Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nem formális és informális módon szerzett tudás értékelése és elismerése Tót Éva Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OECD – Recognition.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nem formális és informális módon szerzett tudás értékelése és elismerése Tót Éva Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OECD – Recognition."— Előadás másolata:

1 A nem formális és informális módon szerzett tudás értékelése és elismerése Tót Éva Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) toteva@ella.hu OECD – Recognition of non-formal and informal learning (RNFIL) project 2. Magyar műhely-vita Budapest, 2007. május 3. – OKM

2 Amiről szó lesz Értelmezési keretek Értelmezési keretek Európai minták, tanulságok Európai minták, tanulságok A magyar országjelentés fő megállapításai A magyar országjelentés fő megállapításai Vitakérdések Vitakérdések

3 Értelmezési keretek/1 Gyűjtőnév, eljárások (PLA. LPA, RPL, legújabb: VPL)Gyűjtőnév, eljárások (PLA. LPA, RPL, legújabb: VPL) „Filozófiája” – A tudás-szerzési formák egyenragúsága„Filozófiája” – A tudás-szerzési formák egyenragúsága Társadalmi elismerés intézményesített, kodifikált elismerésTársadalmi elismerés intézményesített, kodifikált elismerés Lehetséges funkciók:Lehetséges funkciók: Egyéni szinten: LLL tanulási stratégiák támogatásaEgyéni szinten: LLL tanulási stratégiák támogatása Szervezeti szinten: a rejtett tudások felszínre hozásaSzervezeti szinten: a rejtett tudások felszínre hozása Gazdasági szektorok közötti mozgások megkönnyítéseGazdasági szektorok közötti mozgások megkönnyítése Munkaerőpiaci reintegrációMunkaerőpiaci reintegráció …

4 Értelmezési keretek/2 szervezettség foka A képzés és tanulás módjai a szervezettség foka szerint FormálisNem formális tanulás ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iskolarendszerű képzés Szervezett képzés Informális képzés INFORMÁLIS TANULÁS – Szocializáció Spontán tanulás

5 Megközelítések RNFIL a képzési szektorban vs. a munka világában RNFIL a képzési szektorban vs. a munka világában Az értékelés és elismerés szintje egyéni, intézményi, ágazati, ágazatközi, országos Az értékelés és elismerés szintje egyéni, intézményi, ágazati, ágazatközi, országos Teljes végzettség vagy részképzettség elismerése Teljes végzettség vagy részképzettség elismerése Speciális csoportokra célzott vs. minél szélesebb körű hozzáférés (p. állampolgári jog) Speciális csoportokra célzott vs. minél szélesebb körű hozzáférés (p. állampolgári jog) Eszközök: teszt, gyakorlati vizsga, kompetencia-portfólió Eszközök: teszt, gyakorlati vizsga, kompetencia-portfólió

6 Európai kitekintés/1 Élenjárók Franciaország Franciaország Hollandia Hollandia Norvégia Norvégia Jó példa: Portugália Alapkérdés: milyen képzési kultúrába, intézményrendszerbe illeszkedik az értékelés és elismerés

7 Európai kitekintés/2 Tanulságok A sikeres kísérletek jellemzői: A felnőttkori tanulás kiforrott hagyományai, intézményei A felnőttkori tanulás kiforrott hagyományai, intézményei Létező szakmai és képzési sztenderdek Létező szakmai és képzési sztenderdek Moduláris megközelítés Moduláris megközelítés A kormányzat határozott szerepvállalása (koncepció alkotás,törvények, szabályok, ösztönzők, együttműködés keretei, finanszírozás) A kormányzat határozott szerepvállalása (koncepció alkotás,törvények, szabályok, ösztönzők, együttműködés keretei, finanszírozás) Társadalmi partnerek részvétele és kooperációja. Munkavállalók erős érdekképviselete pl. az értékelésre való jog a kollektív szerződések része) Társadalmi partnerek részvétele és kooperációja. Munkavállalók erős érdekképviselete pl. az értékelésre való jog a kollektív szerződések része) Felhasználói szempontok érvényesülése: információs + támogató szolgáltatások, transzparencia Felhasználói szempontok érvényesülése: információs + támogató szolgáltatások, transzparencia A minőség garanciái pl. az értékelés felülbírálatának lehetősége A minőség garanciái pl. az értékelés felülbírálatának lehetősége Az értékelés (és képzés) és elismerés szétválasztása Az értékelés (és képzés) és elismerés szétválasztása Egyéni ösztönzők és jogosítványok (pl. Norvégiában az értékelés állampolgári jog) Egyéni ösztönzők és jogosítványok (pl. Norvégiában az értékelés állampolgári jog) A felelősség elosztás és a finanszírozás átláthatósága A felelősség elosztás és a finanszírozás átláthatósága

8 A magyar országjelentés/1 Az elemzés főbb területei Milyen intézményes keretek között és milyen módszerek alkalmazásával működik az adott országban az előzetes tudás értékelése és elismerése Milyen intézményes keretek között és milyen módszerek alkalmazásával működik az adott országban az előzetes tudás értékelése és elismerése A közvetlenül vagy közvetve érintett szereplők viszonya a nem formális módon szerzett tudás elismeréséhez (munkaadók, munkavállalók képviselői,a civil szektor szereplői,képzéspolitikai döntéshozók, munkavállalók) A közvetlenül vagy közvetve érintett szereplők viszonya a nem formális módon szerzett tudás elismeréséhez (munkaadók, munkavállalók képviselői,a civil szektor szereplői,képzéspolitikai döntéshozók, munkavállalók) A kontextus jellemzői = kedvező feltételei és akadályok a nem formális és informális módon szerzett tudás értékelésének és elismerésének az adott ország már működő képzési rendszerébe integrálódásához A kontextus jellemzői = kedvező feltételei és akadályok a nem formális és informális módon szerzett tudás értékelésének és elismerésének az adott ország már működő képzési rendszerébe integrálódásához Az RNFIL projekt a képzési rendszerre fókuszált, és hangsúlyos témája volt a kredit-transzfer. A munka világa nem volt tárgya az elemzésnek. Az RNFIL projekt a képzési rendszerre fókuszált, és hangsúlyos témája volt a kredit-transzfer. A munka világa nem volt tárgya az elemzésnek.

9 A magyar országjelentés/2Következtetések Az előzetes tudás elismerésének fogalma terjed Magyarországon, de inkább csak a modernizáció igényét tükrözi. A szemlélet nem honosodott meg.Az előzetes tudás elismerésének fogalma terjed Magyarországon, de inkább csak a modernizáció igényét tükrözi. A szemlélet nem honosodott meg. Az európai gyakorlat ismerete hézagos, az elvek, eljárások ismerete töredékes.Az európai gyakorlat ismerete hézagos, az elvek, eljárások ismerete töredékes. Az oktatási és képzési intézmények nem kívánnak elismerni olyan tanulási aktivitásokat, amelyek a saját programjukon kívül folynak.Az oktatási és képzési intézmények nem kívánnak elismerni olyan tanulási aktivitásokat, amelyek a saját programjukon kívül folynak. Gyenge a szereplők igényeinek artikulációja.Gyenge a szereplők igényeinek artikulációja. A PLA eljárás felülről kezdeményezett „bevezetése” (Felnőttképzési törvény 17. paragrafus) „csonka” gyakorlati megvalósítást eredményezett.A PLA eljárás felülről kezdeményezett „bevezetése” (Felnőttképzési törvény 17. paragrafus) „csonka” gyakorlati megvalósítást eredményezett. Néhány „látens”, nem intézményesült megoldás (pl. a felvételi eljárásokban).Néhány „látens”, nem intézményesült megoldás (pl. a felvételi eljárásokban).

10 A magyar országjelentés/3Következtetések A társadalmi partnerek bevonásának hiánya A társadalmi partnerek bevonásának hiánya Eklektikusság – Importált elemek Eklektikusság – Importált elemek Szigetszerű innovációk (projektek) Sikeres „szigetek” – ECDL, nyelvvizsgarendszer Szigetszerű innovációk (projektek) Sikeres „szigetek” – ECDL, nyelvvizsgarendszer Top-down kezdeményezés és lokális kísérletek nem találkoznak Top-down kezdeményezés és lokális kísérletek nem találkoznak A tanulók számának növelésében érdekelt képzési intézmények erősödő érdekeltsége A tanulók számának növelésében érdekelt képzési intézmények erősödő érdekeltsége

11 Források a további tájékozódáshoz The Unfinished story of VPL http://eep.ch-q.info/content/downloads/VPL%20-%20The%20Unfinished%20Story%20in%20Europe.pdf A témában talán a legjobb átfogó áttekintés. Tanulmányok a képzési kultúrák és a nem formális tanulás elismerésének kapcsolatáról, az élenjáró európai országok gyakorlatának részletes bemutatásával. http://eep.ch-q.info/content/downloads/VPL%20-%20The%20Unfinished%20Story%20in%20Europe.pdf European Inventory – Validation of non-formal and informal learning http://www.ecotec.com/europeaninventory Web-site. Ország-leírások, háttérelemzések. http://www.ecotec.com/europeaninventory Eurobarométer – Lifelong learning: citizens’ views (2003) CEDEFOP Tót (2006) A formális képzésen kívül szerzett tudás és annak elismerése – Az európai gyakorlat tanulsági. NSZI. 45 oldal (az elektronikus elérhetőség egyeztetés alatt) Magyar nézőpontú áttekintés az európai gyakorlatról, részben az Unfinished Story feldolgozása alapján. Tót Éva (2006) A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás – Kutatás Közben No 273, 70 oldal HP-FKI http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php Az OFA által támogatott empirikus hazai terepmunka eredményeinek ismertetése. (60 tanulási életút-interjú feldolgozása). http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php

12 A vitához Kik lehetnek aktív ágensei a hazai meghonosítás folyamatának? Kik lehetnek aktív ágensei a hazai meghonosítás folyamatának? Milyen működő rendszert és megvalósítási folyamatot lehet vízionálni ma? Kapcsolódás lehetősége: más rendszerszintű átalakítási tervekhez, projektekhez (LLL kormánystratégia, NFT II. ) Milyen működő rendszert és megvalósítási folyamatot lehet vízionálni ma? Kapcsolódás lehetősége: más rendszerszintű átalakítási tervekhez, projektekhez (LLL kormánystratégia, NFT II. ) Melyek lehetnek a kulcsintézmények? („telepítés”) Melyek lehetnek a kulcsintézmények? („telepítés”) Melyek a legfontosabb célcsoportok? (pl. a legképzetlenebbek) Melyek a legfontosabb célcsoportok? (pl. a legképzetlenebbek) Mi lehet a legközelebbi következő lépés? Mi lehet a legközelebbi következő lépés?


Letölteni ppt "A nem formális és informális módon szerzett tudás értékelése és elismerése Tót Éva Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OECD – Recognition."

Hasonló előadás


Google Hirdetések