Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „HANGOK TANÁTÓL” A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „HANGOK TANÁTÓL” A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium."— Előadás másolata:

1 A „HANGOK TANÁTÓL” A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium

2 A FONETIKA TÖRTÉNETÉBŐL Az első teljes magyar hangtan: Bél Mátyás (1718) munkája, terjedelme: 7 oldal! Bél Mátyás „modern” megállapításai: •a hangokat másként ejtjük a szó különböző helyein; •a hangoknak stilisztikai sajátosságuk van; •némely mássalhangzónk összetett; •a kiejtés számos tényező függvénye.

3 A FONETIKA TÖBB TUDOMÁNY HATÁRTERÜLETÉN

4 A BESZÉD

5 KÉT ALAPKÉRDÉS 1.MI A KAPCSOLAT A FONETIKA ÉS A BESZÉDTECHNOLÓGIA KÖZÖTT? 2.MI A KAPCSOLAT AZ ALKALMAZOTT FONETIKA ÉS A BESZÉDTECHNOLÓGIA KÖZÖTT?

6 BESZÉD fonológia fonetika beszédtechnológia alkalmazott fonetika beszédtechnika beszédzavarok beszéd- hallás beszélő felismerése FELHASZ- NÁLÁS digitális jel- feldolgozás beszéd- szintézis beszédfelismerés zajtisztítás beszélőazonosítás (verifikálás)

7 FONETIKA, BESZÉDTECHNOLÓGIA, ALKALMAZÁSOK fonetika beszédtechnológia alkalmazott fonetika beszéd- hallás beszélő felismerése beszéd- szintézis

8 A MAGYAR BESZÉD- TECHNOLÓGIA KEZDETEI •az első működő beszélőgép: Kempelen Farkas (1791) •kísérlet magánhangzók mesterséges felismerésére: Tarnóczy (1950-es évek) •Kossuth hangjának „megtisztítása” •analóg beszédjel digitális átalakítása: az első számítógépek

9

10

11 MAGÁNHANGZÓK HANGSZÍNKÉPEI á a o ü e ö iu o a á i é e ü ö Bal oldalon: Kempelen gépének hangjai Jobb oldalon: ember ejtette hangok

12 Egy magyar napilap Tudomány és technika rovata hírt ad angol és német mérnökök mesterségesbeszéd-előállításáról rajzolt rezgésképből beszéd „HANGFANTÓMOK”: 1939

13 HANGELEMEK „FESTÉSE” A MEGSZÓLALTATÁSHOZ

14 AZ ELSŐ MAGYAR FORMÁNS-SZINTETIZÁTOR (1983)

15 A KORSZERŰ BESZÉD- SZINTÉZIS ALAPELVE

16 A BESZÉDSZINTÉZIS EREDMÉNYEI Jól érthető, azonnal megszólaltatható folyamatos beszéd. A FELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEIBŐL: •oktatás •beszédrehabilitáció •vakok számítógép-használata •internetes kommunikáció •távközlési szolgáltatások •ipari alkalmazások

17 A BESZÉDSZINTÉZIS A HALLÁS VIZSGÁLATÁBAN (1986–) A beszédalapú hallásvizsgálat előnyei: egyszerű, megbízható, gyors, gyermekek szűrésére kiváló (8000 Hz-ig) Természetes beszéddel nem megoldható, a többletinformációk miatt Megoldás: célzottan fejlesztett mesterséges beszéd

18 A GOH BESZÉDHALLÁS-SZŰRŐ

19 A GOH-KÉSZÜLÉK

20 A GOH EREDMÉNYEI •a hallás zavarának jelzése •információt ad a gyermek általános beszédészleléséről •a szűrést védőnő, óvónő, logopédus, tanító végezheti •3-10 éves gyerekek tömeges szűrésének lehetősége •az országban több ezer készüléket használnak

21 A HALLÁSRA ÉPÜLŐ ÉSZLELÉSI FOLYAMATOK FONOLÓGIAI SZINT FONETIKAI SZINT AKUSZTIKAI SZINT hallás tárolás

22 ÉSZLELÉS, MEGÉRTÉS FUNKCIÓI: •a beszéd értése •tiszta kiejtés •szókincsbővülés •olvasástanulás •írástanulás •helyesírás •összes tanulási folyamat GMP Beszédészlelési és beszédmegértési diagnosztika 3-12 éveseknek

23 KÉSŐN BESZÉLNI KEZDŐK

24 OLVASÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐK elvárt

25 ÉSZLELÉSI TELJESÍTMÉNY EGYOLDALI NAGYOTHALLÁS ESETÉN elvárt

26 AZ AJAKARTIKULÁCIÓ KÍSÉRLETI VIZSGÁLATÁNAK KEZDETEI Otto Jespersen: 1904

27 PHANTOPHON: SIKETEK BESZÉDTANÍTÁSÁHOZ (1934)

28 HALLÁSSÉRÜLTEK KORSZERŰ BESZÉDTANÍTÁSA

29 HALLÁSSÉRÜLTEK BESZÉD- TANÍTÁSÁNAK EREDMÉNYEI

30 19. SZÁZAD: A BESZÉD RÖGZÍTÉSÉNEK KEZDETEI Edison első fonográfja 20. SZÁZAD: A BESZÉLŐ AZONOSÍTÁSA A RÖGZÍTETT BESZÉDE ALAPJÁN

31 UJJLENYOMAT – HANGLENYOMAT? A TUDOMÁNYOS KÉRDÉS: •A beszéd oly mértékben jellemző az emberre, hogy a beszéde alapján azonosítható a beszélő személy? ÁLTALÁNOS VÁLASZ: •Miért ne lenne? Felismerjük barátainkat, ismerőseinket, például telefonon át is...

32  ÉRDEKE AZ AZONOSÍTÁS  BIZTONSÁGI RENDSZEREK, LABORATÓRIUMOK, EGYES MUNKAHELYEK STB.  INFORMÁCIÓKÉRÉS: BANKSZÁMLÁK, TELEFONSZÁMOK, ADATSZOLGÁLTATÁS STB.  NEM ÉRDEKE AZ AZONOSÍTÁS  BŰNÜGYEK A BESZÉLŐ VISZONYULÁSA SZEMÉLYÉNEK AZONOSÍTÁSÁHOZ

33 A BESZÉLŐ SZEMÉLYAZONOSÍTÁSÁNAK PROBLÉMÁJA A beszéd akusztikai szerkezete beszélőnként változik: „ún. beszélők közötti különbségek”. Ugyanazon beszélő esetében is változik a helyzettől függően: „egy beszélőn belüli különbségek”.

34 HÁNY BESZÉLŐ BESZÉDÉRŐL KÉSZÜLTEK AZ ÁBRÁK? Egy beszélő vagykettő?

35 A BESZÉD FONETIKAI VIZSGÁLATA BESZÉLŐAZONOSÍTÁSKOR •Beszédhangok összevetése •Beszéddallam, hangsúly, beszédtempó, szünetek •Megakadásjelenségek •Egyéni artikulációs sajátosságok Műszeres és szubjektív elemzések

36

37 A BESZÉLŐAZONOSÍTÁS LEHETSÉGES EREDMÉNYEI  =  AZONOS  ~  NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL AZONOS  ?  AZ AZONOSSÁG NEM BIZONYÍTOTT, DE NEM KIZÁRHATÓ  ≠  AZ AZONOSSÁG KIZÁRHATÓ AZ AZONOSÍTÁS ELVÉGZÉSE LEHETETLEN

38 A JÖVŐ HÁROM MONDATBAN 1. BESZÉDÜNK TITKAI CSAKNEM VÉGTELENEK... 2. A BESZÉDTECHNOLÓGIA MIND TÖBB ISMERETET NYÚJT A GYAKORLATNAK. 3. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSAI SZINTE KORLÁTLANOK...

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A „HANGOK TANÁTÓL” A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések