Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU Ismeretek ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU Ismeretek ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA"— Előadás másolata:

1 EU Ismeretek ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA
HEFOP P / EU-ismeretek /57

2 A projekt tervezésének módszerei
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A projekt tervezésének módszerei HEFOP P / EU-ismeretek /57

3 PCM egyszerűsített modellje
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA PCM egyszerűsített modellje Ötlet Koncepció Terv Eredmény Elemzés Résztvevők köre Helyzetelemzés Probléma meghatározása Célok Stratégiai irányok Tervezés Tevékenységi struktúra Időterv Pénzügyi terv Kockázatelemzés Megvalósítás Monitoring Nyomonkövetés Beavatkozás Kommunikáció A projekt zárása Műhelymunka Ötletroham SWOT Problémafa Célfa Logikai keretmátrix Tevékenységfa Gantt diagram Logframe matrix Indikátorok Visszacsatolás Kommunikációsmódszerek ELŐKÉSZÍTÉS VÉGREHAJTÁS TERVEZÉS HEFOP P / EU-ismeretek /57

4 Probléma-fa elemzés Külső vállalkozók nem jönnek Munkanélküliség
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Probléma-fa elemzés Külső vállalkozók nem jönnek Munkanélküliség Belső vállalkozások erőtlenek Nem elég képzett-ek Nincs mögöt-tük tőke Túl sokan vannak ugyanarra a tevékeny-ségre Nincs közmű-vesített terület Képzetlen a munkaerő Rossz a közle-kedés OK OKOZAT HEFOP P / EU-ismeretek /57

5 Célfa meghatározása ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Munkahelyek létesítése cél
Belső vállalkozások meferősítése Külső vállalkozók vonzása Vállal-kozási ismere-tek oktatása Új vállalko-zási területek feltárása Közmű-vek kiépít-ése Átképző tanfolya-mok indítása Autó-pályával össze-kötő út építése Tőke vonzás feltétel HEFOP P / EU-ismeretek /57

6 Stratégiai elemzés Munkahelyek létesítése cél
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Stratégiai elemzés Munkahelyek létesítése cél Belső vállalkozások megerősítése Külső vállalkozók vonzása Vállalkozási ismeretek oktatása Új vállalkozási területek feltárása Átképző tanfolyamok indítása Képzés-klaszter eszköz HEFOP P / EU-ismeretek /57

7 A logikai keretmátrix ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Első sor Második sor
Harmadik sor Negyedik sor Első oszlop Változások, problémák megoldása Tágabb célok Közvetlen célok Eredmények Tevékenysé-gek Második oszlop Objektíven igazolható indikátorok Harmadik oszl. Az információ forrásai Negyedik oszl. Feltételek / Kockázatok A hatás elérés- ének mértéke A hatás nagyságrendje A végtermék me., mi., Eszközök Költségek Előfeltételek HEFOP P / EU-ismeretek /57

8 A logikai keretmátrix összefüggései
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A logikai keretmátrix összefüggései Első oszlop Második oszlop Harmadik oszlop Negyedik oszlop Változások, problémák megoldása Objektíven igazolható indikátorok Az információ forrásai Feltételek Első sor Tágabb célok A hatás elérésének mértéke Második sor Közvetlen célok A hatás nagyságrendje Harmadik sor Eredmények A végtermék me., mi., Negyedik sor (Erőforrások) Tevékenységek Eszközök Költségek Előfeltételek HEFOP P / EU-ismeretek /57

9 EU Ismeretek II. ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA
HEFOP P / EU-ismeretek /57

10 A tervezés lépései Célok és tevékenységek Tevékenységfa Gantt diagram
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A tervezés lépései Célok és tevékenységek Tevékenységfa Gantt diagram HEFOP P / EU-ismeretek /57

11 Tevékenységek meghatározása a projekt céljai eléréséhez Átfogó célok
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A tervezés célja Tevékenységek meghatározása a projekt céljai eléréséhez Átfogó célok Közvetlen célok Tevékenységek ütemezése Időtartama Logikai kapcsolata Tevékenységek végrehajtásának anyagi, technikai, emberi feltételeit Költségek HEFOP P / EU-ismeretek /57

12 Tevékenységstruktúra kialakítása
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Tevékenységstruktúra kialakítása A projekt felbontása elemi egységekre, résztevékenységekre Nagyprojekteknél Fázisok Fázishatáron mérföldkövek Fázisok lehatárolása: célok, ellenőrizhetőség Részletes lebontás Felülről lefelé Több lépésben Milyen részletességgel? (Tevékenység/ WBS diagram!) HEFOP P / EU-ismeretek /57

13 Időigény meghatározása
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Időigény meghatározása Becslés Az időigény függ: A munka mennyiségétől A rendelkezésre álló erőforrásoktól Külső tényezőkről (Kockázat!) A tevékenységek időtartama összeadódik Tevékenységek logikai kapcsolata HEFOP P / EU-ismeretek /57

14 Logikai kapcsolatok (FS)
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (FS) Vég és kezdet (Finish to Start): B nem kezdődhet el addig, amíg A be nem fejeződik A B HEFOP P / EU-ismeretek /57

15 Logikai kapcsolatok (SS)
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (SS) Kezdet és kezdet (Start to start): B nem kezdődhet addig, amíg A el nem kezdődik A B HEFOP P / EU-ismeretek /57

16 Logikai kapcsolatok (FF)
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (FF) Vég és vég (Finish to finish):B nem végződhet az A befejezése előtt A B HEFOP P / EU-ismeretek /57

17 Logikai kapcsolatok (SF)
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (SF) Kezdet és vég (Start to finish): A nem fejeződhet be addig, amíg B el nem kezdődik A B HEFOP P / EU-ismeretek /57

18 Gantt-diagram ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA
HEFOP P / EU-ismeretek /57

19 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Néhány fogalom Csúszási idő: egymástól független, párhuzamos tevékenységek tetszőlegesen indíthatók, lehet „csúszni”, feltéve ha a projekt egészét nem veszélyezteti. Kritikus út: olyan tevékenységek sorozata, melyek csúszási időtartama nulla. HEFOP P / EU-ismeretek /57

20 CPM= Critical Path Method
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Kritikus út módszere CPM= Critical Path Method Olyan matematikai eljárás, ami a projekt egészének időigényét a résztevékenységek időtartamából és a köztük fennálló összefüggésekből számítja ki, és így kiszűri a kritikus tevékenységet HEFOP P / EU-ismeretek /57

21 Kritikus út a diagramon
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Kritikus út a diagramon A-B-E-H-I A projekt teljes átfutási ideje HEFOP P / EU-ismeretek /57

22 Tevékenység/ WBS Diagram
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Tevékenység/ WBS Diagram Új szoftver csomag installálása Tesztelés Tervezés Fejlesztés Végrehajtás Igények Vásárolt csomag illesztése Vásárolt csomag tesztelése Igények felmérése Rendszer megterve- zése Új csomag Implemen- tálása Folyamatok áttervezése Belső folyamatok tesztelése Adminiszt-ráció betanítása Manuális folyamatok módosítása Manuális Folyamatok tesztelése HEFOP P / EU-ismeretek /57

23 Az emberi erőforrások szakmai leltárának mátrixa
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Az emberi erőforrások szakmai leltárának mátrixa Megne- vezés Igények meghat. Terve-zés Fejlesz- tés Teszte-lés Végrehaj-tás Kiss G. x Nagy J. Tóth P. Ács K. Kertész I Kovács J Seres B. Köves G HEFOP P / EU-ismeretek /57

24 A projekt feladat-felelősség mátrixa
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A projekt feladat-felelősség mátrixa Megne- vezés Kiss G. Nagy J. Tóth P. Ács K. Kert-ész I. Kovács J. Seres B. Köves G. Igények meghatározása F K Tervezés Fejlesztés Tesztelés Végrehajtás F=Felelős, K=Közreműködő HEFOP P / EU-ismeretek /57

25 Tevékenység-erőforrás mátrix kerete
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Tevékenység-erőforrás mátrix kerete Erőfor- rások Tevé- kenysegek Emberi erőforrások Techn. jell. (a tevékenység végzéséhez) Anyag jell. HEFOP P / EU-ismeretek /57

26 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA EU Ismeretek III.
HEFOP P / EU-ismeretek /57

27 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Gyakorlás egy valós pályázati kiírás alapján Regionális Operatív Program 3.2.2. Pályázati felhívás HEFOP P / EU-ismeretek /57

28 3.2. Helyi Foglalkoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA 3.2. Helyi Foglalkoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 2. Komponens Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban 1/2004/ROP HEFOP P / EU-ismeretek /57

29 Új munkahelyek létesítésével a szociális gazdaságban
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA I. A Pályázat célja Aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése Új munkahelyek létesítésével a szociális gazdaságban Komplex, többelemű, a célcsoportok szükségleteinek megfelelő, közösségi célú foglalkoztatási projektek megvalósítása által HEFOP P / EU-ismeretek /57

30 II.1 Pályázati feltételek
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.1 Pályázati feltételek Támogatható tevékenységek Oktatás, szak-és betanító képzés, ismeret-felújítás A bevont munkanélküliek foglalkoztatása Egyéb támogató tevékenység: szociális és mentális problémák kezelése Tanácsadás, a résztvevők foglalkoztathatóságának javítása Kiegészítő szolgáltatás, családtagokat is érintheti Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, infrastruktúra A projekt sikeres megvalósításához szükséges tanácsadás: marketing, szakmai és menedzsment HEFOP P / EU-ismeretek /57

31 II.2. Pályázati feltételek
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.2. Pályázati feltételek Nem támogatható tevékenységek Önkormányzatok közmunkaprogramja Munkaerő-kölcsönzés HEFOP P / EU-ismeretek /57

32 II.3. A projekt megvalósulásának földrajzi helye
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.3. A projekt megvalósulásának földrajzi helye Magyarország teljes területe Előnybe részesülnek a leghátrányosabb vagy hátrányos helyzetű kistérségek Prioritást élveznek az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott területek Az országos átlagot meghaladó roma lakossággal rendelkező települések HEFOP P / EU-ismeretek /57

33 II.4. A projekt időtartama
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.4. A projekt időtartama Maximálisan 2 év Pályázat elbírálása és szerződéskötés 5 hónap A projekt működése során nem változhat 5 éven belül A beszerzett eszközök, ingatlanok tulajdonjoga 5 éven belül nem változhat meg Számlákat meg kell őrizni HEFOP P / EU-ismeretek /57

34 Minimális támogatás összege 5 millió forint
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA III. Támogatás mértéke Minimális támogatás összege 5 millió forint Maximális támogatás összege 150 millió forint Támogatás mértéke: 100% HEFOP P / EU-ismeretek /57

35 IV. 1. A pályázók köre ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Pályázók lehetnek
Önkormányzatok Önkormányzati társulások Önkormányzati intézmények Alapítványok Közalapítványok Közhasznú társaságok Egyesületek Egyházak Társadalmi szervezetek HEFOP P / EU-ismeretek /57

36 Támogatásba részesülő partnerek lehetnek Az előzőekben is felsoroltak
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA IV.2. A partnerek köre Támogatásba részesülő partnerek lehetnek Az előzőekben is felsoroltak Megyei Munkaügyi központok Kereskedelemi és Iparkamarák Közreműködők köre HEFOP P / EU-ismeretek /57

37 V. Pályázati feltételek módosulása
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA V. Pályázati feltételek módosulása A módosított pályázati kiírástól számított 60 napig a régi feltételek szerint HEFOP P / EU-ismeretek /57

38 VI. Pályázatok beadása Módja Határideje ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA
HEFOP P / EU-ismeretek /57

39 VII. Pályázatok elbírálása
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA VII. Pályázatok elbírálása Formai kritériumok Jogosultsági jegyek Szakmai kritériumok HEFOP P / EU-ismeretek /57

40 VIII. Pályázók értesítése
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA VIII. Pályázók értesítése Várható időtartam: pl. 120 nap HEFOP P / EU-ismeretek /57

41 EU Ismeretek IV. ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA
HEFOP P / EU-ismeretek /57

42 A mutatók jelentősége Az indikátorok
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A mutatók jelentősége Az indikátorok HEFOP P / EU-ismeretek /57

43 Program és projekt szinten
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Program és projekt szinten Az EU szabályozása vonatkozik az indikátorokra is 1260/1999 rendelet Munkafüzet Az EU politikájával és céljaival való kapcsolat mérése Program Projekt szinten is Segítik a programok és projektek tervezését, végrehajtását és ellenőrzését is Értékük alakulását ellenőrizni és dokumentálni kell HEFOP P / EU-ismeretek /57

44 Mutatók típusai /szintjei
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Mutatók típusai /szintjei Hozammutatók (output indicators) A program/projekt által elért gazdasági aktivitást, tevékenységet mérik Pl. Megépített út Eredménymutatók (results indicators) A program/projekt által generált közvetlen és azonnali hatásokat méri Pl. Megközelíthetőség, biztonság Hatásmutatók (impact indicators) A program/projekt által generált egyéb hatásokat mérik Specifikus, Versenyképesség nő HEFOP P / EU-ismeretek /57

45 Foglalkoztatási támogatás Kedvezményezettek száma Szám Férfi/nő
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Hozam (output) mutató Mutató típusa Definíció Mérés Foglalkoztatási támogatás Kedvezményezettek száma Szám Férfi/nő HEFOP P / EU-ismeretek /57

46 Eredménymutató (Közvetlen cél)
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Eredménymutató (Közvetlen cél) Mutató típusa Definíció Mérés Foglalkoztatási támogatás Kedvezményezettek elhelyezkedési aránya % HEFOP P / EU-ismeretek /57

47 Foglalkoztatási támogatás Munkanélküliség arányának csökkenése %
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Hatásmutató Mutató típusa Definíció Mérés Foglalkoztatási támogatás Munkanélküliség arányának csökkenése % Férfi/nő HEFOP P / EU-ismeretek /57

48 Indikátorok/mutatók lényege
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Indikátorok/mutatók lényege Objektíven mérhető Forrásai Mennyiségi (Mennyit?) Minőségi (Mit?) Célcsoport (Kinek?) Időtartam (Mikor) Hely (Hol) Dokumentumok - OP Pályázatok Jelentések KSH adatok Stb….. HEFOP P / EU-ismeretek /57

49 S (specifikus)=a mért tényezőre jellemző M (measurable)= mérhető
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Indikátorok / mutatók SMART INIKÁTOROK S (specifikus)=a mért tényezőre jellemző M (measurable)= mérhető A (available)=rendelkezésre áll, elérhető R (realistic)= a mért tényező reális legyen T (time)= időben függő HEFOP P / EU-ismeretek /57

50 A logikai keretmátrix és a mutatók
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A logikai keretmátrix és a mutatók Első sor Második sor Harmadik sor Negyedik sor Első oszlop Változások, problémák megoldása Második oszlop Objektíven igazolható indikátorok Hamadik oszl. Indikátorok forrásai Negyedik oszl. Feltételek / Kockázatok Tágabb célok HATÁS-MUTATÓ Közvetlen célok EREDMÉNY-MUTAÓ Eredmé-nyek HOZAM-MUTATÓ Tevékeny-ségek Eszközök Költségek Előfeltételek HEFOP P / EU-ismeretek /57

51 A logikai keretmátrix ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Első sor Második sor
Harmadik sor Negyedik sor Első oszlop Változások, problémák megoldása Második oszlop Objektíven igazolható indikátorok Hamadik oszl. Indikátorok forrásai Negyedik oszl. Feltételek / Kockázatok Tágabb célok A hatás elérés- ének mértéke Közvetlen célok A hatás nagyságrendje Eredmé-nyek A végtermék me., mi., Tevékeny-ségek Eszközök Költségek Előfeltételek HEFOP P / EU-ismeretek /57

52 Export-tanácsadás KKV-nak
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Export-tanácsadás KKV-nak Hozam indikátor „Output” „Eredmény indikátor” „Results” (Közvetlen cél) Hatás indikátor „Impact” (Tágabb cél) Támogatásban részesülő KKV-k száma Újonnan exportáló vállalkozások száma Külföldi eladás %-os növekedése HEFOP P / EU-ismeretek /57

53 Számítástechnikai képzés munkanélkülieknek
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Számítástechnikai képzés munkanélkülieknek Hozam indikátor (Output) „Eredmény indikátor” (Közvetlen cél) Hatás indikátor (Tágabb cél) Szakképesítést megszerző résztvevők száma Elhelyezkedett képzettek száma Munkanélküliség csökkentése HEFOP P / EU-ismeretek /57

54 Turisztikai fejlesztés
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Turisztikai fejlesztés Hozam indikátor (Eredmény) „Eredmény indikátor” (Közvetlen cél) Hatás indikátor (Tágabb cél) Létrehozott vagy fejlesztett férőhelyek Vendégek számának növelése Versenyképesség növelése HEFOP P / EU-ismeretek /57

55 Logframe-vázlat ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA
Programszám Program címe A munkanélküliség csökkentése Készült: Tervidőszak Tágabb cél Indikátor Az indikátorok ellenőrzése Munkanélküliség csökkentése a képzés fejlesztésével Munkahelyek száma a régióban 250 fővel nő KSH statisztikák Munkaügyi Hivatalok adatai Közvetlen cél Feltételezések és kockázatok 1.Vállalati menedzsment képzettségének fejlesztése 2. Munkaerő átképzése a piaci igényeknek 1.1. Modern menedzseri ismereteket adó OKJ felsőfokú képesítés 1.2. Szakismeretek szintje nő 2.1. Tartós munkanélküliek számának csökkentése 2.2. Új szakismeretek elsajátítása 1. 1.Képző intézmény OKJ nyilvántartása 1. 2. Képző intézmény - Menedzserek véleményét ősszegző elemzés 2. Munkaügyi hivatalok 2.1.Hallgatói vélemények Gazdasági helyzet kedvező alakulása Igények szerint képzett munkaerő motiváltsága Eredmények 1.1. Tananyag –Multimédiára 1.2. Távoktatás menedzsereknek 2. Szaktanfolyamok 1.1. Modulok: 6 CD-rom fő KKV vezető képzése fő átképzése 4 szakmában 1. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek 2. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek A képzett menedzserek a régióban maradnak A képzésben folyamatosan részt vesznek Tevékenységek Eszközök Költségek 1.1. Menedzseri távoktatási anyagok kidolgozása 1.2. Távoktatás megszervezése 2.1. Munka-erőpiaci igények felmérése KKV-nál 2.2. Szaktanfolyamok szervezése Saját forrás + ESZA forrás X millió forint +Y millió euró Társfinanszírozás Motiváltság Jó projektmenedzsment Előfeltétel HEFOP P / EU-ismeretek /57

56 Munkahelyek száma a régióban 250 fővel nő
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Második oszlop Indikátorok Munkahelyek száma a régióban 250 fővel nő 1.1. Modern menedzseri ismereteket adó OKJ felsőfokú képesítés 1.2. Szakismeretek szintje nő 2.1. Tartós munkanélküliek számának csökkentése 2.2. Új szakismeretek elsajátítása 1.1. Modulok: 6 CD-rom fő KKV vezető képzése fő átképzése 4 szakmában Pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök HEFOP P / EU-ismeretek /57

57 Indikátorok forrásai/ ellenőrzése
ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Harmadik oszlop Indikátorok forrásai/ ellenőrzése KSH statisztikák Munkaügyi Hivatalok adatai 1. 1.Képző intézmény OKJ nyilvántartása 1. 2. Képző intézmény - Menedzserek véleményét ősszegző elemzés 2. 1.Képző intézmény OKJ nyilvántartása 2. 2. Képző intézmény - Menedzserek véleményét ősszegző elemzés 1. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek 2. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek X millió HUF + Y millió ESZA forrás HEFOP P / EU-ismeretek /57


Letölteni ppt "EU Ismeretek ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések