorok eredői. Ezek a tényezők folyamatosan változnak, és a gyerek is aktívan alakítja ezek szerepét. A kor előre haladásával a gyermekek egyre jobban képesek megbirkózni helyzetükkel, és ahogy folyamatosan függetlenné válnak, úgy képesek külső lehetőségeiket hasznosítani: iskola, kortárskapcsolatok, támogató szervezetek, stb.

9 9 Szociológiai vizsgálatok Közülük minden harmadikból jól teljesítő, felelősségteljes felnőtt lett. → kibontakozott tehetségek A magas kockázatú csoporthoz tartozók kétharmadáról azonban nem mondható el ugyanez. → elkallódottak (egy részük szunnyadó tehetség maradt) Ø Werner és Smith 1997: 1955-ben születettek longitudinális vizsgálata. A kohorsz egyharmada minősült magas kockázatú csoporthoz tartozónak.

10 10 Mitől válnak a veszélyeztetett gyermekek sikeres felnőtté? Werner és Smith 1997: Belső tulajdonságok, amelyek az életben való boldoguláshoz, a nehézség leküzdéséhez szükségesek (reziliencia). Ezeknek a belső védőfaktoroknak (reziliencia) a kialakulásához a kedvező külső tényezők szükségesek  Szoros érzelmi kapcsolat a családban  Külső támogató rendszerek, személyek megléte Σ A kedvező személyiségjegyek (lsd. pszichológiai elméletek) kialakulásáért is a környezet a felelős.

11 11 Hipotézisek Korlátozó tényezők. Találunk utalásokat a tehetség kibontakozását erősen korlátozó kedvezőtlen társadalmi hátrányokra. Kompenzációs tényezők. Kitapinthatóak olyan tényezők is, amelyek e determinizmussal ellentétes irányba hatnak. Kompenzációs tényezőknek neveztük el őket, mivel a társadalmi hátrányokat kompenzálják.  1. Erőfeszítések. Tudatosan építik karrierjüket, áldozatokat hoznak hátrányaik leküzdése érdekében. Ez elsősorban a kulturális hátrányokra összpontosul.  2. Belső tulajdonságok. A kitöréshez szükséges egy erős belső védőfaktor, és a motiváltság (reziliencia, motiváció)  3. Külső védőfaktorok. Az erős reziliencia és motiváció kialakulásának hátterében a külső védőfaktorok állnak: szoros érzelmi kapcsolat a családban (szülő, testvér, egyéb családtag) a szülő(k) nevelési attitűdjének relatíve magas szintje családon kívül elsajátított társadalmi tőke (barátok) Külső védő rendszerek: iskola, tanár amelyeket a növekedő és függetlenedő tehetség egyre jobbak ki tud használni

12 12 Fogalmak Hátrányos helyzetűek: Az interjút készítők megítélése szerint azok a diákok, akik szülei alacsonyan iskolázottak és/vagy hátrányos településtípusról származnak. Tehetségesek: Az interjút készítők megítélése szerint olyan diákok, akiket a környezetük tehetségesnek tart. Ez gyakran kiemelkedő tanulmányi eredményekkel is párosul. Gátló tényezők: Minden olyan környezeti hatás, amely a szunnyadó tehetség kibontakozását gátolja. Reziliencia (belső védőfaktor): „A viszontagságos körülményekkel szemben megnyilvánuló képesség a boldogulásra, az érdeklődésre s a kompetencia növelésére.” (Békés 2002: 218). Külső védőfaktorok: Kedvező környezeti feltételek, amelyek lehetővé teszik azon belső védőfaktorok kialakulását, amelyek nélkülözhetetlenek az életben való boldoguláshoz, a nehézségek leküzdéséhez (Örkényi 2005).

13 13 A vizsgálat 2005-2006, 32 megkérdezett Nem valószínűségi mintavétel Hátrányos helyzetű tehetséges egyetemi hallgatók és doktoranduszok (a lekérdezők megítélése szerint) Félig strukturált interjúk. Élettörténet narratíva Elemzés: „elbeszélt valóság”

14 14 Eredmények

15 15 Korlátozó tényezők: Lakóhelyi hátrányok Említette „A táj miatt szeretek ott lakni, kevésbé Alföld, mint itt. ÖÖÖ azonban az emberek miatt nem igazán. Szóval igen csak ellenségeskedőek egymással” („Hirtelen döntő”♂) „És ott a faluban más szülőknél pedig látom, hogy az ő szemükben meg nem érték a tanulás.” („Anyás” ♀ )  Normák, értékek  Bejárás nehézségei  Alacsony színvonalú iskola  Kevés sportolási lehetőség „A tanulás megszállottja” ♀, „Későn érő” ♂, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂, „Író” ♂, „Kifulladt” ♀, „Szolid” ♀, „Intézmény-vezető” ♀, „Baráttalan” ♀, „Anyás” ♀, ”Soktestvéres”♀, „A sport szerelmese”♀, „Testvérkövető” ♂, ”Röghöz kötött”♂: panel lakás hátrányai Nem említette „Átlagoska” ♀, „Ambíció & Dac” ♀, „Idilli” ♀, „Optimista” ♀, „Másodgenerációs” ♂, Izgulós” ♀, „Kirándulós” ♀, „Egyke”♀, „Úszó” ♀, „Sodródó”♀, „Elhivatott Ápoló” ♂, „Megbízható”♀, „Mélyen hívő”♀ Nem negatívumként értékelte „A gyerekekre nem túl sok idő van. És ez, ami tetszik, kicsapnak bennünket az utcára, lelopjuk a földekről a kaját, ami kell, és akkor szépen beletanulunk az életbe.” („Vadóc” ♀) „Vadóc” ♀, „Cserfes” ♀, „Másodgenerációs” ♂

16 16 Korlátozó tényezők: Jövedelmi problémák Említett problémákat és ez gondot is okoz „Édesapám minden szabad idejét arra fordította, hogy pénzt keressen a családjának. (…) Étel híján eljárt horgászni, de mi akkor sem panaszkodtunk. (…) A családom nagyon nehezen, szinte alig tudott támogatni. Rengeteget pályáztam különböző juttatásokra, dolgozni jártam tanulás mellett.” („Elhivatott Ápoló” ♂) „A tanulás megszállottja” ♀, „Ambíció & Dac” ♀, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂, „Szolid” ♀, „Baráttalan” ♀, ”Soktestvéres”♀, „Sodródó”♀, „Elhivatott Ápoló” ♂, „Testvérkövető” ♂, „Mélyen hívő”♀ Említett problémákat, de nem érzi súlyosnak azokat „Átlagoska” ♀, „Vadóc” ♀, „Író” ♂, „Kifulladt” ♀, „Cserfes” ♀, „Másodgenerációs” ♂, „Anyás” ♀, „A sport szerelmese”♀, „Megbízható”♀ Nem említ anyagi gondokat „Idilli” ♀, „Későn érő” ♂, „Optimista” ♀, „Intézmény-vezető” ♀, „Hirtelen döntő”♂, Izgulós” ♀, „Kirándulós” ♀, „Egyke”♀, „Úszó” ♀, ”Röghöz kötött”♂

17 17 Korlátozó tényezők Egyéb említett kategóriák: Új iskolai környezet (5) Rossz iskolai közösség (5) Munkanélküliség (4) Származás (falu) (4) Válás (3) Fizikailag és lelkileg megterhelő tanulás (3) „Nem bírtam enni, az szörnyű volt.” („A tanulás megszállottja” ♀) Halál (3) Alkoholizmus (2) Párkapcsolati nehézség (1) Tájszólás (1) Romák a településen (1) „Író” ♂, „Vadóc” ♀, „Későn érő” ♂, „Szolid” ♀, „A sport szerelmese”♀, „Kifulladt” ♀ (2), „Cserfes” ♀, „Baráttalan” ♀ (2), „Anyás” ♀ (3), „A tanulás megszállottja” (2), ”Soktestvéres”♀, „Sodródó”♀, „Testvérkövető” ♂, ”Röghöz kötött”♂

18 18 Szülői elvárások Támogató elvárások „Anyuék meg a szokásos nótát fújták mindig. Ő a legkisebb, ő a lány, tanuljon csak, legyen diplomája. Tudod, majd én valóra váltom az ő álmaikat.” („Sodródó”♀) „Idilli” ♀, „Átlagoska” ♀, „Író” ♂, „Optimista” ♀, „Kifulladt” ♀, „Szolid” ♀, „Intézmény-vezető” ♀, „Cserfes” ♀, „Baráttalan” ♀, „Másodgenerációs” ♂, Izgulós” ♀, „Kirándulós” ♀, „Egyke”♀, „Úszó” ♀, „Sodródó”♀, „Elhivatott Ápoló” ♂, „A sport szerelmese”♀, „Testvérkövető” ♂, „Jó mederbe terelt”♀ Limitált szülői elvárások „Ők szerintem sose remélték azt, hogy nekem három egyetemi diplomám lesz. Maximum azt, hogy tanár leszek, és otthon fogok tanítani az iskolában. (…) Ja, meg maximum, hogy Moszkvában fogok tanulni és vörös diplomám lesz. Ezt egyszer mondta anya.” („A tanulás megszállottja” ♀) „ (apa) azt gondolta, az a munka, amikor az ember értéket állít elő, tehát búzát (…). Megcsináltam ebből az anyagból 12,5 grammot, hát ez mi? (…) Most azt látja, megvan a diplomám, pénzt keresek, mostmár nem is olyan negatív dolog ez, amit csinálok.” („Kocsmárosból laborfőnök” ♂ ) „Kocsmárosból laborfőnök” ♂, „Vadóc” ♀, „Hirtelen döntő”♂, „Anyás” ♀, ”Soktestvéres” ♀, „Mélyen hívő”♀ Nagyon alacsony, vagy nincsenek elvárások „Ambíció & Dac” ♀, „Későn érő” ♂ Nem említi „Megbízható”♀, ”Röghöz kötött”♂

19 19 Kompenzációs tényező (1.): Erőfeszítés A szülő és a gyermek kulturális tőke iránti attitűdjei A hiányzó kulturális tőke elsajátítása, mint tudatos életcél: nem jelenik meg a diákok narratíváiban. Az interjúalanyok elvárásai is szüleikéhez hasonlít inkább. Naivan bíznak abban, hogy az iskola átadja a „tudást” (ami hiányzik, azt is). A szülők részéről gyakran megjelenik kisiskolás korban az ösztönzés az iskolai tanulásra. (A tanulás iránti igény későbbi kialakulásának ez a gyökere. A gyerek azonban gyakran meghaladja szülei elvárását, már a saját, magasabb elvárásainak felel meg. Autonóm. De ehhez kell egy alap, amit a szüleitől és a tanáraitól kap meg.) A szülő elvárása azonban legfeljebb a jó iskolai teljesítményig terjed. Még csak indirekt elvárás sincs a kulturális tőkével kapcsolatban. Az iskolát a „tudás” átadójának tekinti, de ez a tudás az „iskolai”, tantárgyi, szakmai tudás, nem a kulturális tőke hiányzó elemeihez kapcsolódik. Az interjúalanyok maguk is csak elvétve fogalmazzák meg a kulturális tőke hiányérzetét, és még kevesebb tesznek tudatosan ennek ellensúlyozása érdekében. (Valóban rájuk ragad iskolatársaik, barátaik révén?) Rejtetten érzékelhető valamiféle ki nem mondott elvárás azt illetően, hogy az egyetem „diplomássá tesz”, amely átad olyasmit is, ami a „hiányzó kulturális tőke.

20 20 Kompenzációs tényező (2.) Belső védőfaktor Reziliencia és motiváció Folyamatosan erős „Már kisebb koromban kérdezgették a rokonok, hogy hová megyek, ha nagy leszek, s én rögtön rávágtam, hogy egyetemre, pedig még azt sem tudtam, hogy mi az, csak annyit, hogy ott is tanulni kell, s fontos ember lesz abból, aki elvégzi.”(„Író” ♂) „Már gyerekkoromban is érdekeltek az efféle dolgok. Ha beteg embert láttam a családban, rögtön a segítségére siettem. (…) gyakorlatra is jártunk a kórházakba, idősek otthonába. Igaz, hogy rengeteget kellett dolgozni – és még most is -, de ettől függetlenül nekem felhőtlen boldogság volt megismerni a kórházat a dolgozó oldaláról és nem csak mint beteg.” ( „Elhivatott Ápoló” ♂) „Ambíció & Dac” ♀, „Író” ♂, „Optimista” ♀, „Kifulladt” ♀, „Szolid” ♀, „Intézmény-vezető” ♀, „Cserfes” ♀, „Baráttalan” ♀, „Izgulós” ♀, „Kirándulós” ♀, „Egyke”♀, „Úszó” ♀, „Elhivatott Ápoló” ♂, „Testvérkövető” ♂, ”Röghöz kötött”♂, „Mélyen hívő”♀ Gyenge. Sodródó. Bizonytalanság dominál. „Néha olyan rossz, úgy érzem, mintha én nem segítenék otthon, ahelyett, hogy dolgoznék, segíteném anyut meg aput, hogy gondtalan öregkoruk legyen, én még mindig csak tanulok.” ( „Sodródó”♀) „Átlagoska” ♀, „Idilli” ♀, „Másodgenerációs” ♂, „Sodródó”♀, „Megbízható”♀ Későn ébredők: Látható a folyamatos kialakulás „Most, hogy így kinyílt a szemem (…)” („Anyás” ♀ ) „Na én akkor most ki fogok ebből majd lépni.” („Kocsmárosból laborfőnök” ♂ ) „A tanulás megszállottja” ♀, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂, „Későn érő” ♂, „Vadóc” ♀, „Hirtelen döntő”♂, „Anyás” ♀, ”Soktestvéres”♀, „A sport szerelmese”♀, „Jó mederbe terelt”♀

21 21 Kompenzációs tényező (3.): Külső védőfaktorok. Szoros érzelmi kapcsolat a családdal Az anyát említi inkább „Amikor este megölelt, valahogy elfeledtetett velem minden bajt.” („Író” ♂) „Mert hogyha nem ilyen lenne az anyukám, akkor valahol lehet, hogy én is egy gyárba járnék három műszakba dolgozni.” „A tanulás megszállottja” ♀, „Átlagoska” ♀, „Vadóc” ♀, „Író” ♂, „Kifulladt” ♀, „Intézmény-vezető” ♀ „Anyás” ♀ (apa meghalt), „Egyke”♀”Soktestvéres”♀„A sport szerelmese”♀„Mélyen hívő”♀ Az apával és az anyával is „Idilli” ♀, „Későn érő” ♂, „Optimista” ♀„Szolid” ♀„Cserfes” ♀„Baráttalan” ♀„Másodgenerációs” ♂, Izgulós” ♀„Kirándulós” ♀, „Úszó” ♀, „Sodródó”♀ „Elhivatott Ápoló” ♂„Testvérkövető” ♂ „Jó mederbe terelt”♀ (pedig elváltak a szülők) Testvérrel „Idilli” ♀ „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ „Vadóc” ♀, „Kifulladt” ♀ „Szolid” ♀, „Intézmény-vezető” ♀„Cserfes” ♀, Izgulós” ♀„Kirándulós” ♀ „Anyás” ♀ „Úszó” ♀”Soktestvéres”♀ „Sodródó”♀ „Elhivatott Ápoló” ♂„A sport szerelmese”♀„Testvérkövető” ♂ Nagyszülővel, nagyszülőkkel „A tanulás megszállottja” ♀, „Későn érő” ♂, „Cserfes” ♀„Másodgenerációs” ♂, Izgulós” ♀„Kirándulós” ♀„Egyke”♀„Úszó” ♀”Soktestvéres”♀ „Sodródó”♀ „Testvérkövető” ♂ „Jó mederbe terelt”♀ A konfliktus dominál az apánál „Ambíció & Dac” ♀, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ Nem említ érzelmi dolgokat: „Hirtelen döntő”♂, „Megbízható”♀ ”Röghöz kötött”♂

22 22 Σ: A családi minta Anya verbális megfogalmazása („Csak tanulj!”) Apa mint mintaadó (kemény munka) A család a háttérben érvényesülő mintát és a közvetlenül ható lehetőségeket jelenti. „(…) a szüleim is mindig mondták, hogy ha nem ezt akarom csinálni, amit ők, akkor menjek és tanuljak. És hát láttam is a testvéreim példáját is, hogy tényleg sokkal könnyebb így. Meg hát végülis szerettem is tanulni. Bár mostmár kezdek belefáradni, mert nagyon sok, (nevet), de nem fogom hagyni, és be akarom fejezni ezt, és hogy majd könnyebb életem legyen, mert látom, hogy a szüleim mennyit dolgoznak azért, hogy NEKEM jó legyen, és hogy tudjak tanulni, és hogy tudjunk élni.” („Testvérkövető” ♂) Egyetemista korra átalakul a családdal a kapcsolat. Érzelmi kötődés megmarad, de ritkább találkozások (posztadoleszcencia). Kevés közös program (anyagi okok) „(…) mindig volt valami közös, amit a szüleink kitaláltak, hogy menjünk el egy vagy két napra, mostanában már nem, nekem is más az érdeklődésem, nem is sűrűn megyek haza, a testvéreim se sűrűn látogatnak haza.” („Másodgenerációs” ♂ )

23 23 Kompenzációs tényező (3.): Külső védőfaktorok. Szoros baráti kapcsolatok Szoros, mély, tartalmas barátságok „édesapám halála. (…) Ott voltak. Egyszerűen ott voltak. (…) Nem tudom, hogy hogy, de segítettek feldolgozni. (…) És akkor utána kiderült, hogy egy ideig figyeltek arra, hogy ne nagyon maradjak egyedül, és ilyesmi.” („Későn érő” ♂) „Például Orsi is jogász, jogi egyetemet tanul Debrecenben, de, de, legtöbb barátom továbbtanult, úgyhogy, csak olyan ismerőseim vannak, akik továbbtanultak” („Jó mederbe terelt”♀) „Idilli” ♀, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂, „Későn érő” ♂, „Vadóc” ♀, „Író” ♂, „Optimista” ♀, „Szolid” ♀, „Intézmény-vezető” ♀, „Cserfes” ♀, „Másodgenerációs” ♂, Izgulós” ♀„Kirándulós” ♀ „Anyás” ♀ „Egyke”♀„Úszó” ♀”Soktestvéres”♀ „Sodródó”♀ „Elhivatott Ápoló” ♂„A sport szerelmese”♀, „Testvérkövető” ♂„Megbízható”♀„Mélyen hívő”♀, „Jó mederbe terelt”♀ Barátok meghatározóbbak a családnál „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ „Vadóc” ♀„Megbízható”♀ Felületes ismeretségek (A tanulás miatt nincs idejük a mély barátságokra) „A tanulás megszállottja” ♀ „Ambíció & Dac” ♀,, „Átlagoska” ♀, „Kifulladt” ♀ „Hirtelen döntő”♂„Baráttalan” ♀ ”Röghöz kötött”♂ Stabil, harmonikus párkapcsolat „A tanulás megszállottja” ♀ „Ambíció & Dac” ♀, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ „Cserfes” ♀, Izgulós” ♀ „Kirándulós” ♀ „Anyás” ♀ „Sodródó”♀ „Elhivatott Ápoló” ♂„A sport szerelmese”♀, „Testvérkövető” ♂, „Jó mederbe terelt”♀ „Barátok” negatív hatása is jelentkezik (csak epizódszerű) Úgy egy kicsit visszahúzó erő volt a számomra, hogy ha ő sem, akkor én sem próbálom meg.” („Baráttalan” ♀), „Átlagoska” ♀, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂, „Másodgenerációs” ♂

24 24 Kompenzációs tényező (3.): Külső védőfaktorok. Tanárok szerepe Csak mint szakember „Átlagoska” ♀ „Későn érő” ♂ „Hirtelen döntő”♂„Baráttalan” ♀„Másodgenerációs” ♂, „Egyke”♀„Úszó” ♀ Mint szakember és mint ember „Nagyon odafigyelt ránk, tehát így személy szerint is, és nem gyereknek, hanem felnőttnek, felnőttnek kezelt minket. És ő nagyon sokat segített, tehát mindig azt hangoztatta, hogy legyen előttünk egy cél, tehát azt kövessük, mindig legyen célunk. És ez így a mai napig a fülemben cseng.” ( „Jó mederbe terelt”♀) „A tanulás megszállottja” ♀ „Idilli” ♀ „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ „Vadóc” ♀, „Író” ♂, „Optimista” ♀, „Kifulladt” ♀ „Szolid” ♀„Cserfes” ♀, Izgulós” ♀„Kirándulós” ♀ „Anyás” ♀ ”Soktestvéres”♀ „Sodródó”♀ „Elhivatott Ápoló” ♂ „A sport szerelmese”♀„Megbízható”♀ ”Röghöz kötött”♂„Mélyen hívő”♀ „Jó mederbe terelt”♀ Mint munkaadó, kutatásba bevonó „A tanulás megszállottja” ♀ „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ „Vadóc” ♀ Befolyásolja a továbbtanulást „A tanulás megszállottja” ♀ „Idilli” ♀ „Későn érő” ♂ „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ „Vadóc” ♀, „Író” ♂, „Kifulladt” ♀ „Szolid” ♀„Baráttalan” ♀, „Izgulós” ♀„Kirándulós” ♀ „Anyás” ♀ ”Soktestvéres”♀„A sport szerelmese”♀ Nem említ tanári befolyást, vagy negatív befolyást (epizód-szerűen) „Vadóc” ♀ „Intézmény-vezető” ♀„Testvérkövető” ♂ „Ambíció & Dac” ♀, „Kocsmárosból laborfőnök” ♂ „általános és- középiskolában… ellenség volt mindegyik (nevet).”(„Kocsmárosból laborfőnök” ♂ )

25 25 Tanárok A döntéseket csak áttételesen befolyásolják a motiváltaknál. A bizonytalanoknál és a későn érőknél döntő lehet egy-egy tanári tanács. Főként a mintaadó tanárok Általában érzelmileg támogat a család, de egyedül hozzák meg a konkrét döntést. A tanárok hatása szakonként tapintható ki. Emberileg is megjelenik a tanári támogatás. Egyéb említett meghatározó emberek: Úszóedző, edző, vallási körben a tagok

26 26 Diszkusszió További kutatási irányok Testvérek. Hány testvére van? Mit csinálnak, mivel foglalkoznak a testvérek? Eltérő sorsú testvérek vizsgálata Egyéb családtagok szerepe Ki honnan származik (falu, kisváros, nagyváros) A középiskolai osztály klímája A kollégium szerepe és értékelése az életútban Jövőkép (izgalmas lehet, hogy ez mennyit és miben változott, vagy pl. mi a viszonya a választott szakhoz) Döntési helyzetekben ki és mi dominál igazán? További lehetséges interjúalanyok: Kimagaslóan tehetséges Hátrányos helyzetű Kimagaslóan tehetséges Nem hátrányos helyzetű DETEP Átlagosan tehetséges Hátrányos helyzetű Átlagosan tehetséges Nem hátrányos helyzetű


Letölteni ppt "1 Változás.Válság.Váltás.Hu A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2009. november 13-14. Debrecen Ceglédi Tímea - Fónai Mihály: Előzetes megfontolások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések