Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jogszerű megfelelőség- igazolás dokumentumai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jogszerű megfelelőség- igazolás dokumentumai"— Előadás másolata:

1 A jogszerű megfelelőség- igazolás dokumentumai
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft A jogszerű megfelelőség- igazolás dokumentumai Törökné Horváth Éva divízióvezető ÉMI Nonprofit Kft. Anyagtudományi Divízió, Mechanikai Tudományos Osztály február 17. II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia

2 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
Ne feledje „építési terméket építménybe betervezni, beépíteni, felhasználni, valamint forgalmazni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van” 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3 Az építési termékek megfelelőség igazolásának jogi háttere, definíciók
Magyarországon az építési termékek megfelelőség igazolását szabályozó jogszabály az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet alapja az Európai Tanács 89/106/EGK számú Építési Termék Irányelve (CPD: Construction Product Directive). A Rendelet alapján a teljesség igénye nélkül definiáljuk az alábbi hasznos alapfogalmakat:

4 Építési termék: olyan anyagok, szerkezetek, melyeket azért állítanak elő, hogy az építményekben állandó jelleggel beépítésre kerüljenek. Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója. Felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja. Műszaki specifikáció: olyan dokumentum, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket, az alkalmazási feltételeket és a termék megfelelőség igazolásának módozatait.

5 Építőipari Műszaki Engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – más műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció. Honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és közzétett szabvány, amit honosítottak és nemzeti szabványként közzétettek. (amely ZA melléklettel rendelkezik) Európai Műszaki Engedély (ETA: European Technical Approval): olyan műszaki specifikáció, amelyet harmonizált európai szabvány hiányában egy termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagytak jóvá az EOTA: European Organisation for Technical Approvals tagjai.

6 Kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet: a termékek megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására a miniszter által külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kijelölt szervezet. (ÉMI Nonprofit Kft. 1415) Megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációban foglalt követelményeknek. Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítására.

7 Megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás.
Szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás.

8 A megfelelőség-igazolás módozatai, és igazoló dokumentumai
A Rendelet – összhangban az európai szabályozással – a különböző építési termékek megfelelőség igazolását összesen hatféle, különböző szigorúságú módozatban határozza meg. A legszigorúbb (1+) módozatú termékeket kell a legnagyobb gyakorisággal és a legtöbb oldalról vizsgálnia egy kijelölt vizsgáló és ellenőrző intézetnek, illetve a terméket tanúsítania is kell egy kijelölt tanúsító intézetnek. A legkevésbé szigorú (4) módozatú termékeket csak a gyártónak magának kell vizsgálnia.

9 Megfelelőség igazolási módozatok (hőszigetelő anyagok, rendszerek és a rendszer elemei)
Termék-csoport Műszaki specifikáció Megfelelőség-igazolás módozata Forgalmazáshoz szükséges dokumentumok / jelölés Légrés nélküli vakolatos hőszigetelő rendszerek ÉME 2+ Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) ETA EK-Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány EK-Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) CE-jel

10 Megfelelőség igazolási módozatok
Termék-csoport Műszaki specifikáció Megfelelőség-igazolás módozata Forgalmazáshoz szükséges dokumentumok / jelölés Ásványgyapot (MW) hőszigetelő termékek EN 13162 1 EK-Megfelelőségi tanúsítvány EK- Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat CE-jel Expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő termékek EN 13163 3 EK-Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat CE-jel

11 Megfelelőség igazolási módozatok
Termék-csoport Műszaki specifikáció Megfelelőség-igazolás módozata Forgalmazáshoz szükséges dokumentumok / jelölés Extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelő termékek EN 13164 3 EK-Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat CE-jel Hőszigetelő anyag rögzítő műagyag dübelek ÉME 2+ Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

12 Megfelelőség igazolási módozatok
Termék-csoport Műszaki specifikáció Megfelelőség-igazolás módozata Forgalmazáshoz szükséges dokumentumok / jelölés Hőszigetelő anyag rögzítő műagyag dübelek ETA 2+ EK-Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány EK-Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat CE-jel Hőszigetelő anyag ragasztó habarcs ÉME Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat Üvegszövet háló 3 Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

13 Megfelelőség igazolási módozatok
Termék-csoport Műszaki specifikáció Megfelelőség-igazolás módozata Forgalmazáshoz szükséges dokumentumok / jelölés Cement-tartalmú vakoló-habarcsok EN 998-1 4 Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat Szerves kötőanyagú vakoló-anyagok EN 15824

14 A megfelelőség-igazolás módozatai, és igazoló dokumentumai
A táblázatból látszik, hogy a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot minden jogszerűen forgalmazott építési termék mellé be kell mutatnia a felhasználónak. A CE jeles termék esetén EK-Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozattal kell igazolni a termék megfelelőségét.

15 A gyártó és forgalmazó feladatai
módozat a gyártó feladatai a szállító (gyártó, forgalmazó) feladatai üzemi gyár-tás ellenőrzési rendszer működtetése a termék első típus-vizsgálata szúrópróba szerű vizsgálat szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadása megfelelőségi Tanúsítvány termékhez való csatolása 1+ X 1 2+ 2 3 4

16 A bejelentett szervezet feladatai
módo-zat üzemi gyártás ellenőrzési rendszer alapvizsgálata és folyamatos felügyelete a termék első típus-vizsgálata szúró-próbaszerű vizsgálat Üzemi gyártás ellenőrzési tanúsítvány kiadása Megfelelőségi Tanúsítvány kiadása 1+ X 1 2+ 2 (csak alapvizsgálat) 3 4

17 A Szállítói Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei
A Rendelet 5. számú mellékletének 2. pontja alapján a Szállítói Megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia: az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalmazójának) nevét, azonosító jelét és címét; az építési termék rendeltetési célját és azonosításához szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát;

18 A Szállítói Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei
azon kijelölt (vizsgáló, vagy tanúsító) szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került: (3) módozat esetén a vizsgáló szervezet, (2+) és (1) módozatnál pedig a tanúsító szervezet; azon műszaki specifikáció felsorolását, amelynek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel; a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét; a szállító (gyártó, vagy forgalmazó) megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását;

19 A Szállítói Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei
A megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását. A Rendelet nem rendelkezik arról, hogy a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatnak minden termék mellett eredeti aláírt példányban kellene megjelennie, ezért a fenti utolsó két bekezdésben szereplő aláírások másolatok is lehetnek. A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatnak külföldi termék esetén is magyar nyelvűnek kell lennie.

20

21

22

23 Megfelelőségi Tanúsítvány
Az (1) módozatú termék esetén a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat mellett Megfelelőségi Tanúsítvánnyal is kell igazolni a termék megfelelőségét. Hasonlóan a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozathoz CE jeles termék esetén EK-Megfelelőségi Tanúsítvánnyal kell igazolni a termék megfelelőségét (külföldi tanúsítvány esetén EC-Certificate of Conformity). (1) módozatú termék EK-Megfelelőségi Tanúsítványára mutat példát a következő ábra.

24

25

26 Megfelelőségi Tanúsítvány valódiságának ellenőrzése
A kijelölt tanúsító szervezet valódiságát EK-Megfelelőségi Tanúsítvány esetén a tanúsítvány azonosító számának első négy számjegye (az előző ábrán) alapján lehet ellenőrizni, mely a kijelölt tanúsító szervezet azonosító számával azonos. Az azonosító számok a newapproach/nando/ honlapon a „Body” nyomógomb alatt ellenőrizhetőek, ahol a kijelölt szervezetek (Notified body) kereshetőek azonosító szám, név és ország alapján. Magának a tanúsítványnak az érvényessége általában az adott tanúsító intézet honlapján ellenőrizhető.

27 Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány
Az Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványt a (2+) módozat esetén már nem kötelező felmutatnia a szállítónak, de sok gyártó ezt a dokumentumot is mellékeli terméke mellé. A megfelelőség igazolás módozatát az adott termékre vonatkozó Európai Bizottsági határozat írja elő, amit később a termékre vonatkozó műszaki specifikáció is tartalmaz. (2+) módozatú termék EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványára és Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolásra (TMI) mutat példát a következő ábra.

28 Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány

29 Homlokzati tűzterjedés vizsgálata az ÉMI Nonprofit Kft.
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriumában, Szentendrén

30

31 Tűzvédelmi Megfelelőségi igazolás (TMI)

32

33

34

35 A műszaki specifikáció, CE címke
A Rendelet – összhangban az európai szabályozással – az alábbi dokumentumokat jelöli meg, mint egy építési termék lehetséges műszaki specifikációit: Honosított harmonizált európai szabvány (MSZ EN) Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) Európai Műszaki Engedély (ETA) Egy termékre CE jelet felhelyezni csak honosított harmonizált európai szabvány, vagy Európai Műszaki Engedély alapján lehet. A CE jel nélkül tehát lehet jogszerűen forgalmazni építési termékeket, amennyiben rendelkeznek Építőipari Műszaki Engedéllyel. A CE címkének külföldi termék esetében is magyar nyelvűnek kell lennie.

36 A műszaki specifikáció, CE címke
A CE címkének a terméken, annak csomagolásán, vagy kísérő dokumentumán kell feltűntetve lennie. A CE jel formáját és tartalmát szintén az adott építési termékre vonatkozó műszaki specifikáció szabályozza. Az alábbiakban példát adunk (1) módozatú hőszigetelő anyag CE-jelölésére.

37 Ásványgyapot (MW-) hőszigetelő lemez
CE megfelelőségi jelölés, amely a 93/68/EEC irányelvben megadott „CE” szimbólumból áll. Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 1415 A kijelölt tanúsító szervezet neve és száma Gyártó Cég Kft., Budapest, Gyár u. 1. 08 090–CPD–14–(C-500/2008.) A gyártó neve, vagy azonosító jele és bejelentett címe. Annak az évnek az utolsó két számjegye, amikor a megjelölést feltűntették. EK-Megfelelőségi Tanúsítvány száma. EN 13162 Az európai szabvány száma. Ásványgyapot (MW-) hőszigetelő lemez A termék leírása. Tűzveszélyesség: A1 osztály Hővezetési ellenállás: 1,45 m2K/W Hővezetési tényező: 0,040 W/mK Vastagság: 50 mm MW-EN T6-CS(10)40-MU1 Információk a szabályozott termékjellemzőkről. Jelölési kód hőszigetelő anyag – (1) megfelelőség igazolási módozatú termék – CE jelölése

38 Érvényes Építőipari Műszaki Engedély (ÉME)

39

40

41 A termék tervezett felhasználása
A weber.therm prestige homlokzati hőszigetelő rendszer felhasználható régi és új tégla, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására. A hőszigetelő anyagok valamelyikének ragasztása weber M764 prestige ragasztóval történik. A hőszigetelő táblák tárcsás rögzítő dübelekkel is rögzítésre kerülnek. A felülethatárokon, illetve sarkokon lábazati és egyéb profilok kerülnek beépítésre. A ragasztóval és rögzítő dübellel rögzített hőszigetelő táblák felületére a weber M764 prestige ragasztóba ágyazott üvegszövet háló kerül.

42 A fedőréteg kétféle lehet:
weber G 700 vékonyvakolat alapozóval kellősített felületre felhordott weber.pas silicate vékonyvakolat, vagy weber.ter 302 F, M, illetve G vékonyrétegű nemesvakolatok, weber 742 kültéri glettel simított felületre felhordott weber F110 szilikátfesték, vagy weber F055 szilikonfesték.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Érvényes Európai Műszaki Engedély (ETA)

54 Jogszerűtlen forgalmazásból és szakszerűtlen kivitelezésből adódó hibák és következményei

55

56

57

58

59 Köszönöm a figyelmet ! Törökné Horváth Éva
divízióvezető Anyagtudományi Divízió Mechanikai Tudományos Osztály telefon:(1) Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "A jogszerű megfelelőség- igazolás dokumentumai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések