Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 1/57 EU Ismeretek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 1/57 EU Ismeretek."— Előadás másolata:

1 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 1/57 EU Ismeretek

2 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A projekt tervezésének módszerei HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 2/57

3 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA PCM egyszerűsített modellje ÖtletKoncepcióTervEredmény Elemzés Résztvevők köre Helyzetelemzés Probléma meghatározása Célok Stratégiai irányok Tervezés Tevékenységi struktúra Időterv Pénzügyi terv Kockázatelemzés Megvalósítás Monitoring Nyomonkövetés Beavatkozás Kommunikáció A projekt zárása Műhelymunka Ötletroham SWOT Problémafa Célfa Logikai keretmátrix Tevékenységfa Gantt diagram Logframe matrix Indikátorok Gantt diagram Visszacsatolás Kommunikációsmódszerek ELŐKÉSZÍTÉSVÉGREHAJTÁSTERVEZÉS HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 3/57

4 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Probléma-fa elemzés Külső vállalkozók nem jönnek Munkanélküliség Belső vállalkozások erőtlenek Nem elég képzett- ek Nincs mögöt- tük tőke Túl sokan vannak ugyanarra a tevékeny- ségre Nincs közmű- vesített terület Képzetlen a munkaerő Rossz a közle- kedés OK OKOZAT HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 4/57

5 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Célfa meghatározása Munkahelyek létesítése Belső vállalkozások meferősítése Külső vállalkozók vonzása Vállal- kozási ismere- tek oktatása Tőke vonzás Új vállalko- zási területek feltárása Közmű- vek kiépít-ése Átképző tanfolya- mok indítása Autó- pályával össze-kötő út építése cél feltétel HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 5/57

6 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Stratégiai elemzés Képzés- klaszter cél eszköz Belső vállalkozások megerősítése Külső vállalkozók vonzása Új vállalkozási területek feltárása Átképző tanfolyamok indítása Munkahelyek létesítése Vállalkozási ismeretek oktatása HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 6/57

7 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A logikai keretmátrix Első sor Második sor Harmadik sor Negyedik sor Első oszlop Változások, problémák megoldása Tágabb célok Közvetlen célok Eredmények Tevékenysé- gek Második oszlop Objektíven igazolható indikátorok Harmadik oszl. Az információ forrásai Negyedik oszl. Feltételek / Kockázatok A hatás elérés- ének mértéke A hatás nagyságrendje A végtermék me., mi., EszközökKöltségek Előfeltételek HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 7/57

8 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A logikai keretmátrix összefüggései Első oszlopMásodik oszlop Harmadik oszlop Negyedik oszlop Változások, problémák megoldása Objektíven igazolható indikátorok Az információ forrásai Feltételek Első sorTágabb célokA hatás elérésének mértéke Második sorKözvetlen célok A hatás nagyságrendje Harmadik sorEredményekA végtermék me., mi., Negyedik sor (Erőforrások) Tevékenysége k EszközökKöltségek Előfeltételek HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 8/57

9 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA EU Ismeretek II. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 9/57

10 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A tervezés lépései Célok és tevékenységek Tevékenységfa Gantt diagram HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 10/57

11 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A tervezés célja Tevékenységek meghatározása a projekt céljai eléréséhez –Átfogó célok –Közvetlen célok Tevékenységek ütemezése –Időtartama –Logikai kapcsolata Tevékenységek végrehajtásának anyagi, technikai, emberi feltételeit Költségek HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 11/57

12 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Tevékenységstruktúra kialakítása A projekt felbontása elemi egységekre, résztevékenységekre Nagyprojekteknél –Fázisok –Fázishatáron mérföldkövek –Fázisok lehatárolása: célok, ellenőrizhetőség Részletes lebontás –Felülről lefelé –Több lépésben Milyen részletességgel? (Tevékenység/ WBS diagram!) HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 12/57

13 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Időigény meghatározása Becslés Az időigény függ: –A munka mennyiségétől –A rendelkezésre álló erőforrásoktól –Külső tényezőkről (Kockázat!) A tevékenységek időtartama összeadódik Tevékenységek logikai kapcsolata HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 13/57

14 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (FS) Vég és kezdet (Finish to Start): B nem kezdődhet el addig, amíg A be nem fejeződik A B HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 14/57

15 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (SS) Kezdet és kezdet (Start to start): B nem kezdődhet addig, amíg A el nem kezdődik A B HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 15/57

16 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (FF) Vég és vég (Finish to finish):B nem végződhet az A befejezése előtt A B HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 16/57

17 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logikai kapcsolatok (SF) Kezdet és vég (Start to finish): A nem fejeződhet be addig, amíg B el nem kezdődik A B HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 17/57

18 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Gantt-diagram HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 18/57

19 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Néhány fogalom Csúszási idő: egymástól független, párhuzamos tevékenységek tetszőlegesen indíthatók, lehet „csúszni”, feltéve ha a projekt egészét nem veszélyezteti. Kritikus út: olyan tevékenységek sorozata, melyek csúszási időtartama nulla. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 19/57

20 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Kritikus út módszere CPM= Critical Path Method –Olyan matematikai eljárás, ami a projekt egészének időigényét a résztevékenységek időtartamából és a köztük fennálló összefüggésekből számítja ki, és így kiszűri a kritikus tevékenységet HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 20/57

21 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Kritikus út a diagramon A-B-E-H-I A projekt teljes átfutási ideje HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 21/57

22 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Tevékenység/ WBS Diagram Új szoftver csomag installálása Tervezés Fejlesztés Tesztelés Végrehajtás Igények felmérése Rendszer megterve- zése Vásárolt csomag illesztése Folyamatok áttervezése Manuális folyamatok módosítása Vásárolt csomag tesztelése Belső folyamatok tesztelése Manuális Folyamatok tesztelése Új csomag Implemen- tálása Adminiszt- ráció betanítása Igények HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 22/57

23 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Az emberi erőforrások szakmai leltárának mátrixa Megne- vezés Igények meghat. Terve- zés Fejlesz- tés Teszte-lésVégrehaj-tás Kiss G.xx Nagy J.x Tóth P.x Ács K.xx Kertész Ix Kovács Jx Seres B.xx Köves Gx HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 23/57

24 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A projekt feladat-felelősség mátrixa Megne- vezés Kis s G. Nagy J. Tóth P. Ács K. Kert- ész I. Kovác s J. Sere s B. Köve s G. Igények meghatározás a FK Tervezés F Fejlesztés KFK Tesztelés FKK Végrehajtás FK F=Felelős, K=Közreműködő HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 24/57

25 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Tevékenység-erőforrás mátrix kerete Erőfor- rások Tevé- kenysegek Emberi erőforrások Techn. jell. erőforrások (a tevékenység végzéséhez) Anyag jell. erőforrások HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 25/57

26 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA EU Ismeretek III. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 26/57

27 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Gyakorlás egy valós pályázati kiírás alapján Regionális Operatív Program 3.2.2. Pályázati felhívás HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 27/57

28 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA 3.2. Helyi Foglalkoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 2. Komponens Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban 1/2004/ROP 3.2.2. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 28/57

29 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA I. A Pályázat célja Aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése –Új munkahelyek létesítésével a szociális gazdaságban –Komplex, többelemű, a célcsoportok szükségleteinek megfelelő, közösségi célú foglalkoztatási projektek megvalósítása által HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 29/57

30 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.1 Pályázati feltételek Támogatható tevékenységek –Oktatás, szak-és betanító képzés, ismeret-felújítás –A bevont munkanélküliek foglalkoztatása Egyéb támogató tevékenység: szociális és mentális problémák kezelése –Tanácsadás, a résztvevők foglalkoztathatóságának javítása –Kiegészítő szolgáltatás, családtagokat is érintheti –Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, infrastruktúra –A projekt sikeres megvalósításához szükséges tanácsadás: marketing, szakmai és menedzsment HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 30/57

31 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.2. Pályázati feltételek Nem támogatható tevékenységek –Önkormányzatok közmunkaprogramja –Munkaerő-kölcsönzés HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 31/57

32 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.3. A projekt megvalósulásának földrajzi helye Magyarország teljes területe Előnybe részesülnek a leghátrányosabb vagy hátrányos helyzetű kistérségek Prioritást élveznek az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott területek Az országos átlagot meghaladó roma lakossággal rendelkező települések HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 32/57

33 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA II.4. A projekt időtartama Maximálisan 2 év Pályázat elbírálása és szerződéskötés –5 hónap A projekt működése során nem változhat 5 éven belül A beszerzett eszközök, ingatlanok tulajdonjoga 5 éven belül nem változhat meg Számlákat meg kell őrizni HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 33/57

34 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA III. Támogatás mértéke Minimális támogatás összege –5 millió forint Maximális támogatás összege –150 millió forint Támogatás mértéke: 100% HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 34/57

35 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA IV. 1. A pályázók köre Pályázók lehetnek –Önkormányzatok –Önkormányzati társulások –Önkormányzati intézmények –Alapítványok –Közalapítványok –Közhasznú társaságok –Egyesületek –Egyházak –Társadalmi szervezetek HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 35/57

36 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA IV.2. A partnerek köre Támogatásba részesülő partnerek lehetnek –Az előzőekben is felsoroltak –Megyei Munkaügyi központok –Kereskedelemi és Iparkamarák Közreműködők köre HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 36/57

37 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA V. Pályázati feltételek módosulása A módosított pályázati kiírástól számított 60 napig a régi feltételek szerint HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 37/57

38 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA VI. Pályázatok beadása Módja Határideje HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 38/57

39 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA VII. Pályázatok elbírálása Formai kritériumok Jogosultsági jegyek Szakmai kritériumok HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 39/57

40 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA VIII. Pályázók értesítése Várható időtartam: pl. 120 nap HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 40/57

41 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA EU Ismeretek IV. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 41/57

42 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A mutatók jelentősége Az indikátorok HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 42/57

43 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Program és projekt szinten Az EU szabályozása vonatkozik az indikátorokra is –1260/1999 rendelet –Munkafüzet Az EU politikájával és céljaival való kapcsolat mérése –Program –Projekt szinten is Segítik a programok és projektek tervezését, végrehajtását és ellenőrzését is Értékük alakulását ellenőrizni és dokumentálni kell HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 43/57

44 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Mutatók típusai /szintjei Hozammutatók (output indicators) –A program/projekt által elért gazdasági aktivitást, tevékenységet mérik Pl. Megépített út Eredménymutatók (results indicators) –A program/projekt által generált közvetlen és azonnali hatásokat méri Pl. Megközelíthetőség, biztonság Hatásmutatók (impact indicators) A program/projekt által generált egyéb hatásokat mérik –Specifikus, Versenyképesség nő HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 44/57

45 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Hozam (output) mutató Mutató típusaDefinícióMérés Foglalkoztatási támogatás Kedvezményezettek száma Szám Férfi/nő HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 45/57

46 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Eredménymutató (Közvetlen cél) Mutató típusaDefinícióMérés Foglalkoztatás i támogatás Kedvezményezettek elhelyezkedési aránya % HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 46/57

47 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Hatásmutató Mutató típusaDefinícióMérés Foglalkoztatás i támogatás Munkanélküliség arányának csökkenése % Férfi/nő HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 47/57

48 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Indikátorok/mutatók lényege Objektíven mérhetőForrásai Mennyiségi (Mennyit?) Minőségi (Mit?) Célcsoport (Kinek?) Időtartam (Mikor) Hely (Hol) Dokumentumok - OP Pályázatok Jelentések KSH adatok Stb….. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 48/57

49 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Indikátorok / mutatók SMART INIKÁTOROK S (specifikus)=a mért tényezőre jellemző M (measurable)= mérhető A (available)=rendelkezésre áll, elérhető R (realistic)= a mért tényező reális legyen T (time)= időben függő HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 49/57

50 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A logikai keretmátrix és a mutatók Első oszlop Változások, problémák megoldása Második oszlop Objektíven igazolható indikátorok Hamadik oszl. Indikátorok forrásai Negyedik oszl. Feltételek / Kockázatok Tágabb célok Közvetlen célok Eredmé- nyek Tevékeny- ségek HATÁS- MUTATÓ EREDMÉNY- MUTAÓ HOZAM- MUTATÓ EszközökKöltségek Előfeltételek Első sor Második sor Harmadik sor Negyedik sor HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 50/57

51 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA A logikai keretmátrix Első oszlop Változások, problémák megoldása Második oszlop Objektíven igazolható indikátorok Hamadik oszl. Indikátorok forrásai Negyedik oszl. Feltételek / Kockázatok Tágabb célok Közvetlen célok Eredmé- nyek Tevékeny- ségek A hatás elérés- ének mértéke A hatás nagyságrendje A végtermék me., mi., EszközökKöltségek Előfeltételek Első sor Második sor Harmadik sor Negyedik sor HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 51/57

52 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Export-tanácsadás KKV-nak Hozam indikátor „Output” „Eredmény indikátor” „Results” (Közvetlen cél) Hatás indikátor „Impact” (Tágabb cél) Támogatásban részesülő KKV-k száma Újonnan exportáló vállalkozások száma Külföldi eladás %-os növekedése HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 52/57

53 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Számítástechnikai képzés munkanélkülieknek Hozam indikátor (Output) „Eredmény indikátor” (Közvetlen cél) Hatás indikátor (Tágabb cél) Szakképesíté st megszerző résztvevők száma Elhelyezkedett képzettek száma Munkanélküliség csökkentése HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 53/57

54 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Turisztikai fejlesztés Hozam indikátor (Eredmény) „Eredmény indikátor” (Közvetlen cél) Hatás indikátor (Tágabb cél) Létrehozott vagy fejlesztett férőhelyek Vendégek számának növelése Versenyképess ég növelése HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 54/57

55 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Logframe-vázlat ProgramszámProgram címeA munkanélküliség csökkentéseKészült: Tervidőszak Tágabb célIndikátorAz indikátorok ellenőrzése Munkanélküliség csökkentése a képzés fejlesztésével Munkahelyek száma a régióban 250 fővel nő KSH statisztikák Munkaügyi Hivatalok adatai Közvetlen célIndikátorAz indikátorok ellenőrzéseFeltételezések és kockázatok 1.Vállalati menedzsment képzettségének fejlesztése 2. Munkaerő átképzése a piaci igényeknek 1.1. Modern menedzseri ismereteket adó OKJ felsőfokú képesítés 1.2. Szakismeretek szintje nő 2.1. Tartós munkanélküliek számának csökkentése 2.2. Új szakismeretek elsajátítása 1. 1.Képző intézmény OKJ nyilvántartása 1. 2. Képző intézmény - Menedzserek véleményét ősszegző elemzés 2. Munkaügyi hivatalok 2.1.Hallgatói vélemények Gazdasági helyzet kedvező alakulása Igények szerint képzett munkaerő motiváltsága EredményekIndikátorAz indikátorok ellenőrzéseFeltételezések és kockázatok 1.1. Tananyag –Multimédiára 1.2. Távoktatás menedzsereknek 2. Szaktanfolyamok 1.1. Modulok: 6 CD-rom 1.2. 70 fő KKV vezető képzése 2. 400 fő átképzése 4 szakmában 1. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek 2. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek A képzett menedzserek a régióban maradnak A képzésben folyamatosan részt vesznek TevékenységekEszközökKöltségekFeltételezések és kockázatok 1.1. Menedzseri távoktatási anyagok kidolgozása 1.2. Távoktatás megszervezése 2.1. Munka-erőpiaci igények felmérése KKV-nál 2.2. Szaktanfolyamok szervezése Saját forrás + ESZA forrás X millió forint +Y millió euróTársfinanszírozás Motiváltság Jó projektmenedzsment Előfeltétel HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 55/57

56 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Második oszlop Indikátorok Munkahelyek száma a régióban 250 fővel nő 1.1. Modern menedzseri ismereteket adó OKJ felsőfokú képesítés 1.2. Szakismeretek szintje nő 2.1. Tartós munkanélküliek számának csökkentése 2.2. Új szakismeretek elsajátítása 1.1. Modulok: 6 CD-rom 1.2. 70 fő KKV vezető képzése 2. 400 fő átképzése 4 szakmában Pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 56/57

57 ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA Harmadik oszlop Indikátorok forrásai/ ellenőrzése KSH statisztikák Munkaügyi Hivatalok adatai 1. 1.Képző intézmény OKJ nyilvántartása 1. 2. Képző intézmény - Menedzserek véleményét ősszegző elemzés 2. 1.Képző intézmény OKJ nyilvántartása 2. 2. Képző intézmény - Menedzserek véleményét ősszegző elemzés 1. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek 2. Képző intézmény –naplók, tematikák, részvételi ívek X millió HUF + Y millió ESZA forrás HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 57/57


Letölteni ppt "ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0088/1.0 EU-ismeretek 1/57 EU Ismeretek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések