Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE Bertli Dávid veszélyes áru szállítási Tel.: (20) 9830-388 biztonsági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE Bertli Dávid veszélyes áru szállítási Tel.: (20) 9830-388 biztonsági."— Előadás másolata:

1 VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE Bertli DávidE-mail: bacon-di@fibermail.hu veszélyes áru szállítási Tel.: (20) 9830-388 biztonsági tanácsadó Bevezető képzés az ADR 1.3 fejezete szerint

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (Kivonat)  a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (veszélyes hulladékok gyűjtése)  az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet (eü. hulladékok)  a 2009. évi LVIII. Törvény (ADR)  stb.

3 Fertőző veszélyes hulladékok (ADR 6.2 osztály) A VESZÉLYES HULLADÉKOK KÉT FŐ CSOPORTJA Egyéb veszélyes hulladékok

4 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (kivonat)  A tevékenység szervezése:  a környezetre, és élővilágra veszélyt ne jelentsen,  teljesülhessenek az ADR jogszabály előírásai.  A hulladékok tulajdonságainak megfelelő védőfelszerelések használata kötelező.  Csomagolás során az ADR előírásai betartandók  Veszélyes anyagot tartalmazó csomagolóeszközt kitisztítani, kimosni tilos!  Munkahelyi gyűjtőhelyek: „VESZÉLYES HULLADÉK - MUNKAHELYI GYŰJTŐHELY”

5 Csomagolóeszközök (fertőző hulladékok)  Badella  Zsák (állatház + textíliák),  Tűgyűjtő edény

6 Csomagolóeszközök (fertőző hulladékok) – JELÖLÉS a DEOEC neve, címe, a szervezeti egység neve (pl. öntapadós cimkén), a bioveszély nemzetközi jele, a csomagolóeszköz UN – minősítésének jelölése, az UN szám, az ADR szerinti 6.2 sz. veszélyességi bárca

7 Csomagolóeszközök (fertőző hulladékok) – JELÖLÉS Speciális, feliratozott, sárga zsákok: a DEOEC neve, címe, a szervezeti egység neve (pl. öntapadós cimkén), a bioveszély nemzetközi jele, a csomagolóeszköz UN – minősítésének jelölése

8 Csomagolóeszközök (fertőző hulladékok) – ZÁRÁS  Badellák: Teljes kerületükön zártak (fedeleik teljesen a helyükön, a hulladék nem lóghat ki.)  Lezárást követően a tároló eszközök már csak erőszakkal (roncsolással) legyenek nyithatóak.

9 Csomagolóeszközök (fertőző hulladékok) – ZÁRÁS  Zsákok: Gyorskötöző szalagok (más zárási mód nem megengedett)  A nem megfelelően lezárt csomagolóeszközöket a szállító nem veheti át.

10 Csomagolóeszközök (fertőző hulladékok) – TISZTASÁG A benne lévő, vagy egyéb veszélyes hulladékokkal kívülről szennyezett edényzetet hulladék gyűjtésére használni szigorúan tilos.

11 Csomagolóeszközök (fertőző hulladékok) – TISZTASÁG  A badelláknak, zsákoknak épnek, sértetlennek kell lenniük.  Sérült hulladékgyűjtő edényzetet hulladék gyűjtésére használni szigorúan tilos. Az esetlegesen sérült csomagolóeszközöket (badella, zsák) a szállító nem veheti át.

12 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – KIVITEL ÖNÁLLÓ, VAGY KOMBINÁLT CSOMAGOLÁS!

13 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – KIVITEL  A kiürült, tisztítatlan csomagolóeszközöket nem kell külön becsomagolni. korlátozott mennyiségű  Ha csak lehetséges: korlátozott mennyiségű, kombinált csomagolások! BELSŐ MENNYISÉGEK KÜLSŐ MENNYISÉG

14 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – KIVITEL  Korlátozott mennyiségű, kombinált csomagolások EWC kód MEGNEVEZÉSMEGJEGYZÉSUN számBárca Csom. csop. LQ 06 01 05 salétromsav és salétromossav 65%-nál alacsonyabb savtartalommal 20318IILQ22 ………………… 06 01 06egyéb savak *1 megjegyzés a táblázat után! 3077/30829III LQ27/ LQ7 …………………

15 KódKombinált csomagolás tömege belső csomagolásonként Küldeménydarabon- ként (1)(2)(3) LQ0Nincs mentesség. ……… LQ17500 ml2 1 LQ2330kg ……… Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – KIVITEL  Korlátozott mennyiségű, kombinált csomagolások

16 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – KIVITEL Kombinált csomagolások + törékeny (pl. üveg) belső csomagolóeszközöknél tömítőanyagot kell elhelyezni. Tömítőanyag pl.:  Vastag papír hullám-, vagy kartonlemez,  műanyag habforgács,  gyűrt papírlapok stb.

17 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – KIVITEL  A kiürült, de ki nem tisztított csomagolóeszközök részére csak akkor kell külön gyűjtőedényzetet biztosítani, ha azok sérültek, töröttek, vagy lezáratlanok és nem zárható ki a bennük lévő veszélyes maradékok szabadba jutása.

18 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS  a „Veszélyes hulladék” felirat  a szervezeti egység neve  a hulladék EWC kódszáma, mely előtt az „EWC” betűknek kell szerepelni

19 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS UN szám UN szám (jól látható nagyságban és tartósan)  Kiürült, tisztítatlan csomagolóeszközök + LQ: UN számot tilos megadni.  Eltérő, vagy szükségtelen UN számot el kell távolítani, le kell takarni.  A jelölést nyomtatni (+ fedni), vagy alkoholos filctollal megadni stb.

20 UN 3082 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS UN szám megadása kombinált csomagolások esetén: KÜLSŐ BELSŐ KÜLSŐ + BELSŐ csomagolás is jelölendő!

21 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS Veszélyességi bárcák Bárcák számai:1. sz. melléklet Bárca mintája:6. sz. melléklet EWC kód MEGNEVEZÉSMEGJEGYZÉSUN számBárca Csom. csop. LQ 06 01 05 salétromsav és salétromossav 65%-nál alacsonyabb savtartalommal 20318IILQ22 ………………… 06 01 06egyéb savak *1 megjegyzés a táblázat után! 3077/30829III LQ27/ LQ7 …………………

22 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS Veszélyességi bárcák  Kombinált csomagolás használata esetén a belső és a külső csomagolóeszközöket is jelölni kell.  Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön veszélyességi bárca nem szerepelhet. Ha ilyen mégis előfordul, azt tartósan le kell takarni, vagy el kell távolítani.

23 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS Korlátozott mennyiség (LQ)  UN szám és bárca használata tilos! Helyettük: Egy anyagTöbb anyag

24 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS Átcsomagolt veszélyes hulladékok jelölése:  a „Veszélyes hulladék” felirat  a szervezeti egység neve  a hulladék EWC kódszáma, mely előtt az „EWC” betűknek kell szerepelni

25 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS MINŐSÍTŐ JELÖLÉS! Veszélyes hulladék csak minősített csomagolásban szállítható! Nem előírt:  LQ  Átcsomagolt hulladékok  Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök

26 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS MINŐSÍTŐ JELÖLÉS! X”YZ  „X”, „Y”, vagy „Z” - I, II, vagy III csomagolási csoportú veszélyes hulladék csomagolható.  Lásd 1. sz. melléklet! 5 év  Műanyag csomagolóeszközök érvényessége 5 év!

27 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAGOK JELÖLÉSE  „Az UN 3077 és az UN 3082 esetén (Lásd 1. melléklet!)  Az UN szám közvetlen közelében Nem előírt:  önálló csomagolóeszközben, vagy kombinált csomagolás belső csomagolóeszközében 5l, vagy 5 kg alatt  LQ esetén  átcsomagolt veszélyes hulladékok csomagolóeszközein,  üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön

28 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – JELÖLÉS ÁLLÓ HELYZETET JELÖLŐ NYILAK  Kombinált csomagolás folyékony tartalommal  Egymással szemközti két függőleges oldalon,  Nem előírt:  legfeljebb 120 ml-es belső csomagolásoknál (elegendő felszívó anyaggal)  bármely helyzetben szivárgásmentes hulladékoknál (pl. betegellátásba be nem került alkoholos, vagy higanyos hőmérő, aeroszol stb.),  üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön,  átcsomagolt hulladékoknál

29 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – ZÁRÁS  A csomagolóeszközöket kielégítő módon le kell zárni a központi üzemi gyűjtőhelyre való szállítás előtt.  A hulladékok a csomagolásban el ne mozdulhassanak, abból ki ne juthassanak.  Alkalmazni kell a csomagolóeszközök saját zárószerkezeteit.

30 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – ZÁRÁS  Használható még:  Erős ragasztóaszalag, tűzőkapcsok (pl. papírlemez ládák esetén), kötél, gyorskötöző szalag, erős ragasztószalag (zsákok esetén) stb.  Zsákokat saját anyagukkal „elkötni” tilos!

31 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – ZÁRÁS  A kombinált csomagolás külső csomagolóeszközében a belső csomagolóeszközök teljesen el kell, hogy férjenek.  Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön is rajta kell lenni a zárószerkezetnek.

32 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – TISZTASÁG nem lehetnek szennyezettek A csomagolóeszközök és az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök nem lehetnek szennyezettek  sem a bennük lévő  sem egyéb veszélyes hulladékokkal. Különösen nem megengedett olyan jellegű szennyeződés, amely gyengítheti a csomagolóeszközt.

33 Csomagolóeszközök (egyéb hulladékok) – ÉPSÉG  Csak ép, sérülésmentes csomagolás használható.  Sérült csomagolóeszközben veszélyes hulladékot a központi üzemi gyűjtőhelyre szállítani tilos, illetve  A szállító nem vehet át!


Letölteni ppt "VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE Bertli Dávid veszélyes áru szállítási Tel.: (20) 9830-388 biztonsági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések