Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az internet, a TV és társas támogatás összefüggései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az internet, a TV és társas támogatás összefüggései"— Előadás másolata:

1 Az internet, a TV és társas támogatás összefüggései
Németh Erzsébet*+, Szabó Gábor+, Székely András* és Kopp Mária* *Semmelweis Egyetem +BKF

2 Képernyő előtt töltött idő
Az internet-használat és a televízió-nézés látszólag hasonló tevékenység. A személy ül a képernyő előtt, ahelyett, hogy sportolna, barátkozna, olvasna, vagy más a közvélekedés szerint hasznosabb, értékesebb dolgot csinálna. Vajon valóban annyira hasonló a kétféle tevékenység, és a következményei is azonosak?

3 A TV és internet elterjedtsége hazánkban
Szinte mindenkinek van TV-je. Egy felnőtt magyar állampolgár mintegy 4,5 órát tölt naponta TV-nézéssel. Az idősek, a gazdaságilag inaktívak, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, és a rosszabb anyagi helyzetben levők többet tévéznek. Az internetelérés 2005-ben 28%-os volt. A fiatalabbak, a férfiak, a jobb anyagi helyzetben lévők, és a magasabb végzettségűek rendelkeznek inkább internet-eléréssel.

4 A TV-zés hatása Gerbner (2002) szerint azok, akik napi 4 óránál többet néznek TV-t, egyre inkább hasonlítani kezdenek egymásra. A televíziót sokat nézők ellenségesebbnek, veszélyesebbnek látják a környezetüket. Kasser és Ryan (2002) és Németh (2008) vizsgálatai szerint a társas kapcsolatok igénye, és a társas támogatás összefüggenek a TV-nézésre fordított idővel.

5 Interneteléré és társas kapcsolatok
Az internet egy közösségi technológiarendszer, melynek hatása van az emberek társas kapcsolódási készségére, illetve az emberek közötti társadalmi hálózatokra. A hatás milyenségével kapcsolatos vélemények azonban megoszlanak.

6 Hipotézisek Azok a magyar állampolgárok, akik rendelkeznek internet eléréssel, magasabb szintű társas támogatásra számítanak, mint akik nem rendelkeznek internet eléréssel. A társas támogatásbeli különbség inkább jellemző az úgynevezett távolabbi kapcsolatokra, úgymint osztálytárs, munkatárs, barát.

7 Hipotézisek Azok, akik legalább napi négy órás televízió-nézésről számolnak be alacsonyabb társas támogatásra számítanak, mint a legfeljebb napi három órát tévézők. Az összefüggés erősebb a távolabbi kapcsolatok esetében.

8 Módszerek A HEP 2006 epidemiológiai vizsgálat keretében, évesnél idősebb személyt kérdeztünk a szabadidős tevékenységéről, TV-nézési- és internet-használati szokásairól, demográfiai jellemzőiről, életminőségéről, társas helyzetéről, értékeiről, lelki és testi állapotáról.

9 TV-nézés mérése A hét közbeni átlagos tv-nézés hosszát a vizsgálati személyek egész órákban adhatták meg. Ennek alapján két csoportot képeztünk: a mérsékelten TV-zők nézők (3, vagy kevesebb óra/nap), illetve a sokat nézők csoportját (4, vagy több óra/nap).

10 Internet-használat mérése
Rákérdeztünk az otthoni vagy munkahelyi internetkapcsolat meglétére és a személyi számítógépek számára, valamint az internetezéssel hétköznap, illetve hétvégén eltöltött időre. Vizsgálatunkban az internet-hozzáféréssel rendelkezőket hasonlítottuk össze az internet-eléréssel nem rendelkezőkkel.

11 Társas támogatás mérése
Társas támogatás kérdőív (Caldwell, 1987) magyar változata. Mennyire számíthat szükség esetén segítségre (baráttól, iskolatárstól, házastárstól stb. összesen 12 item) A kérdezettek a támogatás mértékét négyfokozatú skálán értékelhették.

12 Statisztikai analízis
A TV-nézés hossza, illetve az internettel rendelkezés és a társas támogatás összefüggéseit varianciaanalízissel (ANOVA) vizsgáltuk. Az eredményeket nemre korra és végzettségre kontrolláltuk.

13 Eredmények A mérsékelten és sokat TV-zők, illetve az internet eléréssel rendelkezők és nem rendelkezők társas támogatottságának mértékében a szignifikáns különbségek mutatkoztak. Eredményeink igazolják kezdeti hipotézisünket, mely szerint a sok TV-zés és a társas támogatás mértéke között negatív, az internet-elérés és a társas támogatás mértéke között pozitív kapcsolat áll fenn.

14 A hétközbeni tévézés és a társas támogatás kapcsolata − inaktív

15 A hétközbeni tévézés és a társas támogatás kapcsolata − aktív

16 Az internet-elérés és a társas támogatás kapcsolata − inaktív

17 Az internet-elérés és a társas támogatás kapcsolata − aktív

18 A hétközbeni tévézés, internetelérés és a társas támogatás kapcsolata − aktív

19 A hétközbeni tévézés, internetelérés és a társas támogatás kapcsolata − passzív

20 Következtetések A társas támogatás megléte vagy hiánya, a lelki egészség fontos mutatója. Úgy tűnik, míg a sok TV-nézés elvonja a figyelmet és az időt a társas kapcsolatok ápolásától, addig az internet ezek ápolásának egyre fontosabb eszköze.


Letölteni ppt "Az internet, a TV és társas támogatás összefüggései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések