Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS ÉS FOGADÁS Csepregi Csaba tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök tűzjelző berendezés szakértő Fővárosi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS ÉS FOGADÁS Csepregi Csaba tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök tűzjelző berendezés szakértő Fővárosi."— Előadás másolata:

1 AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS ÉS FOGADÁS Csepregi Csaba tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök tűzjelző berendezés szakértő Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió

2 AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS ÉS FOGADÁS CÉLOK MŰSZAKI MEGOLDÁSOK KÖTELEZETTSÉG ALAPJA JELENLEG FTP Pk INTÉZKEDÉS ÉLET AZ OTSZ MÓDOSÍTÁS UTÁN FŐVÁROSI TAPASZTALATOK

3 AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS CÉLJA A TŰZJELZŐ BERENDEZÉS FELÜGYELETÉNEK KIVÁLTÁSA MAGASABB SZINTŰ BIZTONSÁG ELÉRÉSE

4 Beszédsáv feletti átjelzés Analóg vonali távjelzés ISDN alapú átjelzés Telefonvonali átjelzések AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

5 Analóg vonali távjelzés jellemzői - Lassú kommunikáció - Távjelzéskor a telefonvonal lefoglalása más résztvevők elől. - Ráhívással blokkolható - ISDN hálózatra csak alternatív módon illeszthető (terminál adapter alkalmazása) AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

6 Beszédsáv feletti rendszerek UNO CENTER UNO CENTER Műszaki Felügyeleti Bázis Fővárosi Tűzoltóparancsnokság JELFELDOLGOZÓ UNO COD Jelzésgyűjtő jelcsoportosító UNOREC Jelzésgyűjtő vevő Jelzéstovábbító adó Jelzéstovábbító adó OBJEKTUM Tűzjelző központ OBJEKTUM Tűzjelző központ Figyelőszolgálat Távközlési rendező Védett objektum AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

7 Beszédsáv feletti rendszerek jellemzői - Az ISDN hálózaton üzemképtelennek bizonyult - Optikai telekommunikációs hálózatokon szintén üzemképtelen - Magas üzemeltetési költség: 1. Nagyszámú bérelt vonal szükségessége 2. TC (Távközlési Rendező) bérleti díjak - Jelzésgyűjtő központ meghibásodása számos távjelző kiesését eredményezheti - A jeltovábbítás szimplex, sebessége kisebb mint 1200 bit/sec AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

8 ISDN alapú tűzátjelző rendszer Távfelügyeleti állomás Műszaki Felügyeleti Bázis Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság JELFELDOLGOZÓ UNO COD Jelzésgyűjtő jelcsoportosító UNOREC Jelzésgyűjtő vevő Jelzéstovábbító adó OBJEKTUM Tűzjelző központ Figyelőszolgálat Védett objektum AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

9 AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS KÖTELEZETTSÉGÉNEK ALAPJA állandó felügyelet kiváltására felügyelet kiegészítésére

10 AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS KÖTELEZETTSÉGÉNEK ALAPJA állandó felügyelet kiváltására 43. § (1) Abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központot vagy annak kezelő/kijelző egységét elhelyezték - a jelzéseit automatikusan a tűzoltósághoz továbbító központok kivételével - legalább egy, a tűzjelzésre és a berendezés kezelésére kioktatott személynek kell állandóan tartózkodnia. Országos Tűzvédelmi Szabályzat 7.2. A tűzjelző központot vagy annak riasztás- és hibaátjelzését fogadó egységet állandó felügyeletű helyen kell elhelyezni. 2/2002. (I. 23.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Követelmények 2. számú melléklet V./2. Fejezet

11 AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS KÖTELEZETTSÉGÉNEK ALAPJA állandó felügyelet kiváltására Országos Tűzvédelmi Szabályzat 43. § (2) A tűzvédelmi hatóság kötelezése esetén a tűzjelző központ jelzéseit átjelzéssel a működési terület szerinti tűzoltóságra kell továbbítani. Amennyiben a tűzoltóság az átjelzést nem tudja fogadni, akkor az olyan helyre is továbbítható, ahol állandó felügyelet van (pl. rendőrség, diszpécserszolgálat), és onnan a tűzjelzés továbbításának lehetősége a működési terület szerinti tűzoltóságra biztosított.

12 AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS KÖTELEZETTSÉGÉNEK ALAPJA felügyelet kiegészítésére ahol a késedelmes jelzés veszélyt jelent az emberi életre, illetve anyagi javakra környezeti károk kockázata magas az időtényező nagy hatással van a beavatkozás hatékonyságára

13 AUTOMATIKUS TŰZ- ÉS HIBAÁTJELZÉS Szálloda, szálló jellegű épület Középmagas és magas épületekben, ha rendeltetés 13,65 méter felett kerül kialakításra A TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnokának Intézkedése

14 AUTOMATIKUS TŰZ- ÉS HIBAÁTJELZÉS Iroda, igazgatási és oktatási épület Magas épületekben A TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnokának Intézkedése

15 AUTOMATIKUS TŰZ- ÉS HIBAÁTJELZÉS Egészségügyi épület A háromszintesnél magasabb, illetve középmagas, magas rendelőintézetben Fekvőbeteg ellátására szolgáló épületben A TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnokának Intézkedése

16 AUTOMATIKUS TŰZ- ÉS HIBAÁTJELZÉS A TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnokának Intézkedése Speciális egészségügyi és szociális épület Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek stb.) elhelyezésére, tartózkodására és/vagy időskorúak (60 év felett) egészségügyi ellátás és/vagy felügyelet melletti elhelyezésére szolgáló kétszintesnél magasabb épületekben, ha a rendeltetés a harmadik szinten vagy a felett kerül kialakításra, a rendeltetés szintenként összesített alapterülete meghaladja a 3000 m 2 -t. Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek stb.) elhelyezésére, tartózkodására és/vagy időskorúak (60 év felett) egészségügyi ellátás és/vagy felügyelet melletti elhelyezésére szolgáló, legfeljebb kétszintes épületekben, ha az egy tűzszakaszban lévők száma meghaladja a 100 főt vagy egyirányú kiürítés esetén az 50 főt.

17 AUTOMATIKUS TŰZ- ÉS HIBAÁTJELZÉS Művelődési épület Többszintes épületben, továbbá ha a befogadóképesség meghaladja a 300 főt Színházban (8 métert meghaladó színpad esetén) A TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnokának Intézkedése

18 AUTOMATIKUS TŰZ- ÉS HIBAÁTJELZÉS Kereskedelmi létesítmények Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített alapterülete meghaladja a 8000 m 2 -t A TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnokának Intézkedése A rendeltetés három szint és szintenként összesített 1000 m 2 alapterület felett Középmagas és magas épületek

19 Átjelzés állandó felügyelet kiegészítésére az 50 méter legfelső használati szint feletti lakóépületek; a magas közösségi épületek; a középmagas ipari/mezőgazdasági termelő/tároló épületek; a középmagas szálloda illetve szállásjellegű épületek; a fekvőbeteg ellátást szolgáló épületek; a speciális egészségügyi és szociális épületek; a többszintes és tömegforgalmú kulturális és művelődési épületek; a 8 méternél magasabb színpaddal rendelkező színházak; az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sportcsarnokok; a 8000 m2-nél nagyobb alapterületű, vagy három szintnél magasabb kereskedelmi létesítmények esetében, továbbá ahol azt jogszabály, vagy a tűzvédelmi hatóság előírja. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása után

20 Átjelzés megoldása Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása után A FOGADÓHELY a ÖTM OKF-nél regisztrálva legyen, a működtetett tűz és hiba átjelző rendszer feleljen meg a vonatkozó szabványnak, vagy azzal egyenértékű biztonságot adjon (jelenleg preEN 54-21), az átjelző berendezés fogadó központban állandóan, kioktatott személyi felügyeletet kell biztosítani, a tűzjelzés esetén, a tűzjelző illetve tűz és hiba átjelző berendezés meghibásodása esetén szükséges teendőket meg kell határozni,

21 Átjelzés megoldása Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása után A FOGADÓHELY a tűzjelzést adó létesítményről legalább a következő adatokat tartsa nyilván és továbbítsa: létesítmény címét, rendeltetését, tűzveszélyességi osztályát, a létesítményt befogadó épület (föld feletti, föld alatti) szintszámát, az oltást akadályozó körülményeket (különösen a gázpalackokat, éghető folyadékot, izotópot), közműelzárók helyét (különösen gáz, víz, elektromos, távhő,), külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét, a tűzoltást segítő körülményeket (különösen a hő- és füstelvezetés indítását/leállítását, beépített oltóberendezést), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát,

22 Átjelzés megoldása Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása után A FOGADÓHELY a tűzjelzést adó létesítmény, tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a felügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés, tartalmazza a téves, illetve hamis riasztásokból bekövetkező események (kivonulás, vonulásból való visszahívás) elfogadható számát vagy az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

23 Átjelzéssel kapcsolatos tapasztalatok Beruházói magatartás pozitív Kivitelező („last minute”) Műszaki gondok (távbeszélő vonal hiánya) Üzemeltetői magatartás (lemondó gomb, „részleges lekapcsolás”) Késleltetés (legfeljebb 3 perc) Hamis vagy Téves jelzésből származó téves riasztás Adatlapok (tartalom, megjelenítés)

24 Átjelzéssel kapcsolatos tapasztalatok Hamis vagy Téves jelzésből származó téves riasztás vizsgálata Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés (kapcsolódó követelmények teljes vizsgálata) A megtévesztő riasztás okának felderítése A hiányosság megszüntetése Szankciók alkalmazása

25 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF ALKALMAZÁSA BUDAPESTEN Csepregi Csaba tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök tűzjelző berendezés szakértő Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió

26 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF CÉLOK MŰSZAKI FELÉPÍTÉS A LÉTESÍTÉS ALAPJA SZABÁLYOZÁS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK ELHELYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBE HELYEZÉS ALKALMAZÁS TAPASZTALATOK

27 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF a létesítményekbe, épületekbe, helyiségekbe történő gyors és mérsékelt károkozással járó behatolás tűzoltási és mentési tevékenység késedelemmentes megkezdése CÉLOK :

28 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF MASTIFF kulcsszéf

29 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF 1.Széfkulcs 2. Takaróblende porvédő koronggal 3. Zárbetét 4. Zárbetét felügyelet 5. Kulcskád 6. Objektumkulcs 7 Mechanikus kulcsadapter 8. Kulcsfelügyelő kontaktus 9. Elektromechanikus blokkoló 10. Szabotázsvédett kábel 12. Kihúzás védelem 13. Hangjelző

30 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF VdS kulcstároló

31 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF VdS kulcstároló 1. Objektumkulcs felügyelet 2. Csatlakozóház 3. Ajtónyitó visszajelző kontaktussal 4. Mikrokapcsoló a külső ajtóhoz 5. Zár (Állítható kéttolú zár) 6. Belső ajtó 7. Záróretesz 8. FSK panel a külső ajtóhoz 9. Külső ajtó 10. Külső ajtógomb kényszertörési hellyel 11. Takarókeret

32 SZÉF BELSŐ AJTÓ SZÉF KÜLSŐ AJTÓ TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF

33 A LÉTESÍTÉS ALAPJA bejutást biztosító szolgálat hiányában bejutást biztosító szolgálat megléte esetén

34 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF A LÉTESÍTÉS ALAPJA Eseti kikötés alapján Építési engedélyezés során Jogszabály alóli eltérés engedélyezés során Önkéntes vállalás

35 2.000 m 2 -nél nagyobb alapterületű „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba sorolt termelő, tároló létesítményekben, ahol nincs a bejutást biztosító szolgálat. TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF 10.000 m 2 -nél nagyobb alapterületű „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba sorolt termelő, tároló létesítményekben, függetlenül attól, hogy van-e a bejutást biztosító szolgálat.

36 Bármely magas, közösségi rendeltetésű épületben, függetlenül attól, hogy van-e a bejutást biztosító szolgálat. TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF

37 2.000 m 2 -nél nagyobb alapterületű középmagas irodaházban, ahol nincs a bejutást biztosító szolgálat. 6.000 m 2 -nél nagyobb alapterületű középmagas irodaházban, függetlenül attól, hogy van-e a bejutást biztosító szolgálat. TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF

38 2.500 m 2 -nél nagyobb alapterületű kereskedelmi épületben, ahol nincs a bejutást biztosító szolgálat. 10.000 m 2 -nél nagyobb alapterületű kereskedelmi épületben függetlenül attól, hogy van-e a bejutást biztosító szolgálat. TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF

39 Megállapodási szerződés Szolgáltatási szerződés Belső szabályozás SZABÁLYOZÁS Szolgáltató ÜgyfélTűzoltóság

40 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF Egyeztetés Létesítés Üzembe helyezés Megszüntetés SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA

41 A létesítmény megnevezése, címe. Az alkalmazott kulcsszéf típusa, a megfelelőségről, alkalmazhatóságról szóló iratok száma. A kulcsszéf elhelyezési körülményeinek leírása, szükség szerint rajza. A kulcsszéf nyitás engedélyezését végző berendezés adatai. A nyitással kapcsolatos adatokat fogadó berendezés adatai. A kulcsszéf felismerhetőségének biztosítására szolgáló jelölés. Az elhelyezendő objektum kulcsok száma, fajtája és jelölése. Az elhelyezés vonatkozó jogszabálynak, hatósági előírásnak, a KHVT Kht és FTP közti megállapodásnak való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF DOKUMENTÁCIÓ (KULCSSZÉF ELHELYEZÉSE)

42 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF Az adott tűzoltóság területén alkalmazható kulcsszéf(ek) A kulcsszéf kulcsok száma és elhelyezése A kulcsszéfek elhelyezésével kapcsolatos szakmai követelmények A kulcsszéf kulcs és objektum kulcs alkalmazásával kapcsolatos követelmények Adatszolgáltatás és nyilvántartás SZABÁLYOZANDÓ KÉRDÉSEK:

43 A kulcsszéf nyitását engedélyező berendezés legyen alkalmas a vezérlési jel kiadására. A vezérlést biztosító vezeték legyen védett tűz és mechanikai sérülés ellen. A kulcsszéf nyitási adatait fogadó berendezés legyen alkalmas a nyitási adatok fogadására és megfelelő ideig történő tárolására. TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF A KULCSSZÉF ELHELYEZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Vezérlő és az adatokat fogadó berendezés

44 Kulcsszéf elhelyezés és jelölés TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF A KULCSSZÉF ELHELYEZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Szempontok: Megközelíthetőség Felismerhetőség TŰZOLTÓSÁG

45 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF PIROS — kulcsszéf belső kulcs; NARANCS — bejárati kulcs; ZÖLD — biztonsági felvonó; KÉK — elektromos kapcsoló; SÁRGA — gáz főelzáró, EGYÉB — fehér, rózsaszín. Jelmagyarázat !!! A KULCSSZÉF ELHELYEZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Kulcsszéf elhelyezés és jelölés

46 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF A KULCSSZÉF ÜZEMBE HELYEZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A helyszínen megtekintve a tűzoltóság képviselője ellenőrizni a terv szerinti megvalósulást A kulcsszéf elhelyezése, jelölése Az objektum kulcs fajtája, száma jelölése

47 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF A KULCSSZÉF ÜZEMBE HELYEZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A telepítő aktiválja a rendszert, a tűzoltóság képviselője nyitási próbát tartva ellenőrzi a megvalósulást A kulcsszéf aktiválása Az objektum kulcsok elhelyezése és kulcsszéf zárás Nyitást engedélyező jel generálás Nyitási próba és visszazárás

48 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF DOKUMENTÁLÁS A dokumentáció megvizsgálásáról és az észrevételekről jegyzőkönyv készül A kulcsszéf aktiválása Az objektum kulcsok elhelyezése és kulcsszéf zárása Nyitást engedélyező jel generálás Nyitási próba és visszazárás

49

50

51

52

53 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF A KULCSSZÉF ÉS AZ OBJEKTUM KULCS ALKALMAZÁSA Az objektum kulcsok alkalmazása után a tűzoltás vezető visszahelyezi a kulcsszéfbe és bezárja azt Jegyzőkönyv készül !!!! A kulcsszéf nyitását a tűzoltás vezető rendeli el (a kulcsszéf alkalmazása nem kötelező!)

54

55 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF A KULCSSZÉF ZÁRÁSÁNAK AKADÁLYOZTATÁSA Az objektum kulcsot a tűzoltás vezető visszaviszi a parancsnokságra A helyszínen nincs átadás !!! A parancsnokságon a kulcs átvételére jogosult személy átveszi az objektum kulcsot

56 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF ADATSZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNTARTÁS, ADAT MÓDOSÍTÁS Az elkészített jegyzőkönyveket irattárba kell helyezni A módosításokat át kell vezetni

57 TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF TAPASZTALATOK Felkészítés (véleményezés, üzembe helyezés) Oktatás (alkalmazás, kezelés) Értelmezési kérdések (telepítő) Problémák („last minute”, telepítés, „idegen terület)

58 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Csepregi Csaba tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök tűzjelző berendezés szakértő Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió 36 1 4592312 csepregics@tuzoltosagbp.hu


Letölteni ppt "AUTOMATIKUS TŰZ RIASZTÁS ÉS HIBA JELZÉS TOVÁBBÍTÁS ÉS FOGADÁS Csepregi Csaba tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök tűzjelző berendezés szakértő Fővárosi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések