Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság"— Előadás másolata:

1 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetők Országos Szakmai Konferenciája A kitelepítés, befogadás előkészítése, a kitelepítési terv felépítése, tartalma Haskó György polgári védelmi alezredes felügyelő 2011. március 17.

2 BÉKÉS MEGYE ÁRVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TELEPÜLÉSEI
Főbb jellemzők: Megye területe: km2 Mélyfekvésű mentesített ártér: km2 25 településen ember van kitéve árvízi veszélynek 16 katasztrófaveszélyes létesítmény

3 LAKOSSÁG RIASZTÁSA 181 db motoros szirénából 48 % üzemképes
35 településen nem biztosítottak a riasztás feltételei, melyből 9 árvíz által veszélyeztetett

4 ÁRVÍZI FELKÉSZÜLÉS Segédgátőr 13 településen 1011 fő
5 árvízi komplex csoport 258 fő MVB Operatív Törzs HÖT, ÖTE Raktárkészlet

5 SEGÉDGÁTŐRI SZOLGÁLAT
13 településen fő segédgátőr

6 VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS
Kitelepítési-befogadási alapadatok: Befogadási kapacitás: 315 közintézményben fő helyezhető el Étkezési kapacitás: 147 intézményben adag/nap Személyszállítási kapacitás: 211 db busz fő 553 állattartó telep adatai állnak rendelkezésre Árvízzel veszélyeztetett folyók mentén 16 db üzemelő homokbánya

7 VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS kitelepítési-befogadási tervek
- veszélyelhárítási tervek felülvizsgálata a BAZ megyei tapasztalatok alapján - önálló kitelepítési-befogadási tervek kidolgozása - szakmai egyeztetések a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal megyét lefedő öblözeti térkép kompatibilis ArcView formátumban gyorsabb tervezési folyamatok leválogatási lehetőségek ArcView felületen megjenítve

8 ÖBLÖZETI, ELÖNTÉSI TÉRKÉPEK
Kiterjedt elöntési területek - 7 árvízi öblözet - kitelepítési, befogadási tervek alapját képezik

9 TERVEK ELKÉSZÍTÉSE MVB Határozat Öblözeti térkép Lokalizációs terv

10 KITELEPÍTÉSI TERVEK Fejezetei: I. Általános fejezet
II. Kitelepítés végrehajtása III. A kitelepítés híradásának biztosítása IV. Visszatelepítési fejezet V. Logisztikai fejezet VI. Mentesítési fejezet

11 BEFOGADÁSI TERVEK Fejezetei: I. Általános fejezet
II. Az elhelyezés erőszük-ségletének meghatározása III. A kirakodás és nyilván-tartásba vétel végrehajtása IV. Az elhelyezés végrehajtása V. Kitelepítés híradásának bizto-sítása VI. Logisztikai fejezet VII. Az elhelyezés szervezé-sének, irányításának és vég-rehajtásának személyi állománya

12 A vezetés elengedhetetlen feltételei közé tartozik, hogy rendelkezésre álljanak azok az adatok, információk, melyek szükségesek a jó döntéshozatalhoz. Az adatbázis kezelő rendszerek segítségével a felkészülési időszakban elkészíthetjük azokat az adatbázisokat, melyek egy-egy esemény kezelése alkalmával szükségesek. A most bemutatásra kerülő Kitelepítési lakossági nyilvántartó adatbázis ennek igen kis szeletére világít rá és nyújthat segítséget, közvetlenül a veszélyeztetett időszak előtt, vagy az esemény bekövetkezése után. A felhasználók köre elsődlegesen a helyi szintű PV. Kirendeltségek és Irodák vezetésből kerülhet ki, de természetesen a megyei koordinálás is elengedhetetlen feltétel.

13 A megyei igazgatóságokon biztosítva van a térinformatikai rendszer, amelynek hátránya felhasználás szempontjából, hogy hivatalosan megyénként 1-1 db jogtiszta szoftverrel rendelkezünk, továbbá speciális felhasználói ismereteket igényel a használat, illetve egy nagyobb (2010. BAZ megye) esemény kezelése során a megyei igazgatóságok a helyi szinten keletkező igényeknek nem tud eleget tenni. A térinformatikai adatbázis rendelkezik folyamatosan pontosított lakossági adatokkal, csak helyi szinten ezeket nem lehet megjeleníteni. A lakossági nyilvántartó adatbázis erre ad lehetőséget. Több menüponttal is rendelkezik, melyek közül a két legfontosabb: Lakosság utca szerint, Kitelepítés pont található békés megyében fő lakos A térinformatikai adatbázis rendelkezik folyamatosan pontosított lakossági adatokkal, csak helyi szinten ezeket nem lehet megjeleníteni. A lakossági nyilvántartó adatbázis erre ad lehetőséget. Több menüponttal is rendelkezik, melyek közül a két legfontosabb a következő:

14 Lakosság utca szerint Lakosság utca szerint
Település szinten, ha kitelepítésről beszélünk, akkor utcákhoz kapcsoljuk a lakossági adatokat. Az adatbázis kezelő rendszerben gördítősávon lehet kiválasztani az érintett települést„ majd ezt követően egy új ablakban szintén gördítősávon a településen lévő utcák közül az érintettet. Lehet egy utcára illetve több utcára vonatkozó adatokat megjeleníteni, mely tartalmazza a település, utca, lakosság összesen, 0-14, 15-60, 60 feletti korcsoportba és könnyen lehet továbbítani excelbe vagy wordbe.

15 Kitelepítés Kitelepítendő lakosság
A „Kitelepítés”, menüpont segítségével tájékoztatást kapunk a település teljes lakosságáról, illetve a pv. kötelezettekről, továbbá ha megadjuk a településen védekezők számát, az adatbázis kiszámolja a spontán kitelepülők és a tömegközlekedési eszközön a települést elhagyók számát. A kalkuláció alapja, hogy a településen mennyi a gépkocsik darabszáma, illetve, hogy egy gépkocsiba átlagban 3 fő utazik.

16 További lehetőségek További lehetőségek:
Tájékoztató jellegű adatokat lehet az adatbázisból lekérdezni, melyek a következők: a) a települések lakosságának 17 féle korcsoport szerinti megjelenítése külön a férfiak és külön a nők létszáma; kirendeltség és/vagy iroda illetékességéhez tartozó települések lakosságát 6 féle korcsoport szerinti; településeken jelenlévő veszélyeztető tényezőket, a pv. besorolást, valamint a belterület, külterület, összterület nagyságát a lakossági létszámadatok mellett; települések pv. besorolása szerinti kimutatást; b) kirendeltség és iroda vezetők elérhetősége (munkahelyi és lakás); c) diagramm a települések pv. besorolására valamint a kirendeltségek és irodák település számára vonatkozóan; d) adat felvitel, pontosítás az utolsó menüpont

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések