Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe a katasztrófák elleni védekezés rendszerében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe a katasztrófák elleni védekezés rendszerében."— Előadás másolata:

1 A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe a katasztrófák elleni védekezés rendszerében

2 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előadó: Geiger János mk. pv. ezredes

3 A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikája Biztonsági stratégia Garancia rendszer Országvédelem elemei - háborúk elkerülése - szabályok összessége - diplomácia - veszélyforrások minima- - gazdaság lizálása - jogvédelem - államvédelem - rendvédelem - környezetvédelem - tűz, munka és katasztrófavédelem

4 Védelmi igazgatás fogalma: a közigazgatás szervezetrendszer alkotórésze, olyan intézményi feladatokat is megvalósító rendszer, amely az országvédelem érdekében összefogja a társadalom erőit, ellátja a jogszabályokban meghatározott védelmi felkészítéssel és országmozgósítással összefüggő központi, területi és helyi szintű feladatokat.

5 Védelmi igazgatás szintjei:  központi (OGY, OGY HB, HT, KE, Kormány, Honvédelmi miniszter, Miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője)  területi (megyei védelmi bizottság)  helyi (helyi védelmi bizottságok, polgármesterek, jegyzők)

6 Katasztrófavédelem fogalma Olyan tervezési, szervezési, koordinálási, végrehajtói, ellenőrzési tevékenységek összessége, amelynek célja a katasztrófák kialakulásának megelőzése, a károsító hatások csökkentése, minimalizálása, az állampolgárok életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, a helyreállítási tevékenység szervezése.

7 Tűzoltóságok A védekezés rendje Országgyűlés Kormány Kormányközi Koordinációs Bizottság ÖTM OKF Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei VB Operatív Törzs Helyi VB Polgármesterek PV. kirendeltségek Védekezési Munkabizottság Operatív Törzs

8 A megyei védelmi bizottság felépítése Tagjai: Közigazgatási Hivatal Vezető Főjegyző Megyei Jogú Város Polgármester Illetékes Hadkiegészítő Parancsnok Megyei Rendőrfőkapitány Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató ÁNTSZ Vezető Helyi VB Elnöke Titkár Tanácskozási joggal meghívott tagok: HM Védelmi Hivatal Főigazgató BM Védelmi Hivatal Vezető Illetékes Katonai Parancsnok Illetékes Határőr Igazgató Nemzetbiztonsági Hivatal területi illetékes vezető Munkabizottságok: Titkársági Mozgósítási Gazdaságmozgósítási- és Lakosságellátási Tájékoztatási Operatív Törzs MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE

9 A Katasztrófavédelem szervezeti és irányítási rendje ÖTM OKF Magyar Tűzoltószövetség, Magyar Polgári Védelmi Szövetség Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Tűzoltószövetség, Megyei Polgári Védelmi Szövetség PV. kirendeltségek és irodák Hívatásos Önkormányzati tűzoltóságok Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságok Tűzoltó Egyesületek, Helyi Polgári Védelmi Szövetségek Létesítményi tűzoltóságok munkakapcsolat irányítás Szakmai felügyelet

10 Felkészülés Reagálás, beavatkozás,védekezés (elhárítás) Helyreállítás Megelőzés Elemzés, értékelés visszacsatolás

11 Védekezésre történő felkészülés Jogszabályalkotás Hatósági, szakhatósági tevékenység Veszélyeztetettség felmérése Valamennyi veszélyhelyzetre kiterjedő védelmi tervezés Polgári védelmi szervezetek megalakítása Monitoring-, mérő-, figyelő-, jelző-, riasztórendszerek létrehozása Katasztrófavédelemben résztvevők felkészítése, gyakoroltatása Lakosság előzetes veszélyhelyzeti felkészítése Lakosság védelmét szolgáló eszközök és egyéb feltételek biztosítása (védőeszközök, óvóhelyek, kitelepítés) Információs rendszerek kiépítése és üzemeltetése (döntés előkészítés) Logisztikai biztosítás megszervezése Ügyeleti rendszer megszervezése és üzemeltetése

12 Veszélyhelyzet kezelés, a védekezés A lakosság riasztása, tájékoztatása Azonnali intézkedések bevezetése (elzárkóztatás, kitelepítés, stb…) A mentésre igénybe vehető erők és eszközök alkalmazásának elrendelése A bekövetkezett esemény minősítése (katasztrófa, veszélyhelyzet, stb…) Együttműködés megszervezése és fenntartása Szükség esetén nemzetközi segítségnyújtási kérelem kezdeményezése Védelmi bizottságok működtetése Információs (veszélyhelyzeti) központok működtetése

13 Következmények felszámolása, a helyreállítás Halaszthatatlan intézkedések megtétele (áldozatok azonosítása, kegyeleti gondoskodás) Ideiglenes helyreállítási feladatok (élet-, és balesetveszély megszüntetése) Lakosság alapvető életfeltételeinek biztosítása (ellátás, elhelyezés, közművek, mentesítés, fertőtlenítés) Károk felmérése (természetes és épített környezetben) Helyreállítás, újjáépítés (kárenyhítés a Kormány döntésének megfelelően történik) Segélyek eljuttatása a rászorultakhoz

14

15

16

17 Carl von Clausewitz: „Nem vállalok közösséget azzal a könnyelmű reménnyel, hogy valami véletlen majd megment bennünket”.

18


Letölteni ppt "A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe a katasztrófák elleni védekezés rendszerében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések