Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás az intézményi gyakorlatban TÁMOP-3.4.4/B Projektnyitó Konferencia B.-A.-Z.Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és Közművelődési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás az intézményi gyakorlatban TÁMOP-3.4.4/B Projektnyitó Konferencia B.-A.-Z.Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és Közművelődési Intézet."— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás az intézményi gyakorlatban TÁMOP-3.4.4/B Projektnyitó Konferencia B.-A.-Z.Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc, 2010.szeptember 29.

2 Az intézmény bemutatása Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a térség katolikus tehetséggondozó iskolája. Nyolc, illetve négy évfolyamos középiskolánk a jezsuita nevelés négyszáz éves hagyományára és a külföldi jezsuita partneriskolák tapasztalataira épít. WWW.JEZSU.HU

3 Az intézmény bemutatása Célunk: a továbbtanulásra történő felkészítésen túl az igényes, széles körű általános műveltség megszerzése az elkötelezett hitbeli nevelés a közösségi – szociális érzékenységre és az aktív közéletiségre való felkészítés nyolc és négy évfolyamos tehetséggondozó programmal emeltszintű matematika-, angol-, történelemképzés

4 A Jezsuita Gimnáziumban az Evangéliumra építve és Loyolai Szent Ignác lelki hagyatékából merítve készítjük fel a ránk bízott fiatalokat a felnőtt életre azáltal, hogy Jézushoz vezetjük, kihívás elé állítjuk, mellettük állunk. Az intézmény bemutatása

5 Elvi alapok A jezsuita nevelés célja: a „magis” a diákok képességeinek magas szintű kibontakoztatása, a tanulók személyiségének fejlesztése, amely cselekvésben nyilvánul meg.

6 A jezsuita tehetséggondozás elvi alapjai: -A tervezés -A cselekvés -A reflexió

7 Elvi alapok A jezsuita tehetséggondozás célja: a diákok erős oldalának képzése, a gyenge oldal fejlesztése, a teljes személyiség formálása.

8 ISKOLAKÖZÖSSÉG CSALÁD motiváció kreativitás magas intellektus

9 Ki a tehetséges? - Sternberg három tehetségtípust különít el: analitikus, szintetikus és praktikus. - Gardner hét tehetségszférát körvonalaz: nyelvi, matematikai-logikai, térbeli tájéko- zódási, zenei, interperszonális, intraper- szonális, testmozgási.

10 Szaktantermek kialakítása A művészeti oktatás kereteinek kialakítása A tanuszoda és a tornacsarnok,ill. sportpályák kialakítása A multimédiás eszközökkel felszerelt termek bővítése Infrastruktúra fejlesztése

11 Fényi Gyula Csillagda A jezsuita iskolák hagyományosan természettudományos orientáltságúak, így nagyon sok helyen évszázadok óta csillagdával rendelkeznek. A kupolánk 4 m átmérőjű, benne profi Meade távcső működik. A műszert a Nap és más fényes égitestek megfigyelése optimalizáltuk. A belső csillagász programok mellett a csillagda folyamatosan szervez bemutatókat.

12 A munkacsoportok kialakítása A pedagógusok továbbképzése Mentorok bevonása a tehetséggondozásba Iskolapszichológus és diáktanácsadó bevonása A humán erőforrás fejlesztése

13 Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem B.A.Z. megyei PSzSzKI, Városi Ped. Int., Nevelési Tanácsadó Tehetségpont, Tehetségtanács kialakítása Magyar Tehetséggondozó Társaság Az együtt működő partnerek kialakítása

14 TÁMOP-3.4.3.-08 Iskolai tehetséggondozás TÁMOP-3.4.4/B-08 Orsz. Teh.segítő hálózat kialakítása TÁMOP-3.1.5-09 Pedagógusképzések(Mentorképzés) TÁMOP -3.2.2./08/A/2 ÉMH- referenciaintézmény Pályázatok

15 A tehetségprogramunk kidolgozásának lépései A kulcsemberek kiválasztása Az igények felmérése A koncepció kidolgozása A programcélok megfogalmazása A programtípus kiválasztása A követelmények és a stratégiák kidolgozása Az értékelési eljárások kidolgozása

16 A tehetséggondozó programunk készítésének lépései: Azonosítás, a programba való beválogatás Hatásvizsgálat, a tehetség jellegének megállapítása A tehetséges tanulót tanító tanárokkal a koordináló tanár által vezetett megbeszélés Az egyéni fejlesztési terv elkészítése A program megvalósítása Értékelés (a team: osztályfőnök, szaktanárok, koordináló tanár) Ismételt hatásvizsgálat

17 Pszichológiai hatásvizsgálat Intelligencia-vizsgálat A tanulási orientáció vizsgálata Tanulási stratégiák vizsgálata Személyiségvizsgálatok Az iskolai motiváció vizsgálata Szorongás vizsgálat

18 A tehetségesek azonosítása Azonosításra használt módszerek: Tanári megfigyelés és beszélgetés (szóbeli felvételi) Írásbeli teljesítmények (központi írásbeli) Korábbi teljesítmények (az osztályzatok is)

19 A tehetségesek tanítása A tehetségfejlesztés főbb irányai: Az általános műveltség fejlesztése A speciális képességek fejlesztése A kritikai gondolkodás fejlesztése A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése A szociális képességek fejlesztése A kommunikáció fejlesztése A tanulási stratégiák fejlesztése

20 A tehetségesek tanítása A tehetségfejlesztés fő területei: Az alapkészségek fejlesztése A tudásalap szélesítése Az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése A társas-affektív képességek fejlesztése A gazdagítás A gyorsítás

21 Tehetségfejlesztő tanítási módszerek Projekt módszer Differenciált tanítás Egyéni kísérés Kooperatív tanulás Felfedeztető módszer Cselekvéses tanulás

22 A tehetséggondozás szervezeti keretei Tanórai tehetséggondozás Tanórán kívüli formák Közösségi hétvégék Tanulásmódszertan Közgazdaságtan a ME-en

23 Emelt szintű oktatás Emelt óraszámú képzés nyújt iskolánk a diákoknak a 9. évfolyamtól magyar, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, informatika tantárgyakból Nemzetközi projektekben vesznek részt tanulóink. A művészeti oktatás iskolánkban minden diákra kiterjed és sok lehetőséget kínál Idegen nyelvek közül intézményünkben angolt, németet, franciát, oroszt és latint tanítunk. EMELT SZINTŰ OKTATÁS matematika, angol nyelv és történelemből.

24 A tehetségfejlesztés iskolai szervezeti formái A tanórai differenciálás(kiscsoport, nívócsoport, egyéni fejlesztés Fakultáció Délutáni foglalkozások (szakkör, JTDK, művészeti csoportok) Hétvégi programok, cserkészet Erdei iskola Énekkar,zenekar Sportversenyek Diákkonferenciák Diákszínjátszás Táncház Mentor program Nemzetközi projektekben való részvétel Közös programok a szülőkkel

25 Komplex természettudományos tehetséggondozás Erdei Iskola

26 A vizsgarendszer Magyar nyelvtan, 8. évf. Magyar irodalom, 11. évf. Magyar próba-érettségi, 12. évf. Matematika, 6., 8., 10. évf. Matematika, próba-érettségi, 12. évf. Történelem, 10. évf. Komplex természettudomány, 10. évf. Angol nyelv, 9. évf. Német nyelv, 9. évf.

27 Művészeti sávok Kerámia Szobrászat Tűzzománc Tárgyábrázolás Fotó Művészettörténet

28 Zenei sávok Ének-zene Kórus Hangoló Hangszer Kamarazene

29 Művészeti területek MAGIS kórusunk színpadi előadásokkal turnézik

30 Sport csoportok Kosárlabda (5-8. évf. és 9-12. évf.) Torna – lányok (5-12. évf.) Atlétika (5-12 évf.) Kézilabda – lányok,és fiúk(7-12.évf.) Emelt érettségire készítő(10-12.évf.)

31 Változatos mozgási lehetőségek Sportnapok Iskola tanuszodája

32 A tanórán kivűli foglalkozások Csillagászati szakkör Energetika szakkör Kémiai kísérletező szakkör Iskolaszínház: színjátszó csoportok (5-8. és 9-12.) Francia színjátszó csoport Német színjátszó csoport Média- rádió szakkör Jezsuita tudományos diákkör (term. tud.,és társ tud.szekció) Cserkész csapat Szeretetszolgálat „Debate Society” Ki-mit-tud? Diákpünkösd Juniális

33 Művészeti és idegen nyelvi területek Idegen nyelvű színjátszó csoportjaink

34 Nemzetközi projektek „EYE-projekt Hansa- projekt Biotechnológia –Proteomix projekt Zenei projektek Német irodalmi projekt Művészettörténet

35 Megvalósult projektjeink… COMENIUS ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PROJEKT DNS DIÁK-KUTATÁSOK A projekt ideje alatt interkulturális és nyelvi tapasztalatokat gyűjtenek és a következő szakmai kompetenciákat szerzik meg a tanulók

36 Tanulmányi versenyek OKTV Tantárgyi versenyek 5-10. évf. Évfordulóhoz kötött versenyek Miskolci Egyetem versenyei Megyei,városi versenyek

37 Megvalósult projektjeink… Diákvegyész napok

38 Sportversenyek Diákolimpiai versenyek KIDSZ (katolikus iskolák versenyei) Megyei, városi sportversenyek Iskolai bajnokságok

39 Szociális kompetenciák fejlesztése A 2002. novemberében induló munka céljaként azt jelöltük meg, hogy diákjaink „másokért-élő-emberekké” váljanak, akik felnőttként kreatív, vezetést is vállaló módon tudjanak cselekedni társadalmunkban.

40 Szociális kompetenciák fejlesztése A rendszeresen végzett szeretetszolgálat, segíti az adás örömét és az elfogadás képességét, A diákok megismerik jobban önmagukat, tágul világképük és erősül társadalmi felelősségvállalásuk. A megszokott, mindennapi körülmények közül kilépve, új környezetben, új emberek között, velük kapcsolatot létesítve kellett helytállni. A kilencedik évfolyam mellett több diák is bekapcsolódik a szeretetszolgálati programokba, illetve az iskolában folyó önkéntes munkába.

41 Tehetségpont Kutatók éjszakája Tehetséggondozó hétvégék Tehetséggondozó műhelyek Tehetséggondozó táborok Tehetségtanács Pedagógusok továbbképzése

42 Tehetséggondozó táborok Különböző projektekkel tesszük hasznosabbá a diákok szabadidejét, tehetségük kibontakozásával:

43 Tanácsadás Diáktanácsadó – akit mindig érdemes felkeresned! ISKOLALELKÉSZ: beszélgetésre elérhető a nap bármely szakában megbeszélt időpontban, a szünetekben az udvaron, vagy a fiúkollégiumban lévő szobájában. IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS: szorosan együttműködik az osztályfőnökkel, az iskola pedagógusaival, hiszen feladata, hogy segítse őket a gyermek és ifjúságvédelmi munkában. Az iskolai gyermekvédelmi felelős az iskolai gyermekvédelmi munka összefogója.

44 Szülőkkel való kapcsolat Szülőkkel való közös programok szervezése terén nagyon sok tapasztalat gyűlt össze a megszólítás, bevonás, kölcsönösen működő kommunikáció megteremtése, egy valóban működő, szervezett Szülői Közösség és az Iskolaszék terén.

45 Pályaorientáció A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén. A pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről, és kellően megalapozzák a pályaválasztási döntésüket. Programunkban nagyon fontos szempont a pályaorientáció céljai közül a hivatásra való nevelés. Ezt tágan értelmezzük, legyen ez orvosi, tanári, mérnöki vagy éppen szerzetesi hivatás. Nekünk elsősorban erre kell nevelni, hogy a hivatásukat és ne a karrierjüket találják meg.

46 Az ignáci pedagógia tehetségfejlesztés Segíti minden diák teljes képzését a közösségen belül Intellektuális képzés Kommunikációs készség fejlesztése Képzelőtehetség, érzelmi és kreatív dimenzió fejlesztése Testnevelés A kiegyensúlyozott személyiség fejlesztése az emberi közösségtagjaként Az öntevékenység, a személyes felfedezés fontossága A jobbra, a többre törekvés, a magis hangsúlyozása A szociális érzékenységre nevelés A „másokért élő ember” kifejlesztése A másokkal való együtt dolgozás képességének fejlesztése

47 Az ignáci pedagógia tehetségfejlesztés A jezsuita nevelés segít a diákoknak megérteni, hogy képességeik kifejlesztésre váró adományok, melyeknek célja nem önmagunk kielégítése vagy magunk haszna, hanem Isten segítségével az emberi közösség javának szolgálata. (Ratio Studiorum )

48 Jezsuita Pedagógiai Műhely Megalakítottuk a Jezsuita Pedagógia Műhelyt. Szeretnénk ebben mindazt közkinccsé tenni, amit magunk a négyszáz éves jezsuita nevelés hagyományából kaptunk, amit magunk megtapasztalunk, és amivel mások minket megajándékoznak. Gazdagodunk ezeken az alkalmakon mindannyian és segíthetjük egymást tanárokként, hogy valóban egyre inkább hivatásként élhessük meg ezt a pályát! „Tanári munkámban újra és újra megtermékenyítően hatnak ezek a tapasztalatok – és a kapcsolatok más iskolákkal, tanáraikkal egyre szorosabbá válnak, egyre többször tudunk bizalommal fordulni egymáshoz kérdéseinkkel, problémáinkkal, és örömeinkkel is.”

49 A tehetséggondozás és a flow A flow nyolc jellegzetessége (Csíkszentmihályi Mihály, 2003): Világos célok: egy feladat egyértelmű meghatározása, azonnali visszajelzés Lehetőség van a határozott cselekedetre, és az ember adottságai is megvannak hozzá A tevékenység és a tudatosság összeolvadása Összpontosítás a feladatra A kontrollálás képessége A kishitűség megszűnése, az Én határainak átlépése Az időérzékelés megváltozása Ez az állapot autotelikussá (önmagában is örömöt adóvá) válhat

50 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Dr.Velkey László, ig.h. H-3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 10. Tel.: (36-46)560-458, 560-459, 560-583, Fax: (36-46) 560-582 e-mail: fenyi@jezsuita.hu homepage: www.jezsu.hufenyi@jezsuita.huwww.jezsu.hu


Letölteni ppt "Tehetséggondozás az intézményi gyakorlatban TÁMOP-3.4.4/B Projektnyitó Konferencia B.-A.-Z.Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és Közművelődési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések