Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A polgári védelem jogszabályi korszerűsítése a közigazgatási reform tükrében Előadó : Dr. Varga Imre mk. pv. ezredes PhD. főosztályvezető OKF Minősített.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A polgári védelem jogszabályi korszerűsítése a közigazgatási reform tükrében Előadó : Dr. Varga Imre mk. pv. ezredes PhD. főosztályvezető OKF Minősített."— Előadás másolata:

1 A polgári védelem jogszabályi korszerűsítése a közigazgatási reform tükrében Előadó : Dr. Varga Imre mk. pv. ezredes PhD. főosztályvezető OKF Minősített Időszaki és Lakosságvédelmi Főosztály Siófok – 2007. március 9.

2 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 2 Az előadás tartalma Helyzetelemzés – előzmények A korszerűsítés célja A korszerűsítés irányelvei A korszerűsítés alapelvei A polgári védelmi feladatok korszerűsítésének stratégiai célkitűzései A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény és annak végrehajtását szolgáló rendeletek által kialakított rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése

3 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 3 Helyzetelemzés – előzmények Magyar Köztársaság geopolitikai és biztonságpolitikai környezete jelentősen megváltozott az utóbbi évtizedben, meghatározó jelentőségű változások történtek, egyes, a biztonságot veszélyeztető kockázati tényezők növekedtek, összetettebbé váltak, új kihívások jelentek meg. A társadalmi-, politikai-, gazdasági változások mentén megkezdődött közigazgatási reform keretében új struktúrák kialakulása részben megtörtént, részben folyamatban van. A polgári védelem helyét, szerepét, cél- és feladatrendszerét, valamint szervezeti struktúráját az új helyzethez szükséges igazítani.

4 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 4 A korszerűsítés célja A polgári védelemi tevékenység korszerűsítése több szintből és lépcsőből álló feladat. A nemzetközi és hazai elvárásoknak megfelelő, átlátható, egyértelmű szabályozásra van szükség. A polgári védelem, mint rendszer egészét érintő változásokhoz politikai döntések is szükségesek. A lakosság védelme érdekében a jogi, felelősségi, anyagi és szervezeti környezet indokolt és szükséges megváltoztatása során törekedni kell a szakmai szempontok érvényesítésére. Fontos az önkormányzatok autonómiájának tiszteletben tartása mellett a katasztrófavédelem hivatásos területi és különösen helyi szerveinek és az önkormányzatok viszonyának rendezése, illetve a helyi sajátosságoknak teret adó keretszabályok megteremtése.

5 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 5 A korszerűsítés irányelvei 1 A korszerűsítés nem célozza a teljes polgári védelmi szervezet- feladat- és intézkedési rendszer felülvizsgálatát, csupán a jelenleg hatályos szabályozás megvalósulását, illetve megvalósíthatóságát, valamint a megváltozott kihívásokhoz és körülményekhez való igazodását. A korszerűsítés célja tehát alapvetően nem a meglévő jogszabályok újragondolása, hanem az abban foglaltak végrehajtásának elemzése, összevetése a gyakorlati megvalósításának helyzetével és ennek eredményeként – amennyiben lehetséges – jobbító szakmai javaslatok kidolgozása.

6 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 6 A korszerűsítés irányelvei 2 A polgári védelmi feladatrendszer működésének részletes áttekintése során meg kell vizsgálni azokat a problémákat, amelyek helyi, területi és országos szinten a belső humán-, anyagi-technikai és pénzügyi eszközökkel megoldhatók. A polgári védelmi jogszabályok módosítását azokban az esetekben szükséges kezdeményezni, amennyiben az elemzések során feltárt anomáliák kizárólagos megoldása a polgári védelmet szabályzó törvényi, kormány- és ágazati miniszteri rendeletek korrekciójával lehetségesek.

7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 7 A korszerűsítés alapelvei A felelősség elve A paritás elve A szubszidiaritás elve A meglévő rendszer továbbfejlesztésének elve

8 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 8 A polgári védelmi feladatok korszerűsítésének stratégiai célkitűzései A polgári védelem szervezeti, tervezési és feladatrendszerének harmonizálása a kistérségek rendszerével. A feladatok eredményes végrehajtásához szükséges a polgári védelemi kirendeltségek kistérségi szintű, a megelőzés, veszélyhelyzet kezelés és a helyreállítás időszakában való működésének szakmai megalapozása, hatékony, a jelenleginél nagyobb létszámú szervezet kialakítása, új szakmai együttműködési rend kiépítése a társszervekkel és az önkormányzatokkal. Ezzel párhuzamosan szükségessé válik továbbá a hatáskörök pontosítása, egyes szakhatósági jogkörök gyakorlásának átengedése, valamint a megfelelő humán- és infrastrukturális háttér megteremtése.

9 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 9 KORSZERŰSÍTÉS 1 A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény és annak végrehajtását szolgáló rendeletek által kialakított rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése A polgári védelmi kirendeltségek illetékességi területének felülvizsgálata, a települések és kistérségek besorolása, a veszélyelhárítási tervezés felülvizsgálata Lakosság védelmét szolgáló intézkedések hatékonyságának növelése A polgári védelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátási rendjének felülvizsgálata

10 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 10 KORSZERŰSÍTÉS 2 A polgári védelmi felkészítés, tájékoztatás hatékonyságának növelése A polgári védelmi kötelezettségen alapuló szervezetek megalakítási és működtetési rendszerének racionalizálása, figyelemmel az önkéntes mentőszervezetek mentésbe való bevonására csoportosítása Katasztrófavédelmi célú és informatikai rendszerek egységes irányítási rendszerek fejlesztése

11 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 11 KORSZERŰSÍTÉS 3 Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási rendszer hatékonyságának növelése A nukleárisbaleset-elhárítási tervezés rendszerének integrálása a polgári védelmi tervezés rendszerébe A központi – területi – helyi szervek nukleárisbaleset- elhárítással kapcsolatos polgári védelmi feladatainak felülvizsgálata

12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 12 KORSZERŰSÍTÉS 4. Főbb humán és technikai fejlesztések A polgári védelmi irodák átalakítása - a kistérségi struktúrával harmonizált -polgári védelmi kirendeltségekké A követelményekhez igazodó létszámfeltételek biztosítása A polgári védelmi kirendeltségek informatikai fejlesztése – az igazgatóságokhoz hasonló feltétel-rendszer kialakítása Felszerelések, eszközök beszerzése a hivatásos szerv feladatai ellátásához, valamint a pv. szervezetek és a veszélyeztetett lakosság védelme érdekében

13 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 13 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 1 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről: Felhatalmazás a Kormány részére, hogy rendeletben állapítsa meg: a polgári védelmi szervezetek összlétszámát; az önkéntes civil mentőszervezetek közreműködését a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában. Felhatalmazás az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter részére, hogy rendeletben állapítsa meg: a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezésének szabályait; a polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos költségek viselésének részletes rendjét.

14 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 14 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 2 A honvédelemről szóló 2004. évi CV. törvény és végrehajtási rendeletéből adódó tárgykörök átvezetése: a polgári védelmi kötelezettség módosult szabályai; az igénybevétel szabályainak változása; a védelmi bizottságok helye és szerepe (összevetve a Kat.- al is) a helyi polgári védelmi kirendeltségek (irodák) finanszírozásának rendezése.1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről:

15 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 15 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 3 114/1995. (IX. 27.) Kormányrendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről: jelenlegi négy kategória átdolgozása, tételes műszaki követelményrendszer felállítása a SEVESO egyezmény alá nem tartozó, de veszélyes létesítményekre; a sorolást meghatározó követelmények aktualizálása

16 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 16 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 4 60/1997. (IV. 18.) Kormányrendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól: óvóhelyek létesítési szabályainak és műszaki követelményeinek átdolgozása; védőeszköz ellátás újraszabályozása; lakossági riasztó és tájékoztató eszközök létesítési és fenntartási feltételeinek meghatározása; kimenekítés, kitelepítés, befogadás elrendelésének, végrehajtásának szabályozása.

17 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 17 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 5 196/1996. (XII. 22.) Kormányrendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól: további polgári védelmi hatósági és szakhatósági jogkörök tételes felsorolása; a szakhatósági jogkör szintjeinek ujragondolása

18 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 18 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 6 55/1997 (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól: A polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi, települési, kerületi, munkahelyi polgári védelmi szervezetek összetételének, felépítésének, riasztási normaidejének, alkalmazásának újraszabályozása; Felhatalmazás a központi katasztrófavédelmi szerv részére a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és anyagi-technikai ellátásával kapcsolatos adatnyilvántartás és adatszolgáltatás szabályozására; Technikai eszközök lebiztosításának újraszabályozása (Hvt.-hez igazítása).

19 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 19 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 6 55/1997 (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi- technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól: A polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi, települési, kerületi, munkahelyi polgári védelmi szervezetek összetételének, felépítésének, riasztási normaidejének, alkalmazásának újraszabályozása; Felhatalmazás a központi katasztrófavédelmi szerv részére a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és anyagi-technikai ellátásával kapcsolatos adatnyilvántartás és adatszolgáltatás szabályozására; Technikai eszközök lebiztosításának újraszabályozása (Hvt.-hez igazítása).

20 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 20 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 7 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről: közigazgatási vezetők képzési kötelezettségének markánsabb megjelenítése (elmaradás szankcionálása); képzési részvételi kötelezettség kiegészítése egyes intézményvezetőkre tervkészítési kötelezettséggel (prevenciós terv). igazítása).

21 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Varga Imre PhD 21 Előzetesen módosításra tervezett polgári védelmi jogszabályok és a módosítás, kiegészítés főbb szakmai területei 8 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről: a különböző szintű jogszabályokban előírt tervkészítési kötelezettség harmonizálása, felülvizsgálatáig az általános polgári védelmi terv és a veszélyelhárítási terv formai és tartalmi felépítésének meghatározása.

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A polgári védelem jogszabályi korszerűsítése a közigazgatási reform tükrében Előadó : Dr. Varga Imre mk. pv. ezredes PhD. főosztályvezető OKF Minősített."

Hasonló előadás


Google Hirdetések