Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A házassági felkészítés speciális esetei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A házassági felkészítés speciális esetei"— Előadás másolata:

1 A házassági felkészítés speciális esetei
Mihalec Gábor

2 Az 1970-es évek óta egyházi közösségek és empirikus műhelyek egyaránt komoly vizsgálatok tárgyává tették a házasságra való felkészítés kérdéskörét. Azóta számos meggyőző utánkövetéses vizsgálat készült a témáról. Előadásunkban a házassági felkészítés különös körültekintést igénylő kérdéseit vesszük sorba. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

3 Vegyesházasságok egyházi megítélése
„A boldog, sikeres otthon feltétele, hogy a férjnek és feleségnek egységes elképzelései és céljai legyenek. A Szentírás ezt tanácsolja: ’Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában’ (2Kor 6:14). Nagyon valószínű, hogy a hitbeli eltérés megmérgezi az otthon boldogságát. Ha a szülők különböző hitelveket vallanak, az zűrzavarhoz, bonyodalmakhoz és a gyermeknevelés kudarcához vezethet. […] Isten tisztelete, a szombatünneplés, a pihenés, a társas kapcsolatok, az anyagi források kezelése és a gyermeknevelés fontos összetevői a boldog családi kapcsolatoknak. […] A házasságra való megfelelő felkészülés feltétlenül foglalja magába az ezen területekre kiterjedő jegyesoktatást, amelyet a lelkész végez.” Hetednapi Adventista Egyház Gyülekezeti kézikönyv, p. (angol számozás szerint) Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

4 Vegyesházasságok kapcsolati-dinamikai megítélése
„A felekezeti különbségeket megítélésem szerint akkor kell tematizálni, ha a felek legalább egyike erős gyökerekkel rendelkezik a saját felekezetében. A hit és a lelkiség ugyan sokkal több, mint felekezeti hovatartozás kérdése, ugyanakkor a felekezeti hovatartozás meghatározza őket. A hívő ember számára a saját gyülekezete és egyháza – még akkor is ha kritikusan nyilatkozik vagy viselkedik vele kapcsolatban – mindig egy darabka otthon, kultúra és életstílus. Éppen ezért ez a téma több, mint ’csupán’ dogmatikai különbség.” Andreas Bochmann, Praxisbuch Ehevorbereitung: Anregungen für Seelsorger und Berater, p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

5 Vegyesházasságok kapcsolati-dinamikai megítélése
Larson és Olson 2000-ben végzett vizsgálata szerint a hit kérdésében a legfontosabb tényező, hogy a felek egyetértsenek a hitbeli értékek és meggyőződések gyakorlati kifejezésének módjában. A pár bevonásával készült reprezentatív vizsgálatban a boldog házasságban élő párok 89%-a magas pozitív megegyezést mutatott ebben a kategóriában. Olson vizsgálata arra is kitér, hogy az alacsony lelki megegyezésű párok (akik különböző módon élik meg a hitüket) 5%-a tartozik a legelégedettebb párkapcsolati típusba (vitális párok), a hitben kompatibilis párok 36%-ához képest. Peter J. Larson, David H. Olson, „Spiritual Beliefs and Marriage: A National Survey Based on ENRICH.” Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

6 A nemzetiségi vegyesházasságok nyelvi és kulturális különbségei
„Gazdagságot jelentenek, ha mint ilyet felismerik és elismerik őket, de veszélyes csapdává válnak akkor, ha megpróbálnak úgy tenni, mintha a szerelem eltakarna minden különbözőséget.” Andreas Bochmann, Praxisbuch Ehevorbereitung: Anregungen für Seelsorger und Berater, 144. p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

7 A nemzetiségi vegyesházasságok nyelvi és kulturális különbségei
A nyelv kérdése azért fontos, mert akadályozhatja a kommunikációt a felek között, ami pedig automatikusan magával vonja a kapcsolat megromlását. Mivel érzelmi szinten nehezen tud valaki megnyílni egy számára idegen nyelven, ez a különbség gátolhatja az intimitás kialakulását. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

8 A nemzetiségi vegyesházasságok nyelvi és kulturális különbségei
„Milyen szerepet tölt be a nő az adott kultúrában? Milyen erős a családi összetartás? A kis család az elfogadott, vagy a több mint két nemzedéket felölelő nagycsalád? Ki a családfő? Milyen elvárások léteznek egymás rokonainak látogatásával kapcsolatosan? Milyen mértékü közelség elfogadott az adott kultúrában? […] Melyik a domináló vallás a partner kultúrájában? Ő melyik vallás követője? Milyen politikai és erkölcsi normák uralkodnak abban a kultúrában? Milyen a jellemző öltözködési mód?” Andreas Bochmann, Praxisbuch Ehevorbereitung: Anregungen für Seelsorger und Berater, p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

9 A nemzetiségi vegyesházasságok helyzete az egyik fél „bevándorlása” esetén
„A kultúravesztés a szocializáció része, amely tudatos és öntudatlan tanulási folyamatokat egyaránt magába foglal. Ennek során az egyén magáévá teszi egy társadalom (illetve szub-társadalom) kulturális hagyományait (pl. nyelv, értékrendszer, példaképek), és közben az új társadalom tagjává válik.” A bevándorló fél tehát lead a saját kultúrájából és ez különösen a gyermeknevelésben lesz érezhető. A vegyesházasságból születő gyermek ugyanis csak másodkézből érintkezik a bevándorló szülőfél kultúrájával, így viselkedését, gondolkodását és értékrendjét túlnyomóan az a kultúra határozza meg, amelynek kontextusában él. Katharina Zoll, Stabile Gemeinschaften: Transnationale Familien in der Weltgesellschaft, 207. p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

10 Életkori sajátosságok
Az életkor tekintetében három problémás helyzetcsoportra számíthat a felkészítő: 1. az átlagosnál fiatalabb házasulandó pár, 2. nagy korkülönbségű pár, és 3. érett korú pár. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

11 Életkori sajátosságok
A 20 év alatti házasodási kor a szakirodalomban különös kockázati tényezőnek számít. Ennek a megállapításnak fejlődéslélektani okai vannak: „[…] azoknak a serdülőknek, akik még nem alakítottak ki kielégítő identitást, nehézségeik lesznek az intim, kölcsönösen kielégítő kapcsolatokban való részvételben, mert a magukba mélyedés megnehezíti, hogy a másik szükségleteire figyeljenek.” Rita L. Atkinson et al., Pszichológia, p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

12 Életkori sajátosságok
A nagy korkülönbségű párok legnagyobb kihívása, hogy a felek életciklusa nem áll harmóniában egymással. Mindketten más-más fejlődéslélektani stádiumban vannak, mások a megoldandó kríziseik, ezért a kapcsolatukat is másként élik meg: „Itt válik láthatóvá az életciklusok egyidejűségének és kétidejűségének jelentősége a párkapcsolatra nézve. A nagy korkülönbség kapcsolati síkon áthidalhatatlan idegenséget képezhet a felek között, amelyet a szerelmesség fázisában túl könnyen figyelmen kívül hagynak.” Hans Jellouschek, Warum hast du mir das angetan? Untreue als Chance, 10. kiadás, 69. p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

13 Életkori sajátosságok
Az érett korú pároknak az egymással való kapcsolatuk mellett más tényezőkkel is szembe kell nézniük a házassági felkészítés során, amelyek élethelyzetükből, vagy egészségi állapotukból adódóan hatással lesznek a leendő házasságra. Ezek a témák az életszakasz-váltás (nyugdíjazás, üres fészek, stb.), a transzgenerációs kérdések (az érett korú pár „szendvics” helyzetben van az esetleges korábbi házasságból származó felnőtt gyermekek, és idős, ápolásra szoruló saját szüleik között), valamint az egészség kérdései köré csoportosulnak. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

14 A mozaikcsalád különös helyzetei
„A mostohacsaládokban legalább az egyik, a gyermekek számára fontos kapcsolódási személy nem él a családi közösségben. Minden, illetve csaknem minden tag átélte egy fontos kapcsolódási személy (illetve jelentős kapcsolati forma) elvesztését. A mostohaszülőnek (és adott esetben annak gyermekeinek) egy már meglévő, szilárd kapcsolati mintákban élő csoportban kell helyet találnia magának, illetve két részcsaládnak kell egy összenőnie egymással. A gyermekek több mint egy családi közösség tagjai, az első és a mostohacsalád tagjai, de adott esetben a velük nem egy háztartásban élő, új családot alapított szülőfél családjához is kötik szálak. Az egyik szülőnek nincsenek szülői jogai egy vagy több gyermek felett, noha – kívülről tekintve – a szülői alrendszerhez tartozik.” Manfred Cierpka, Handbuch der Familiendiagnostik, p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

15 A mozaikcsalád különös helyzetei
A leggyakrabban elkövetett hiba az, amikor az új család azt az elvárást támasztja tagjai felé, hogy ebben a konstellációban mindennek úgy kell működnie, mint egy „normális” családban. A mostohaszülő átveszi az édes szülő szerepét, ami gyakori konfliktusok forrása. Ehelyett jobb, ha a mostoha szülő nem próbál pótszülő lenni, hanem inkább egy kedves rokon szerepét ölti magára (nagybácsi, nagynéni pozíció). Átlagosan öt évre van szükség ahhoz, hogy egy mozaikcsaládban beálljon egy jól működő egyensúly. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

16 A mozaikcsalád különös helyzetei
Pongrácz és Spéder reprezentatív felmérése szerint a éves magyar lakosság 67,9% szerint a házasságra való legjobb felkészülés mód a házasságot megelőző együttélés. A közhittel ellentétesen ennek a fordítottja igaz: a házasságkötés előtti együttélés növeli a válás kockázatát. Pongrácz Tiborné, Spéder Zsolt, „Élettársi kapcsolat és házasság – Hasonlóságok és különbségek az ezredfordulón.” Szociológiai Szemle, 2003/4, p. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

17 A mozaikcsalád különös helyzetei
„Paradox módon a házasság előtti együttélés, mely egyes körökben szinte normává vált éppen arra hivatkozva, hogy a lehető legalaposabban ismerjék meg egymást a felek, mielőtt összeházasodnának, növeli annak esélyét, hogy az ilyen kapcsolat válásban végződjék.” Gödri Irén, „A házasságok és az élettársi kapcsolatok minőségének és stabilitásának néhány metszete.” Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

18 A mozaikcsalád különös helyzetei
Az ilyen kapcsolatokat szétfeszítő szempontok mindegyike arra vezethető vissza, hogy az élettársi kapcsolatban alacsonyabb az elköteleződés mértéke a házassághoz képest, és a volt élettársak ugyanazt az alacsony fokú elköteleződést viszik magukkal a házasságba. Két ponton különösen felszínre tör ez a kérdés: 1. a konfliktuskezelés és a 2. szexuális hűség terén. Tartalom: Bevezetés Felekezeti vegyesházasságok Nemzetiségi vegyesházasságok A házasulandók életkora Mozaikcsalád Házasodó élettársak

19 Köszönöm a figyelmet! Kapcsolat:


Letölteni ppt "A házassági felkészítés speciális esetei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések