Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

László Miklós Monokultúra online. Miről fogok beszélni: almatermesztés, flamand és vallon közlekedési balesetek, jéghegyek,stb. Mire hívom fel a figyelmet/mit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "László Miklós Monokultúra online. Miről fogok beszélni: almatermesztés, flamand és vallon közlekedési balesetek, jéghegyek,stb. Mire hívom fel a figyelmet/mit."— Előadás másolata:

1 László Miklós Monokultúra online

2 Miről fogok beszélni: almatermesztés, flamand és vallon közlekedési balesetek, jéghegyek,stb. Mire hívom fel a figyelmet/mit állítok? Hatások a víz alatt Értékrend hasonulás (nem morális pánik!)

3

4 Adatelemzés: Danó Györgyi B teszt

5 A kutatásokról: téma: tinédzserek és a média kapcsolata megkérdezettek: 7. és 11. évfolyamos diákok Magyarországon (2008 f ő ) és Székelyföldön (2122 f ő ) részben azonos kérdések adatfelvétel ideje: 2011. * A magyarországi felmérés egy kutatássorozat része, 1998 óta a hatodik. A teljes kutatás részét képzik még: diák, tanári ill. szül ő i interjúk, fókuszcsoportok, adatbázisok másodelemzése, tartalomelemzés. 5

6 PC és internet ellátottság mindkét területen: szinte minden gyermek otthonában van számítógép csupán tízb ő l egy család nem rendelkezik internet hozzáféréssel 6

7 Médiahasználat 7

8 Magyarország átlag napi 35 perc Székelyföld átlag napi 79 perc 8 Szoktad- e használni órák alatt a telefonod? (%) Használod a telefonod a következőkre ? (%) Székelyföldön fontosabb a telefon

9 Internetes tudás 1. Saját tudásuk mértékének megítélésében szignifikáns különbség, a szül ő khöz viszonyított tudásban viszont nincs különbség. 9

10 Internetes tudás 2. Szignifikáns a különbség a tekintetben is, hogy hány féle dolgot tudnak az internetet végezni. 10

11 Közösségi oldalak Magyar- ország Magyar- ország Székely- föld Van profilja % Átlag ismerős- szám Van profilja % Átlag ismerős- szám Facebook8529382489 IWIW6725233217

12 KÖZÖSSÉGI OLDALAK 12 Magyar Facebook felhasználók - a Socialbakers (2011. szeptemberi) adatai: EUKidsOnline: 9-16 éves gyerekek ismerőseinek száma a közösségi oldalakon Az EUKidsOnline kutatás adatai szerint az EU-ban: a 9-12 évesek 38%-ának, (magyarok 51%) a 13-16 évesek 77%-ának, (magyarok 79%) van profilja valamilyen közösségi oldalon a 9–12 évesek 15%-ának 100-nál több visszaigazolt ismer ő se van az adott oldalon; ez a szám Magyarország esetében a legmagasabb: 47%

13 Internetes tevékenységek Szignifikáns különbségek +/- jellel jelölve. Legnagyobb az eltérés az iskolai feladatoknál.

14 Internetfüggőség, netfüggőség index Netfügg ő ségin dex (%) 14 EU Kids Online, gyakran vagy nagyon gyakran fordult el ő egy vagy több internetfügg ő ségre utaló tevékenység: Mo. 20%, Ro. 32% EU Kids Online, gyakran vagy nagyon gyakran fordult el ő egy vagy több internetfügg ő ségre utaló tevékenység: Mo. 20%, Ro. 32%

15 Hasonlóságok és különbségek Merton az amerikai adminisztratív és az európai kritikai kutatás különbségér ő l:

16 A különbségek eltűnnek

17 Példaképválasztás

18 A 2011-es eredményekből: Azok, akik nem ismeretségi körükb ő l választottak példaképet, többnyire (80%) külföldi személyhez szeretnének hasonlítani. focisták: Ronaldo, Messi, Dzsudzsák Balázs énekesek, zenészek, színészek: Selena Gomez, Miley Cyrus, Maite Perroni, Chuck Norris, több X-faktoros vagy Megasztáros Székelyföldieknél a leggyakoribb említések: Ronaldo, Messi, Chuck Norris, Maite Perroni, Rihanna

19 Kitekintés#1 Kósa Éva 2006.

20 Következtetések: Az identitáskeresés során meghatározó jelent ő ség ű az azonosulási modellek szerepe. A választási alternatívák származhatnak a személyes tapasztalatokból is, de a mai fiatalok sok vonzó alternatívát láthatnak a médiában, különösen a televízióban. A televízió azonban csak a választások korlátozott körét mutatja be egy korlátlanul sokféle és eltér ő érdekl ő dés ű közönségnek, tükrözve – és terjesztve – ezzel a domináns kulturális ideológiákat (Gerbner és mtsai, 1993). Kósa Éva 2006

21 Következtetések: Eltér ő kultúra: eltér ő szocializációs feladatok Eltér ő kultúra: azonos médiakörnyezet Eltér ő kultúra: azonos modellek Eltér ő kultúra: de azonos médiatartalom és médiamodell preferencia a serdül ő knél ↓ A MÉDIA GLOBALIZÁLÓ HATÁSÚ Kósa Éva 2006

22 Kitekintés#2 Adorno 1944!

23 Sztárgyár A tehetségek felfedezése is a gépezet része, hiszen a sorozatgyártást csak folyamatos utánpótlással lehet garantálni. A m ű vészeket klisékkel teli szerepekbe kényszeríti a média.  a szelekció alapja ki illik a szerepbe A kultúra monopóliumai a mindenkori társadalmi gazdasági elitek kezében vannak, függ ő helyzetben.  a pénz mozgatja ő ket és nem a m ű vészi értékek megalkotása A tömegkultúrában nem kellenek zsenik csak „jó munkás emberek”. Nincs katarzis, csak irányított, el ő re bekalkulált érzelmi reakciók!

24 Lehet a média kultúra? Adorno felismerte a média konvergencia jelenségét már 1944-ben! hogy a médiumok egyetlen rendszert alkotnak, hatással vannak egymásra, üzenetük hasonlóvá válik, összekapcsolódik. A személyiség, az egyén elnyomás alá kerül a hierarchikus rendszerek által.

25 Internet, mint lételem 25 A válaszadók több mint fele (hallgatók 55%, munkavállalók 62%) már nem tudná az életét az internet nélkül elképzelni, mivel az az „életük szerves részévé vált”. A fiatalok mindenhol egyöntet ű en vallják, hogy az állandó online jelenlét számukra alapvet ő a kapcsolattartás szempontjából. MTV Hungary és a GKIeNET közös kutatása, Millennials study, 15 és 24 év közötti fiatalok körében 15 országban, köztük Magyarországon végzett kutatás, 2011 Cisco online kutatása, 1441 18–24 éves egyetemi hallgató és 1412 21–29 éves diplomás dolgozó körében, 14 országban (Magyarország nincs köztük), 2011 május/június

26 Az internetezéssel kapcsolatos szokásokra ható (globális) tényezők pl. infrastruktúra, internet lefedettség, lakóhely jellege, utak állapota Kvázi állandó tényez ő k* pl. vallás, média szabályzás Nehezen változó tényez ő k pl. értékrend, neveltetés, egyes szokások, mint pl. kommunikációs Könnyen változó tényez ő k * rövid id ő távlatban nem változnak jelent ő sen

27 Köszönöm a figyelmet! Igaz, lényeges

28


Letölteni ppt "László Miklós Monokultúra online. Miről fogok beszélni: almatermesztés, flamand és vallon közlekedési balesetek, jéghegyek,stb. Mire hívom fel a figyelmet/mit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések