Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tíz téma – tíz tételben. A félév tárgyalt témái ► A kultúra fogalma, kultúra és építészet ► A város megközelítésmódjai, a modern nagyváros ► A város tapasztalata:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tíz téma – tíz tételben. A félév tárgyalt témái ► A kultúra fogalma, kultúra és építészet ► A város megközelítésmódjai, a modern nagyváros ► A város tapasztalata:"— Előadás másolata:

1 Tíz téma – tíz tételben

2 A félév tárgyalt témái ► A kultúra fogalma, kultúra és építészet ► A város megközelítésmódjai, a modern nagyváros ► A város tapasztalata: az észleléstől a fogalomig; emlékezet, tapasztalat, megértés ► Tér és hely, a városi tér jelentései ► Közterületek: utcák, terek ► A városi tér használata, a nagyvárosi magatartásformák ► Nyilvánosság, intézmények, épülettípusok ► A tudás intézményei: az iskola ► Ház, otthon, lakás: a magánélet színtere ► A modern nagyváros lakástípusai és életformái

3 Kultúra, kultúra és építészet ► Az egyik legösszetettebb fogalom. Eredet, jelentések (Williams) ► Kultúra / természet ► A hiánylény-koncepció ► Kultúra: egyes és többes szám ► A letelepedés, építés, építészet szerepe az emberi kultúrában: tartósság, a kollektív emlékezet hordozója (Aldo Rossi) ► Az építészet kezdetei (Vitruvius)

4 Város, nagyváros ► A település, s ezen belül a város mint civilizációs vívmány. Természet és műalkotás között (Lévi- Strauss, Mumford) ► A város jellemzői (Spiro Kostof) ► Ellentétes megítélés, pozitív és negatív vonások:  Túlnépesedés, kaotikus, egészségtelen, személytelen, gépies… (Baraka, Peter Hall), de  a gazdagság, tudás, hatalom, az innováció központjai; eszmék, képek, divatok terjesztői (Peter Hall)

5 A (városi) környezet észlelése. Tájékozódás, identitás ► Épített környezet és észlelés. „Láthatatlan építészet” (Batár Attila) ► Az érzékszervek szerepe. Tapintás: kéz, láb. Bőrfelület. ► A város változó arcai (napszakok, évszakok, szagok, illatok, ízek) ► A felületek, burkolatok, anyagok szerepe. ► A tájékozódás elemei a városi környezetben, a mentális térképezés (Kevin Lynch)

6 Tér és hely ► A tér fogalmának sokfajta jelentése. ► Szakrális és profán tér (Eliade) ► Absztrakt, homogén tér – tapasztalt, megélt tér (hely) ► “Hangoltság”, “megértés”, “diskurzus” és “másokkal-való-lét” (Christian Norberg-Schulz) ► A helyhez fűződő érzelmek, képzetek, egzisztenciális jelentések (Gaston Bachelard, Peter Zumthor) ► Hely és nem-helyek (az utóbbiak a globális kultúrára jellemző épülettípusok – Marc Augé)

7 A város tere és terei (közterek, utcák) ► Közterület, köztér: jellemzők és funkciók ► Agóra, fórum, piactér ► A terek csoportosítása  forma és  funkciók szerint ► Budapesti terek példái

8 Városi magatartásformák ► Konformitás és szabadság között. Kommunikáció, csere, pénz, idő ► A nagyvárosi személyiség jellemzői: racionalitás, közömbösség, tartózkodás (Georg Simmel) ► A városi térhasználat jellemzői: kötött, részben kötött, kötetlen tér (Edward T. Hall) ► A térbeli távolságok szerepe, jelentései a kötetlen térben. ► Felségterületek és jelölők (Erving Goffman) ► A városi tapasztalat (Stanley Milgram)  Hogyan védekezünk a túlterheltséggel szemben?  Közömbös-e a nagyvárosi ember? Mi a tapintat, be nem avatkozás indokoltsága, szerepe?

9 A modern élet intézményesülése, intézmények és épülettípusok ► Az átmenet a külső és a belső között, a küszöb. Kint és bent. ► A társadalmi intézmények szerepe. Intézmény és szervezet. ► A modern élet intézményesültsége. Intézmények és épülettípusok. Fejlődésük a különböző korszakokban. ► A modern nagyváros polgári intézményrendszere, Budapest példája. ► Kávéház, áruház …

10 A tudás, nevelés intézménye: az iskola ► Tanulás, tapasztalás, tudás. Kultúra és átörökítés ► A kommunikácis médiumok történeti változása (Marshall McLuhan) ► Tudás, intézmény, nevelés, hatalom ► A gyermekkor változó felfogása (Philippe Ariés) ► Az életciklusok, az iskoláskor jellemzői (Erik Erikson) ► Az iskolai osztály mint társadalmi rendszer (Talcott Parsons) ► Iskola és építészet (Louis Kahn, Hans Scharoun, Herman Hertzberger) ► Az iskola jelene és jövője

11 Lakás, otthon, otthontalanság ► Otthon: berendezkedni a világban (Martin Heidegger); A terület megjelölése, hajlék, fedél ► Hajléktalanság, otthontalanság: a jelenség, okok és következmények ► A nomád, a mobilis életforma ► A letelepedés, a ház, a lakás ► Archetípus, ősminta (a primitív kunyhó, az építészet négy alapeleme – Gottfried Semper) ► A családi ház kliséi ► A modern lakás: építész és megrendelő viszonya. Művészet vagy használat? (Adolf Loos) ► A modern lakás alaprajzának, beosztásának illeszkedése az életforma igényeihez (Toroczkai Wigand Ede) ► A modern lakásépítés három korszaka: Kozma Lajos: Az új ház. Historizmus – a huszas évek technikai kísérlete – az emberközpontú modern építészet.

12 Lakás2: városi lakásformák, közösségi, tömeges lakásépítés ► A kertváros gondolat és megvalósult példák. ► A 19. századi szociális utópiák, a falanszter elképzelés és Jean Godin kályhagyáros Familiestere együttese. ► A tömeges lakásépítés, a lakótelepek. ► Le Corbusier: Unite d’Habitation, Marseille ► Innovatív szociális lakásépítés a 80-as években: Jean Nouvel Nemausus lakóegyüttes Nimes-ben. ► A Magház projekt mint életforma csoportokra szabott, befektetői alapú fejlesztés. ► A Sargfabrik mint közösségi lakásforma


Letölteni ppt "Tíz téma – tíz tételben. A félév tárgyalt témái ► A kultúra fogalma, kultúra és építészet ► A város megközelítésmódjai, a modern nagyváros ► A város tapasztalata:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések