Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zöngétlenedés: beszélőfüggő paraméter? Gráczi Tekla Etelka, MTA Nyelvtudományi Intézet II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zöngétlenedés: beszélőfüggő paraméter? Gráczi Tekla Etelka, MTA Nyelvtudományi Intézet II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest,"— Előadás másolata:

1 Zöngétlenedés: beszélőfüggő paraméter? Gráczi Tekla Etelka, MTA Nyelvtudományi Intézet II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, 2008.

2 Beszélőazonosítás Pl.kriminalisztikai és beléptető rendszerek kidolgozásához kérdések Tényezők: Zajosság Hangminta hossza A beszélőt jellemző akusztikailag paraméterezhető sajátosságok (mind a szegmentális, mind a szupraszegmentális jegyekben)

3 Invariancia és változatosság a beszédben Invariancia –><– redundancia beszédképző szervek mérete/aránya, állapota, használatának módja Aktuális használatuk – pl. hangszalagok izomzatának redundanciája, artikulációs feszesség  Beszélők közötti > beszélőn belüli variabilitás

4 Hangszalagműködés  Fonáció –> zöngésség és dallam Magyarban:  realizációjának zöngéssége nyelvjárási zöngétlenedés beszédfelismerők tervezésének tapasztalatai –> beszélő- és/vagy fonetikai kontextus/helyzet befolyásolja?

5 A zöngésség artikuláció – akusztikum – percepció A világ nyelveiben (317 elemzett nyelv) 48,8% zöngétlen hang, de gyakoribb előfordulásúak. zöngés obstruensfonémák realizációjának részleges vagy teljes zöngétlenedése: Követő zöngétlen hang hatására  angolban abszolút szóvégi és szóeleji helyzetben 15–30% zöngétlenedik, amíg el nem éri a jellemző artikulációs konfigurációt

6 Kérdésfelvetés és hipotézisek A zöngétlenedés beszélő függő? a fonetikai kontextus befolyásolja? Hipotézisünk, hogy mindkét tényezővel összefügg a realizáció.

7 Anyag, adatközlők, módszer 33 mondat, összesen 35 „  ”- előfordulás többféle fonetikai helyzetben: V „  ” V – névelő és nem névelő részeként, V „  ”CV és VC „  ”V kapcsolatokban 8 „  ”-előfordulás

8 Anyag, adatközlők, módszer 13 egyetemi hallgató/egyetemet végzett beszélő (4 férfi, 9 nő), átlagéletkor: 27 év (22–55 év) Hallásuk és beszédképzésük ép.

9 Anyag, adatközlők, módszer Csendesített helyiség Mondatok felolvastatása Akusztikai-fonetikai elemzés (Praat)

10 Eredmények

11 Zöngétlenedés Eltérő mértékű lehet –> részleges, teljes Leggyakrabban a mássalhangzó közepén vagy végén

12 Fonetikai helyzet: V „  ” V – V „  ”CV – VC „  ”V

13 A „  ” – „  ”

14 A beszélő?

15 Következtetések A zöngétlenedés mértékét és típusát befolyásolja a fonetikai környezet a beszélő egyéni ejtése A zöngés oppozíciót alkotó párok között jelentős az eltérés.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Zöngétlenedés: beszélőfüggő paraméter? Gráczi Tekla Etelka, MTA Nyelvtudományi Intézet II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések