Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A folyékony háztartási hulladékok kezelése KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A folyékony háztartási hulladékok kezelése KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc."— Előadás másolata:

1 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A folyékony háztartási hulladékok kezelése KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

2 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT ÁTTEKINTÉSE A folyékony háztartási hulladékok kezelése A természetközeli szennyvíztisztítási módszerek

3 HEFOP 3.3.1. Házi szennyvíz: A lakosság ivó- és háztartási célú vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvízzel nem keveredett szennyvíz, amely konyhai, fürdőszobai, WC használatból, mosásból és takarításból keletkezik. A keletkező szennyvíz mennyisége egy fürdőszobával, angol WC-vel ellátott, automata mosógéppel felszerelt, 4 fős háztartásra vonatkoztatva, 140 l/ nap/fő vízfogyasztás esetén 0,56 m 3 / nap. Szürke szennyvíz: Eredete és összetétele szerint abban különbözik a házi szennyvíztől, hogy nem tartalmazza a víz-öblítéses WC használatból keletkező ún. fekáliás szennyvizet. Szürke víz akkor keletkezik, ha a lakásban nincs víz-öblítéses angol WC, vagy komposzt WC került beépítésre. A keletkező szennyvíz mennyisége egy automata mosógéppel, bio-toalettel felszerelt, 4 fős háztartásra vonatkoztatva 0,38 m 3 /nap

4 HEFOP 3.3.1. Egyéb szennyvíz: A lakosság egyéb, nem háztartási célú tevékenysége során keletkező, házi szennyvíznek nem minősülő szennyvize, amely keletkezhet, pl. kisipari, mezőgazdasági jellegű tevékenységekből. Szennyvízkezelési megoldások: -közmű hálózattal ellátott ingatlan esetén, közüzemi hálózatra csatlakozás, -közmű, illetve szennyvízcsatorna-hálózat nélküli ingatlan esetére telken belüli megoldások javasolhatók: korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés (ún. kislétesítményekkel), szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, valamint zárt tárolóban való gyűjtés és elszállítás (települési folyékony hulladék). A javasolt megoldások csak a házi, illetve a szürke szennyvíz kezelésére, elhelyezésére vonatkoznak.

5 HEFOP 3.3.1. Az egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmények lehetséges elemei Előkezelő kisműtárgyak: · oldómedence (családi házak esetében) · olajfogó aknák (éttermek, mosodák, szerviz állomások stb. esetében) · Imhoff (kétszintes) akna Közbenső szennyvíztisztító egységek, ha szükséges: · közbenső homokszűrő · recirkulációs durvahomokágyas szűrő · szakaszos üzemű finomhomok szűrő · szivattyús adagolású sekély árkos homoktöltető elhelyező mező Utótisztító és elhelyező egységek: · elhelyező mező · elhelyező ágy · (elhelyező akna)

6 HEFOP 3.3.1. Speciális rendszerek: · dombos rendszerek · újrahasznosító teljes recirkulációs rendszer · szürke vizes rendszerek A rendszer kialakításának lehetséges megoldásai: · gravitációs átfolyású · szifonos adagolású · szivattyús adagolású A rendszer üzemeltetésének lehetséges megoldásai: · váltakozó üzemmód · szakaszos üzemmód

7 HEFOP 3.3.1. Az elhelyező mezők Feladata: - az előkezelt szennyvíz szétosztása a befogadó talajban; -az előkezelt szennyvíz további tisztítása, a szennyeződések visszatartása és lebontása, fizikai-, kémiai és mikrobiológiai folyamatok révén. Kialakítása: - Kedvezőbb helyi adottságok esetén az elhelyező mező kialakítható a helyi talajban. - Kedvezőtlen talaj adottságok esetén a szikkasztó árkokban a talaj kicserélése szükséges. - Bonyolultabb helyi adottságok esetén (magas talajvíz, felszínhez közeli alapkőzet, kis rétegvastagságú megfelelő talaj) alkalmazható megoldások a sekély mélységű árkos rendszer és a dombos rendszer.

8 HEFOP 3.3.1. 1. változat: Egyszerű oldómedence és hagyományos (szikkasztásra alkalmas helyi talajban kialakított) dréncsövezett szikkasztó rendszer 2. változat: Egyszerű oldómedence és hagyományos (szikkasztásra alkalmas helyi talajban kialakított) dréncsövezett szikkasztó rendszer, adagoló szivattyúval 3. változat: Bővített oldómedence, kis mélységű, homokkal töltött árkos szikkasztó rendszer és adagoló szivattyú

9 HEFOP 3.3.1. 4. változat: Bővített oldómedence, váltakozó üzemű homokszűrővel és hagyományos (szikkasztásra alkalmas helyi talajban kialakított) dréncsövezett szikkasztó rendszer 5. változat: Bővített oldómedence, váltakozó üzemű homokszűrő, hagyományos (szikkasztásra alkalmas helyi talajban kialakított) homokszűrő árokból álló szikkasztó rendszer és adagoló szivattyú

10 HEFOP 3.3.1. 6. változat: Bővített oldómedence, váltakozó üzemű homokszűrő, kis mélységű szikkasztó árok és adagoló szivattyú 7. változat: Bővített oldómedence, homokszűrő és dombként kiemelkedő rendszer, adagoló szivattyúkkal

11 HEFOP 3.3.1. Oldómedence: Feladata: előtisztítás ülepítés és uszadék eltávolítás; anaerob, oxigénmentes szervesanyag lebontás (hideg rothasztás, főtés és keverés nélkül); Építése: vízzáró módon helyben vagy előregyártva vasbeton vagy műanyag anyagból Kialakítása: egykamrás, elvezető szűrővel, vagy kétkamrás, uszadékfogóval Az egyedi szennyvíztisztítási rendszerek működése és fő jellemzői:

12 HEFOP 3.3.1. Utótisztító és elhelyező mező: - felszín alatti talajadszorbciós rendszer, amely általában szemcsés anyaggal (kaviccsal, durva homokkal) töltöttsekély (0,6 - 1,5 m mélységő) árkok rendszere A tisztítás lényege: a szerves szervetlen szennyező anyagok lebontása - fizikai, kémiai és biológiai folyamatok révén - széndioxiddá, vízzé, nitrogén gázzá, stb. A töltet szerepe: - az árkok szerkezetének megtartása; - a szennyvíz részleges tisztítása; - a szennyívz elosztása a talajban; - a csúcslefolyások kiegyenlítése; A kiadagolás módja: gravitációsan, felváltva; - adagoló szivattyúval, idıszakosan; - adagoló szifonnal.

13 HEFOP 3.3.1. A szűrő-elhelyező mező védőtávolságai

14 HEFOP 3.3.1.

15

16

17

18 TAVAS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK A csak tavakból álló tisztítórendszer lehet egy-, kett ı -, három- és négy tavas kialakítású. A kialakítás módját a tisztítási hatás (tisztítással kapcsolatos igények) határozzák meg. A tó-egységek a funkcionális helyüknek megfelel ő en az I., a II. vagy a III. tisztítási fokozat szerepét töltik be. A tó (vagy tavak) az el ő tisztítás mértékét ő l függ ő en az I. vagy a II. fokozatú szennyvíztisztító rendszer után is csatlakoztatható. Ilyen esetben a tavak szerepe a II. vagy a III. tisztítási fokozat megvalósítása. A legkedvez ő bbek a sorba kötött tavas rendszerek, amelyek általában három lépcs ő b ő l állnak: 1. Anaerob tó 3 – 5 m vízmélységgel 2. Fakultatív tó 1,2 – 1,8 m vízmélységgel 3. Utótisztító aerob tó 0,7 – 1,0 m vízmélységgel A hely megtakarítás érdekében a fakultatív tó helyett mesterségesen leveg ő ztetett tavakat is alkalmaznak.

19 HEFOP 3.3.1.

20 Települési szennyvizek és tisztításuk A szennyvíztisztítás tanulmányozását célszerű a települési szennyvíztisztítással kezdeni, több okból. Az ipari szennyvizek tisztításánál is ugyanazok a berendezések használatosak, mint a települési tisztításánál. Sok esetben célszerű az ipari szennyvizet előkezelés után keverni települési szennyvízzel és végleges tisztítását így elvégezni. Az ipari szennyvizek közvetlenül, tisztítatlanul általában nem vezethetők élővizekbe, /befogadókba,/ valamint nem keverhetők a települési szennyvízzel, mert annak tisztítását megzavarják, illetve lehetetlenné teszik. Az ipari szennyvizek a tevékenységtől függő, jellegzetes összetételt mutatnak. Kezelésüket, tisztításukat a keletkezés helyén kell megoldani. A tipikus ipari szennyvizek tisztítására tipizált szennyvizkezelő rendszerek alakultak ki].

21 HEFOP 3.3.1. A települések szennyvizét csatornahálózatok gyűjtik és vezetik el. Megkülönböztetünk egyesített és osztott szennyvízhálózatot. Osztott szennyvízhálózatról beszélünk, ha a csapadékvizet és az egyéb települési szennyvizeket külön-külön csatornarendszerben gyűjtik. Egyesített a szennyvízhálózat, ha a különválasztás nem történik meg, a kommunális és a csapadékvizet együtt vezetik el. Az osztott hálózatok alkalmazását, a csapadékvíz külön elvezetését indokolja, hogy mennyisége igen nagy ingadozásokat mutat, ami a tisztítómű erős túlméretezését kívánja meg. Ha a gyűjtőterület erősen szennyezett felületű, a csapadékvíz is erősen szennyezett, tisztításra szorul: indokolt az egyesített szennyvízhálózat alkalmazása. A települési szennyvizek tisztítására jellegzetes megoldások alakultak ki. A szennyvíztisztítás két fő feladatra bomlik, úgymint: - a nem oldott, darabos szennyezők mechanikus eltávolítása, -oldott + finom lebegő szilárd + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása.

22 HEFOP 3.3.1. A települési szennyvíztisztítás technológiai elemei Az szennyvizek tisztítási lépcsőit a gyakorlat három fő csoportba sorolja: a mechanikai tisztítás, ezen belül –mechanikai előtisztítás, a biológiai szennyvíztisztítás, ezen belül –a különféle elven működő mesterséges egy-és többlépcsős tisztítási módok, –a különféle természetes tisztítási módok (tavas, talajszűrés, öntözés), a III. tisztítási fokozat –tápanyag-eltávolítás (P, N) –szennyvíz-fertőtlenítés –fizikai-fiziokémiai eljárások (pl. fordított ozmózis stb.).

23 HEFOP 3.3.1. BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: A szennyvizek mechanikai tisztítása (szűrés, ülepítés) után következő második fokozat, amelyben a szennyvíz szerves anyagait bőséges levegőztetés mellett, mikroorganizmusokkal oxidáltatják: ásványosítják. A ~ a befogadó eutrofizálódását nem akadályozza meg. Biológiailag 3 rendszer különböztethető meg: 1.a diszperz rendszerben az élőlények vízben szuszpendáltak (pl. levegőztetett szennyvíztó) 2.a pelyhes rendszerben a mikrobák pelyhes szerkezetű közegben, az ún. iszapban helyezkednek el, és az iszap-szennyvíz rendszert levegőztetik (pl. aktivált iszapos medence) 3.a hártyával benőtt rendszerben a mikroorganizmusok nyálkás hártyában élőbevonatként szilárd felületre települnek, és a lyukacsos aljzaton átcsörgedező szennyvízből táplálkoznak (pl. csepegtetőtest)

24 HEFOP 3.3.1.

25 ELŐADÁS/GYAKORLAT ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Jellemezze a folyékony hulladék (és iszap) gyűjtését és szállítását! Foglalja össze a folyékony hulladék elhelyezésének feltételeit, lehetőségeit! Ismertesse a folyékony hulladékok és a szennyvíz kezelését!

26 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT Felhasznált forrásai Barótfi István: Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 2000. Vermes László: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 1998. Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II. Szerk. Láng István Akadémiai Kiadó 2002. SEGÉDLET a korszerű egyedi szennyvízkezelés és a természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazásához.. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2005. december

27 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Előadás anyagát készítették: PREGUN CSABA


Letölteni ppt "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A folyékony háztartási hulladékok kezelése KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések