Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos."— Előadás másolata:

1 A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok
Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos

2 Amiről beszélni kívánok
A partfal-csúszás által érintett partszakasz (terület) bemutatása, előzmények A katasztrófa bekövetkezése, azonnali lakosságvédelmi feladatok A katasztrófavédelem feladata, irányítási rendszere az esemény kezelésében A védelmi igazgatás a katasztrófavédelmi igazgatóság és a (helyi szervének) a dunaújvárosi polgári védelmi kirendeltség feladatrendszere A katasztrófa helyzet kezelése során kiemelten kezelendő területek: - kommunikáció, - helyszíni operatív törzs és az önkormányzat kapcsolata, - koordináció és együttműködés a kárfelszámolás során, - jelentések összeállítása a hiteles kárfelméréshez, kárenyhítéshez, - szakértőkkel való kapcsolattartás (BGME, BM, BM OKF,) - lakossági és média tájékoztatásban való közreműködés (média beléptetése kárterületre)

3 A terület bemutatása, előzmények

4 Előzmények A területen 1964-ben már volt földcsuszamlás.
A fakadó források miatt vizenyős mezőgazdasági terület volt. A csúszásveszély miatt, végleges építési tilalom. Ennek ellenére a honvédség a’70-es évek elején a területet rendezte, majd a területet felparcellázták. 1976. évi „vízrendezési kiviteli terv, a Deák Ferenc utcai területről”, melyen a mai Hullám utcát még földútként jelöli. 1987. „Rácalmás ÁRT geotechnikai adatszolgáltatás” az építési tilalom feloldásának feltételeiről rendelkezik. A tanulmány feltételül szabja a partszakasz stabilizálását, védelmi létesítmények kialakítását, a felszíni csapadékvíz elvezetését, a talajba kerülő víz, szennyvíz csökkentését, sőt a Dunában a kavicskotrás tiltására is tett javaslatot.

5 Előzmények 1989. Rácalmás közműellátási tervlapján a terület még „teljes tilalmi zónában” van, azonban ekkorra nagyrészt beépült. Következő információ 6/1996 (X. 20.) sz. „Kulcs Részletes Rendezési Terve” mely szerint a terület kialakult üdülőterületi besorolású, a Hullám és Deák utcák környékére építési korlátozással. A jelenleg is hatályos településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ szerint, a terület hétvégi házas üdülőterület, potenciális és aktív mozgásveszélyes területekkel, és ezen területeken különböző mértékű korlátozásokat rendeltek el (új épület nem építhető).

6 A dunai magaspart anyagösszetétele és jellemzői
A lösz: egyfajta kőzet, amely porózussága dacára igen strapabíró. De kellő nedvesség és megfelelő terhelés alkalmával hajlamos a roskadásra is. Porózus, levegős kőzet olyan százaléka nem is szilárd anyag, hanem levegő. Azért homogénnek tűnik, nem rétegzett, s viszonylag könnyen összenyomható. Erősen meszes anyag: a 15-30% mész a löszt alkotó finom szemcséket egymáshoz cementálja - ez a kötőanyag. Szemcséinek mérete jól behatárolható: 0,02-0,06 mm. Ez egyben bizonyíték - arra, hogy egykoron a szél hordta össze az egészet. A szemcsék agyagból vagy iszapból származnak, anyaguk legalább %-ban kvarc (kristályos szilícium-oxid), s a többi, relatíve nehezebb ásvány (földpátok, csillámfélék, egyebek).

7 A partfal-csúszás 2011. január ra virradó éjszaka partfal-csúszás következik be Kulcs Deák F. utca, Hullám utca és Temető utca által határolt területén. (Előzmények voltak hó) Az érintett területen 53 ingatlan található, 36 fő állandó bejelentett lakossal 14 ingatlanban. Mindannyian kimenekítésre kerültek, közülük 14 főt kellett az Önkormányzatnak ideiglenesen elhelyezni.

8

9

10

11

12

13

14

15

16 A katasztrófahelyzet kezelése
Azonnali feladatok, települési és HVB szinten: 17-18-ra virradó éjszaka a település polgármesterének vezetésével kitelepítés megtörtént Élet mentéshez és a közvetlen életveszély elhárításához szükséges döntések meghozatala Adony HVB összehívásra került első döntések: Kitelepítés elrendelése a két utcából Közműszolgáltatások megszüntetése Terület zárása rendőri erőkkel Előzetes geotechnikai szakvélemény megrendelése Tulajdonosok kiértesítése

17 A katasztrófahelyzet kezelése
Utak ideiglenes helyreállítása Ingóságok mentése tűzoltói közreműködéssel Információs pont felállítása Duna 15 m-es parti sávjában vízi közlekedés megtiltása BM pince és partfal bizottság a helyszínre érkezik Légifelderítés és fényképezés végrehajtása BGME Geotechnikai Tanszék szakemberei helyszínre érkeznek

18 Katasztrófavédelmi feladatok
Azonnali: Dunaújvárosi pv. kirendeltség a káreseményről értesülést követően azonnal jelentett, én BM OKF főigazgatónak és a helyszínre indultam, 18-án kor. Elsődleges beavatkozó erők HÖT, OMSZ, FMRFK a helyszínre érkeztek. Kulcson a HVB ülésén a döntés előkészítésben és hozatalban aktívan részt vettünk. MVB elnökének jelentés tétele. Lakosság regiszter összeállításában közreműködés. Befogadó hely berendezésében és az ellátás megszervezésében közreműködés. Folyamatos kapcsolat a BM OKF főigazgatójával, jelentések megtétele.

19 A katasztrófahelyzet kezelése
Egy elhúzódó folyamat, mely hónapokig eltart Fontosabb döntések és végrehajtott feladatok: Épület statikai vizsgálatok megrendelése A fokozott média érdeklődés kezelése, BM sajtófőosztály és BM OKF STKF-el szoros együttműködésben A végrehajtandó kármentési feladatokhoz pénzügyi források lehetőségei (veszélyhelyzet, vis maior, pályázatok, egyedi kormány döntés,….stb) Részletes adatbázis összeállítása a károsodott ingatlanokról (levéltári kutatás) Folyamatos kapcsolat BM ÖGF-el, BM OKF polgári védelmi főfelügyelőséggel

20 A katasztrófahelyzet kezelése
Segélyszámla létrehozása Civil szervezetek bevonása a kárenyhítésbe Lakossági fórum szervezése azon részvétel Biztosítók munkavégzésének biztosítása Tervezések megrendelésében közreműködés KDRFÜ munkatársainak bevonása az elbukott pályázat újra élesztésébe Geotechnikai szakvéleményhez fúrópontok kialakításában közreműködés Civil kezdeményezés a károsultak érdekeinek védelmében, felvetéseinek megválaszolásában közreműködés

21 A katasztrófahelyzet kezelése
A folyamatos értékmentés biztosítása tűzoltói erőkkel Vis maior kárenyhítés benyújtásában település támogatása Épületek bontási határozatainak előkészítése Geotechnikai szakvélemény jövő héten elkészül, további feladatok Életveszélyes ingatlanok bontása, út és terület megerősítés és helyreállítás, vízkivezetés…stb.

22

23 A katasztrófa fogalma A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény értelmező rendelkezései kiterjesztik a fogalmat, és az alábbiak szerint definiálják a katasztrófát: Katasztrófa: „a szükséghelyzet, vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl.. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értéket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.”

24 Földrengés Robbanás Vegyipari balesetek Árvíz Közlekedési balesetek Veszélyeztetettség: Élet Emberi egészség Környezet Vagyon Tűz Földcsuszamlás Olajkiömlés Radioaktív szennyeződés Erdőtűz Szélsőséges időjárás Gátszakadás

25 A Helyi Védelmi Bizottság felépítése
Titkárság Közigazgatási és Gazdaság-mozgósítási munkacsoport Katasztrófa-elhárítási és Polgári Védelmi munkacsoport Jegyző (titkár) Rendőr- kapitány Tűzoltó parancsnok Pv.kir. Vez. Polgármesterek képviselője Tisztifőorvos 2004. évi CV. törvény 57.§ Elnök Város polgármestere

26 A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
Köztársasági Elnök Országgyűlés Minősített időszak Honvédelmi Bizottság (rendkívüli állapotban): Tanács Országos szint Kormány KKB Titkárság Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB.) (Önkormányzati miniszter irányítja) Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ (OKF bázisán) GKM Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tudományos Tanács Megyei Védelmi Bizottságok Operatív Törzs Megyei szint Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok GKM dekoncentrált szervei Helyi szint Helyi Védelmi Bizottságok Gazdálkodó egységek Önkormányzati tűzoltóságok Állampolgárok Polgármesterek Pv. kirendeltségek Önkéntes szerveződések

27 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések