Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Common Criteria alapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Common Criteria alapok"— Előadás másolata:

1 Common Criteria alapok
Krasznay Csaba kancellár.hu Kft.

2 Napjaink kihívásai A vásárlók egyre több, IT biztonsághoz szükséges eszközhöz férnek hozzá, melyek különböző képességekkel rendelkeznek. A vásárlóknak dönteniük kell, hogy milyen eszközök alkalmasak informatikai rendszerük kielégítő védelmére. Hatás: a termékek kiválasztása befolyásolja az egész informatikai rendszer biztonságát.

3 Alapok A biztonságos rendszerek építése tehát függ a következőktől:
Jól meghatározott IT biztonsági követelmények és specifikációk Tulajdonképpen milyen biztonsági funkciókat is akarunk? Minőségi biztonsági mérőszámot és megfelelő tesztelést, értékelést, felmérést kell alkalmazni Biztosítékot akarunk arra, hogy amit kapunk, az tényleg az, amit kértünk.

4 Miért kell a Common Criteria?
Biztonsági követelmény rendszer & Felülvizsgálati módszertan Főbb tényezők Nemzetközi IT piaci trendek Közös nemzetközi biztonsági követelmények Számtalan már létező felülvizsgálata IT biztonsági kihívások fokozódása

5 Mi a CC? Nemzetközileg elfogadott keretrendszer az IT biztonság területén Közös struktúra és nyelv a termékek/rendszerek IT biztonsági követelményeinek kifejezésére Szabványos IT biztonsági követelmény összetevők és csomagok gyűjteménye Nemzetközileg elfogadott értékelési módszertan, besorolási rendszer ISO szabvány (ISO/IEC 15408) Elkerülhetetlen

6 CC-t egyezményesen elfogadó államok
USA Kanada UK Németország Franciaország Japán Ausztrália Új-Zéland Hollandia Norvégia Koreai Köztársaság Spanyolország Svédország Görögország Finnország Olaszország Ausztria Izrael Magyarország Törökország Szingapúr Csehország India Dánia Malájzia

7 A történet CTCPEC 3 ‘93 Canadian Initiatives ‘89-’93 Common Criteria
2.1 ‘99 Common Criteria 1.0 ‘96 US TCSEC ‘83, ‘85 Federal Criteria ‘92 Common Criteria Project ‘93-- NIST’s MSFR ‘90 Common Criteria 2.3 ‘05 Common Criteria 3.1 ’06 European National & Regional Initiatives ‘89-’93 ITSEC 1.2 ‘91 ISO IS 15408 ‘99 ISO/IEC 15408:2005 ‘05 ISO Initiatives ‘92--

8 Common Criteria – Aktuális állapot
Jelenlegi verzió: CC version 3.1, szeptemberétől (R szeptemberétől) Szabványként elfogadva a CC v. 2.3: ISO/IEC 15408:2005, szeptembere óta. Jövő: 2008. szeptemberben 875 tanúsított termék volt, csak 2008-ban 70 termék kapott tanúsítást, csak az USA-ban 87 termék állt tanúsítás alatt  egyre nagyobb a vásárlói igény a biztonságos termékekre, ezért egyre több termék pályázik a CC minősítésre

9 Tanúsítványok száma

10 Mit fed le a Common Criteria
Olyan IT rendszerek és termékek biztonsági tulajdonságainak a specifikációja, melyek a következőket valósítják meg: confidentiality: bizalmasság, integrity: sértetlenség, availability: rendelkezésre állás. Független értékelések eredményeinek az összehasonlíthatósága Hardverben, szoftverben és förmverben implementált védelmi intézkedésekre vonatkoztatható technológia-független a fejlesztő által kívánt kombinációk határozhatók meg Értékelés módszertan ezt a Common Evaluation Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM) tartalmazza

11 Mit nem fed le a Common Criteria
A személyi és fizikai biztonsági intézkedések implementációjának vizsgálatát A CC felhasználását adminisztratív, jogi, eljárásbeli szabályok tanúsítási és akkreditálási eljárások kölcsönös elfogadási megállapodások Kriptográfiai algoritmusok leírása

12 Common Evaluation Methodology (CEM)
CEM elválaszthatatlan része a CC-nek. CEM határozza meg azt a folyamatot, amit az auditornak végre kell hajtani a biztonsági kritériumok ellenőrzése során. CEM felülvizsgálati sémákat ad a CC konzisztens alkalmazásához az ismétlődő auditok során. Így tehát, CEM a legfontosabb komponens a kölcsönös nemzetközi elfogadáshoz.

13 Viszonya más biztonsági szabványokhoz
CobiT Összetett IT rendszerek ISO/IEC 13335 IT Baseline Protection Manual ISO/IEC 27001 Egyszerű termékek ITSEC/CC FIPS 140 Technikai megközelítés Szervezeti megközelítés

14 Szól a felhasználóknak
El tudják dönteni, hogy az adott termék biztonsági szintje megfelel-e számukra. Össze tudják hasonlítani a különböző termékeket az értékelések alapján. Megvalósítástól független struktúra, a Védelmi Profil (PP) alapján láthatják az adott fajta termékkel szemben támasztott általános biztonsági követelményeket.

15 Szól a fejlesztőknek Segítséget nyújt az értékelésre való felkészítéshez. Megmutatja a fejlesztőknek, hogy a termék megfelelően biztonságos-e. Akár több, különböző követelményeket tartalmazó Védelmi Profilból (PP) egy megvalósítástól függő, az adott termékre vonatkozó Biztonsági Előirányzatot (ST) lehet létrehozni.

16 Szól a értékelőknek Megmondja, hogy milyen vizsgálatokat és melyik biztonsági elemeken kell végrehajtaniuk az értékelőknek. Nem mondja meg, hogy ezeket milyen módon kell végrehajtaniuk.

17 Fogalmak Target of Evaluation (TOE) – Értékelés Tárgya (ÉT)
Az az informatikai termék vagy rendszer, valamint a hozzá kapcsolódó adminisztrátori és használati útmutatók, amelyre az értékelés irányul Operációs rendszer, számítógéphálózat, alkalmazás, hardver stb.

18 Fogalmak Protection Profile (PP) – Védelmi Profil (VP)
Megvalósítástól független, olyan biztonsági követelményrendszer a TOE-k egy kategóriájára, amely adott fogyasztói igényeket elégít ki. Egységes biztonsági követelményeknek megfelelő termékeket lehet fejleszteni a PP alapján, felfogható egyfajta „szakácskönyvnek”.

19 Fogalmak Security Target (ST) – Biztonsági Előirányzat (BE)
Biztonsági követelmények és előírások olyan összessége, amelyet valamilyen adott TOE értékelésének alapjaként használnak. A Biztonsági Előirányzat (ST) az a dokumentum, amely tartalmazza a termék minősítéséhez szükséges összes leírást, a TOE mellett ez szükséges az értékeléshez.

20 Fogalmak Security Functional Requirements – Biztonsági Funkcionális Követelmények E követelmények meghatározzák az Értékelés Tárgyától (Target of Evaluation, TOE) elvárt, megfelelő biztonsági magatartást, illetve igyekeznek megfelelni a PP-ben és az ST-ben megállapított biztonsági céloknak. Gyakorlatilag a termék vagy rendszer azon funkciói, melyek az értékelés hatálya alá esnek.

21 Fogalmak Assurance Requirements – Garanciális Követelmények
A CC szemlélete az, hogy a későbbiekben bizalmivá váló IT termék vagy rendszer értékelésén (aktív vizsgálatán) alapuló garanciát nyújt. A CC azt javasolja, hogy a dokumentáció, valamint az ennek alapján létrejövő IT termék vagy rendszer érvényesség-vizsgálatát olyan értékelési szakértőkkel célszerű elvégeztetni, akik hangsúlyt fektetnek annak tárgykörére, alaposságára és szigorára. A fejlesztés során betartandó technikák és az elkészítendő dokumentációkra vonatkozó követelmények, amiket az értékelőnek a megfelelő módon ellenőriznie kell.

22 Mi előzi meg a fejlesztést?
A biztonsági célok kialakítása TOE Fizikai környezet Feltétele-zések Fenyege-tések A biztonsági környezet kialakítása Biztonsági célok Védendő vagyontárgyak Szervezet-biztonsági Szabályok TOE célja Biztonsági cél: Szándéknyilatkozat azonosított fenyegetések elleni fellépésről és/vagy meghatározott szervezeti biztonsági szabályzatoknak és feltételezéseknek való megfelelésről.

23 Mi előzi meg a fejlesztést?
A biztonsági követelményeken keresztül a TOE specifikációja Biztonsági célok Funkcionális követelmények A biztonsági követelmények kialakítása Garanciális követelmények TOE összefoglaló specifikáció CC Követelmény katalógus Környezeti követelmények TOE összefoglaló specifikáció: A TOE ST-ben adott összefoglaló specifikációja meghatározza a TOE biztonsági követelményeinek megjelenését. Felsőszintű leírást ad azokról a biztonsági funkciókról, amelyekről kijelentik, hogy teljesítik a funkcionális követelményeket, és azokról a garanciális intézkedésekről, amelyeket a garanciális követelmények teljesítéséhez meg kell hozni..

24 Security Environment (Környezet)
Részei: az összes releváns törvényt szervezeti biztonságpolitikai dokumentumot szokást, gyakorlatot és tudást az összes veszélyt, ami jelen van, vagy várhatóan jelen lesz a környezetben HOL akarjuk a terméket használni?

25 Security Objectives (Célok)
Részei: ellentmondásmentes célok. A célokat csoportosítani kell aszerint, hogy azok az Értékelés Tárgyára (TOE) vonatkoznak vagy annak környezetére. MIT akarunk csinálni a termékkel?

26 Security Requirements (Követelmények)
Részei: funkcionális, garanciális. Számelméleti biztonsági eljárások alkalmazása esetén funkcióerősség (SOF) vizsgálata. A megvalósításban a pontosság ellenőrzése. A megvalósításban alkalmazott eljárás hatékonyságának ellenőrzése. HOGYAN akarjuk megvalósítani a terméket?

27 Security Specifications (Előírások)
Részei: a biztonsági működések magas szintű leírásai (amelyek teljesítik a funkcionális követelményeket), a garanciaértékek (amelyek teljesítik a garanciális követelményeket). MI legyen tulajdonképpen a termék?

28 A fejlesztés szemléletmódja
Biztonsági követelmények A tervezés és implementálás finomítása Funkcionális specifikáció Magas-szintű terv Megfelelőségi ellenőrzés és integrációs tesztelés Forráskód / Hardver terv Megvalósítás

29 A fejlesztéstől a minősítésig
Biztonsági célok Biztonsági követelm. (PP) TOE TOE Ideiglenes Értékelési Biztonsági Tanúsított Fejlesztés specifikáció Értékelése értékelési eredmények értékelési (Termék) (ST) eredmény eredmény tanúsítása TOE Megvaló-sítás Értékelési Szempontok (CC)

30 A CC minősítés sémája Az IT biztonsági termékek kiértékelését a CC keretei között egy minősítési séma (közmegegyezésen alapuló) szerint akkreditált laboratóriumok végzik. A laboratóriumi kiértékelő munka a Minősítő Hatóság felügyeletével történik. A Minősítő Hatóság a kiértékelés sikeres befejezésekor adja ki a hitelesítést. Az USA-ban a sémát „NIAP”-nak –National Information Assurance Partnership- nevezik. Magyarországon MIBÉTS a neve (Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma – KIB 25. ajánlás). NIAP jóváhagyva az MRA –Mutual Recognition Arrangement- által

31 A Védelmi Profil felépítése

32 Biztonsági Előirányzat

33 CC leírások Csomagok Osztályb Családk Védelmi profil Osztálya Család1
Funkcionális vagy garancia követelmények újrahasználható készlete Osztályb Családk komponens Védelmi profil komponens komponens Osztálya Család1 Családj komponens komponens komponens komponens komponens komponens Biztonsági rendszerterv Családi komponens komponens Opcionális (nem CC) követelmények komponens

34 Követelmény hierarchia
Osztály Azonos terület, különböző célok Család Azonos cél, eltérő hangsúly és szigorúság Komponens Követelmények egy készlete, elemekből áll. Családon belül rendezések lehetnek. Elem oszthatatlan. Függőségek (komponensek között) Műveletek: iteráció, paraméterezés, kiválasztás, finomítás

35 Követelmények használata
Követelmények kiválasztása: csomag (package): néhány követelmény. Az Értékelési Garanciaszint (EAL) is az. Védelmi Profil (PP): termékfüggetlen, tartalmaz funkcionális és garanciális követelményeket is. Biztonsági Előirányzat (ST): adott termékhez, tartalmaz funkcionális és garanciális követelményeket is.

36 Követelmények használata
Létező Védelmi Profilok (PP), csomagok (package), összetevők (component), kiterjesztett követelmények használhatók új követelménykészlet, Védelmi Profil (PP) összeállításánál.

37 CC funkcionális követelmény-osztályok
Class FAU: Biztonsági átvilágítás Class FCO: Kommunikáció Class FCS: Kriptográfiai támogatás Class FDP: Felhasználói adatvédelem Class FIA: Azonosítás és hitelesítés Class FMT: Biztonságirányítás Class FPR: Titoktartás Class FPT: A TSF védelme Class FRU: Erőforrás-felhasználás Class FTA: TOE-hozzáférés Class FTP: Bizalmi útvonal/csatornák

38 FAU: Biztonsági átvilágítás osztály
automatikus válasz adatgenerálás analízis átvizsgálás eseményszűrés eseménytárolás

39 FAU: Biztonsági átvilágítás osztály
FAU_GEN.1.1: A TSF-nek átvilágítási jegyzőkönyvet kell tudnia előállítani a következő átvilágítási eseményekből: Az átvilágítási funkciók inicializációja és leállítása; Az átvilágítás szintjén [választás: legkisebb, alapszintű, részletes, nem specifikált] minden átvilágítási esemény; és [értékadás: más, külön meghatározott átvilágítási esemény].

40 Mobil Kód Elszigetelése Védelmi Profil
FAU_GEN.1.1: A TSF-nek átvilágítási jegyzőkönyvet kell tudnia előállítani a következő átvilágítási eseményekből: Az átvilágítási funkciók inicializációja és leállítása; A letöltött mobil kód rendszer erőforrásaihoz való hozzáférési kísérletei; [értékadás: más, külön meghatározott átvilágítási esemény].

41 De hogyan jutottunk el idáig?
T.BROWSER: A mobil kód végrehajtódik egy Internet alkalmazásban (pl. böngésző) a felhasználó számítógépén, ami veszélyezteti a vagyontárgyat. O.AUDIT támogatja O.CONFIGURE-t abban, hogy az adminisztrátor azonosítani és finomhangolni tudja a biztonságosan végrehajtható műveleteket. O.AUDIT: A TOE-nak tárolnia kell azokat a próbálkozásokat, amiket a mobil kód hajt végre, és benne rejlik a károkozás lehetősége. FAU_GEN.1 garantálja, hogy a naplózási bejegyzések a gyanús mobil kód erőforráshoz való hozzáférésekor létrejönnek.

42 Hogyan olvassuk ki ezt a PP-ből?

43 Hogyan olvassuk ki ezt a PP-ből?

44 Hogyan olvassuk ki ezt a PP-ből?

45 Hogyan olvassuk ki ezt a PP-ből?

46 FCO: Kommunikáció osztály
adatcserében résztvevők azonosítása forrás nem tagadhatja le a küldést fogadó nem tagadhatja le a fogadást

47 FCS: Kriptográfiai támogatás osztály
Kulcsmenedzsment (generálás, terjesztés, hozzáférés, megsemmisítés) Titkosítás működése

48 FDP: Felhasználói adatvédelem osztály (1)
Hozzáférés-vezérlési politika Hozzáférési funkciók Adathitelesség Export Információfolyam vezérlési politika Információfolyam vezérlési funkciók Import Belső TOE átvitel

49 FDP: Felhasználói adatvédelem osztály (2)
Maradék információvédelem Rollback Tárolt adatok integritása Biztonsági funkciók közötti felhasználói adatbiztonság átvitel védelme Biztonsági funkciók közötti felhasználói adatintegritás átvitel védelme

50 FIA: Azonosítás és hitelesítés osztály
Hiteleségi hibák Felhasználói attributumok definiálása Titkok specifikációja Felhasználó hitelesítése Felhasználó azonosítása Felhasználó - folyamat kötés

51 FMT: Biztonságirányítás osztály
TSF funkciók menedzsmentje Biztonsági attribútumok menedzsmentje TSF adatok menedzsmentje Visszavonások Lejárat Szerepek

52 FPR: Titoktartás osztály
Anonimitás Álnevek Összekapcsolhatatlanság Megfigyelhetetlenség

53 FPT: biztonsági funkciók védelme osztály (1)
Absztrakt gép teszt Hiba-biztonság Exportált TSF adatok rendelkezésre állása Exportált TSF adatok biztonsága Exportált TSF adatok integritása Belső TOE - TSF átvitel Fizikai védelem Biztonságos feléledés

54 FPT: Biztonsági funkciók védelme osztály (2)
Visszajátszás detektálás Hivatkozás-közvetítés Tartomány-szétválasztás Állapotszinkron protokoll Időbélyegek TSF-ek közötti adatkonzisztencia Replikált adatok konzisztenciája TOE önteszt

55 FRU: Erőforrás-felhasználás osztály
Hibatűrés Szolgáltatások prioritása Erőforrás kiosztás

56 FTA: TOE-hozzáférés osztály
Választható attributumok hatókörének korlátozása Többszörös egyidejű szekciók korlátozása Szekciók zárolása Hozzáférések megjelölése Hozzáférési napló TOE szekció létesítése

57 FTP: Bizalmi útvonal/csatornák osztály
TSF-ek közötti biztonságos csatorna Biztonságos útvonal

58 CC garanciális követelmény-osztályok
Class ADV: Fejlesztés Class AGD: Útmutató dokumentumok Class ALC: Az életciklus támogatása Class ATE: Vizsgálatok (tesztek) Class AVA: A sebezhetőség felmérése Class ACO: Kompozíció

59 Mik is a garanciális követelmények?
Betartandó fejlesztési eljárásrend (ami fejlesztői tevékenységelemek néven szerepel a szabványban) A termékhez elkészítendő számtalan dokumentáció (ami bizonyítéka annak, hogy a fejlesztői tevékenységelemek rendben végre lettek hajtva) Értékelői tevékenységelemek (mit kell az értékelőnek vizsgálni, és nem hogyan [ez a CEM-ben található])

60 Pl.: ATE_FUN.1: Funkcionális tesztelés
Fejlesztői tevékenységelemek: ATE_FUN.1.1D: A fejlesztőnek tesztelnie kell a TSF-et, és dokumentálnia az eredményeket. ATE_FUN.1.2D: A fejlesztőnek el kell készítenie a tesztjegyzőkönyvet.

61 Pl.: ATE_FUN.1: Funkcionális tesztelés
A bizonyítékelemek tartalma és megjelenésmódja: ATE_FUN.1.1C: A tesztdokumentációnak tartalmaznia kell a tesztterveket, az elvárt teszteredményeket, és a tapasztalt teszteredményeket. ATE_FUN.1.2C: A tesztterveknek azonosítania kell az elvégzendő teszteket, és le kell írnia a teszt elvégzésének forgatókönyvét. A forgatókönyveknek tükrözniük kell az eredmények közötti függőségeket. ATE_FUN.1.3C: Az elvárt teszteredményeknél be kell mutatni a sikeres teszt elvégzése után keletkezett kimenetet. ATE_FUN.1.4C: A tapasztalt teszteredménynek meg kell egyeznie az elvárt teszteredménnyel.

62 Pl.: ATE_FUN.1: Funkcionális tesztelés
Értékelői tevékenységelemek: ATE_FUN.1.1E: Az értékelőnek kell megerősítenie, hogy a szolgáltatott információ megfelel a bizonyítékok tartalmára és megjelenésmódjára vonatkozó minden követelménynek.

63 Értékelési garanciaszintek
Az egyre magasabb Értékelési Garanciaszinteken (EAL) egyre több osztály és család által megfogalmazott követelmény jelenik meg, illetve az adott családokon belül az összetevők egyre magasabb szintű feltételeket szabnak.

64 Értékelési garanciaszintek

65 Értékelési garanciaszintek
EAL1 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent egy értékeletlen IT termékhez vagy rendszerhez képest.

66 Értékelési garanciaszintek
EAL1

67 Értékelési garanciaszintek
EAL2 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL1 szinthez képest, megkövetelve fejlesztői vizsgálatokat, egy sebezhetőségi elemzést, és még részletesebb TOE előírásra épülő független vizsgálatot.

68 Értékelési garanciaszintek
EAL2

69 Értékelési garanciaszintek
EAL3 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL2 szinthez képest, megkövetelve a biztonsági funkciók és módszerek és/vagy eljárások nagyobb teljes vizsgálati érvényesülési területét, amely valamennyi bizalmat ad arra nézve, hogy a TOE nem rongálódik meg a fejlesztés alatt.

70 Értékelési garanciaszintek
EAL3

71 Értékelési garanciaszintek
EAL4 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL3 szinthez képest, megkövetelve több tervezői leírást, a megvalósítás egy alkészletét, továbbfejlesztett módszereket és/vagy eljárásokat, amelyek szolgáltatják a bizalmat arra nézve, hogy a TOE nem fog megrongálódni a fejlesztés vagy kiszállítás során.

72 Értékelési garanciaszintek
EAL4

73 Értékelési garanciaszintek
EAL5 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL4 szinthez képest, megkövetelve félformális tervleírásokat, a teljes megvalósítást, egy jobban strukturált (és ezért analizálható) felépítést, rejtett csatornaelemzést, és továbbfejlesztett módszereket és/vagyeljárásokat, amelyek szolgáltatják a bizalmat arra nézve, hogy a TOE nem fog megrongálódni a fejlesztés során.

74 Értékelési garanciaszintek
EAL5

75 Értékelési garanciaszintek
EAL6 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL5 szinthez képest, megkövetelve több átfogó elemzést, a megvalósítás strukturált ábrázolását, több felépítési struktúrát (pl. rétegezés), több átfogó független sebezhetőségi elemzést, szisztematikus szisztematikus rejtett csatornaazonosítást, és továbbfejlesztett konfigurációmenedzselést és fejlesztési környezet óvintézkedést.

76 Értékelési garanciaszintek
EAL6

77 Értékelési garanciaszintek
EAL7 Ez az EAL jelentős garancianövekedést jelent az EAL6 szinthez képest, megkövetelve több formális ábrázolást és formális kölcsönös megfelelést használó átfogó elemzést, és átfogó vizsgálatot.

78 Értékelési garanciaszintek
EAL7

79 Értékelési garanciaszintek
Előfordulhat olyan helyzet, amikor az adott Értékelési Garanciaszinten (EAL) levő követelmények közül valamelyikben az adott termék még szigorúbb feltételeknek is meg tud felelni (megemelt garanciaszint, ami „+” jellel jelölnek). Példa: elektronikus aláírás-létrehozó termék teljesíti az EAL3 szintnél leírt szállítási feltételeket (ADO_DEL.1), de tudja teljesíteni a szigorúbb feltételt is (ADO_DEL.2), azaz a termék értékelési garanciaszintje EAL3+ lesz.

80 Értékelési garanciaszintek
EAL Összesen EAL1 30 EAL1+ 20 EAL2 161 EAL2+ 69 EAL3 105 EAL3+ 75 EAL4 84 EAL4+ 260 EAL5 7 EAL5+ 62 EAL7 1 EAL7+ 875

81 Néhány CC minősítéssel rendelkező termék
Antivírus: Trend Micro Interscan VirusWall, EAL 4 PKI: RSA Keon CA System, EAL 4 Tűzfal: Cisco IOS Firewall, EAL 4+ Operációs rendszer: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, EAL 4+; SuSE Linux Enterprise Server v8 SP3, EAL 3+ Intelligens kártya: GemXPresso Pro E64, EAL 4 Adatbázis-kezelő: Oracle 10g, EAL 4+

82 Melyik garanciaszintet válasszuk?
A gyakorlatban általában EAL 3 és EAL 4 szint teljesíthető Ennél magasabb szint csak nemzetbiztonsági alkalmazásokban De ha valakinek van igénye az EAL 7 szintre… Az igazi programozók binárisan kódolnak


Letölteni ppt "Common Criteria alapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések