Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok Előadó: Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok Előadó: Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos."— Előadás másolata:

1 A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok Előadó: Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos

2 Amiről beszélni kívánok  A partfal-csúszás által érintett partszakasz (terület) bemutatása, előzmények  A katasztrófa bekövetkezése, azonnali lakosságvédelmi feladatok  A katasztrófavédelem feladata, irányítási rendszere az esemény kezelésében  A védelmi igazgatás a katasztrófavédelmi igazgatóság és a (helyi szervének) a dunaújvárosi polgári védelmi kirendeltség feladatrendszere  A katasztrófa helyzet kezelése során kiemelten kezelendő területek: - kommunikáció, - helyszíni operatív törzs és az önkormányzat kapcsolata, - koordináció és együttműködés a kárfelszámolás során, - jelentések összeállítása a hiteles kárfelméréshez, kárenyhítéshez, - szakértőkkel való kapcsolattartás (BGME, BM, BM OKF,) - lakossági és média tájékoztatásban való közreműködés (média beléptetése kárterületre)

3 A terület bemutatása, előzmények

4 Előzmények  A területen 1964-ben már volt földcsuszamlás.  A fakadó források miatt vizenyős mezőgazdasági terület volt.  A csúszásveszély miatt, 1969. végleges építési tilalom.  Ennek ellenére a honvédség a’70-es évek elején a területet rendezte, majd a területet felparcellázták.  1976. évi „vízrendezési kiviteli terv, a Deák Ferenc utcai területről”, melyen a mai Hullám utcát még földútként jelöli.  1987. „Rácalmás ÁRT geotechnikai adatszolgáltatás” az építési tilalom feloldásának feltételeiről rendelkezik.  A tanulmány feltételül szabja a partszakasz stabilizálását, védelmi létesítmények kialakítását, a felszíni csapadékvíz elvezetését, a talajba kerülő víz, szennyvíz csökkentését, sőt a Dunában a kavicskotrás tiltására is tett javaslatot.

5 Előzmények  1989. Rácalmás közműellátási tervlapján a terület még „teljes tilalmi zónában” van, azonban ekkorra nagyrészt beépült.  Következő információ 6/1996 (X. 20.) sz. „Kulcs Részletes Rendezési Terve” mely szerint a terület kialakult üdülőterületi besorolású, a Hullám és Deák utcák környékére építési korlátozással.  A jelenleg is hatályos településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ szerint, a terület hétvégi házas üdülőterület, potenciális és aktív mozgásveszélyes területekkel, és ezen területeken különböző mértékű korlátozásokat rendeltek el (új épület nem építhető).

6 A dunai magaspart anyagösszetétele és jellemzői A lösz: egyfajta kőzet, amely porózussága dacára igen strapabíró. De kellő nedvesség és megfelelő terhelés alkalmával hajlamos a roskadásra is. Porózus, levegős kőzet olyan 50-55 százaléka nem is szilárd anyag, hanem levegő. Azért homogénnek tűnik, nem rétegzett, s viszonylag könnyen összenyomható. Erősen meszes anyag: a 15-30% mész a löszt alkotó finom szemcséket egymáshoz cementálja - ez a kötőanyag. Szemcséinek mérete jól behatárolható: 0,02-0,06 mm. Ez egyben bizonyíték - arra, hogy egykoron a szél hordta össze az egészet. A szemcsék agyagból vagy iszapból származnak, anyaguk legalább 60-70 %-ban kvarc (kristályos szilícium-oxid), s a többi, relatíve nehezebb ásvány (földpátok, csillámfélék, egyebek).

7 A partfal-csúszás 2011. 01. 17-18. 2011. január 17-18-ra virradó éjszaka partfal- csúszás következik be Kulcs Deák F. utca, Hullám utca és Temető utca által határolt területén. (Előzmények voltak 2010. 11-12. hó) Az érintett területen 53 ingatlan található, 36 fő állandó bejelentett lakossal 14 ingatlanban. Mindannyian kimenekítésre kerültek, közülük 14 főt kellett az Önkormányzatnak ideiglenesen elhelyezni.

8

9

10

11

12

13

14

15

16 A katasztrófahelyzet kezelése Azonnali feladatok, települési és HVB szinten: 17-18-ra virradó éjszaka a település polgármesterének vezetésével kitelepítés megtörtént Élet mentéshez és a közvetlen életveszély elhárításához szükséges döntések meghozatala Adony HVB összehívásra került első döntések: Kitelepítés elrendelése a két utcából Közműszolgáltatások megszüntetése Terület zárása rendőri erőkkel Előzetes geotechnikai szakvélemény megrendelése Tulajdonosok kiértesítése

17 A katasztrófahelyzet kezelése Utak ideiglenes helyreállítása Ingóságok mentése tűzoltói közreműködéssel Információs pont felállítása Duna 15 m-es parti sávjában vízi közlekedés megtiltása BM pince és partfal bizottság a helyszínre érkezik Légifelderítés és fényképezés végrehajtása BGME Geotechnikai Tanszék szakemberei helyszínre érkeznek

18 Katasztrófavédelmi feladatok Azonnali:  Dunaújvárosi pv. kirendeltség a káreseményről értesülést követően azonnal jelentett, én BM OKF főigazgatónak és a helyszínre indultam, 18-án 09.00.-kor.  Elsődleges beavatkozó erők HÖT, OMSZ, FMRFK a helyszínre érkeztek.  Kulcson a HVB ülésén a döntés előkészítésben és hozatalban aktívan részt vettünk.  MVB elnökének jelentés tétele.  Lakosság regiszter összeállításában közreműködés.  Befogadó hely berendezésében és az ellátás megszervezésében közreműködés.  Folyamatos kapcsolat a BM OKF főigazgatójával, jelentések megtétele.

19 A katasztrófahelyzet kezelése Egy elhúzódó folyamat, mely hónapokig eltart Fontosabb döntések és végrehajtott feladatok:  Épület statikai vizsgálatok megrendelése  A fokozott média érdeklődés kezelése, BM sajtófőosztály és BM OKF STKF-el szoros együttműködésben  A végrehajtandó kármentési feladatokhoz pénzügyi források lehetőségei (veszélyhelyzet, vis maior, pályázatok, egyedi kormány döntés,….stb)  Részletes adatbázis összeállítása a károsodott ingatlanokról (levéltári kutatás)  Folyamatos kapcsolat BM ÖGF-el, BM OKF polgári védelmi főfelügyelőséggel

20 A katasztrófahelyzet kezelése  Segélyszámla létrehozása  Civil szervezetek bevonása a kárenyhítésbe  Lakossági fórum szervezése azon részvétel  Biztosítók munkavégzésének biztosítása  Tervezések megrendelésében közreműködés  KDRFÜ munkatársainak bevonása az elbukott pályázat újra élesztésébe  Geotechnikai szakvéleményhez fúrópontok kialakításában közreműködés  Civil kezdeményezés a károsultak érdekeinek védelmében, felvetéseinek megválaszolásában közreműködés

21 A katasztrófahelyzet kezelése  A folyamatos értékmentés biztosítása tűzoltói erőkkel  Vis maior kárenyhítés benyújtásában település támogatása  Épületek bontási határozatainak előkészítése  Geotechnikai szakvélemény jövő héten elkészül, további feladatok  Életveszélyes ingatlanok bontása, út és terület megerősítés és helyreállítás, vízkivezetés…stb.

22

23 A katasztrófa fogalma A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény értelmező rendelkezései kiterjesztik a fogalmat, és az alábbiak szerint definiálják a katasztrófát: Katasztrófa: „a szükséghelyzet, vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl.. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értéket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.”

24 Földrengés Robbanás Árvíz Tűz Olajkiömlés Erdőtűz Gátszakadás Szélsőséges időjárás Radioaktív szennyeződés Földcsuszamlás Közlekedési balesetek Vegyipari balesetek Veszélyeztetettség:  Élet  Emberi egészség  Környezet  Vagyon

25 A Helyi Védelmi Bizottság felépítése Titkárság Közigazgatási és Gazdaság- mozgósítási munkacsoport Katasztrófa-elhárítási és Polgári Védelmi munkacsoport Jegyző (titkár) Rendőr- kapitány Tűzoltó parancsnok Pv.kir. Vez. Polgármesterek képviselője Tisztifőorvos 2004. évi CV. törvény 57.§Elnök Város polgármestere

26 Köztársasági Elnök Országgyűlés Honvédelmi Bizottság (rendkívüli állapotban): Tanács Kormány Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB.) (Önkormányzati miniszter irányítja) Tudományos Tanács KKB Titkárság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Operatív Törzs Megyei Védelmi Bizottságok Operatív Törzs Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Helyi Védelmi Bizottságok Polgármesterek Gazdálkodó egységek Állampolgárok Veszélyhelyzeti Központ (OKF bázisán) Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai Önkéntes szerveződések Országos szint Helyiszint Megyei szint A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Minősített időszak Önkormányzati tűzoltóságok Pv. kirendeltségek GKM dekoncentrált szervei

27 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A kulcsi partfal-csúszással kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok Előadó: Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes tanácsos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések