Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY"— Előadás másolata:

1 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELEM Nagyhaju Norbert főelőadó 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY

2 VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE Általános szabályok
a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, esetleges hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő, keletkezésének ellenőrzése és mennyisége meghatározható legyen, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírások betarthatók legyenek, a környezetre, és élővilágra veszélyt ne jelentsen, teljesülhessenek az ADR jogszabály előírásai.

3 OEC Veszélyes hulladék kezelése
A EWC különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok kezelése Sterilizálás: 92 % Égetés: 8 %)

4 Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év
- Emberek egészségügyi ellátásából és/vagy azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (fertőző hulladékok) kg Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 435 kg Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer – keverékek (halogénezett ) 475 kg

5 Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év
Vizes alapú előhívó – és aktiváló oldatok 471 kg veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok, (infúz. palackok) 687 kg

6 Megköszönjük a hulladékfelelősöknek a közreműködést az ismertetett hulladékok gyűjtésében, hogy azokat a veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzatában foglaltak szerint, eltekintve a kisebb hiányosságoktól sikerült kezelniük. Az elmúlt évben, és mostanáig szakhatósági ellenőrzés, bírságolás, nem történt. A szakhatóságok felé az éves jelentések határidőre elkészültek, azok felől ez idáig semminemű visszajelzés nem érkezett.

7 Új tűgyűjtő (többfunkciós) edények kerültek bevezetésre és használatba
Új tűgyűjtő (többfunkciós) edények kerültek bevezetésre és használatba. Az edényzet beszerzésekor az intézetek igényét vettük figyelembe a mennyiségek, és űrtartalmak vonatkozásában. Hulladéktároló, gyűjtő edények, göngyölegek fajtájának felhasznált mennyiségének, bekerülési költségének táblázatos ismeetetése felsorolásszerűen.

8

9 Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata átdolgozásra került
Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata átdolgozásra került. Hatályba lép július 1- től.

10 hulladékfelelősök feladat, jogkör része kiegészült, amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett. Részletesebben Dávid a biztonsági tanácsadó beszél róla.

11 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre
Irányítja és ellenőrzi a szervezeti egység veszélyes hulladékainak gyűjtésével kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel jelen Szabályzat előírásaira. Részt vesz, és aktívan közreműködik a belső, és szakhatóságok által kezdeményezett környezetvédelmi ellenőrzéseken.

12 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre
Havonta legalább két alkalommal ellenőrzést tart a szervezeti egységben, az ellenőrzésbe bevonja az ellenőrzött terület, osztály stb. felelős vezetőjét is. Az ellenőrzés keretén belül meggyőződik arról, hogy e szabályzatban előírtak szerint kezelik (gyűjtik) e a hulladékokat. Ennek során kiemelt figyelemmel ellenőrzi a kijelölt munkahelyi gyűjtőt, annak zárva tartását, az elszállításra váró gyűjtő edényzet (badella) épségét, szakszerű lezárását, az előírt időközönkénti elszállítását.

13 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre
Folyamatosan figyelemmel kíséri az e szabályzatban beállt változásokat, azoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket megteszi! Munkakapcsolatot tart az OEC környezetvédelmi főelőadójával. A főelőadó javaslatára felveszi a kapcsolatot az OEC veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadójával

14 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre
Ellenőrzi, és figyelemmel kíséri a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló badellák készletezését, felhasználását, és az egyéb veszélyes hulladékok központi üzemi gyűjtőhelyre való rendszeres beszállítását, különös figyelemmel azok előírásszerű csomagolására.

15 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre
Szervezi és végzi a veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos ismétlődő oktatást a veszélyes hulladékok gyűjtésében érintettek részére a munkavédelmi oktatás keretén belül. A tartós távollétből visszajött dolgozók, valamint az újonnan belépő dolgozók részére a munkába álláskor elméleti, és gyakorlati oktatást tart. Az oktatás tényét megfelelően dokumentálja. Részt vesz a számára előírt továbbképzéseken, oktatásokon.

16 Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre
Ha környezetvédelmi hiányosság vagy, környezetszennyezés tudomására jut intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni köteles. A veszélyes hulladék felelősök kinevezése a 4. sz. mellékletben lévő Megbízás által történik.

17 Az ellenőrzési napló vezetésének követelményei
Havonta minimum két alkalommal kell elévégezni, bevonni az ellenőrzésbe az osztály vezetőjét, vagy helyettesét, a naplót mindketten aláírják.

18 Új belépők, szóbeli és gyakorlati oktatása a hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!
Gyűtőedényzet zárása, feliratok elhelyezése (etikett címkék)

19 Tapasztalatok, problémák

20 Tapasztalatok, problémák

21 Tapasztalatok, problémák

22 Tapasztalatok, problémák

23 Ellenőrzések tapasztalatai

24 Tapasztalatok, problémák

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY"

Hasonló előadás


Google Hirdetések