Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Common Criteria alapok Krasznay Csaba kancellár.hu Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Common Criteria alapok Krasznay Csaba kancellár.hu Kft."— Előadás másolata:

1 Common Criteria alapok Krasznay Csaba kancellár.hu Kft.

2 Napjaink kihívásai A vásárlók egyre több, IT biztonsághoz szükséges eszközhöz férnek hozzá, melyek különböző képességekkel rendelkeznek. A vásárlóknak dönteniük kell, hogy milyen eszközök alkalmasak informatikai rendszerük kielégítő védelmére. Hatás: a termékek kiválasztása befolyásolja az egész informatikai rendszer biztonságát.

3 Alapok A biztonságos rendszerek építése tehát függ a következőktől: Jól meghatározott IT biztonsági követelmények és specifikációk Tulajdonképpen milyen biztonsági funkciókat is akarunk? Minőségi biztonsági mérőszámot és megfelelő tesztelést, értékelést, felmérést kell alkalmazni Biztosítékot akarunk arra, hogy amit kapunk, az tényleg az, amit kértünk.

4 Biztonságikövetelményrendszer&Felülvizsgálatimódszertan Főbb tényezők Nemzetközi IT piaci trendek Közös nemzetközi biztonsági követelmények Számtalan már létező módszertan felülvizsgálata IT biztonsági kihívások fokozódása Miért kell a Common Criteria?

5 Nemzetközileg elfogadott keretrendszer az IT biztonság területén Közös struktúra és nyelv a termékek/rendszerek IT biztonsági követelményeinek kifejezésére Szabványos IT biztonsági követelmény összetevők és csomagok gyűjteménye Nemzetközileg elfogadott értékelési módszertan, besorolási rendszer ISO szabvány (ISO/IEC 15408) Elkerülhetetlen Mi a CC?

6 USA Kanada UK Németország Franciaország Japán Ausztrália Új-Zéland Hollandia Norvégia Koreai Köztársaság Spanyolország Svédország Görögország Finnország Olaszország Ausztria Izrael Magyarország Törökország Szingapúr Csehország India Dánia Malájzia CC-t egyezményesen elfogadó államok

7 A történet European National & Regional Initiatives ‘89-’93 Canadian Initiatives ‘89-’93 Common Criteria Project ‘93-- ISO IS 15408 ‘99 US TCSEC ‘83, ‘85 CTCPEC 3 ‘93 Federal Criteria ‘92 Common Criteria 1.0 ‘96 Common Criteria 2.1 ‘99 NIST’s MSFR ‘90 ITSEC 1.2 ‘91 ISO Initiatives ‘92-- Common Criteria 2.3 ‘05 Common Criteria 3.1 ’06 ISO/IEC 15408:2005 ‘05

8 Common Criteria – Aktuális állapot Jelenlegi verzió: CC version 3.1, 2006. szeptemberétől (R2 2007. szeptemberétől) Szabványként elfogadva a CC v. 2.3: ISO/IEC 15408:2005, 2005. szeptembere óta. Jövő: 2008. szeptemberben 875 tanúsított termék volt, csak 2008-ban 70 termék kapott tanúsítást, csak az USA- ban 87 termék állt tanúsítás alatt  egyre nagyobb a vásárlói igény a biztonságos termékekre, ezért egyre több termék pályázik a CC minősítésre

9 Tanúsítványok száma

10 Mit fed le a Common Criteria Olyan IT rendszerek és termékek biztonsági tulajdonságainak a specifikációja, melyek a következőket valósítják meg: confidentiality: bizalmasság, integrity: sértetlenség, availability: rendelkezésre állás. Független értékelések eredményeinek az összehasonlíthatósága Hardverben, szoftverben és förmverben implementált védelmi intézkedésekre vonatkoztatható technológia-független a fejlesztő által kívánt kombinációk határozhatók meg Értékelés módszertan ezt a Common Evaluation Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM) tartalmazza

11 Mit nem fed le a Common Criteria A személyi és fizikai biztonsági intézkedések implementációjának vizsgálatát A CC felhasználását adminisztratív, jogi, eljárásbeli szabályok tanúsítási és akkreditálási eljárások kölcsönös elfogadási megállapodások Kriptográfiai algoritmusok leírása

12 Common Evaluation Methodology (CEM) CEM elválaszthatatlan része a CC-nek. CEM határozza meg azt a folyamatot, amit az auditornak végre kell hajtani a biztonsági kritériumok ellenőrzése során. CEM felülvizsgálati sémákat ad a CC konzisztens alkalmazásához az ismétlődő auditok során. Így tehát, CEM a legfontosabb komponens a kölcsönös nemzetközi elfogadáshoz.

13 Viszonya más biztonsági szabványokhoz Összetett IT rendszerek Egyszerű termékek Technikai megközelítés Szervezeti megközelítés FIPS 140 ITSEC/CC ISO/IEC 27001 IT Baseline Protection Manual ISO/IEC 13335 CobiT

14 Szól a felhasználóknak El tudják dönteni, hogy az adott termék biztonsági szintje megfelel-e számukra. Össze tudják hasonlítani a különböző termékeket az értékelések alapján. Megvalósítástól független struktúra, a Védelmi Profil (PP) alapján láthatják az adott fajta termékkel szemben támasztott általános biztonsági követelményeket.

15 Szól a fejlesztőknek Segítséget nyújt az értékelésre való felkészítéshez. Megmutatja a fejlesztőknek, hogy a termék megfelelően biztonságos-e. Akár több, különböző követelményeket tartalmazó Védelmi Profilból (PP) egy megvalósítástól függő, az adott termékre vonatkozó Biztonsági Előirányzatot (ST) lehet létrehozni.

16 Szól a értékelőknek Megmondja, hogy milyen vizsgálatokat és melyik biztonsági elemeken kell végrehajtaniuk az értékelőknek. Nem mondja meg, hogy ezeket milyen módon kell végrehajtaniuk.

17 Fogalmak Target of Evaluation (TOE) – Értékelés Tárgya (ÉT) Az az informatikai term é k vagy rendszer, valamint a hozz á kapcsol ó d ó adminisztr á tori é s haszn á lati ú tmutat ó k, amelyre az é rt é kel é s ir á nyul Operációs rendszer, számítógéphálózat, alkalmazás, hardver stb.

18 Fogalmak Protection Profile (PP) – Védelmi Profil (VP) Megvalósítástól független, olyan biztonsági követelményrendszer a TOE-k egy kategóriájára, amely adott fogyasztói igényeket elégít ki. Egységes biztonsági követelményeknek megfelelő termékeket lehet fejleszteni a PP alapján, felfogható egyfajta „szakácskönyvnek”.

19 Fogalmak Security Target (ST) – Biztonsági Előirányzat (BE) Biztonsági követelmények és előírások olyan összessége, amelyet valamilyen adott TOE értékelésének alapjaként használnak. A Biztonsági Előirányzat (ST) az a dokumentum, amely tartalmazza a termék minősítéséhez szükséges összes leírást, a TOE mellett ez szükséges az értékeléshez.

20 Fogalmak Security Functional Requirements – Biztonsági Funkcionális Követelmények E követelmények meghatározzák az Értékelés Tárgyától (Target of Evaluation, TOE) elvárt, megfelelő biztonsági magatartást, illetve igyekeznek megfelelni a PP-ben és az ST-ben megállapított biztonsági céloknak. Gyakorlatilag a termék vagy rendszer azon funkciói, melyek az értékelés hatálya alá esnek.

21 Fogalmak Assurance Requirements – Garanciális Követelmények A CC szemlélete az, hogy a későbbiekben bizalmivá váló IT termék vagy rendszer értékelésén (aktív vizsgálatán) alapuló garanciát nyújt. A CC azt javasolja, hogy a dokumentáció, valamint az ennek alapján létrejövő IT termék vagy rendszer érvényesség-vizsgálatát olyan értékelési szakértőkkel célszerű elvégeztetni, akik hangsúlyt fektetnek annak tárgykörére, alaposságára és szigorára. A fejlesztés során betartandó technikák és az elkészítendő dokumentációkra vonatkozó követelmények, amiket az értékelőnek a megfelelő módon ellenőriznie kell.

22 Biztonsági cél: Szándéknyilatkozat azonosított fenyegetések elleni fellépésről és/vagy meghatározott szervezeti biztonsági szabályzatoknak és feltételezéseknek való megfelelésről. A biztonsági célok kialakítása Védendő vagyontárgyak TOE célja A biztonsági környezet kialakítása Biztonsági célok TOE Fizikai környezet Feltétele- zések Fenyege -tések Szervezet- biztonsági Szabályok Mi előzi meg a fejlesztést?

23 TOE összefoglaló specifikáció: A TOE ST-ben adott összefoglaló specifikációja meghatározza a TOE biztonsági követelményeinek megjelenését. Felsőszintű leírást ad azokról a biztonsági funkciókról, amelyekről kijelentik, hogy teljesítik a funkcionális követelményeket, és azokról a garanciális intézkedésekről, amelyeket a garanciális követelmények teljesítéséhez meg kell hozni.. A biztonsági követelményeken keresztül a TOE specifikációja CC Követelmény katalógus A biztonsági követelmények kialakítása TOE összefoglaló specifikáció Biztonsági célok Funkcionális követelmények Garanciális követelmények Környezeti követelmények Mi előzi meg a fejlesztést?

24 Security Environment (Környezet) Részei: az összes releváns törvényt szervezeti biztonságpolitikai dokumentumot szokást, gyakorlatot és tudást az összes veszélyt, ami jelen van, vagy várhatóan jelen lesz a környezetben HOL akarjuk a terméket használni?

25 Security Objectives (Célok) Részei: ellentmondásmentes célok. A célokat csoportosítani kell aszerint, hogy azok az Értékelés Tárgyára (TOE) vonatkoznak vagy annak környezetére. MIT akarunk csinálni a termékkel?

26 Security Requirements (Követelmények) Részei: funkcionális, garanciális. Számelméleti biztonsági eljárások alkalmazása esetén funkcióerősség (SOF) vizsgálata. A megvalósításban a pontosság ellenőrzése. A megvalósításban alkalmazott eljárás hatékonyságának ellenőrzése. HOGYAN akarjuk megvalósítani a terméket?

27 Security Specifications (Előírások) Részei: a biztonsági működések magas szintű leírásai (amelyek teljesítik a funkcionális követelményeket), a garanciaértékek (amelyek teljesítik a garanciális követelményeket). MI legyen tulajdonképpen a termék?

28 A fejlesztés szemléletmódja Forráskód / Hardver terv Funkcionális specifikáció Magas-szintű terv Biztonsági követelmények Megvalósítás A tervezés és implementálás finomítása Megfelelőségi ellenőrzés és integrációs tesztelés

29 Ideiglenes értékelési eredmény Biztonsági követelm. (PP) TOE Megvaló- sítás TOE Fejlesztés TOE Értékelése Értékelési eredmények tanúsítása Tanúsított értékelési eredmény Értékelési Szempontok (CC) Biztonsági célok Biztonsági specifikáció (ST) (Termék) A fejlesztéstől a minősítésig

30 Az IT biztonsági termékek kiértékelését a CC keretei között egy minősítési séma (közmegegyezésen alapuló) szerint akkreditált laboratóriumok végzik. A laboratóriumi kiértékelő munka a Minősítő Hatóság felügyeletével történik. A Minősítő Hatóság a kiértékelés sikeres befejezésekor adja ki a hitelesítést. Az USA-ban a sémát „NIAP”-nak –National Information Assurance Partnership- nevezik. Magyarországon MIBÉTS a neve (Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma – KIB 25. ajánlás). NIAP jóváhagyva az MRA –Mutual Recognition Arrangement- által A CC minősítés sémája

31 A Védelmi Profil felépítése

32 Biztonsági Előirányzat

33 Család k komponens Osztály b CC leírások Család 1 komponens Család i komponens Család j komponens Osztály a Csomagok Funkcionális vagy garancia követelmények újrahasználható készlete Csomagok Funkcionális vagy garancia követelmények újrahasználható készlete Opcionális (nem CC) követelmények Opcionális (nem CC) követelmények Védelmi profil Biztonsági rendszerterv

34 Követelmény hierarchia Osztály Azonos terület, különböző célok Család Azonos cél, eltérő hangsúly és szigorúság Komponens Követelmények egy készlete, elemekből áll. Családon belül rendezések lehetnek. Elem oszthatatlan. Függőségek (komponensek között) Műveletek: iteráció, paraméterezés, kiválasztás, finomítás

35 Követelmények használata Követelmények kiválasztása: csomag (package): néhány követelmény. Az Értékelési Garanciaszint (EAL) is az. Védelmi Profil (PP): termékfüggetlen, tartalmaz funkcionális és garanciális követelményeket is. Biztonsági Előirányzat (ST): adott termékhez, tartalmaz funkcionális és garanciális követelményeket is.

36 Követelmények használata Létező Védelmi Profilok (PP), csomagok (package), összetevők (component), kiterjesztett követelmények használhatók új követelménykészlet, Védelmi Profil (PP) összeállításánál.

37 CC funkcionális követelmény-osztályok Class FAU: Biztonsági átvilágítás Class FCO: Kommunikáció Class FCS: Kriptográfiai támogatás Class FDP: Felhasználói adatvédelem Class FIA: Azonosítás és hitelesítés Class FMT: Biztonságirányítás Class FPR: Titoktartás Class FPT: A TSF védelme Class FRU: Erőforrás-felhasználás Class FTA: TOE-hozzáférés Class FTP: Bizalmi útvonal/csatornák

38 FAU: Biztonsági átvilágítás osztály Biztonsági átvilágítás automatikus válasz adatgenerálás analízis átvizsgálás eseményszűrés eseménytárolás

39 FAU: Biztonsági átvilágítás osztály FAU_GEN.1.1: A TSF-nek átvilágítási jegyzőkönyvet kell tudnia előállítani a következő átvilágítási eseményekből: a) Az átvilágítási funkciók inicializációja és leállítása; b) Az átvilágítás szintjén [választás: legkisebb, alapszintű, részletes, nem specifikált] minden átvilágítási esemény; és c) [értékadás: más, külön meghatározott átvilágítási esemény].

40 Mobil Kód Elszigetelése Védelmi Profil FAU_GEN.1.1: A TSF-nek átvilágítási jegyzőkönyvet kell tudnia előállítani a következő átvilágítási eseményekből: a) Az átvilágítási funkciók inicializációja és leállítása; b) A letöltött mobil kód rendszer erőforrásaihoz való hozzáférési kísérletei; c) [értékadás: más, külön meghatározott átvilágítási esemény].

41 De hogyan jutottunk el idáig? T.BROWSER: A mobil kód végrehajtódik egy Internet alkalmazásban (pl. böngésző) a felhasználó számítógépén, ami veszélyezteti a vagyontárgyat. O.AUDIT támogatja O.CONFIGURE-t abban, hogy az adminisztrátor azonosítani és finomhangolni tudja a biztonságosan végrehajtható műveleteket. O.AUDIT: A TOE-nak tárolnia kell azokat a próbálkozásokat, amiket a mobil kód hajt végre, és benne rejlik a károkozás lehetősége. FAU_GEN.1 garantálja, hogy a naplózási bejegyzések a gyanús mobil kód erőforráshoz való hozzáférésekor létrejönnek.

42 Hogyan olvassuk ki ezt a PP-ből?

43

44

45

46 FCO: Kommunikáció osztály Kommunikáció adatcserében résztvevők azonosítása forrás nem tagadhatja le a küldést fogadó nem tagadhatja le a fogadást

47 FCS: Kriptográfiai támogatás osztály Kulcsmenedzsment (generálás, terjesztés, hozzáférés, megsemmisítés) Titkosítás működése

48 FDP: Felhasználói adatvédelem osztály (1) Hozzáférés-vezérlési politika Hozzáférési funkciók Adathitelesség Export Információfolyam vezérlési politika Információfolyam vezérlési funkciók Import Belső TOE átvitel

49 FDP: Felhasználói adatvédelem osztály (2) Maradék információvédelem Rollback Tárolt adatok integritása Biztonsági funkciók közötti felhasználói adatbiztonság átvitel védelme Biztonsági funkciók közötti felhasználói adatintegritás átvitel védelme

50 FIA: Azonosítás és hitelesítés osztály Hiteleségi hibák Felhasználói attributumok definiálása Titkok specifikációja Felhasználó hitelesítése Felhasználó azonosítása Felhasználó - folyamat kötés

51 FMT: Biztonságirányítás osztály TSF funkciók menedzsmentje Biztonsági attribútumok menedzsmentje TSF adatok menedzsmentje Visszavonások Lejárat Szerepek

52 FPR: Titoktartás osztály Anonimitás Álnevek Összekapcsolhatatlanság Megfigyelhetetlenség

53 FPT: biztonsági funkciók védelme osztály (1) Absztrakt gép teszt Hiba-biztonság Exportált TSF adatok rendelkezésre állása Exportált TSF adatok biztonsága Exportált TSF adatok integritása Belső TOE - TSF átvitel Fizikai védelem Biztonságos feléledés

54 FPT: Biztonsági funkciók védelme osztály (2) Visszajátszás detektálás Hivatkozás-közvetítés Tartomány-szétválasztás Állapotszinkron protokoll Időbélyegek TSF-ek közötti adatkonzisztencia Replikált adatok konzisztenciája TOE önteszt

55 FRU: Erőforrás-felhasználás osztály Hibatűrés Szolgáltatások prioritása Erőforrás kiosztás

56 FTA: TOE-hozzáférés osztály Választható attributumok hatókörének korlátozása Többszörös egyidejű szekciók korlátozása Szekciók zárolása Hozzáférések megjelölése Hozzáférési napló TOE szekció létesítése

57 FTP: Bizalmi útvonal/csatornák osztály TSF-ek közötti biztonságos csatorna Biztonságos útvonal

58 CC garanciális követelmény-osztályok Class ADV: Fejlesztés Class AGD: Útmutató dokumentumok Class ALC: Az életciklus támogatása Class ATE: Vizsgálatok (tesztek) Class AVA: A sebezhetőség felmérése Class ACO: Kompozíció

59 Mik is a garanciális követelmények? Betartandó fejlesztési eljárásrend (ami fejlesztői tevékenységelemek néven szerepel a szabványban) A termékhez elkészítendő számtalan dokumentáció (ami bizonyítéka annak, hogy a fejlesztői tevékenységelemek rendben végre lettek hajtva) Értékelői tevékenységelemek (mit kell az értékelőnek vizsgálni, és nem hogyan [ez a CEM-ben található])

60 Pl.: ATE_FUN.1: Funkcionális tesztelés Fejlesztői tevékenységelemek: ATE_FUN.1.1D: A fejlesztőnek tesztelnie kell a TSF- et, és dokumentálnia az eredményeket. ATE_FUN.1.2D: A fejlesztőnek el kell készítenie a tesztjegyzőkönyvet.

61 Pl.: ATE_FUN.1: Funkcionális tesztelés A bizonyítékelemek tartalma és megjelenésmódja: ATE_FUN.1.1C: A tesztdokumentációnak tartalmaznia kell a tesztterveket, az elvárt teszteredményeket, és a tapasztalt teszteredményeket. ATE_FUN.1.2C: A tesztterveknek azonosítania kell az elvégzendő teszteket, és le kell írnia a teszt elvégzésének forgatókönyvét. A forgatókönyveknek tükrözniük kell az eredmények közötti függőségeket. ATE_FUN.1.3C: Az elvárt teszteredményeknél be kell mutatni a sikeres teszt elvégzése után keletkezett kimenetet. ATE_FUN.1.4C: A tapasztalt teszteredménynek meg kell egyeznie az elvárt teszteredménnyel.

62 Pl.: ATE_FUN.1: Funkcionális tesztelés Értékelői tevékenységelemek: ATE_FUN.1.1E: Az értékelőnek kell megerősítenie, hogy a szolgáltatott információ megfelel a bizonyítékok tartalmára és megjelenésmódjára vonatkozó minden követelménynek.

63 Értékelési garanciaszintek Az egyre magasabb Értékelési Garanciaszinteken (EAL) egyre több osztály és család által megfogalmazott követelmény jelenik meg, illetve az adott családokon belül az összetevők egyre magasabb szintű feltételeket szabnak.

64 Értékelési garanciaszintek

65 EAL1 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent egy értékeletlen IT termékhez vagy rendszerhez képest.

66 Értékelési garanciaszintek EAL1

67 Értékelési garanciaszintek EAL2 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL1 szinthez képest, megkövetelve fejlesztői vizsgálatokat, egy sebezhetőségi elemzést, és még részletesebb TOE előírásra épülő független vizsgálatot.

68 Értékelési garanciaszintek EAL2

69 Értékelési garanciaszintek EAL3 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL2 szinthez képest, megkövetelve a biztonsági funkciók és módszerek és/vagy eljárások nagyobb teljes vizsgálati érvényesülési területét, amely valamennyi bizalmat ad arra nézve, hogy a TOE nem rongálódik meg a fejlesztés alatt.

70 Értékelési garanciaszintek EAL3

71 Értékelési garanciaszintek EAL4 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL3 szinthez képest, megkövetelve több tervezői leírást, a megvalósítás egy alkészletét, továbbfejlesztett módszereket és/vagy eljárásokat, amelyek szolgáltatják a bizalmat arra nézve, hogy a TOE nem fog megrongálódni a fejlesztés vagy kiszállítás során.

72 Értékelési garanciaszintek EAL4

73 Értékelési garanciaszintek EAL5 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL4 szinthez képest, megkövetelve félformális tervleírásokat, a teljes megvalósítást, egy jobban strukturált (és ezért analizálható) felépítést, rejtett csatornaelemzést, és továbbfejlesztett módszereket és/vagyeljárásokat, amelyek szolgáltatják a bizalmat arra nézve, hogy a TOE nem fog megrongálódni a fejlesztés során.

74 Értékelési garanciaszintek EAL5

75 Értékelési garanciaszintek EAL6 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL5 szinthez képest, megkövetelve több átfogó elemzést, a megvalósítás strukturált ábrázolását, több felépítési struktúrát (pl. rétegezés), több átfogó független sebezhetőségi elemzést, szisztematikus szisztematikus rejtett csatornaazonosítást, és továbbfejlesztett konfigurációmenedzselést és fejlesztési környezet óvintézkedést.

76 Értékelési garanciaszintek EAL6

77 Értékelési garanciaszintek EAL7 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL6 szinthez képest, megkövetelve több formális ábrázolást és formális kölcsönös megfelelést használó átfogó elemzést, és átfogó vizsgálatot.

78 Értékelési garanciaszintek EAL7

79 Értékelési garanciaszintek Előfordulhat olyan helyzet, amikor az adott Értékelési Garanciaszinten (EAL) levő követelmények közül valamelyikben az adott termék még szigorúbb feltételeknek is meg tud felelni (megemelt garanciaszint, ami „+” jellel jelölnek). Példa: elektronikus aláírás-létrehozó termék teljesíti az EAL3 szintnél leírt szállítási feltételeket (ADO_DEL.1), de tudja teljesíteni a szigorúbb feltételt is (ADO_DEL.2), azaz a termék értékelési garanciaszintje EAL3+ lesz.

80 Értékelési garanciaszintek EALÖsszesen EAL130 EAL1+20 EAL2161 EAL2+69 EAL3105 EAL3+75 EAL484 EAL4+260 EAL57 EAL5+62 EAL71 EAL7+1 Összesen875

81 Néhány CC minősítéssel rendelkező termék Antivírus: Trend Micro Interscan VirusWall, EAL 4 PKI: RSA Keon CA System, EAL 4 Tűzfal: Cisco IOS Firewall, EAL 4+ Operációs rendszer: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, EAL 4+; SuSE Linux Enterprise Server v8 SP3, EAL 3+ Intelligens kártya: GemXPresso Pro E64, EAL 4 Adatbázis-kezelő: Oracle 10g, EAL 4+

82 Melyik garanciaszintet válasszuk? A gyakorlatban általában EAL 3 és EAL 4 szint teljesíthető Ennél magasabb szint csak nemzetbiztonsági alkalmazásokban De ha valakinek van igénye az EAL 7 szintre… Az igazi programozók binárisan kódolnak


Letölteni ppt "Common Criteria alapok Krasznay Csaba kancellár.hu Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések