Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe"— Előadás másolata:

1 A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe
a katasztrófák elleni védekezés rendszerében

2 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
előadó: Geiger János mk. pv. ezredes

3 A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikája
Biztonsági stratégia Garancia rendszer Országvédelem elemei - háborúk elkerülése szabályok összessége diplomácia - veszélyforrások minima gazdaság lizálása jogvédelem - államvédelem - rendvédelem - környezetvédelem - tűz, munka és katasztrófavédelem

4 Védelmi igazgatás fogalma: a közigazgatás szervezetrendszer alkotórésze, olyan intézményi feladatokat is megvalósító rendszer, amely az országvédelem érdekében összefogja a társadalom erőit, ellátja a jogszabályokban meghatározott védelmi felkészítéssel és országmozgósítással összefüggő központi, területi és helyi szintű feladatokat.

5 Védelmi igazgatás szintjei:
központi (OGY, OGY HB, HT, KE, Kormány, Honvédelmi miniszter, Miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője) területi (megyei védelmi bizottság) helyi (helyi védelmi bizottságok, polgármesterek, jegyzők)

6 Katasztrófavédelem fogalma
Olyan tervezési, szervezési, koordinálási, végrehajtói, ellenőrzési tevékenységek összessége, amelynek célja a katasztrófák kialakulásának megelőzése, a károsító hatások csökkentése, minimalizálása, az állampolgárok életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, a helyreállítási tevékenység szervezése.

7 A védekezés rendje Országgyűlés Kormány Kormányközi Koordinációs
Bizottság ÖTM Védekezési Munkabizottság Operatív Törzs OKF Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei VB Operatív Törzs PV. kirendeltségek Helyi VB Polgármesterek Tűzoltóságok

8 A megyei védelmi bizottság felépítése
MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Tagjai: Közigazgatási Hivatal Vezető Főjegyző Megyei Jogú Város Polgármester Illetékes Hadkiegészítő Parancsnok Megyei Rendőrfőkapitány Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató ÁNTSZ Vezető Helyi VB Elnöke Titkár Tanácskozási joggal meghívott tagok: HM Védelmi Hivatal Főigazgató BM Védelmi Hivatal Vezető Illetékes Katonai Parancsnok Illetékes Határőr Igazgató Nemzetbiztonsági Hivatal területi illetékes vezető Munkabizottságok: Titkársági Mozgósítási Gazdaságmozgósítási- és Lakosságellátási Tájékoztatási Operatív Törzs

9 A Katasztrófavédelem szervezeti és irányítási rendje
munkakapcsolat ÖTM OKF Magyar Tűzoltószövetség, Magyar Polgári Védelmi Szövetség irányítás Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Tűzoltószövetség, Megyei Polgári Védelmi Szövetség PV. kirendeltségek és irodák Szakmai felügyelet Hívatásos Önkormányzati tűzoltóságok Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságok Tűzoltó Egyesületek, Helyi Polgári Védelmi Szövetségek Létesítményi tűzoltóságok

10 Reagálás, beavatkozás,védekezés
Elemzés, értékelés Helyreállítás Reagálás, beavatkozás,védekezés (elhárítás) KRÍZIS- HELYZET                 Megelőzés Felkészülés visszacsatolás

11 Védekezésre történő felkészülés
Jogszabályalkotás Hatósági, szakhatósági tevékenység Veszélyeztetettség felmérése Valamennyi veszélyhelyzetre kiterjedő védelmi tervezés Polgári védelmi szervezetek megalakítása Monitoring-, mérő-, figyelő-, jelző-, riasztórendszerek létrehozása Katasztrófavédelemben résztvevők felkészítése, gyakoroltatása Lakosság előzetes veszélyhelyzeti felkészítése Lakosság védelmét szolgáló eszközök és egyéb feltételek biztosítása (védőeszközök, óvóhelyek, kitelepítés) Információs rendszerek kiépítése és üzemeltetése (döntés előkészítés) Logisztikai biztosítás megszervezése Ügyeleti rendszer megszervezése és üzemeltetése

12 Veszélyhelyzet kezelés, a védekezés
A lakosság riasztása, tájékoztatása Azonnali intézkedések bevezetése (elzárkóztatás, kitelepítés, stb…) A mentésre igénybe vehető erők és eszközök alkalmazásának elrendelése A bekövetkezett esemény minősítése (katasztrófa, veszélyhelyzet, stb…) Együttműködés megszervezése és fenntartása Szükség esetén nemzetközi segítségnyújtási kérelem kezdeményezése Védelmi bizottságok működtetése Információs (veszélyhelyzeti) központok működtetése

13 Következmények felszámolása, a helyreállítás
Halaszthatatlan intézkedések megtétele (áldozatok azonosítása, kegyeleti gondoskodás) Ideiglenes helyreállítási feladatok (élet-, és balesetveszély megszüntetése) Lakosság alapvető életfeltételeinek biztosítása (ellátás, elhelyezés, közművek, mentesítés, fertőtlenítés) Károk felmérése (természetes és épített környezetben) Helyreállítás, újjáépítés (kárenyhítés a Kormány döntésének megfelelően történik) Segélyek eljuttatása a rászorultakhoz

14

15

16

17 Carl von Clausewitz: „Nem vállalok közösséget azzal a könnyelmű reménnyel, hogy valami véletlen majd megment bennünket”.

18 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "A megyei védelmi igazgatás helye és szerepe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések