Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagyhaju Norbert főelőadó 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY KÖRNYEZETVÉDELEM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagyhaju Norbert főelőadó 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY KÖRNYEZETVÉDELEM."— Előadás másolata:

1 Nagyhaju Norbert főelőadó e-mail: nagyhaju.norbert@gf.unideb.hu 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY KÖRNYEZETVÉDELEM

2 VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE Általános szabályok  a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,  esetleges hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,  keletkezésének ellenőrzése és mennyisége meghatározható legyen,  a munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírások betarthatók legyenek,  a környezetre, és élővilágra veszélyt ne jelentsen,  teljesülhessenek az ADR jogszabály előírásai.

3 OEC Veszélyes hulladék kezelése  A 180103 EWC különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok kezelése  Sterilizálás: 92 %  Égetés: 8 %)

4 Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év - Emberek egészségügyi ellátásából és/vagy azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (fertőző hulladékok) 484234 kg -Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 435 kg -Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer – keverékek (halogénezett ) 475 kg

5 Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év  Vizes alapú előhívó – és aktiváló oldatok 471 kg  veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok, (infúz. palackok) 687 kg

6  Megköszönjük a hulladékfelelősöknek a közreműködést az ismertetett hulladékok gyűjtésében, hogy azokat a veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzatában foglaltak szerint, eltekintve a kisebb hiányosságoktól sikerült kezelniük.  Az elmúlt évben, és mostanáig szakhatósági ellenőrzés, bírságolás, nem történt. A szakhatóságok felé az éves jelentések határidőre elkészültek, azok felől ez idáig semminemű visszajelzés nem érkezett.

7  Új tűgyűjtő (többfunkciós) edények kerültek bevezetésre és használatba. Az edényzet beszerzésekor az intézetek igényét vettük figyelembe a mennyiségek, és űrtartalmak vonatkozásában.  Hulladéktároló, gyűjtő edények, göngyölegek fajtájának felhasznált mennyiségének, bekerülési költségének táblázatos ismeetetése felsorolásszerűen.

8

9  Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata átdolgozásra került. Hatályba lép 2010. július 1- től.

10  hulladékfelelősök feladat, jogkör része kiegészült, amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.  Részletesebben Dávid a biztonsági tanácsadó beszél róla.

11 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre  Irányítja és ellenőrzi a szervezeti egység veszélyes hulladékainak gyűjtésével kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel jelen Szabályzat előírásaira.  Részt vesz, és aktívan közreműködik a belső, és szakhatóságok által kezdeményezett környezetvédelmi ellenőrzéseken.

12 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre  Havonta legalább két alkalommal ellenőrzést tart a szervezeti egységben, az ellenőrzésbe bevonja az ellenőrzött terület, osztály stb. felelős vezetőjét is. Az ellenőrzés keretén belül meggyőződik arról, hogy e szabályzatban előírtak szerint kezelik (gyűjtik) e a hulladékokat. Ennek során kiemelt figyelemmel ellenőrzi a kijelölt munkahelyi gyűjtőt, annak zárva tartását, az elszállításra váró gyűjtő edényzet (badella) épségét, szakszerű lezárását, az előírt időközönkénti elszállítását.

13 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre  Folyamatosan figyelemmel kíséri az e szabályzatban beállt változásokat, azoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket megteszi!  Munkakapcsolatot tart az OEC környezetvédelmi főelőadójával. A főelőadó javaslatára felveszi a kapcsolatot az OEC veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadójával

14 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre  Ellenőrzi, és figyelemmel kíséri a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló badellák készletezését, felhasználását, és az egyéb veszélyes hulladékok központi üzemi gyűjtőhelyre való rendszeres beszállítását, különös figyelemmel azok előírásszerű csomagolására.

15 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre  Szervezi és végzi a veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos ismétlődő oktatást a veszélyes hulladékok gyűjtésében érintettek részére a munkavédelmi oktatás keretén belül. A tartós távollétből visszajött dolgozók, valamint az újonnan belépő dolgozók részére a munkába álláskor elméleti, és gyakorlati oktatást tart. Az oktatás tényét megfelelően dokumentálja.  Részt vesz a számára előírt továbbképzéseken, oktatásokon.

16 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre  Ha környezetvédelmi hiányosság vagy, környezetszennyezés tudomására jut intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni köteles.  A veszélyes hulladék felelősök kinevezése a 4. sz. mellékletben lévő Megbízás által történik.

17 Az ellenőrzési napló vezetésének követelményei  Havonta minimum két alkalommal kell elévégezni, bevonni az ellenőrzésbe az osztály vezetőjét, vagy helyettesét, a naplót mindketten aláírják.

18  Új belépők, szóbeli és gyakorlati oktatása a hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!  Gyűtőedényzet zárása, feliratok elhelyezése (etikett címkék)

19 Tapasztalatok, problémák

20

21

22

23 Ellenőrzések tapasztalatai

24 Tapasztalatok, problémák

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Nagyhaju Norbert főelőadó 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY KÖRNYEZETVÉDELEM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések