Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályáztatás Országos Széchényi Könyvtár 20 07. november 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályáztatás Országos Széchényi Könyvtár 20 07. november 14."— Előadás másolata:

1 Pályáztatás Országos Széchényi Könyvtár 20 07. november 14.

2 A nemzeti fejlesztés intézményrendszere (programozás) I. Kormány Fejlesztéspolitikai Irányító Testület ÖTM miniszter Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tervezési Operatív Bizottság OP Tervezési Koordinációs Bizottság Nemzeti Fejlesztési Tanács

3 A nemzeti fejlesztés intézményrendszere (Végrehajtás) Európai Bizottság NFÜ NFÜ OP IH KSZ Végső Kedvezményezett KSZ OP Monitoring Bizottság NFÜ OP IH Igazoló Hatóság Ellenőrző Hatóság

4 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IH) OP-k, Akciótervek kidolgozásának koordinálása OP-k megvalósításának nyomonkövetése, módosítás kezdeményezése OP MB működtetése OP előrehaladásról éves jelentés készítése az EB-nek Kapcsolattartás az EB-vel Miniszterrel együtt beszámoló készítése a FIT részére Pályázati kiírások, szerződésminták jóváhagyása A program végrehajtásának felügyelete (irányítási és ellenőrzési rendszer) Elszámolás az Igazoló Hatóság felé KSZ-ek OP-val kapcsolatos tevékenységeinek szakmai felügyelete

5 Közreműködő Szervezet I. Részt vesz az OP, Akciótervek kidolgozásában, módosításában Pályázati kiírás és a szerződésminta elkészítése Projektek értékelése és bírálatának megszervezése Támogatási szerződések megkötése Projektek megvalósításának nyomonkövetése (pénzügyi, szakmai monitoring), kifizetések engedélyezése Beszámolók készítése az NFÜ és a felügyelő minisztérium részére

6 Közreműködő szervezet II. A KSZ végzi a projekt tartalmi értékelését. Egyfordulós pályázat esetén (ami nem haladja meg az 50 millió forintot, nem normatív jellegű támogatásnál) az NFÜ egyszerűsített bíráló bizottságot állít fel. Támogatásban részesített projektek listáját a döntést követő 8 napon belül internetes portálján közzéteszi, valamint írásban értesíti a projektgazdát. Támogatási szerződés megkötése 60 napon belül. (ezalatt a kedvezményezett a KSZ felhívására megküldi a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat) A szükséges dokumentumok kézhezvételétől számítva 15 napon belül az általa aláírt Támogatási szerződést a kedvezményezettnek megküldi.

7 Igazoló Hatóság PM keretében működik Átutalások fogadása az EB-től Átutalási igények elkészítése, igazolása és benyújtása az EB-nek Elszámolt költségek megfelelőségének igazolása A pénzügyi lebonyolításban résztvevő intézmények szúrópróbaszerű ellenőrzése

8 Pályáztatás folyamata ÚMFT – Szaktárca, NFÜ Operatív Program – Szaktárca, NFÜ Akcióterv - Szaktárca, KSZ, NFÜ Pályázati kiírás – Szaktárca, KSZ, NFÜ Pályáztatás - KSZ Pályázatok befogadása - KSZ Pályázatok értékelése - KSZ Pályázatok bírálata – Bíráló Bizottság Szerződéskötés - KSZ Monitoring - KSZ

9 Pályázati dokumentáció összeállítása PEMCS létrehozása és feladatai: IH felkéri a KSZ-t és a szaktárcákat javaslattételre: n-100 nap szaktárcák és a KSZ kijelöli a tagokat: n-95 nap PEMCS alakuló ülés: n-90 nap PEMCS munkájának határideje: n-60 nap belső IH jóváhagyás: n-55 nap OPTKB jóváhagyás: n-50 nap jóváhagyott pályázati dokumentáció megküldése a Kincstárnak: n-50 nap Társadalmi egyeztetés: n-50 nap a dokumentáció átdolgozása (ha szükséges): n-30 nap átdolgozott és jóváhagyott dokumentáció megküldése az NFÜ-nek: n-25 nap jóváhagyott dokumentáció megküldése a KSZ-nek: n-15nap pályázati dokumentáció megjelenése: n nap

10 Végrehajtáshoz kapcsolódó új támogatási konstrukciók I. Nagyprojekt: 50 millió Euro < (25 millió Euro < környezetvédelem) Műszaki-gazdasági szempontból nem bontható OP, Akcióterv tartalmazza EB jóváhagyás Kiemelt projekt: Kormány egyedi döntése alapján Kedvezményezett állami, önkormányzati szerv vagy egyház lehet Kétfordulós pályázat: Adott évben támogatandó projektek < 25 Projektméret 250 millió Ft < Kedvezményezett állami, önkormányzati szerv vagy egyház lehet

11 Végrehajtáshoz kapcsolódó új támogatási konstrukciók II. Egyfordulós pályázat: Nagyszámú projekt esetén Változatai jogosultsági szempont alapján < 50 millió Ft projektek klasszikus Közvetett támogatás: Közvetítő bevonásával (közvetítői díj akár 20 %) Szociális és foglalkoztatási projekteknél < 10 millió Ft projektek Pénzügyi eszközök: Mikrohitel Garancia konstrukciók

12 Pályázatok elbírálása A projekt kiválasztás kritériumai: Nagyprojekt esetében (a projekt javaslat beérkezésétől számított) 180 nap Kiemelt projekt esetében (a projekt javaslat beérkezésétől számított) 75 nap Kétfordulós pályázat esetében ( a lehetséges projektek kiválasztása során a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétől számított) 75 nap Egyfordulós pályázat esetében (a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétől számított) 50 nap

13 Mire figyeljünk a pályázat összeállításakor Támogatás feltételei: jogosultsági szempontok formai szempontok szakmai szempontok pénzügyi szempontok szerződéskötés feltételei A projekt megvalósítás során: pályázatban és szerződésben foglaltak megvalósítása fenntarthatóság

14 F ormai és jogosultsági szempontok A pályázó területi és jogi hatálya Pályázó köre Tevékenysége Székhelye A projekt megkezdése (befogadástól) A pályázat benyújtásának formai feltételei (pl. 1 eredeti + 3 másolati példány + CD) Összhang a pályázat dokumentumai között Az igényelt támogatás a minimális – maximális keretbe fér Jogosulatlan költség nem szerepel a költségvetésben A Pályázó Nyilatkozata megfelelően lett aláírva Konzorciumi megállapodás partnerség esetén Mellékletek formai és tartalmi feltételei A formanyomtatvány pontos kitöltése A pályázat / hiánypótlás határidőre teljesítése hiánytalanul

15 Szakmai szempontok Jól azonosítható a pályázat célja Megfelelően meghatározott a célcsoport Világosak a projekt hatásai, a beavatkozás hatásmechanizmusa Az indikátorok megfelelőek (SMART) Logikai keretmátrix logikus Megvalósíthatóság

16 Pénzügyi szempontok Utófinanszírozás Előleg, közbenső, végső kifizetés, szállítói számla közvetlen kifizetése A projekt költséghatékony Előkészítés költsége 3-6 % Projektmenedzsment 6%-12 % Kiszerződés maximum 30 %, de vállalkozónként maximum 10 % Tartalék 0,5-5 % Általános költség 5-10 % (dologi és folyó kiadások rezsi nélkül!) ESZA / ERFA átjárhatóság 10-30 % Rezsi nem elszámolható!

17 Szerződéskötési, megvalósítási és fenntarthatósági szempontok Szerződéskötés: Formai és tartalmi feltételei már a pályáztatás idején ismertek Fix határidő van Nyertes pályázatot kell megvalósítani Megvalósítása a pályázó felelőssége Módosítás időben és előre Dokumentáció őrzése Közbeszerzési kötelezettség Helyszíni ellenőrzések (KSZ, IH, ÁSZ, KEHI, EB) Rendszeres beszámolás (szakmai, pénzügyi) 5 éves fenntarthatóság

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Halasi István Oktatási és Kulturális Minisztérium Főosztályvezető-helyettes Fejlesztési Főosztály


Letölteni ppt "Pályáztatás Országos Széchényi Könyvtár 20 07. november 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések